Begrensninger for Office Web Components når det er brukt på serversiden

Sammendrag
Microsoft Office Web Components gir webutviklere funksjoner for regneark, diagrammer og pivottabeller for å gjøre websider mer dynamiske. Komponentene ble utviklet som ActiveX-kontroller på klientsiden som kan brukes i Microsoft Internet Explorer.

Funksjonaliteten til komponentene har imidlertid ført til at mange utviklere bruker dem i serversideløsninger, for eksempel i Active Server Pages (ASP) eller COM+ for å bygge og eksportere diagrammer. Selv om komponentene kan brukes på denne måten, kan begrensninger hindre stabiliteten og ytelsen til serverkoden, og gjøre mange av komponentene problematiske i en serversideløsning i stor skala.
Mer informasjon
Microsoft anbefaler ikke at du bruker Office Web Components i en serversideløsning. Flere kjente begrensninger hindrer komponentene i å fungere på riktig måte i et svært innadgående, ikke-interaktivt miljø med flere tråder. Følgende problemer kan oppstå:
  • Treg utførelse eller dårlig ytelse: Office 2000 Web Components ble utformet for STA-miljøet (single-threaded apartment) i Internet Explorer, og ikke MTA-miljøet (multi-threaded apartment) i de fleste serversideprogrammene. Beskyttelsen for samtidighetskontroll for tråder for Office Web Components ble ikke utformet for de høye volumene av flertrådskall som er vanlige for en webtjeneste, og kan derfor påvirke ytelsen. Office Web Components beskytter for eksempel en rekke delte minneblokker med samme kritiske del, slik at tråder som ikke endrer en minnedel, likevel kan være blokkert hvis en annen tråd endrer minnedelen. I tillegg ble mange av behandlingsfunksjonene importert fra andre Office-kilder som ble utformet i en enkelttrådet modell, og disse kodedelene kan ikke kjøre samtidig.
  • Feilmeldinger om at det ikke er nok minne: Office Web Components bruker et statisk bygg av det delte Microsoft Office-biblioteket for å håndtere minnebehandling. Funksjonene for minnetildeling i det delte Microsoft Office-biblioteket er utformet for klientsiden, og forventer ikke belastningene og de samtidige forespørslene som er vanlige i en serversideløsning. Dette kan begrense minnemengden som er tilgjengelig for komponentene, uansett hvor mye minne som er ledig på datamaskinen.
  • Automatiseringsfeil ved tilfeldige tidspunkt: Office Web Components bruker noen statusvariabler som ikke er fullstendig beskyttet, og hvis variablene endres mens en funksjon kjøres, kan de forårsake at funksjonen mislykkes uventet. Det er mer sannsynlig at funksjoner som krever asynkron behandling (for eksempel forespørsler om data fra en datakilde eller beregning av celleverdier i et regneark) genererer slike feil, hvis flere tråder automatiseres samtidig.
  • Vranglås i tråder: I noen situasjoner kan Office Web Components støte på kappløpssituasjoner som kan føre til ubestemte ventetider eller globale unntak, noe som kan løsne en tråd og forårsake tap av ressurser. Disse situasjonene oppstår vanligvis når komponentene er "stresset". Det kan for eksempel skje når mange klienter foretar forespørsler til serveren samtidig, og hver forespørsel oppretter, automatiserer eller ødelegger sin egen komponentforekomst. Forekomstutvalg kan redusere risikoen for vranglås.
  • Flertrådskonflikt: Hvis du oppretter separate Office Web Components i en separat STA (Single Threaded Apartments) i en enkelt prosess, og trådene kjører samtidig, kan du få ytelsesstraffer eller trådkonflikter som kan føre til høyt forbruk av CPU eller skadet status. Det anbefales at du beholder alle forekomster i samme STA, eller at du oppretter separate prosesser som kan være vert for hver nødvendige STA-tråd hvis du trenger parallell utføring.
Problemene med Office Web Components som angis ovenfor, er utformingsbegrensninger som samsvarer med den tiltenkte bruken som ActiveX-kontroller på klientsiden. Ingen løsninger er tilgjengelige for disse begrensningene i Office Web Components.

Selv om du kan kjøre Office Web Components på serversiden, og dette vil fungere for et lite webområde, kan disse problemene hindre deg i å skalere løsningen slik at den kan håndtere et stort webområde med mye trafikk. Hvis du planlegger en ny løsning, bør du vurdere skaleringskravene, og avgjøre om Office Web Components passer dine behov. Hvis du trenger en mer skalerbar løsning, finnes det mange tredjepartsprodukter som kan utføre lignende operasjoner, og som er spesielt utformet for serversideoperasjoner. Disse tredjepartsproduktene kan passe bedre for dine behov.

Hvis du for øyeblikket bruker Office Web Components i din webløsning for serversiden, bør du vurdere å oppgradere til den siste versjonen av Office Web Components. Noen problemer med minnefeil og automatiseringsfeil er rettet i nyere versjoner av Office Web Components. Utformingen av Office Web Components som ActiveX-kontroller gjør dem imidlertid noe upålitelige for webprosjekter i stor skala hvis komponentene kjøres på serversiden.
Referanser
Hvis du vil laste ned den siste versjonen av Office Web Components, kan du se følgende webområde for Office: Hvis du vil ha mer informasjon om situasjoner der en utvikler vil bruke Office Web Components på serversiden, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
286278 Slik oppretter du et interaktivt Office XP-diagram på serversiden ved hjelp av ASP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
294798 Slik bruker du ASP til å opprette en Office XP-pivottabell, og vise resultatene som HTML (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
OWC direkteavspilt ASP 10.0 9.0 pivotliste webdiagram
Eigenschappen

Artikel-id: 317316 - Laatst bijgewerkt: 02/07/2006 10:10:00 - Revisie: 5.1

Microsoft Office Web Components, Microsoft Office Web Components, Microsoft Office Chart Component 9.0, Microsoft Office Spreadsheet Component 9.0, Microsoft Office PivotTable Component 9.0

  • kbinfo kbdownload kbofficewebchart kbofficewebpivot kbofficewebspread KB317316
Feedback