Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilmeldingen NTLDR mangler vises når du oppgraderer eller installerer Windows XP over Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Hvis du vil ha en Microsoft 2000-versjon av denne artikkelen, kan du gå til 255220.
Symptom
Når du forsøker å installere eller oppgradere til Windows XP på en datamaskin som kjører Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition, kan det hende du får feilmeldinger under installasjonsprosessen som sier noe slikt som:
NTLDR mangler
Trykk en tast for å starte på nytt
Årsak
Dette kan skje hvis den gjeldende versjonen av Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition ble klonet og deretter brukt på en stasjon som har en annen geometri enn stasjonen som klonet versjonen.

La oss si at du kjører Windows 98 på en 4 GB-stasjon. Etter å ha oppgradert til en 30 GB-harddisk bruker du et diskavbildningsverktøy fra en tredjepart til å lage et speilvendt bilde av Windows 98-installasjonen og bruker det i den nye stasjonen. Senere oppgraderer du til Windows XP. For å kunne gjøre det må du installere Windows XP over det klonede bildet av Windows 98.

Problemet oppstår først når alle følgende betingelser er oppfylt:
 • System/oppstart-partisjonen er formatert med FAT32-filsystemet.
 • Datamaskinen starter ved hjelp av INT-13-utvidelser. (Dette er en partisjon som er større enn 7,8 GB, med en 0C System-ID-type i partisjonstabellen).
 • På grunn av kloningsprosedyren samsvarer ikke geometrien i den fysiske stasjonen med hodeverdien (sideverdien) i FAT32 BPBen (BIOS Parameter Block).
Oppstartskoden for Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition ignorerer hodeverdien i BPBen og starter programmene selv når verdien er ugyldig. Oppstartskoden i Microsoft Windows 2000 og Windows XP er imidlertid avhengig av denne verdien, og maskinen startes ikke hvis verdien er ugyldig.
Løsning
Hvis du vil løse dette problemet, retter du opp hodeverdien (sideverdien) i FAT32-BPBen, slik at oppstartsprosessen for Windows XP kan fortsette. Hvis du vil oppdatere verdien, må du skrive om oppstartskoden for Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition. Slik gjør du dette:
 1. Start maskinen på nytt med en oppstartsdiskett for Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition som inneholder Sys.com-filen. (Denne filen er inkludert som standard.)
 2. Lag en sikkerhetskopi av Msdos.sys-filen i rotkatalogen til systemstasjonen. Dette gjør du ved å skrive inn følgende kommando når du blir bedt om det:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. Ved en ledetekst skriver du inn sys c:. Denne kommandoen skriver om oppstartskodene for Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition med nøyaktig BPB-informasjon. Hvis kommandoen fungerer, går du videre til trinn 4.

  Hvis du bruker en oppstartsdiskett for Windows Millennium Edition og får en feilmelding som ser omtrent slik ut, betyr det at én eller flere filer i Windows Millennium Edition er blitt slettet:
  Finner ikke systemfilen i standardplasseringene på stasjon C:
  Bruk denne fremgangsmåten for å plassere de riktige filene på stasjonen, slik at sys-kommandoen finner dem:
  1. Skriv inn følgende kommandoer. Trykk ENTER etter hver kommando:
   c:
   cd\windows
   Hvis Windows er installert i en annen mappe enn Windows-mappen, regulerer du kommandoene i henhold til dette.
  2. Prøv å bytte til Windows-mappen ved å skrive inn følgende kommando:
   cd command
   Hvis du får en feilmelding om at banen ikke ble funnet, bruker du følgende kommando for å opprette kommando-mappen, og deretter gjentar du cd command-kommandoen:
   md command
  3. Bytt til EBD-mappen ved å skrive inn følgende kommando:
   cd ebd
   Hvis du ikke får en feilmelding om at banen ikke ble funnet, skriver du inn følgende kommando for å opprette EBD-mappen, og deretter gjentar du cd ebd-kommandoen:
   md ebd
  4. I EBD-mappen bruker du følgende kommandoer til å kopiere Io.sys-filen fra roten av harddisken og endre navnet til Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Sys.com må ha tilgang til filen Winboot.sys.
  5. Gå tilbake til stasjon A, og skriv inn følgende kommandoer:
   a:
   sys c:
  Skriv inn følgende kommandoer for å gjenopprette den opprinnelige Msdos.sys-filen. Trykk ENTER etter hver kommando:
  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Trykk J for å overskrive den eksisterende Msdos.sys-filen. Du vil få en bekreftelse om at filen ble overskrevet med en melding som omtrent slik ut: 1 FIL(ER) BLE KOPIERT
 4. Start datamaskinen i Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition, og prøv å installere eller oppgradere til Windows XP på nytt.

  Obs!  Når du har kjørt kommandoen sys c: , kan du eventuelt starte gjenopprettingskonsollen, og deretter bruke fixboot-kommandoen til å skrive om oppstartskoden for Windows XP. Denne fremgangsmåten gjør at den opprinnelige installasjonen kan fortsette på vanlig måte.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er oppført i delen Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
178947 Finner ikke registerfilen. Registertjenestene kan være ... (denne artikkelen kan være på engelsk)
318948 Du får en melding om at NTLDR mangler eller er skadet når du oppgraderer til Windows 2000 eller Windows NT 4.0 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Egenskaper

Artikkel-ID: 314057 – Forrige gjennomgang: 10/13/2006 11:21:00 – Revisjon: 3.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kberrmsg kbfilesystems kbenv kbsetup kbprb KB314057
Tilbakemelding