Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik gjenoppretter du en tapt fil i Word

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO316951
Hvis du vil ha en Word 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se316950.
INNLEDNING
Det kan forekomme at Microsoft Word-dokumenter går tapt. Hvis det for eksempel oppstår en feil som gjør at Word må avslutte, hvis det inntreffer et strømbrudd mens du redigerer et dokument, eller hvis du lukker det uten å lagre endringene, kan dokumentet gå tapt. Denne artikkelen forklarer hvordan du kan forsøke å gjenopprette dokumentet som er gått tapt.

Obs!  Hele dokumentet kan gå tapt hvis du ikke nylig har lagret det. Hvis du har lagret dokumentet, mister du bare endringene du har gjort siden du sist lagret det. Vær oppmerksom på at noen dokumenter ikke kan gjenopprettes.

Bruk følgende metoder i den rekkefølgen de vises, og etter det som er aktuelt i din situasjon.
Mer informasjon

Metode 1: Søke etter originaldokumentet

Følg fremgangsmåten som gjelder for din versjon av Microsoft Windows.

Windows Vista

 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn dokumentnavnet i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.
 2. Hvis du finner dokumentet i Fil-listen, kan du åpne det i Word ved å dobbeltklikke det.

  Hvis du ikke finner dokumentet i Fil-listen, går du videre til trinn 3.
 3. Klikk Startstartknapp, skriv inn *.doc i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.

  Obs!  For Microsoft Office Word 2007-dokumenter skriver du *.docx.
 4. Hvis du ikke finner dokumentet i Fil-listen, går du videre til Metode 2.

Microsoft Windows XP

 1. Klikk Start, Søk etter og til slutt Filer eller mapper.
 2. Skriv inn filnavnet i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 3. I Søk i-boksen klikker du Min datamaskin.
 4. Klikk Søk nå. Hvis filen ikke vises i boksen Søkeresultater, går du videre med følgende fremgangsmåte for å søke etter alle Word-dokumenter.

 5. Skriv *.doc i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet. For Microsoft Office Word 2007-dokumenter skriver du *.docx.
 6. Klikk Søk nå.

  Hvis filen ikke vises i Søkeresultater-boksen, må du se i papirkurven. Fremgangsmåte:
  1. Dobbeltklikk Papirkurv på skrivebordet.
  2. Klikk DetaljerVis-menyen.
  3. Klikk Ordne ikoner etterVis-menyen, og klikk deretter Dato slettet.
  4. Bla gjennom filene. Hvis du finner dokumentet du søker etter, høyreklikker du det, og klikker deretter Gjenopprett.

   Dermed returneres dokumentet til sin opprinnelige plassering.

Metode 2: Søke etter sikkerhetskopier av Word-filer

Hvis alternativet Ta alltid sikkerhetskopi er valgt, kan det være det finnes en sikkerhetskopi av filen.

Obs!  Du finner dette alternativet ved å velge AlternativerVerktøymenyen og deretter klikke kategorien Lagre.

Følg denne fremgangsmåten for å finne sikkerhetskopien av filen:
 1. Finn mappen der du sist lagret den manglende filen.
 2. Søk etter filer med filtypen WBK.

  Hvis du finner filer med navnet "Sikkerhetskopi av" fulgt av navnet på filen som er borte, følger du fremgangsmåten for din versjon av Word.

  Word 2007

  1. Start Word 2007.
  2. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Åpne.
  3. Klikk Alle filer i Filtype-boksen.
  4. Merk sikkerhetskopien du fant, og velg deretter Åpne.

  Microsoft Word 2002 og Microsoft Office Word 2003

  1. Start Word.
  2. Klikk ÅpneFil-menyen.
  3. Pek på pilen i Filtype-boksen, klikk Alle filer *.*, merk filen, og klikk deretter Åpne.
  Hvis du ikke finner noen WBK-fil i originalmappen, søker du etter WBK-file på resten av datamaskinen. Dette gjør du ved å følge fremgangsmåten som passer for din versjon av Windows.

  Windows Vista

  1. Klikk Startstartknapp, skriv inn *.wbk i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.
  2. Hvis du finner sikkerhetskopien i Fil-listen, gjentar du trinn 2 (Søk etter filer med filtypen WBK) for å åpne filen.

   Hvis du ikke finner sikkerhetskopien i Fil-listen, går du videre til Metode 3.

  Windows XP

  1. Klikk Start, velg Søk, og klikk deretter Etter filer eller mapper.
  2. Skriv *.wbk i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
  3. I Søk i-boksen peker du på pilen og klikker deretter Min datamaskin.
  4. Klikk Søk nå.

Metode 3: Søke etter autogjenopprettingsfiler

Hvis du fremdeles ikke har funnet den tapte filen, kan du søke etter autogjenopprettingsfiler. Word søker etter autogjenopprettingsfiler hver gang det starter, og viser deretter alle filene det finner, i oppgaveruten for dokumentgjenoppretting.

Trinn 1: Bruke Oppgavebehandling

 1. Høyreklikk oppgavelinjen, og klikk deretter Oppgavebehandling.
 2. I kategorien Prosesser klikker du alle forekomster av Winword.exe og Microsoft Word og klikker deretter Avslutt prosess. Gjenta dette trinnet til du har avsluttet alle forekomster av Winword.exe og Word.
 3. Lukk dialogboksen Oppgavebehandling, og start Word.

  Hvis Word finner autogjenopprettingsfilen, åpnes oppgaveruten for dokumentgjenoppretting til venstre på skjermen, og det dokumentet som mangler, vises som "dokumentnavn [opprinnelig]" eller "dokumentnavn [gjenopprettet]". Hvis dette skjer, dobbeltklikker du filen i oppgaveruten for dokumentgjenoppretting og velger Lagre somFil-menyen for å lagre dokumentet som en DOC-fil. Om nødvendig endrer du filtypen til DOC manuelt.

Trinn 2: Søke manuelt

Hvis ruten for dokumentgjenoppretting ikke vises, søker du etter autogjenopprettingsfiler manuelt. Dette gjør du ved å følge fremgangsmåten for din versjon av Word.
Word 2007
 1. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Word Options (Word-alternativer).
 2. Klikk Lagre i navigasjonsruten.
 3. Noter deg banen som er angitt i boksen Plassering for autogjenopprettingsfiler, og klikk Avbryt.
 4. Lukk Word.
 5. Åpne mappen på den plasseringen du noterte deg i trinn 3.
 6. Se etter filer som slutter på .asd.
Word 2003 og Word 2002
 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.
 2. Klikk kategorien Filplassering, dobbeltklikk Autogjenopprettingsfiler, noter deg banen, klikk Avbryt, og klikk deretter Lukk.

  Obs!  I dialogboksen Endre plassering må du kanskje klikke pil ned i listen Mappenavn for å se hele banen til autogjenopprettingsfilene.
 3. Lukk Word.
 4. Finn plasseringen til autogjenopprettingsfilene.
 5. Se etter filer som slutter på .asd.

Trinn 3: Søke etter ASD-filer

Hvis du ikke finner en ASD-fil på den plasseringen som er angitt i Mappenavn-listen, søker du gjennom hele stasjonen etter ASD-filer. Dette gjør du ved å følge fremgangsmåten for din versjon av Windows.
Windows Vista
 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn .asd i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.
 2. Hvis autogjenopprettingsfilene ikke er å finne i Fil-listen, går du videre til Metode 4.
Windows XP
 1. Klikk Start, Søk etter og til slutt Filer eller mapper.
 2. Skriv *.asd i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 3. I Søk i-boksen peker du på pilen og klikker deretter Min datamaskin.
 4. Klikk Søk nå.
Hvis du finner filer av typen ASD, følger du fremgangsmåten for din versjon av Word.
Word 2007
 1. Start Word 2007.
 2. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Åpne.
 3. Klikk Alle filer i Filtype-boksen.
 4. Klikk ASD-filen du fant, og velg deretter Åpne.
Word 2002 eller Word 2003
 1. Start Word.
 2. Klikk ÅpneFil-menyen.
 3. Klikk Alle filer *.* i Filtype-listen.
 4. Finn ASD-filen, og velg denne.
 5. Klikk Åpne.
 6. Start datamaskinen på nytt.
 7. Start Word.

  Hvis Word finner autogjenopprettingsfilen, åpnes oppgaveruten for dokumentgjenoppretting til venstre på skjermen, og dokumentet som mangler, vises som "dokumentnavn [opprinnelig]" eller dokumentnavn [gjenopprettet]". Hvis dette skjer, dobbeltklikker du filen i oppgaveruten for dokumentgjenoppretting og velger Lagre somFil-menyen for å lagre dokumentet som en DOC-fil. Om nødvendig endrer du filtypen til DOC manuelt.
Obs!  Hvis en autogjenopprettingsfil du finner i gjenopprettingsruten, ikke kan åpnes, går du videre til "Metode 6: Feilsøke skadede dokumenter", der du finner mer informasjon om hvordan du åpner skadede filer.

Metode 4: Søke etter midlertidige filer

Hvis du ikke har funnet filen ved hjelp av de foregående metodene, kan du prøve å gjenopprette en midlertidig fil. Dette gjør du ved å følge fremgangsmåten for din versjon av Windows.

Windows Vista

 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn .tmp i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.
 2. Klikk Other (andre) på verktøylinjen Show only (vis bare).
 3. Bla gjennom filene, og søk etter filer som samsvarer med de siste datoene og klokkeslettene da du redigerte dokumentet. Hvis du finner dokumentet du leter etter, går du videre til "Metode 6: Feilsøke skadede dokumenter", der du finner mer informasjon om hvordan du kan gjenopprette data fra filen.

Windows XP

 1. Klikk Start, Søk etter og til slutt Filer eller mapper.
 2. Skriv inn *.tmp i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 3. I Søk i-boksen peker du på pilen og klikker deretter Min datamaskin.
 4. Hvis søkealternativene ikke vises, klikker du Søkealternativer.
 5. Klikk for å merke av for Dato, klikk de siste n dager, og endre deretter n til antall dager siden du sist åpnet filen.
 6. Klikk Søk nå.
 7. Klikk DetaljerVis-menyen. Velg Ordne ikonerVis-menyen, og klikk deretter Etter dato.
 8. Bla gjennom filene, og søk etter filer som samsvarer med de siste datoene og klokkeslettene da du redigerte dokumentet. Hvis du finner dokumentet du leter etter, går du videre til "Metode 6: Feilsøke skadede dokumenter", der du finner mer informasjon om hvordan du kan gjenopprette data fra filen.

Metode 5: Søke etter filer med ~ (tilde)

En del midlertidige filer har navn som begynner med tegnet ~ (tilde). Du finner slike filer ved å følge fremgangsmåten for din versjon av Windows nedenfor.

Windows Vista

 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn ~ i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.
 2. Klikk Other (andre) på verktøylinjen Show only (vis bare).
 3. Bla gjennom filene, og søk etter filer som samsvarer med de siste datoene og klokkeslettene da du redigerte dokumentet. Hvis du finner dokumentet du leter etter, går du videre til "Metode 6: Feilsøke skadede dokumenter", der du finner mer informasjon om hvordan du kan gjenopprette data fra filen.

Windows XP

 1. Klikk Start, Søk etter og til slutt Filer eller mapper.
 2. Skriv inn ~*.* i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 3. Klikk Søk nå.
 4. Klikk DetaljerVis-menyen. Velg Ordne ikonerVis-menyen, og klikk deretter Etter dato.
 5. Bla gjennom filene, og søk etter filer som samsvarer med de siste datoene og klokkeslettene da du redigerte dokumentet. Hvis du finner dokumentet du leter etter, går du videre til "Metode 6: Feilsøke skadede dokumenter", der du finner mer informasjon om hvordan du kan gjenopprette data fra filen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Word oppretter og bruker midlertidige filer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
211632 Beskrivelse av hvordan det blir opprettet midlertidige filer i Word (denne artikkelen kan være på engelsk)

Metode 6: Feilsøke skadede dokumenter

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker skadede Word-dokumenter, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
826864 Slik feilsøker du skadede Word 2003-dokumenter
918429 Feilsøke skadede dokumenter i Word 2007

Mer informasjon

Autogjenopprettingsfunksjonen i Word er utviklet for å utføre en nødsikkerhetskopiering av åpne dokumenter når det oppstår feil. Noen feil kan påvirke opprettingen av autogjenopprettingsfiler. Autogjenopprettingsfunksjonen er ikke en erstatning for å lagre filen.

Vi kan for øyeblikket ikke tilby verktøy for gjenoppretting av slettede dokumenter. Du kan imidlertid finne verktøy fra tredjepartsprodusenter på Internett som er utviklet for å gjenopprette slettede dokumenter.

Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, indirekte eller direkte, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om autogjenoppretting, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
212273 Hvorfor det ikke er mulig å gjenopprette et tapt dokument (denne artikkelen kan være på engelsk)
156574 Hva er autogjenopprettingsfunksjonen i Word? (denne artikkelen kan være på engelsk)
211762 Lagre arbeidet i åpne dokumenter automatisk (denne artikkelen kan være på engelsk)
107686 Slik oppretter og gjenoppretter du autogjenopprettingsfiler i Word
inf WD2002 WD2003 WD2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 316951 – Forrige gjennomgang: 03/19/2008 22:56:01 – Revisjon: 3.1

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto ocsso KB316951
Tilbakemelding