Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du får feilmeldingen "Stop error code 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)" i Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver flere årsaker og løsninger for en "Stop: 0x0000000A"-feilmelding du får under eller etter installasjonen av Windows XP. Denne artikkelen er ment for avanserte brukere.
Symptom
Du får en stoppmelding i følgende format under eller etter installasjonen av Windows XP:
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Address x has base at x - filename
Hver parameter er et heksadesimalt tall som refererer til et bestemt problem i denne stoppmeldingen:
 • Parameter 1 – Det ble referert til feil adresse.
 • Parameter 2 – En IRQL som var nødvendig for å få tilgang til minnet.
 • Parameter 3 – Typen tilgang, hvor 0 er en leseoperasjon, og 1 er en skriveoperasjon.
 • Parameter 4 – Adressen til instruksjonen som refererte til minnet i parameter 1.
For eksempel:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Address 8000f67c has base at 80001000 - hal.dll
Årsak
Denne stoppfeilen oppstår vanligvis under installasjon hvis det ble forsøkt å få tilgang til vekslebart minne i kjernemodus på et for høyt internt prosessforespørselnivå (IRQL). Denne feilen oppstår vanligvis når en driver bruker feil minneadresse. Andre mulige årsaker til denne feilen omfatter en inkompatibel enhetsdriver, et generelt maskinvareproblem eller inkompatibel programvare.
Løsning
Når denne stoppmeldingen forekommer, kan du først forsøke å løse problemet ved hjelp av verktøyet Windows-feilrapportering, som vises automatisk når det oppstår en feil. Rapporteringsverktøyet sender en feilmeldingsrapport til Microsoft og gir deg straks tilbakemelding med en løsning eller omgåelse av problemet. Hvis ingen løsning eller omgåelse er tilgjengelig, eller hvis løsningen eller omgåelsen du fikk av verktøyet ikke løser problemet; kan du følge metodene i avsnittet "Avansert feilsøking".
AVANSERT FEILSØKING
Denne delen inneholder to avsnitt om avansert feilsøking:
 • Hvis feilen oppstår under installasjon, går du til avsnittet "Feilen oppstår under installasjon av Windows XP".
 • Hvis feilen oppstår etter at Windows XP er installert, går du til avsnittet "Feilen oppstår etter at Windows XP er installert".
Det kan hende at det er enklere for deg å følge metodene i denne artikkelen hvis du først skriver den ut.
Det oppstår en feil under installasjonen av Windows XP
Hvis du får en "Stop: 0x0000000A"-feilmelding under installasjon av Windows XP, kan det være et problem med maskinvarekomponentene som er installert på datamaskinen din. Først må du kontrollere at maskinvaren er kompatibel med Windows XP ved å følge koblingen i avsnittet "Kontroller at maskinvaren er kompatibel". Hvis maskinvaren er kompatibel, følger du prosedyrene for å feilsøke maskinvarekomponenter i delen Søk etter andre maskinvareproblemer hvis maskinvaren er kompatibel.

Kontroller at maskinvaren er kompatibel.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnet Kontrollere systemkompatibilitet på installasjons-CDen eller DVDen for Windows XP for å lære mer om potensiell inkompatibilitet for programvare og maskinvare.

Hvis maskinvaren er kompatibel, se etter andre maskinvareproblemer

Denne delen inneholder syv metoder som du kan bruke, for å feilsøke og finne problemet gjennom å undersøke maskinvaren for mulige problemer.

Advarsel Denne artikkelen inneholder fremgangsmåter som kan innebære endringer i innstillingene for BIOS eller CMOS, eller som kan kreve at du foretar fysiske endringer i maskinvaren. Feil endringer i BIOSen for datamaskinen kan føre til alvorlige problemer. Microsoft kan ikke garantere at problemer som skyldes endringer i BIOS-en, kan løses. Du endrer BIOS-innstillinger på egen risiko. Hvis du vil ha hjelp med noen av disse trinnene, kontakter du maskinvareleverandøren. Endringer i maskinvaren eller BIOSen kan oppheve garantien din. Hvis du ikke ønsker å foreta maskinvareendringer på datamaskinen, kan du ta datamaskinen med til et reparasjonssenter.

Forutsetning

Kontroller at du har Windows XP installasjons-CD eller -DVD tilgjengelig. Følgende metoder krever at du bruker Windows XP installasjons-CD eller -DVD for å starte datamaskinen.

Anbefalt materiell

Før du begynner med feilsøkingen, bør du ha følgende tilgjengelig:
 • Støttedokumentasjon for eventuell ekstra maskinvare, kort eller enhet
 • Kontaktinformasjon til produsent av eventuell ekstra maskinvare, kort eller enhet

Metode 1: Angi Hardware Abstraction Layer (HAL)

Bruk denne metoden først for å prøve å løse problemet med stoppmeldingen.
 1. Trykk F5 under installasjonsoppstart når meldingen om at datamaskinens maskinvarekonfigurasjon kontrolleres vises.
 2. Kontroller at du angir riktig datamaskintype og HAL (Hardware Abstraction Layer) når du blir bedt om det. Hvis du for eksempel har en enkeltprosessor, Angir du Standard-PC som HAL.
 3. Prøv å installere Windows XP på nytt.
  • Hvis dette løser problemet med stoppmeldingen, og du har installert Windows XP, er du ferdig.
  • Hvis dette ikke løser problemet med stoppmeldingen, kan du gå til metode 2.

Metode 2: Deaktiver funksjoner i CMOS-innstillinger

Bruk denne metoden når metode 1 ikke løser problemet med stoppmeldingen.
 1. Deaktiver alle følgende funksjoner i CMOS-innstillingene for datamaskinen. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se i maskinvaredokumentasjonen eller kontakte produsenten.
  • All bufring, inkludert L2, BIOS, intern/ekstern bufring og hurtigbufring for tilbakeskriving på diskkontrollere
  • All skygging
  • Plug and Play
  • Alle BIOS-baserte funksjoner for virusbeskyttelse
 2. Prøv å installere Windows XP på nytt.
  • Hvis dette løser problemet med stoppmeldingen, kan du gå til trinn c.
  • Hvis dette ikke løser problemet med stoppmeldingen, kan du gå til metode 3.
 3. Prøve å finne ut hvilken funksjon som forårsaker feilen. Dette gjør du ved å aktivere funksjonene én om gangen, og deretter starte datamaskinen på nytt når du har reaktivert hver funksjon.
 4. Hvis du finner en problemfunksjon, må du deaktivere eller fjerne den og kontakte produsenten for en løsning på problemet.

  Hvis dette ikke finner et problem med en CMOS-innstilling, men dette løser problemet med stoppmeldingen og du kan starte datamaskinen som normalt, kan det hende at en innstilling hindret installasjonen. Hvis dette er tilfelle, aktiverer du innstillingen etter at du har installert Windows XP, du er ferdig.

Metode 3: Kontrollere datamaskinens RAM

Bruk denne metoden når metode 2 ikke løser problemet med stoppmeldingen. Hvis du trenger hjelp til å utføre noen av de følgende trinnene nedenfor, kan du se i maskinvaredokumentasjonen.
 1. Fjern alle SIMM-minnemoduler (RAM) med ulik hastighet, slik at alle SIMM-minnemodulene opererer med samme hastighet. For eksempel 60 eller 70 nanosekunder (ns).
 2. Kjør en systemtest av minnet og fjern eventuelle ugyldige SIMM-minnemoduler.
 3. Test med ulike SIMM-minnemoduler, hvis det er noen tilgjengelige.
 4. Prøv å installere Windows XP på nytt.
  • Hvis dette løser problemet med stoppmeldingen, og du har installert Windows XP, er du ferdig.
  • Hvis dette ikke løser problemet med stoppmeldingen, kan du gå til metode 4.

Metode 4: Fjerne alle kort og koble fra alle maskinvareenheter

Bruk denne metoden når metode 3 ikke løser problemet med stoppmeldingen.
 1. Fjern alle kort og koble fra alle maskinvareenheter som ikke er nødvendige for å starte datamaskinen eller for å installere Windows. Dette omfatter følgende kort og enheter:
  • SCSI-enheter
  • IDE-enheter
  • Nettverkskort
  • Internt modem
  • Lydkort
  • Ekstra harddisker (du må ha minst én for å fullføre installasjonen)
  • CD- eller DVD-stasjon (hvis du installerer fra den lokale harddisken)
 2. Prøv å installere Windows XP på nytt.
  • Hvis dette løser problemet med stoppmeldingen, fortsetter du til trinn c.
  • Hvis dette ikke løser problemet med stoppmeldingen, kan du gå til metode 5.
 3. Prøve å finne kortet eller maskinvareenheten som forårsaker feilen. Etter at du installerer Windows XP på nytt, må du koble til hvert kort eller maskinvareenhet, ett/én om gangen. Start datamaskinen på nytt for hver du kobler til.
 4. Hvis dette påviser et problem med maskinvaren, kobler du fra kortet eller enheten og kontakter leverandøren for en løsning på problemet.

  Hvis dette ikke påviser et problem med maskinvaren, men dette løser problemet med stoppmeldingen og du kan starte datamaskinen som normalt, kan det hende at noe maskinvare hindret installasjonen. Hvis dette er tilfelle, må du koble til maskinvaren på nytt etter at du har installert Windows XP, og deretter er du ferdig.

Metode 5: Oppdatere SCSI-drivere og fjerne alle SCSI-enheter

Bruk denne metoden når metode 4 ikke løser problemet med stoppmeldingen. Hvis du trenger hjelp til å utføre noen av de følgende trinnene nedenfor, kan du se i maskinvaredokumentasjonen.
 1. Få tak i den nyeste Windows-driveren fra kortprodusenten.
 2. Deaktiver sync negotiation på SCSI-kontrolleren.
 3. Kontroller at avslutning og IDer for SCSI-enhetene er riktige.
 4. Fjern alle SCSI-enheter fra SCSI-kjeden (unntatt for én harddisk hvis du starter fra eller installerer på en stasjon som finnes på den disken).
 5. Prøv å installere Windows XP på nytt.
  • Hvis dette løser problemet med stoppmeldingen, fortsetter du til trinn f.
  • Hvis dette ikke løser problemet med stoppmeldingen, kan du gå til metode 6.
 6. Prøve å finne hvilken SCSI-enhet som forårsaker feilen. Når du har installert Windows XP på nytt, kan du koble til hver SCSI-enhet, én om gangen. Start datamaskinen på nytt for hver du kobler til.
 7. Hvis dette påviser et problem med en enhet, kobler du fra SCSI-enheten og kontakter leverandøren for en løsning på problemet.

  Hvis dette ikke finner et problem med en SCSI-enhet, men dette løser problemet med stoppmeldingen og du kan starte datamaskinen som normalt, kan det hende at en enhet hindret installasjonen. Hvis dette er tilfelle, må du koble til enheten på nytt etter at du har installert Windows XP, og deretter er du ferdig.

Metode 6: Oppdatere IDE-innstillinger og fjerne alle IDE-enheter

Bruk denne metoden når metode 5 ikke løser problemet med stoppmeldingen. Hvis du trenger hjelp til å utføre noen av de følgende trinnene nedenfor, kan du se i maskinvaredokumentasjonen.
 1. Angi den interne IDE-porten som Bare primær.
 2. Kontroller at innstillingene for master og slave på IDE-enhetene er riktige.
 3. Fjern alle IDE-enheter bortsett fra harddisken.
 4. Prøv å installere Windows XP på nytt.
  • Hvis dette løser problemet med stoppmeldingen, fortsetter du til trinn e.
  • Hvis dette ikke løser problemet med stoppmeldingen, kan du gå til metode 7.
 5. Prøve å finne hvilken IDE-innstilling eller -enhet som forårsaker feilen. Når du har installert Windows XP på nytt, kan du koble til hver IDE-enhet, én om gangen. Start datamaskinen på nytt for hver du kobler til.
 6. Hvis dette påviser et problem med en innstilling eller enhet, deaktiverer du innstillingen eller kobler fra IDE-enheten og kontakter leverandøren for en løsning på problemet.

  Hvis dette ikke påviser et problem med en IDE-innstilling eller -enhet, men dette løser problemet med stoppmeldingen og du kan starte datamaskinen som normalt, kan det hende at en enhet hindret installasjonen. Hvis dette er tilfelle, må du reaktivere innstillingen eller koble til enheten på nytt etter at du har installert Windows XP, og deretter er du ferdig.

Metode 7: Kontakte produsenten for kjente problemer

Bruk denne metoden som siste utvei når ingen av de andre metodene for å finne og løse problemet virker.
 1. Kontakt produsenten av datamaskinen eller hovedkortet for å finne ut om det finnes kjente problemer med kjøring eller installasjon av Windows XP. Produsenten kan kanskje hjelpe deg med følgende fremgangsmåte:
  • Kjøre et diagnoseprogram på datamaskinen.
  • Oppgradere BIOS på datamaskinen, hvis det er aktuelt.
 2. Prøv å installere Windows XP på nytt.

  Hvis dette ikke hjelper, går du til følgende Microsoft-webområde for informasjon om hvordan du kontakter kundestøtte:
Feilen oppstår etter at Windows XP er installert
Hvis du får en "Stopp: 0x0000000A"-feilmelding etter at Windows XP er installert, kan det hende at nylig installert programvare eller maskinvare fra tredjepart forårsaker problemet. Forsøk først metodene i avsnittet "Feilsøke programvare og maskinvare fra tredjepart" for å feilsøke andre komponenter. Du bør ha støttedokumentasjon tilgjengelig for nylig installert programvare eller maskinvare. Hvis disse metodene ikke løser problemet, kan du forsøke metodene i avsnittet "Gjenopprett Windows".

Anbefalt fremgangsmåte

Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer systemet, inkludert alle personlige filer og mapper før du tar i bruk følgende feilsøkingsmetoder.

Feilsøke programvare og maskinvare fra tredjepart

Metode 1: Undersøk nylig installert programvare fra tredjepart

Hvis du har installert programvare fra tredjepart, kan du forsøke å fjerne eller deaktivere den slik at den ikke lastes inn. Start deretter datamaskinen på nytt for å se om denne programvaren eller driveren er årsaken til feilen.
 • Hvis der er mer enn én programvare fra tredjepart, fjerner eller deaktiverer du dem, én om gangen. Start deretter datamaskinen på nytt etter at du har fjernet eller deaktivert hver av dem for å påvise hvilken programvare fra tredjepart som forårsaker feilen.
 • Hvis problemet med stoppmeldingen løses ved å å fjerne programvare fra tredjepart, var det et problem med programvaren som forårsaket feilen. Rapporter dette til leverandøren for en løsning på problemet.
 • Hvis problemet med stoppmeldingen ikke løses ved å fjerne programvare fra tredjepart, er det ikke programvaren som er problemet. Gå til "Metode 2: avsnittet Undersøk nylig installert maskinvare fra tredjepart".

Metode 2: Undersøk nylig installert programvare fra tredjepart

Hvis du har installert maskinvareenheter eller drivere etter at Windows ble installert, må du fjerne alle disse og deretter starte datamaskinen på nytt for å se om maskinvaren forårsaker feilen.
 • Hvis der er mer enn én maskinvare fra tredjepart, fjerner du hver enhet eller driver, én om gangen. Start deretter datamaskinen på nytt etter at du har fjernet hver av dem for å påvise hvilken maskinvare fra tredjepart som forårsaker feilen.
 • Hvis problemet med stoppmeldingen løses ved å å fjerne maskinvare fra tredjepart, bruker du én eller flere av følgende metoder for å løse problemet:
  1. Skaff oppdaterte drivere for enhetene, hvis de er tilgjengelige.
  2. Kontakt leverandøren av enheten eller driveren for å fastslå om det er kjente problemer med maskinvaren.
  3. Kjør et diagnoseprogram for å kontrollere at maskinvaren fungerer som den skal.
  Hvis denne metoden løser problemet med stoppmeldingen, er du ferdig.
 • Hvis problemet med stoppmeldingen ikke ble løst ved å fjerne en nylig installert enhet, kan du forsøke å gjenopprette Windows med Systemgjenoppretting. Dette gjør du ved å gå til avsnittet "Gjenopprette Windows".

Gjenopprette Windows

Hvis problemet med stoppmeldingen ikke ble løst ved å feilsøke nylig installert programvare og maskinvare fra tredjepart, kan du forsøke å gjenopprette Windows. Gjør dette ved å først prøve metode 1.

Metode 1: Bruke funksjonen Siste fungerende konfigurasjon

Funksjonen Siste fungerende konfigurasjon er et gjenopprettingsalternativ som du kan bruke når Windows XP ikke starter etter at du har foretatt en endring på datamaskinen, eller når du mistenker at en endring du nylig foretok, har forårsaket et problem. Denne funksjonen gjenoppretter registerinformasjonen og driverinnstillingene som var i bruk sist datamaskinen startet opp.Hvis du vil ha mer informasjon om å bruke Siste fungerende konfigurasjon, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307852 Slik starter du datamaskinen ved hjelp av funksjonen Siste fungerende konfigurasjonen i Windows XP
 • Hvis denne metoden gjenoppretter Windows og løser problemet med stoppmeldingen, er du ferdig.
 • Hvis denne metoden ikke gjenopprettet Windows eller løste problemet med stoppmeldingen, går du til metode 2.

Metode 2: Reparere Windows XP-installasjonen

Hvis du ikke kunne gjenopprette Windows ved å bruke Siste fungerende konfigurasjon, kan du forsøke å gjenopprette Windows ved å reparere Windows XP-installasjonen.
Forutsetninger
Kontroller at du har Windows XP installasjons-CD eller -DVD tilgjengelig.
Anbefalt materiell
Før du begynner med feilsøkingen, bør du ha følgende tilgjengelig:
 • Dokumentasjon for antivirus- eller BIOS-nivå
 • Dokumentasjon for datamaskinen om hvordan du setter opp CD- eller DVD-stasjonen som oppstartsenhet med førsteprioritet
Bruk følgende fremgangsmåte for å reparere Windows XP-installasjonen:
 1. Deaktiver alle antivirusprogrammer og eventuell virusbeskyttelse på BIOS-nivå. Se i håndboken for programvaren eller den elektroniske hjelpen hvis du vil ha hjelp.
 2. Kontroller at CD- eller DVD-stasjonen er valgt som oppstartsenhet med førsteprioritet. Se i dokumentasjonen for datamaskinen for å finne informasjon om hvordan du gjør dette.
 3. Sett inn CD-en for Windows XP i CD- eller DVD-stasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt.
 4. Trykk en tast når meldingen om at du må trykke en tast for å starte opp fra CD vises. Datamaskinen starter fra Windows XP-CDen.
 5. Når datamaskinen starter fra CDen, kontrollerer systemet maskinvaren, og du blir bedt om å velge et av følgende alternativer:
  • Trykk ENTER for installere Windows XP nå.
  • Hvis du vil reparere en Windows XP-installasjon ved hjelp av gjenopprettingskonsollen, trykker du R.
  • Hvis du vil avslutte installasjonsprogrammet uten å installere Windows XP, trykker du F3.
 6. Trykk ENTER.
 7. Trykk F8 for å godta lisensavtalen.
 8. En boks viser den gjeldende Windows XP-installasjonen, og du blir bedt om å velge et av følgende alternativer:
  • Trykk R for å reparere den valgte Windows XP-installasjonen.
  • Trykk ESC for å fortsette å installere en ny kopi av Windows XP uten reparasjon.
 9. Trykk R. Når du har reparert Windows XP, må du kanskje aktivere Windows XP på nytt hvis du endret noe av maskinvaren.
  • Hvis denne metoden gjenoppretter Windows og løser problemet med stoppmeldingen, er du ferdig.
  • Hvis denne metoden ikke gjenopprettet Windows eller løste problemet med stoppmeldingen, går du til metode 3.

Metode 3: Bruke funksjonen Rull driver tilbake

Hvis du kan starte datamaskinen i sikkermodus, bruker du denne metoden til å gjenopprette Windows når metode 2 ikke fungerer.

Funksjonen Rull driver tilbake gjør det mulig å erstatte en enhetsdriver ved hjelp av en tidligere installert versjon. Du kan bruke denne funksjonen hvis du har installert en ny enhetsdriver som gjør datamaskinen ustabil. Når du bruker funksjonen Rull driver tilbake, kan du gjenopprette (eller gå tilbake) til den forrige enhetsdriveren og fortsatt bruke datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen Rull driver tilbake, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
283657 Slik bruker du funksjonen Rull driver tilbake i Windows XP
 • Hvis denne metoden gjenoppretter Windows og løser problemet med stoppmeldingen, er du ferdig.
 • Hvis denne metoden ikke gjenopprettet Windows eller løste problemet med stoppmeldingen, går du til metode 4.

Metode 4: Bruke funksjonen Systemgjenoppretting for Windows XP

Hvis du kan starte datamaskinen i sikkermodus, bruker du denne metoden til å gjenopprette Windows når metode 3 ikke fungerer. Systemgjenoppretting for Windows XP tar et øyeblikksbilde av viktige systemfiler og noen programfiler, og lagrer denne informasjonen som gjenopprettingspunkter. Du kan bruke disse gjenopprettingspunktene til å returnere Windows XP til en tidligere tilstand.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen Systemgjenoppretting, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
306084 Slik gjenoppretter du Windows XP til en tidligere tilstand
 • Hvis denne metoden gjenoppretter Windows og løser problemet med stoppmeldingen, er du ferdig.
 • Hvis denne metoden ikke gjenopprettet Windows eller løste problemet med stoppmeldingen, går du til metode 5.

Metode 5: Bruke Gjenopprettingskonsoll

Vi anbefaler at du bruker Gjenopprettingskonsoll til å gjenopprette Windows kun hvis sikkermodus og andre alternativer ikke virker. Hvis du ikke kan starte datamaskinen, kan du kjøre Gjenopprettingskonsoll fra oppstartsdiskettene eller CD-en for Windows XP.

Du kan bruke Gjenopprettingskonsoll til å aktivere og deaktivere tjenester, formatere stasjoner, lese og skrive data på en lokal stasjon (inkludert stasjoner som er formatert til å bruke NTFS-filsystemet), og utføre mange andre administrative oppgaver. Gjenopprettingskonsollen er spesielt nyttig hvis du må reparere datamaskinen ved å kopiere en fil fra en diskett eller CD-ROM til harddisken, eller hvis du må konfigurere en tjeneste på nytt som hindrer datamaskinen i å starte som den skal.
Forutsetninger
Kontroller at du har Windows XP installasjons-CD eller -DVD tilgjengelig.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker gjenopprettingskonsollen, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307654 Slik installerer og bruker du gjenopprettingskonsollen i Windows XP
 • Hvis denne metoden gjenoppretter Windows og løser problemet med stoppmeldingen, er du ferdig.
 • Hvis denne metoden ikke gjenopprettet Windows eller løste problemet med stoppmeldingen, går du til metode 6.

Metode 6: Gi nytt navn til programvaren eller stasjonen som forårsaker problemet

Hvis du kan starte datamaskinen i DOS eller sikkermodus, bruker du denne metoden som en siste utvei når alle andre metoder for å gjenopprette Windows ikke fungerer.
 • Hvis Windows finnes på en FAT-partisjon, starter du datamaskinen ved å bruke MS-DOS, og endrer deretter navn på programvaren eller driveren som forårsaker problemet.
 • Du kan også bruke sikkermodus med en ledetekst for å starte datamaskinen, og deretter gi nytt navn til programvaren eller driveren som forårsaker problemet.

  Hvis du vil ha mer informasjon om oppstartsalternativer i sikkermodus, kan du gå til webområdet Microsoft Hjelp og støtte, og se "Beskrivelse av oppstartsalternativene i sikkermodus for Windows XP."
  • Hvis denne metoden gjenoppretter Windows og løser problemet med stoppmeldingen, er du ferdig.
  • Hvis denne metoden ikke gjenopprettet Windows eller løste problemet med stoppmeldingen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde og finne informasjon om hvordan du kontakter kundestøtte:
Mer informasjon
Hvis metodene i denne artikkelen ikke løser "Stopp: 0x0000000A"-feilmeldingen, og hvis du kjører Windows på HCL-kompatibel maskinvare, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
314103 Forberedelse før du kontakter Microsoft etter at du har mottatt en stoppmelding på en blå skjerm (Dette kan være på engelsk)
ntoskrnl.exe blue screen tshoot 0x0000000a 0a oa
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 314063 – Forrige gjennomgang: 06/07/2013 07:23:00 – Revisjon: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063
Tilbakemelding