Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av statuskoder for Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 og 6.0

Hvorfor får jeg disse feilmeldingene på et nettsted?

Når du søker på Internett, kan det hende du får feilmeldinger hvis det oppstår et problem på nettstedet du besøker. Problemet kan være midlertidig. Derfor kan det være lurt å prøve nettstedet på nytt senere. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å kontakte nettstedets administratorer og be dem løse det.

Hensikten med denne artikkelen er å hjelpe administratorer for nettsteder med å forstå hva disse feilmeldingene betyr, samt å gi informasjon om hvordan problemer kan løses.

Hjemmebrukere: Denne artikkelen er beregnet for bruk av støttepersonell og IT-eksperter. Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger på nettsteder, kan du gå til følgende Windows-nettsted:

Sammendrag
Når besøkende på et nettsted prøver å få tilgang til innhold på en server som kjører Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 og 6.0, via HTTP eller FTP (File Transfer Protocol), returnerer IIS en numerisk kode som oppgir om forsøket lyktes eller ikke. Denne statuskoden registreres i IIS-loggen, og kan også bli vist i webleseren eller FTP-klienten. Statuskoden kan også angi den nøyaktige årsaken til hvorfor en forespørsel mislyktes.

IIS-administratorer kan tilpasse feilmeldingen som vises for brukere i nettleseren når en forespørsel mislykkes. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte HTTP-feilmeldinger i IIS, kan du klikke følgende artikkelnumre for å gå til artiklene i Microsoft Knowledge Base:
814869 Egendefinerte feilmeldinger i IIS 6.0
302570 Hvordan du konfigurerer egendefinerte feilmeldinger for ditt webområde i IIS
Mer informasjon

Loggfilplasseringer

IIS plasserer loggfilene i følgende plassering som standard:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Denne katalogen inneholder forskjellige mapper for hvert World Wide Web (WWW)- og FTP-område. Logger opprettes som standard daglig i mapper og gis navn etter dagens dato (for eksempel exÅÅMMDD.log). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer logging, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
313437 Slik aktiverer du logging i Internet Information Services (IIS)

HTTP

1xx – Informativ

Disse statuskodene indikerer et provisorisk svar. Klienten bør være forberedt på å motta ett eller flere 1xx-svar før et vanlig svar gis.
 • 100 - Fortsett.
 • 101 - Bytter protokoller.
2xx – Suksess

Denne klassen av statuskoder angir at serveren har godkjent klientforespørselen.
 • 200 - OK. Klientforespørselen var vellykket.
 • 201 - Opprettet.
 • 202 - Godkjent.
 • 203 - Uoffisiell informasjon.
 • 204 - Intet innhold.
 • 205 - Tilbakestill innhold.
 • 206 - Delvis innhold.
 • 207 - Multistatus (WebDav).
3xx – Omdirigering

Klientens webleser må utføre flere handlinger å fullføre forespørselen. Et eksempel vil være at leseren må forespørre en annen side på serveren, eller gjenta forespørselen ved bruk av en proxy-server.
 • 301 - Flyttet permanent
 • 302 - Objekt flyttet.
 • 304 - Ikke endret.
 • 307 - Midlertidig omadressering.
4xx – Klientfeil

En feil oppstår, noe som ser ut til å skyldes klienten. Klienten kan for eksempel forespørre en side som ikke eksisterer, eller ikke oppgi gyldig godkjenningsinformasjon.
 • 400 - Ugyldig forespørsel.
 • 401 - Ingen tilgang. IIS definerer flere forskjellige 401-feil som indikerer en mer spesifikk årsak til feilen. Disse spesifikke feilkodene vies i webleseren, men ikke i IIS-loggen:
  • 401.1 - Pålogging mislyktes.
  • 401.2 - Pålogging mislyktes på grunn av serverkonfigurasjon.
  • 401.3 - Uautorisert på grunn av tilgangskontrollisten til ressursen.
  • 401.4 - Godkjenning mislyktes via filter.
  • 401.5 - Autoriser mislyktes via ISAPI/CGI-applikasjon.
  • 401.7 – Tilgang nektet av URL-autorisasjonspolicyen på webserveren. Denne feilkoden er spesifikk for IIS 6.0.
 • 403 - Forbudt. IIS definerer mange ulike 403-feil som indikerer en mer spesifikk årsak til at feilen oppsto:
  • 403.1 - Kjøretilgang forbudt.
  • 403.2 - Lesetilgang forbudt.
  • 403.3 - Skrivetilgang forbudt.
  • 403.4 - SSL påkrevd.
  • 403.5 - SSL 128 kreves.
  • 403.6 - IP-adresse avslått.
  • 403.7 - Klientsertifikat kreves.
  • 403.8 - Ingen tilgang til området.
  • 403.9 - For mange brukere.
  • 403.10 - Ugyldig konfigurasjon.
  • 403.11 - Passordendring.
  • 403.12 - Ingen tilgang for tilordning.
  • 403.13 - Opphevet klientsertifikat.
  • 403.14 - Mappevisning avslått.
  • 403.15 - Klientadgangslisens overskredet.
  • 403.16 – Klientsertifikat er ikke klarert eller er ugyldig.
  • 403.17 – Klientsertifikat har utgått eller er ikke gyldig.
  • 403.18 - Kan ikke kjøre forespurt URL i gjeldende applikasjonsutvalg. Denne feilkoden er spesifikk for IIS 6.0.
  • 403.19 - Kan ikke kjøre CGI-er for klienten i dette applikasjonsutvalget. Denne feilkoden er spesifikk for IIS 6.0.
  • 403.20 - Pålogging med Passport mislyktes. Denne feilkoden er spesifikk for IIS 6.0.
 • 404 - Ikke funnet.
  • 404.0 - (Ingen) – Finner ikke filen eller mappen.
  • 404.1 - Webområde ikke tilgjengelig på forespurt port.
  • 404.2 - Låsingspolicyen for webtjenesteutvidelsen hindrer denne forespørselen.
  • 404.3 - MIME-tilordningspolicyen hindrer denne forespørselen.
 • 405 - HTTP-verb som brukes til å få tilgang til denne siden, er ikke tillatt (metode ikke tillatt).
 • 406 - Klientleseren godtar ikke MIME-typen til den forespurte siden.
 • 407 - Autentisering for proxy-server kreves.
 • 412 - Forhåndsbetingelse mislyktes.
 • 413 – Forespørselsenheten er for stor.
 • 414 - URI-en for forespørsler er for lang.
 • 415 – Medietypen støttes ikke.
 • 416 – Forespurt område ikke tilfredsstillende.
 • 417 – Kjøring mislyktes.
 • 423 – Låst feil.
5xx – Serverfeil

Serveren kan ikke utføre forespørselen, da en feil oppsto.
 • 500 - Intern serverfeil.
  • 500.12 - Applikasjonen er opptatt med omstart på webserveren.
  • 500.13 - Webserveren opplever for stor trafikk.
  • 500.15 - Direkteforespørsler for Global.asa er ikke tillatt.
  • 500.16 – Ugyldig informasjon for UNC-godkjenning. Denne feilkoden er spesifikk for IIS 6.0.
  • 500.18 – Kan ikke åpne lageret for URL-godkjenning. Denne feilkoden er spesifikk for IIS 6.0.
  • 500.19 - Data for denne filen er ikke konfigurert riktig i metabasen.
  • 500.100 - Intern ASP-feil.
 • 501 - Hodeverdier oppgir en konfigurasjon som ikke er implementert.
 • 502 - Webserveren fikk et ugyldig svar mens den fungerte som gateway eller proxy-server.
  • 502.1 - Tidsavbrudd for CGI-applikasjon.
  • 502.2 - Feil i CGI-applikasjon.
 • 503 - Tjeneste utilgjengelig. Denne feilkoden er spesifikk for IIS 6.0.
 • 504 - Gateway-tidsavbrudd.
 • 505 - HTTP-versjon ikke støttet.

IIS HTTP-statuskoder og årsakene til at disse oppstår

 • 200 - Suksess. Denne statuskoden indikerer at IIS har behandlet forespørselen.
 • 206 - Delvis innhold. Denne indikerer at en fil har blitt delvis nedlastet. Den kan aktivere gjenopptaking av avbrutte nedlastninger, eller dele en nedlastning opp i flere samtidige strømmer.
 • 207 - Multistatus (WebDav). Denne kommer før en XML-melding som kan inneholde flere separate svarkoder, avhengig av hvor mange underforespørsler som ble fremsatt.
 • 301 - Flyttet permanent. Denne og alle framtidige forespørsler skal gis direkte til den oppgitte URI.
 • 302 - Funnet. Denne vises ofte som ”Objekt flyttet” i sammenheng med skjemabasert autentisering. Den forespurte ressursen befinner seg midlertidig på en annen URI. Siden omadresseringen kan endres fra tid til annen, bør klienten fortsette med å bruke URI-en for forespørsler ved fremtidige forespørsler. Dette svaret kan kun hurtigbufres hvis dette indikeres av et hodefelt for Cache-Control eller Utløper.
 • 304 - Ikke endret. Klienten etterspør et dokument som allerede er bufret, og dokumentet har ikke blitt endret siden det ble bufret. Klienten bruker den bufrede kopien av dokumentet i stedet for å laste det ned fra serveren.
 • 401.1 og 401.2 - Pålogging mislyktes. Påloggingen mislyktes fordi et brukernavn eller passord er ugyldig, eller fordi det har oppstått et problem med systemkonfigurasjonen.
 • 401.3 - Uautorisert på grunn av tilgangskontrollisten til ressursen. Dette angir et problem med NTFS-tillatelser. Denne feilen kan oppstå selv om tillatelsene er riktige for filen du prøver å åpne. Denne feilen vises for eksempel hvis IUSR-kontoen ikke har tilgang til mappen C:\Winnt\System32\Inetsrv. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser dette problemet, klikker du følgende artikkelnumre for å gå til artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  271071 Hvordan angi nødvendige NTFS-tillatelser og brukerrettigheter for en IIS 5.0-webserver
  812614 Standardtillatelser og brukerrettigheter for IIS 6.0
 • 403 - Forbudt. Du kan få denne generiske 403-statuskoden hvis webområdet ikke har et standard dokumentsett, og ikke tillater mappevisning. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  320051 Konfigurere standarddokumentet i Internet Information Services
 • 403.1 - Kjøretilgang forbudt. Følgende er to vanlige årsaker til denne feilmeldingen:
  • Du har ikke nok kjøretillatelser. Du kan for eksempel få denne feilmeldingen hvis du prøver å få tilgang til en ASP-side i en mappe der tillatelsene er satt til Ingen, eller ved et forsøk på å kjøre et CGI-skript i en mappe med Bare skript-tillatelser. For å endre kjøretillatelsene høyreklikker du mappen i Microsoft Management Console (MMC). Klikk deretter Egenskaper og kategorien Mappe, og sjekk at innstillingen for Kjøringstillatelser stemmer overens med innholdet du prøver å få tilgang til.
  • Skripttilordningen for filtypen som du forsøker å kjøre, er ikke konfigurert til å gjenkjenne verb som du bruker (for eksempel GET eller POST). Hvis du vil bekrefte dette, høyreklikker du mappen i Microsoft Management Console. Klikk deretter Egenskaper, kategorien Mappe og Konfigurasjon, og sjekk at skripttilordningen for den aktuelle filtypen er konfigurert til å tillate verb som du bruker.
 • 403.2 - Lesetilgang forbudt. Kontroller at du har konfigurert IIS til å tillate lesetilgang til mappen. Hvis du bruker et standarddokument, kontroller også at dokumentet finnes. Hvis du vil ha ytterligere informasjon om hvordan du løser dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  247677 Feilmelding: 403.2 Forbudt: Lesetilgang forbudt
 • 403.3 - Skrivetilgang forbudt. Kontroller at IIS- og NFTS-tillatelsene er satt opp til å gi skrivetilgang til mappen.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  248072 Feilmelding: 403.3 Forbudt: Skrivetilgang forbudt
 • 403.4 - SSL påkrevd. Deaktiver alternativet Krev sikker kanal, eller bruk HTTPS i stedet for HTTP til å få tilgang til siden.
 • 403.5 - SSL 128 kreves. Deaktiver alternativet Krev 128-biters kryptering, eller bruk en nettleser som støtter 128-biters kryptering, for å gå til siden.
 • 403.6 - IP-adresse avslått. Du har konfigurert serveren til å nekte tilgang til gjeldende IP-adresse. Hvis du vil ha ytterligere informasjon om hvordan du løser dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  248043 Feilmelding: 403.6 - Forbudt: IP-adresse avvist
 • 403.7 - Klientsertifikat kreves. Du har konfigurert serveren til å kreve et sertifikat for klientgodkjenning, men du har ikke et gyldig klientsertifikat installert.
  186812 PRB: Feilmelding: 403.7 Forbudt: Klientsertifikat påkrevd
 • 403.8 - Ingen tilgang til området. Du har satt opp en begrensning for domenenavn på domenet du bruker for å få tilgang til serveren.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  248032 Feilmelding: Forbudt: Ingen tilgang til området 403.8
 • 403.9 - For mange brukere. Antallet brukere som er koblet til serveren, overskrider grensen for antallet tilkoblinger du har satt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer denne grensen, klikker du følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  248074 Feilmelding: Tilgang forbudt: For mange brukere er tilkoblet 403.9
  OBS: Microsoft Windows 2000 Professional og Windows XP Professional kan automatisk påtvinge en grense på ti tilkoblinger i IIS. Du kan ikke endre denne grensen.
 • 403.12 - Ingen tilgang for tilordning. Siden du vil ha tilgang til, krever et klientsertifikat. Bruker-ID-en som er tilordnet klientsertifikatet, har imidlertid ikke tilgang til filen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  248075 Feil: HTTP 403.12 - Tilgang forbudt: Tilordning nektet tilgang
 • 404 - Ikke funnet. Denne feilen kan oppstå hvis filen du prøver å få tilgang til har blitt flyttet eller slettet. Den kan også oppstå dersom du prøver å få tilgang til en fil av en begrenset filtype etter at du har installert URLScan-verktøyet. Du vil se "Avvist av URLScan" i loggfilene w3svc etter at du har installert URLScan-verktøyet. I dette tilfellet ser du ”Avvist av URLScan” i loggfiloppføringen for forespørselen. Hvis du vil ha ytterligere informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

  248033 Hvordan systemansvarlige kan feilsøke feilmeldingen "HTTP 404 - Finner ikke filen" på en server som kjører IIS
  • 404.1 – Webområde ikke tilgjengelig på den angitte porten. Denne feilen angir at webområdet du prøver å få tilgang til, har en IP-adresse som ikke godtar forespørsler på porten denne forespørselen kom fra.Hvis du vil ha ytterligere informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   248034 IIS-feil: 404.1 Finner ikke nettsted
  • 404.2 – Låsingspolicyen hindrer denne forespørselen. I IIS 6.0 angir dette at forespørselen ikke er tillatt i listen webtjenesteutvidelser.Hvis du vil ha ytterligere informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å gå til artiklene i Microsoft Knowledge Base:
   328419 Hvordan du kan legge til og fjerne filer for webtjenesteutvidelse i IIS 6
   328505 Hvordan vise liste over webserverutvidelser og filtyper i IIS 6.0
   328360 Hvordan aktivere og deaktivere ISAPI-filtyper og CGI-applikasjoner i IIS 6.0
  • 404.3 - Policyen for MIME-tilordning hindrer denne forespørselen. Problemet oppstår under følgende forutsetninger:
   1. Behandlingsprogrammet til den forespurte filnavnutvidelsen er ikke konfigurert.
   2. Riktig MIME-type er ikke konfigurert for webområdet eller programmet.
 • 405 - Metode ikke tillatt. Denne feilen kan oppstå når en klient sender en HTTP-forespørsel til serveren som kjører IIS, og denne forespørselen inneholder et HTTP-verb som serveren ikke gjenkjenner. Kontroller at klientens forespørsel bruker et HTTP-verb som overholder HTTP-RFC for å løse problemet. Se delen ”Referanser” for informasjon om HTTP-RFC.
 • 500 - Intern serverfeil. Du ser denne feilmeldingen i tilknytning til mange feil på serversiden. I Hendelsesliste-logger kan det være mer informasjon om hvorfor denne feilen oppstår. I tillegg kan du deaktivere egendefinerte HTTP-feilmeldinger for å få en detaljert beskrivelse av feilen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deaktiverer egendefinerte HTTP-feilmeldinger, kan du klikke følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  294807 FREMGANGSMÅTER: Deaktivere funksjonen Vis egendefinerte HTTP-feilmeldinger i Internet Explorer 5 på serversiden
 • 500.12 – Programmet starter på nytt. Dette angir at du har prøvd å laste inn en ASP-side mens IIS startet applikasjonen på nytt. Denne meldingen skal forsvinne når du oppdaterer siden. Hvis meldingen fremdeles vises etter at du har oppdatert siden, kan det være fordi et antivirusprogram skanner filen Global.asa. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  248013 Feilmelding: HTTP-feil 500-12 Programmet starter på nytt
 • 500-100.ASP - ASP-feil. Du får denne feilmeldingen når du prøver å laste inn en ASP-side som har feil i koden. For å innhente mer spesifikk informasjon om feilen kan du deaktivere egendefinerte HTTP-feilmeldinger. Som standard er denne feilen bare aktivert på standard nettsted.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan se denne feilen på ikke-standard nettsteder, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  261200 HTTP 500-feilmelding vises i stedet for ASP-feilmelding fra 500-100.asp
 • 502 - Ugyldig gateway. Du får denne feilmeldingen når du prøver å kjøre et CGI-skript som ikke returnerer et gyldig sett med HTTP-overskrifter. For å løse dette problemet må du feilsøke CGI-programmet for å fastslå hvorfor den ga ugyldig HTTP-informasjon til IIS.
 • 503 - Tjeneste utilgjengelig.Http.sys-komponenten til kjernemodusen gir en HTTP 503-status i IIS 6. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du identifiserer og feilsøker HTTP 503-feil, kan du klikke følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  820729 Logging av feil i HTTP-API
 • 500.19. Du får denne feilen når XML-metabasen inneholder ugyldig konfigurasjonsinformasjon for innholdstypen du prøver å få tilgang til. Hvis du vil løse dette problemet, må du fjerne eller rette den ugyldige konfigurasjonen. Dette problemet indikerer vanligvis et problem i metabasenøkkelen skripttilordning.

FTP

1xx – Positivt foreløpig svar

Disse statuskodene indikerer at en handling ble startet, men at klienten forventer enda et svar før den går videre med en ny kommando.
 • 110 Svar fra omstartmarkør.
 • 120 Tjeneste klar om nnn minutter.
 • 125 Datatilkobling er allerede åpen. Starter overføring.
 • 150 Filstatus godkjent; åpner nå datatilkoblingen.
2xx – Positivt svar om fullføring

En handling er fullført. Klienten kan utføre en ny kommando.
 • 200 Kommando godkjent.
 • 202 Kommandoen ikke implementert, overflødig på dette området.
 • 211 Svar fra systemstatus eller systemhjelp.
 • 212 Status for arbeidsmappe.
 • 213 Filstatus.
 • 214 Hjelpemelding.
 • 215 NAME systemtype, der NAME er et offisielt systemnavn fra listen i dokumentet Tilordnede numre.
 • 220 Tjeneste klar for ny bruker.
 • 221 Tjeneste lukker kontrolltilkobling. Utlogget hvis det er aktuelt.
 • 225 Datatilkobling åpen; ingen overføring pågår.
 • 226 Lukker datatilkoblingen. Den forespurte filhandlingen lyktes (for eksempel filoverføring eller filavbrudd).
 • 227 Går inn i passiv modus (h1, h2, h3, h4, p1, p2).
 • 230 Bruker er logget på, gå videre.
 • 250 Forespurt filhandling godkjent, fullføres.
 • 257 ”BANENAVN” opprettet.
3xx – Positivt midlertidig svar

Kommandoen var vellykket, men serveren må ha tilleggsinformasjon fra klienten for å fullføre behandling av forespørselen.
 • 331 Brukernavn godkjent, trenger passord.
 • 332 Det kreves en konto for pålogging.
 • 350 Ønsket filhandling avventer ytterligere informasjon.
4xx – Forbigående negativt fullføringssvar

Kommandoen var ikke vellykket, men feilen er midlertidig. Hvis klienten prøver kommandoen på nytt, kan den lykkes.
 • 421 Tjeneste ikke tilgjengelig, lukker kontrolltilkobling. Dette kan være et svar på en kommando hvis tjenesten vet at den må avsluttes.
 • 425 Kan ikke åpne datatilkobling.
 • 426 Tilkobling lukket. Overføring avbrutt.
 • 450 Forespurt filhandling ble ikke utført. Fil utilgjengelig (for eksempel fil opptatt).
 • 451 Forespurt handling avbrutt: Lokal feil i behandling.
 • 452 Forespurt handling ikke utført. Ikke nok lagringsplass i systemet.
5xx – Permanent negativt fullføringssvar

Kommandoen var ikke vellykket, og feilen er permanent. Hvis klienten prøver kommandoen på nytt, får den samme feilen.
 • 500 Syntaksfeil, ukjent kommando. Dette kan inkludere feil som for eksempel at kommandolinjen er for lang.
 • 501 Syntaksfeil i parametre eller argumenter.
 • 502 Kommandoen ikke implementert.
 • 503 Feil kommandorekkefølge.
 • 504 Kommando ikke implementert for denne parameteren.
 • 530 Ikke logget på.
 • 532 Det kreves en konto for å lagre filer.
 • 550 Forespurt handling ikke utført. Fil utilgjengelig (for eksempel finner ikke filen, ingen tilgang).
 • 551 Forespurt handling avbrutt: Ukjent sidetype.
 • 552 Forespurt filhandling avbrutt. Tildelt lagringsplass overskredet (for gjeldende mappe eller datasett).
 • 553 Forespurt handling ikke utført. Filnavn er ikke tillatt.

Vanlige FTP-statuskoder og årsakene til at de oppstår

 • 150 - FTP bruker to porter: 21 for sending av kommandoer, og 20 for sending av data. Statuskoden 150 angir at serveren er i ferd med å åpne en ny tilkobling på port 20 for å sende data.
 • 226 – Kommandoen åpner en datatilkobling på port 20 for å utføre en handling, for eksempel overføring av en fil. Denne handlingen er fullført, og datatilkoblingen er lukket.
 • 230 – Denne statuskoden vises når klienten sender riktig passord. Det angir at brukeren har logget seg på.
 • 331 - Du vil få denne statuskoden etter at klienten sender et brukernavn. Denne samme statuskoden vises uansett om brukernavnet som er angitt, er en gyldig konto på systemet.
 • 426 – Kommandoen åpner en datatilkobling for å utføre en handling, men handlingen er avbrutt, og datatilkoblingen er lukket.
 • 530 – Denne statuskoden betyr at brukeren ikke kan logge på fordi kombinasjonen av brukernavn og passord ikke er gyldig. Hvis du bruker en brukerkonto til å logge på, kan du ha skrevet feil brukernavn eller passord, eller du har kanskje valgt å tillate bare anonym tilgang. Hvis du logger deg på med anonym konto, har du kanskje konfigurert IIS for å nekte anonym tilgang.
 • 550 – Kommandoen utføres ikke fordi den angitte filen ikke er tilgjengelig. Denne statuskoden oppstår for eksempel når du prøver å hente en fil som ikke finnes, eller når du prøver å legge en fil i en mappe som du ikke har skrivetilgang til.
Obs! Det anbefales at alle administratorer for webområder oppgraderer til Internet Information Services (IIS) versjon 7.0, som kjører på Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 øker sikkerheten i webinfrastrukturen betraktelig. Hvis du vil ha mer informasjon om IIS-sikkerhetsrelaterte emner, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:. Hvis du vil ha mer informasjon om IIS 7.0, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om definisjoner for HTTP-statuskoder, kan du gå til følgende webområde for World Wide Web Consortium (W3C):

Hvis du vil ha mer informasjon om definisjoner av FTP-statuskoder, kan du gå til del 4.2 ("FTP-svar") på følgende W3C-nettsted:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte HTTP-feilmeldinger i IIS6, kan du klikke følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
814869 Egendefinerte feilmeldinger i IIS 6.0
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter egendefinerte HTTP-feilmeldinger i IIS5, kan du klikke følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

302570 Slik konfigurerer du egendefinerte feilmeldinger for nettstedet ditt i IIS
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deaktiverer egendefinerte HTTP-feilmeldinger i Internet Explorer, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

294807 Slik slår du av funksjonen Vis egendefinerte HTTP-feilmeldinger på serversiden i Internet Explorer 5.x og 6.x
Hvis du vil ha mer informasjon om HTTP-statuskoder i IIS 7.0, kan du klikke følgende artikkelnummer for å gå til artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
943891 HTTP-statuskoder i IIS 7.0
Hvis artiklene som vises her, ikke hjelper deg med å løse problemet, eller hvis du opplever symptomer som er forskjellige fra de som er beskrevet i denne artikkelen, kan du søke i Microsoft Knowledge Base hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du vil søke i Microsoft Knowledge Base, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Deretter skriver du inn teksten i feilmeldingen du mottar, eller skriver en beskrivelse av problemet i feltet Søk i støtte (KB).
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 318380 – Forrige gjennomgang: 02/05/2016 14:03:00 – Revisjon: 8.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Tilbakemelding