Feilsøke MS-DOS-baserte programmer i Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis du vil ha en Microsoft Windows 2000-versjon av denne artikkelen, kan du lese 165214.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker MS-DOS-baserte programmer i Windows.
Mer informasjon

Teste NTVDM-delsystemet

Det første du må teste når du har problemer med MS-DOS-baserte programmer, er NTVDM-delsystemet (Windows Virtual DOS Machine). Du kan bruke verktøyet Command.com til å teste om NTVDM-delsystemet kjører som det skal. Gjør følgende for å starte Command.com:
 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. I Åpne-boksen skriver du command.com, og deretter klikker du OK.
Dette skal åpne et ledetekstvindu. Hvis dette ikke virker som det skal, er det et problem med NTVDM-delsystemet, og du må kontrollere følgende elementer:
 • Kontroller om det er innstillinger som ikke er standard, i filene Config.nt og Autoexec.nt.

  Bruk et REM-uttrykk til å merke ut alle oppføringer bortsett fra følgende standardoppføringer:
    Config.nt  ---------  dos=high, umb  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys  files=20  Autoexec.nt  -----------  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe  lh %SystemRoot%\System32\Redir  lh %SystemRoot%\System32\Dosx  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (bare hvis CSNW er installert)  lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (bare hvis CSNW er installert)						
  Du kan også utføre dette ved å flytte Autoexec.nt_ og Config.nt_ fra CD-ROMen med Windows til mappen %SystemRoot%\System32.
 • Trykk CTRL+SKIFT+ESC for å starte Oppgavebehandling. Lukk alle programmer som kjører, og kontroller at det ikke er noen andre NTVDM-prosesser som kjører.
 • Hindre alle programmer fra å kjøre ved oppstart. Programmer kan kjøre fra tre steder ved oppstart: oppstartsgruppene, linjene Run og RunOnce i registret og linjene "run=" og "load=" i Win.ini-filen. Du kan gjøre følgende for å kontrollere disse stedene:
  1. Oppstartsgruppene er mapper på den lokale harddisken. De finnes på følgende plasseringer:
   • %SystemRoot%\Profiles\brukernavn\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Linjene Run og RunOnce er i registret under følgende registernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
  3. Du kan bruke Notisblokk til å redigere Win.ini-filen. Win.ini-filen er i mappen %SystemRoot%.
 • Kontroller NTVDM-systemfilene i mappen %SystemRoot%\System32. Kontroller om følgende filer har riktig versjon, ved å kontrollere størrelse og dato:
    Ntio.sys  Ntdos.sys  Ntvdm.exe  Ntvdm.dll (bare Windows NT 3.1)  Redir.exe					
 • Registeroppføringene som er knyttet til NTVDM-delsystemet, er:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Denne nøkkelen lagrer miljøvariablene fra filene Config.sys og Autoexec.bat for bruk i Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   Denne nøkkelen lagrer enhetsdriverne som brukes i en NTVDM-økt. Installasjonsprogrammet for Windows oppretter disse oppføringene når en enhetsdriver installeres.

Kontrollere programspesifikke problemer

Følgende funksjoner virker ikke i Windows XP:
 • Alle MS-DOS-funksjoner bortsett fra oppgavebyttende API-funksjoner (Application Programming Interface) støttes.
 • Enhetsdrivere i blokkeringsmodus støttes ikke. Blokkeringsenheter støttes ikke, så APIer av typen MS-DOS I/U-kontroll som håndterer blokkeringsenheter og SETDPB-funksjoner, støttes ikke.
 • Avbrudd 10-funksjonen 1A returnerer 0. Alle andre funksjoner sendes videre til ROM.
 • Avbrudd 13-oppkallinger som håndterer forbudt disktilgang, støttes ikke.
 • Avbrudd 18 (ROM BASIC) genererer en melding om at ROM BASIC ikke støttes.
 • Avbrudd 19 starter ikke datamaskinen på nytt, men lukker den gjeldende virtuelle DOS-maskinen (VDM) på riktig måte.
 • Avbrudd 2F, som håndterer DOSKEY-programoppkall (AX = 4800), støttes ikke.
 • MSCDEX-funksjonene (Microsoft CD-ROM-tillegg) 2, 3, 4, 5, 8, E og F støttes ikke.
 • Det 16-biters Windows-delsystemet på en x86-datamaskin støtter programmer i utvidet modus. Det støtter imidlertid ikke 16-biters virtuelle enhetsdrivere. Delsystemet på en ikke-x86-datamaskin emulerer Intel 40486-instruksjonssettet, som lar datamaskinen kjøre programmer i utvidet modus, for eksempel Microsoft Visual Basic, på datamaskiner med redusert instruksjonssett.
Dette betyr at Windows ikke støtter 16-biters programmer som trenger ubegrenset tilgang til maskinvare. Hvis programmet du bruker, trenger dette, vil ikke programmet virke i Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP.

Du bør videre kontrollere om innstillingene i filene Autoexec.nt og Config.nt er riktige. Du må alltid prøve standardinnstillingene som er oppført tidligere i denne artikkelen. Noen programmer krever spesialinnstillinger eller at spesielle drivere kjøres i filen Config.sys eller Autoexec.bat. Hvis dette er tilfellet, finnes det to alternativer for å initialisere disse filene når du starter programmet:
 • Skriv inn disse linjene i filene Config.nt og Autoexec.nt i mappen %SystemRoot%\System32.
 • Opprett nye Config- og Autoexec-filer som skal kjøres når dette programmet startes. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Opprett filene, og lagre dem med filtypen NT i en annen mappe enn %SystemRoot%\System32 (disse filene lagres vanligvis i den samme mappen som programmet).
  2. Høyreklikk skrivebordet, velg Ny, og klikk deretter Snarvei.
  3. Skriv inn hele banen til filen du vil kjøre, i boksen Skriv inn plasseringen til elementet, og klikk deretter Neste.
  4. Skriv inn navnet på snarveien i boksen Skriv inn et navn på denne snarveien, og klikk deretter Fullfør. Dette oppretter en ny snarvei på skrivebordet.
  5. Høyreklikk den nye snarveien, og klikk deretter Egenskaper.
  6. Klikk Windows i kategorien Program for å åpne en dialogboks for banen til filene Autoexec og Config.
  7. Skriv inn hele banen til filene du opprettet, og klikk deretter OK i begge dialogboksene.
  Hvis du klikker dette ikonet, kjøres Autoexec- og Config-filen som er angitt for programmet. Disse innstillingene er underlagt de samme begrensningene som dem som er oppført for MS-DOS-baserte programmer.
Det finnes andre innstillinger i egenskapene til et program. Hvis programmet ikke virker som det skal, må du kontrollere alle kategoriene og passe på at programinnstillingene er angitt etter produsentens spesifikasjoner. Hvis programmet fortsatt ikke virker, må du kontakte leverandøren av programmet for å være sikker på at programmet støttes under Windows.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (Disse artiklene kan være på engelsk.):
171940 I/U-operasjoner i MS-DOS program gir tilgang til diskettstasjon
156687 Oppføringer i CONFIG.NT eller AUTOEXEC.NT kan forårsake NTVDM-feil
102418 NTVDM-feil: Det er ingen diskett i stasjonen
142026 Feilmelding: "Skjult WOW VDM-konsoll" når du kjører 16-biters programmer eller DOS-programmer
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
programmer msdos program
Egenskaper

Artikkel-ID: 314106 – Forrige gjennomgang: 12/07/2015 08:19:48 – Revisjon: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbregistry kbenv KB314106
Tilbakemelding