Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik utfører du avansert feilsøking med en ren oppstart i Windows XP

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret

I denne artikkelen

INNLEDNING
Mange problemer som kan oppstå på en Windows XP-basert datamaskin, inntreffer på grunn av et inkompatibelt eller ødelagt program. Du kan finne ut om dette er tilfellet ved å utføre en ren oppstart eller starte Windows på nytt uten å starte det aktuelle programmet.

Denne artikkelen beskriver hvordan du utfører avansert feilsøking med en ren oppstart for å finne ut om det aktuelle problemet skyldes kjerneoperativsystemet eller et program som lastes inn i Windows-miljøet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du foretar en ren oppstart av datamaskinen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
310353 Slik foretar du en ren oppstart i Windows XP


Mer informasjon
Feilsøking i forbindelse med ren oppstart er utformet for å isolere et ytelsesproblem. Hvis du vil utføre feilsøking i forbindelse med ren oppstart, må du foreta en rekke handlinger og deretter starte datamaskinen på nytt etter hver handling (for å teste om handlingen løste problemet).

Protokollen for feilsøking i forbindelse med ren oppstart omfatter følgende trinn:
 1. Starte på nytt i sikkermodus eller i sikkermodus med nettverksstøtte
 2. Fjerne usignerte drivere
 3. Fjerne registeroppføringer
 4. Teste brukerprofiler
 5. Deaktivere tjenester fra tredjeparter
 6. Fjerne programmer

Slik starter du på nytt i sikkermodus eller i sikkermodus med nettverksstøtte

Hvis du vil feilsøke potensielle miljømessige problemer, må du først starte datamaskinen på nytt i sikkermodus eller i sikkermodus med nettverksstøtte. Hvis problemet er med et program som ikke er avhengig av nettverkstilkobling, passer det å bruke sikkermodus. Hvis problemet er med et nettverksprogram, og du bruker et nettverkskort til å koble deg til et nettverk, kan du teste nettverksprogrammet i sikkermodus med nettverksstøtte, inkludert problemer med nettleseren.

Obs!   Du kan ikke bruke sikkermodus med nettverksstøtte når du bruker en tilkobling til et nettverk via et modem eller PC Card, siden modemdrivere og PC Card-drivere ikke lastes inn i sikkermodus eller i sikkermodus med nettverksstøtte.

Hvis du starter datamaskinen i sikkermodus eller i sikkermodus med nettverksstøtte, og du kan utføre en handling du tidligere har hatt problemer med, er problemet sannsynligvis av miljømessig art.

Obs!   I Windows XP kan du utføre en ren oppstart ved å bruke Systemkonfigurasjon (Msconfig.exe).

Hvis du vil ha mer informasjon om Systemkonfigurasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
310560 Slik feilsøker du ved hjelp av Msconfig-verktøyet i Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Se delen Slik fjerner du registeroppføringer hvis du vil ha informasjon om hvordan du finner ut av hvilke programkomponenter som forårsaker problemet.

Obs!   Det kan hende du ikke kan teste enkelte handlinger i sikkermodus siden det er noen tjenester og enheter som ikke lastes inn i sikkermodus eller i sikkermodus med nettverksstøtte. Du kan for eksempel ikke teste multimedieproblemer som omfatter lyd, og du kan heller ikke teste problemer med hvile- eller dvalemodus i sikkermodus.

Hvis du starter datamaskinen i sikkermodus eller i sikkermodus med nettverksstøtte, og problemet vedvarer, kan et miljømessig problem fremdeles være årsaken. Mange funksjons- eller filterdrivere som installeres via programvare fra tredjeparter, kan fortsette å bli lastet inn i sikkermodus. Derfor må du kanskje også teste og fjerne tredjepartsdrivere i sikkermodus.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å starte datamaskinen i sikkermodus:
 1. Slik ut disse instruksjonene før du går til trinn 2.De vil ikke være tilgjengelige når du har slått av datamaskinen i trinn 2.
 2. Start datamaskinen på nytt.
 3. Bruk F8-tasten. Hvis du har en datamaskin som er konfigurert til å starte flere operativsystemer, kan du trykke F8 når oppstartsmenyen vises.
 4. Bruk piltastene til å velge et alternativ for sikkermodus, og trykk deretter ENTER.

  Obs!   NUM LOCK-funksjonen må slås av før piltastene på talltastaturet kan virke.
 5. Hvis du har dobbeltsystemoppstart eller flersystemoppstart, bruker du piltastene til å velge ønsket installasjon. Trykk deretter ENTER.
I sikkermodus har du bare tilgang til grunnleggende filer og drivere (for eksempel mus, skjerm, tastatur, masselagring, grunnleggende video, standard systemtjenester og ingen nettverkstilkoblinger). Du kan velge blant følgende alternativer:
 • Hvis du velger alternativet Sikkermodus med nettverk, lastes alle disse filene, driverne og tjenestene inn, i tillegg til driverne som er nødvendige for å starte nettverket.
 • Alternativet Sikkermodus med bare kommandolinjen er det samme som sikkermodus bortsett fra at kommandolinjen startes i stedet for det grafiske brukergrensesnittet.
 • Alternativet Siste fungerende konfigurasjon starter datamaskinen ved å bruke registerinformasjonen som ble lagret forrige gang datamaskinen avsluttet.
Du kan bruke sikkermodus til å analysere problemer. Hvis et symptom ikke vises på nytt når du starter i sikkermodus, kan du eliminere standardinnstillingene og de nødvendige enhetsdriverne som mulige årsaker. Hvis en enhet som nylig er lagt til eller en endret driver forårsaker problemer, kan du bruke sikkermodus til å fjerne enheten eller reversere endringen.

Det finnes situasjoner der sikkermodus ikke kan hjelpe deg. Sikkermodus kan for eksempel ikke hjelpe deg når Windows-systemfiler som er nødvendige for å starte datamaskinen, er skadet eller ødelagt. I dette tilfellet kan gjenopprettingskonsollen hjelpe deg.

Slik fjerner du usignerte drivere

Alle driverne som følger med Windows XP, bruker digitale signaturer til å bekrefte at de er testet av WHQL (Windows Hardware Quality Labs). Mange tredjepartsprogrammer som er skrevet for Windows XP, må installere flere drivere som ikke er testet av WHQL. Derfor trenger de ikke motta en digital signatur.

Obs!   Noen tredjepartsleverandører har verktøy som de kan bruke til å generere en gyldig digital signatur, selv om disse produktene ikke er testet av WHQL. Den følgende fremgangsmåten kan ikke brukes til å avgjøre om disse driverne er installert.

Windows XP inneholder verktøyet Bekreftelse av filsignatur (Sigverif.exe). Du kan bruke dette verktøyet å finne alle filene på datamaskinen som ikke er digitalt signert. Ved feilsøking i forbindelse med ren oppstart i Windows XP, trenger du bare teste filene i mappen %Windir%\System32\Drivers.

Følg disse trinnene for å bruke verktøyet Sigverif.exe:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn sigverif i Åpne -boksen, og velg deretterOK.
 2. Klikk Avansert, klikk Søk etter filer som ikke er digitalt signert, klikk Bla gjennom, finn mappen Windows\System32\Drivers, og klikk deretter OK to ganger.
 3. Klikk Start.
Når Sigverif.exe er fullført, vises det en liste over alle usignerte drivere som er installert på datamaskinen.

Obs!   Mange skjermdrivere er ikke digitalt signert. De følgende trinnene kan forårsake problemer med skjermoppløsningen. På grunn av disse problemene er det ikke sikkert du kan starte datamaskinen.

Listen over alle signerte og usignerte drivere som verktøyet Sigverif.exe finner, finnes i filen Sigverif.txt i mappen %Windir% (vanligvis mappen Winnt eller Windows). Alle usignerte drivere vises som Ikke signert.

Når du finner ut av hvilke drivere som er usignerte, oppretter du en mappe du kan flytte usignerte drivere til. Vanligvis er det lett å huske mappenavnet SysDriversBak.

Flytt de usignerte driverne, start datamaskinen på nytt (uten de usignerte driverne i mappen Windows\System32\Drivers) og test deretter programmet eller annen funksjonalitet for å se om du får de samme feilmeldingene eller problemene.

Obs!   Ettersom de fleste driverfiler som er tilknyttet registeroppføringer ennå ikke er endret, kan det hende du får følgende feilmelding:
Minst én driver eller tjeneste startet ikke...
Hvis problemet ikke lenger oppstår, ble det forårsaket av et usignert filter eller funksjonsdriver fra en tredjepart. En funksjonsdriver er en driver som brukes til å laste inn en spesiell enhet som bruker en av datamaskinbussene. En filterdriver lastes inn på et nivå over eller under en funksjonsdriver for å føye til noe eller endre virkemåten for funksjonsdriveren.

Hvis du vil finne ut av hvilken usignert driver som forårsaker problemet, kan du bruke én av følgende metoder:
 • Plasser drivere for samme program eller enhet tilbake i mappen Windows\System32\Drivers sammen i den samme testen.
 • Plasser den øverste halvdelen av driverne tilbake til mappen Windows\System32\Drivers i den samme testen.
Den første teknikken er vanligvis bedre til å finne årsaken til et problem, men du kan kanskje ikke finne ut hvilke drivere problemet gjelder. Når du har funnet ut av hvilken driver som forårsaker problemet, kan du enten fjerne driveren eller programmet, deaktivere driveren eller deaktivere tjenesten.

Slik deaktiverer du en tjeneste:
 1. Klikk Start, og klikk deretterKjør.
 2. Skriv inn %systemroot%\system32\services.msc /s, og velg deretter OK.
 3. Dobbeltklikk tjenesten, klikk Deaktivert i Oppstartstype -listen, og velg deretterOK.
 4. Start datamaskinen på nytt.
Søk etter drivere eller andre programoppdateringer, eller bytt ut programvaren eller driveren med et program eller en driver som er skrevet spesielt for Windows XP.

Følg denne fremgangsmåten når du skal deaktivere en driver:
 1. Klikk Start, og klikk deretterKjør.
 2. Skriv inn %systemroot%\system32\compmgmt.msc /s, og klikk deretter OK.
 3. Klikk Enhetsbehandling.
 4. Dobbeltklikk tjenesten, klikk kke bruk denne enheten (deaktiver) i Enhetsbruk -listen, og velg deretterOK.
 5. Søk etter en oppdatert driver for enheten fra leverandøren.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter produsenten av programmet, klikker du det aktuelle artikkelnummeret i følgende liste for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Disse artiklene kan være på engelsk.):
65416 Kontaktliste for tredjepartsleverandører av maskinvare og programvare, A-K (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

60781 Kontaktliste for tredjepartsleverandører av maskinvare og programvare, L-P (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

60782 Kontaktliste for tredjepartsleverandører av maskinvare og programvare, Q-Å (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Microsoft tilbyr kontaktopplysninger om tredjeparter, noe som hjelper deg med å finne teknisk kundestøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft garanterer ikke nøyaktigheten til disse kontaktopplysningene om tredjeparter.

Obs!   Ikke alle enheter og tjenester vises i Windows XP-brukergrensesnittet.

Hvis enheten eller tjenesten ikke er tilgjengelig i Windows XP-brukergrensesnittet, bruker du gjenopprettingskonsollen til å deaktivere driveren eller tjenesten.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk):
314058 Beskrivelse av Windows XP-gjenopprettingskonsollen

Slik fjerner du registeroppføringer

Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Hvis du ikke lenger får problemer når du kjører programmer i sikkermodus, skyldes problemet sannsynligvis programmer som lastes inn mens Windows XP-datamaskinen starter.

Programmer som er en del av oppstartsprosessen for Windows XP, legges vanligvis til på ett av følgende steder:
 • Oppstartsmappen på Programmer-menyen.
 • Kjør-linjen for alle brukere i registret.
 • Kjør-linjen for bestemte brukere i registret.
 • Last-oppføringen for alle brukere i registret.
Obs!   Fordi registret er stedet for alle datamaskin- og programinnstillinger for Windows XP, må du være påpasselig med å sikkerhetskopiere registret og bestemte registeroppføringer i tilfelle du ikke kan starte datamaskinen når du har redigert registret. Hvis du vil sikkerhetskopiere Windows XP-registret, bruker du Windows Sikkerhetskopiering, og utfører deretter en fullstendig sikkerhetskopiering av systemet, inkludert systemtilstanden.

Obs!   Sikkerhetskopi-verktøyet er ikke inkludert i standardinstallasjonen av Windows XP Home Edition. Sikkerhetskopi-ikonet vises ikke på Start -menyen i Windows XP Home Edition, og Sikkerhetskopi vises heller ikke under verktøyet Legg til / fjern programmer for Windows XP Home Edition.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Sikkerhetskopi-verktøyet i Windows XP Home Edition, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
302894 SLIK KAN DU: Installere en sikkerhetskopi fra CD-ROMen i Windows XP Home Edition
Følg denne fremgangsmåten for å sikkerhetskopiere dataene om systemtilstand:
 1. Klikk Start, pek på Alle programmer (ellerProgrammer), klikk Tilbehør, klikk Systemverktøy, og klikk deretterSikkerhetskopi.
 2. Klikk Avansert modus.
 3. Klikk kategorien Sikkerhetskopi , og merk deretter av for Systemtilstand .
 4. Klikk Sikkerhetskopier.
Denne metoden sikkerhetskopierer dataene om systemtilstand sammen med eventuelle andre data du har valgt for den gjeldende sikkerhetskopieringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer systemregistret, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
240363 Slik bruker du sikkerhetskopieringsprogrammet til å sikkerhetskopiere og gjenopprette systemtilstanden i Windows 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Ikonene for Oppstart -mappen lastes fra to plasseringer. Følg denne fremgangsmåten for å fjerne disse oppføringene:
 1. Høyreklikk Start, og klikk deretterUtforsk.
 2. Finn og velg følgende mappe, og klikk deretter Klipp utRediger-menyen:
  Documents and Settings\All Users\Start-meny\Programmer\Oppstart
 3. Opprett en SysDriversBak-mappen på skrivebordet, opprett en UserStartup-mappe i denne mappen, åpne UserStartup-mappen og klikk deretter Lim innRediger -menyen.
 4. Gjenta trinn 1 og 2, og gå deretter til mappen All Users\Start-meny\Programmer\Oppstart.
 5. Rediger -menyen klikker du på Klipp ut, går til og klikker SysDriversBak-mappen på skrivebordet, oppretter en AllUsersStartup-mappe og klikker deretter Lim inn.
Følg denne fremgangsmåten hvis du vil fjerne verdier for Kjør -linjen i registret for alle brukere:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit og velg deretter OK.
 2. Finn frem til og klikk følgende registernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Klikk EksporterFil -menyen.
 4. Gå til SysDriversBak-mappen du opprettet, skriv inn HKLMRun i Filnavn -boksen, og klikk deretterLagre.
 5. I den høyre ruten høyreklikker du hver verdi, unntatt Standard -verdien, klikker Slett, og klikker deretterJa for å bekrefte.
 6. Vis de beslektede tastene RunOnce ogRunOnceEx for å fastsette om et program ble fullstendig installert eller ikke, og gjenta deretter trinn 3 til 5 med andre navn for å gjenspeile tastene RunOnce ogRunOnceEx .
Følg denne fremgangsmåten hvis du vil fjerne verdier for Kjør -linjen i registret for brukerkontoen du har logget deg på med:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit og velg deretter OK.
 2. Finn frem til og klikk følgende registernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Klikk EksporterFilnavn -menyen.
 4. Gå til SysDriversBak-mappen du opprettet, skriv inn HKCURun i Filnavn-boksen og klikk deretter Lagre.
 5. I den høyre ruten høyreklikker du hver verdi, og klikker deretter Slett.
 6. Vis den beslektede tasten RunOnce for å se om et program ble fullstendig installert eller ikke, og gjenta deretter trinn 3 til 5, men endre navnet for å gjenspeile RunOnce.
Følg denne fremgangsmåten for å fjerne verdidata under Last:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit og velg deretter OK.
 2. Finn frem til og klikk følgende registernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. I høyre rute klikker du EksporterFil -menyen. Hvis verdien load inneholder verdidata, kan du gå til og klikke SysDriversBak-mappen, skrive inn HKCUload i Filnavn-boksen, og deretter klikke Lagre.
 4. Dobbeltklikk load-verdien i høyre rute, fjern verdien i Verdidata-boksen, og velg deretter OK.
 5. Start datamaskinen på nytt, og test.
Hvis problemet ikke lenger inntreffer, kan du flette verdiene du fjernet, i følgende rekkefølge:
 1. Oppstartsikoner fra Alle brukere-gruppen og brukerkontoen du logger deg på med.
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
Obs!   Hvis du vil flette verdiene, kan du dobbeltklikke REG-filen i Windows Utforsker eller Min datamaskin for å automatisere importen. Når du gjør dette, blir du bedt om å bekrefte at du vil flette dataene i registret. Klikk Ja for å starte flettingen. Når filen er flettet inn i registret, får du en melding om at dette var vellykket. Hvis filen har feil syntaks og flettingen ikke er vellykket, får du en feilmelding som forklarer at filen ikke er et registerskript og at den ikke kan importeres til registret.

Følg denne fremgangsmåten for å legge til ikonene for Oppstart -menyen:
 1. Klikk Start, pek på Alle programmer (ellerProgrammer), pek på Tilbehør, og klikker deretterWindows Utforsker.
 2. Gå til og klikk SysDriversBak-mappen du opprettet tidligere, åpne AllUsersStartup-mappen, klikk Merk alt, og klikk deretterKopierRediger -menyen.
 3. Gå til og velg følgende mappe, og klikk deretter Lim inn:
  Documents and Settings\All Users\Start-meny\Programmer\Oppstart
 4. Gå til og klikk SysDriversBak\UserStartup-mappen, og klikk deretter KopierRediger -menyen.
 5. Gå til og klikk følgende mappe, og klikk deretter Lim inn:
  Documents and Settings\brukernavn\Start-meny\Programmer\Oppstart
  Der brukernavn er navnet på brukeren du har logget deg på som.
 6. Start datamaskinen på nytt, og test.

Slik tester du brukerprofiler

Det kan hende den spesifikke informasjonen for en bruker kan være skadet, men at andre brukere på samme datamaskin ikke har problemer. Hvis du vil finne ut om dette er tilfellet, logger du deg på som en ny bruker, eller du oppretter en ny brukerkonto og tester den nye påloggingen.

Obs!   Et program kan bare fungere på riktig måte når du logger deg på med standard administratorkonto. Eldre programmer kan for eksempel vise denne virkemåten.

Hvis den standard administratorprofilen skades, installerer du Windows XP på nytt for å løse dette problemet.

Alle brukerspesifikke konfigurasjonsdata (som vises i registernøkkelen
HKEY_CURRENT_USER
), lagres i filen Ntuser.dat i Documents and Settings\brukernavn -mappen.

Slik slår du av tjenester fra tredjeparter

Hvis du vil forhindre eller omgå problemer, kan det hende du må deaktivere tjenester fra tredjeparter som er installert. Tjenester fra tredjeparter lastes ikke inn i Sikkermodus og i Sikkermodus med nettverk. Hvis sikkermodus virker, kan problemet skyldes at det lastes inn en tjeneste fra en tredjepart.

Tabellen nedenfor er en ufullstendig liste over tjenester for kjerneoperativsystemet som lastes inn. Denne listen varierer imidlertid i henhold til tjenestene som er installert, og hvilken versjon av Windows XP du bruker.

TjenesteBeskrivelseStartmodus
AlerterAlerterAutomatisk
AppMgmtProgrambehandlingManuell
ClipSrvUtklippsbokManuell
EventSystemCOM+ Event SystemManuell
NettleserDatamaskinens nettleserAutomatisk
DHCPDHCP-klientAutomatisk
DfsDistribuert filsystemAutomatisk
TrkWksDistributed Link Tracking-klientAutomatisk
TrkSrvDistributed Link Tracking-serverManuell
MSDTCDistributed Transaction-koordinatorAutomatisk
DNSCacheDNS-klientAutomatisk
EventLogHendelsesloggAutomatisk
FaksFakstjenesteDeaktivert
NtFrsFilreplikeringManuell
IISADMINIIS Admin-tjenesteAutomatisk
cisvcIndekseringstjenesteManuell
SharedAccessDeling av Internett-tilkobling (brannmur)Manuell
PolicyAgentIPSEC Policy Agent (IPSEC-tjeneste)Automatisk
LicenseServiceLisensloggingstjenesteAutomatisk
dmserverLogical Disk ManagerAutomatisk
dmadminAdministrativ tjeneste for Logical Disk ManagerManuell
MessengerMessengerAutomatisk
mspadminMicrosoft Proxy Server-administrasjonAutomatisk
wspsrvTjenesten Microsoft Winsock ProxyAutomatisk
NetlogonNettverkspåloggingAutomatisk
mnmsrvcDeling av eksternt NetMeeting-skrivebordManuell
NetmanNettverkstilkoblingerManuell
NetDDENettverks-DDEManuell
NetDDEdsdmNettverks-DDE DSDMManuell
NtLmSspNT LM Security Support ProviderAutomatisk
OnlBroadElektronisk presentasjonssendingManuell
SysmonLogYtelseslogger og -advarslerManuell
PlugPLayPlug and PlayAutomatisk
SpoolerUtskriftskøAutomatisk
ProtectedStorageBeskyttet lagringAutomatisk
mailalrtVarslingstjeneste for proxy-advarselAutomatisk
RSVPQoS RSVPManuell
RasAutoRemote Access Auto Connection ManagerManuell
RasManRemote Access Connection ManagerAutomatisk
RpcSsRemote Procedure Call (RPC)Automatisk
RPCLOCATORRemote Procedure Call (RPC) LocatorManuell
RemoteRegistryEkstern registertjenesteAutomatisk
NtmsSvcFlyttbare lagringsmedierAutomatisk
seclogonRunAs-tjenesteAutomatisk
SamSsSecurity Accounts ManagerAutomatisk
lanmanserverServerAutomatisk
ScardSvrSmartkortManuell
ScardDrvSmartkort-hjelperManuell
SNMPSNMP-tjenesteAutomatisk
SNMPTRAPSNMP Trap-tjenesteManuell
SENSSystemhendelsesvarselAutomatisk
ScheduleOppgaveplanleggingAutomatisk
LmHostsTCP/IP NetBIOS Helper ServiceAutomatisk
TapiSrvTelefoniManuell
W3svcWorld Wide Web-publiseringstjenesteAutomatisk
LanmanWorkstationWorkStationAutomatisk


Du kan også installere følgende tjenester:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS:
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.

Slik fjerner du programmer

Hvis ingen av disse metodene løser problemet, kan du bruke Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel for å fjerne programmer. Start datamaskinen på nytt, og test deretter etter hver fjerning.

Hvis disse trinnene fremdeles ikke løser problemet, kan du kontakte Microsoft Kundestøtte, eller installere operativsystemet og programmene på nytt.



Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av oppstartsproblemer i Windows XP, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
310353 Slik foretar du en ren oppstart i Windows XP
308041 Ressurser for feilsøking av oppstartsproblemer i Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
310560 Slik feilsøker du ved hjelp av Msconfig-verktøyet i Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
229716 Beskrivelse av Windows 2000-gjenopprettingskonsollen
242518 Lang pause under oppstartsprosessen for Windows (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
244905 Deaktivere en tjeneste eller enhet som hindrer Windows i å starte (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
249000 Oppstartsmenyen Avanserte alternativer mangler ved oppstart av Windows (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
252448 Opprette en oppstartsdisk for MS-DOS-nettverk i Windows 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
266169 Slik feilsøker du problemer med ventemodus, dvalemodus og avslutning av datamaskinen i Windows 2000 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
298427 Slik gjenoppretter du deaktiverte oppstartsprogrammer etter en oppgradering fra Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition.
300886 En beskrivelse av alternativet Gjenopprett oppstartsprogrammer som brukes når du oppgraderer til Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
303561 Windows XP-snarveier i Oppstart-gruppen virker ikke når du starter datamaskinen for første gang (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
306084 Slik gjenoppretter du Windows XP til en tidligere tilstand
310126 Feilsøking i forbindelse med enhetskonflikter med Enhetsbehandling
244601 Feilsøke ukjente enheter som er oppført i Enhetsbehandling (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Egenskaper

Artikkel-ID: 316434 – Forrige gjennomgang: 12/07/2015 08:42:37 – Revisjon: 3.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowtomaster kbtshoot kbenv kbsetup kbacwsurvey KB316434
Tilbakemelding