Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du får feilmeldingen "CD-brenningsprogramvaren vil gjøre at Windows blir ustabilt" når du starter Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Når du starter Microsoft Windows XP, kan du få en feilmelding som ligner på følgende:
Enheter eller programmer er deaktivert
CD-brenningsprogramvaren vil gjøre at Windows blir ustabilt. Disse driverne ble hindret i å bli lastet inn. Klikk her hvis du vil ha flere detaljer.
Når du viser detaljene, vises følgende informasjon:
Det er installert en driver for CD-innspilling som kan føre til stabilitetsproblemer, inkludert avslutning av systemet og problemer med å bruke en CD/DVD-stasjon.
Denne driveren vil bli deaktivert.

Driverne kan være installert av Easy CD Creator eller Windows Media Player eller Real Jukebox.
Du kan kanskje ikke spille inn CDer før du får tak i kompatible drivere.

www.roxio.com
www.microsoft.com
www.switchboard.real.com
Følgende hendelses-ID-melding er logget i systemhendelsesloggen:

Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: Tjenestekontrollbehandling
Hendelseskategori: Ingen
Hendelses-ID: 7000
Dato: 2.2.2003
Klokkeslett: 16:46:16
Bruker: I/T
Datamaskin: datamaskinnavn
Beskrivelse: Cdralw2k-tjenesten var ikke vellykket på grunn av følgende feil: Driveren er blokkert fra lasting.
Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://support.microsoft.com.

Årsak
Dette problemet kan oppstå i følgende situasjoner:
 • Du har en tidlig versjon av Easy CD Creator installert på en Windows XP-basert datamaskin.
 • Du fjernet en tidlig versjon av Easy CD Creator før du oppgraderte datamaskinen til Windows XP.
Dette problemet oppstår fordi driverne for noen av de tidlige versjonene av Easy CD Creator er inkompatible med Windows XP. Når du fjerner Easy CD Creator, kan enkelte registerinnstillinger og filer bli beholdt på datamaskinen.
Løsning
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk Registerredigering på eget ansvar.
Du kan løse dette problemet ved manuelt å fjerne registerinnstillinger og filer som er knyttet til programmet Easy CD Creator. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Opprett et gjenopprettingspunkt for Windows XP slik at du kan angre endringer som du gjør på operativsystemet. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Avslutt alle åpne programmer som kjøres.
  2. Klikk Start, og klikk deretter Hjelp og støtte.
  3. Under Velg en oppgave, klikker du Angre endringer på datamaskinen ved hjelp av Systemgjenoppretting.
  4. Klikk Opprett et gjenopprettingspunkt, og klikk deretter Neste.
  5. I boksen Beskrivelse av gjenopprettingspunkt skriver du inn før fjerning av Easy CD Creator, og deretter klikker du Opprett.
  6. Klikk Lukk, og lukk deretter dialogboksen Hjelp og støtte.
 2. Hvis programmet Easy CD Creator er installert, fjerner du det. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.
  2. Klikk Bytt til kategorivisning hvis Kontrollpanel ikke allerede er i kategorivisning.
  3. Klikk Legg til eller fjern programmer, klikk programmet Easy CD Creator i listen Installerte programmer, og klikk deretter Fjern.
  4. Følg trinnene for å fjerne programmet, og klikk deretter Lukk for å lukke dialogboksen Legg til eller fjern programmer.
 3. Klikk Start og deretter Søk.
 4. Klikk Alle filer og mapper.
 5. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn cdr*.sys.
 6. I Søk i-listen klikker du Lokale harddisker (C:), og deretter klikker du Søk.
 7. I høyre rute av dialogboksen Søkeresultater gir du nytt navn til følgende filer hvis de er oppført:
  Cdr4_2K.sys
  Cdralw2k.sys
  Dette gjør du ved å høyreklikke en fil, og deretter klikke Gi nytt navn. Gi SYS-filen filetternavnet OLD, og trykk deretter ENTER.
 8. Når du er ferdig med å gi filene nytt navn, lukker du dialogboksen Søkeresultater.
 9. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 10. Finn følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 11. I høyre rute av Registerredigering høyreklikker du verdien UpperFilters (hvis den finnes), og deretter klikker du Slett. Klikk Ja ved meldingen Bekreft sletting av verdi .
 12. Høyreklikk verdien LowerFilters (hvis den finnes), og klikk deretter Slett. Klikk Ja ved meldingen Bekreft sletting av verdi.
 13. Finn følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K
 14. Velg SlettRediger-menyen, og klikk deretter Ja ved meldingen Bekreft sletting av nøkkel.
 15. Finn følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
 16. Velg SlettRediger-menyen, og klikk deretter Ja ved meldingen Bekreft sletting av nøkkel.
 17. Finn følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf
 18. Velg SlettRediger-menyen, og klikk deretter Ja ved meldingen Bekreft sletting av nøkkel.
 19. Finn følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr
 20. Velg SlettRediger-menyen, og klikk deretter Ja ved meldingen Bekreft sletting av nøkkel.
 21. Klikk AvsluttFil-menyen.
 22. Start datamaskinen på nytt.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om programmet Easy CD Creator, går du til følgende webområde for Roxio: Microsoft tilbyr kontaktopplysninger om tredjeparter, noe som hjelper deg med å finne teknisk brukerstøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft garanterer ikke nøyaktigheten til disse kontaktopplysningene om tredjeparter.
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.


Egenskaper

Artikkel-ID: 315345 – Forrige gjennomgang: 09/22/2006 02:57:00 – Revisjon: 4.0

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kberrmsg kbregistry ocsso kbenv kbprb KB315345
Tilbakemelding