Får ikke tilgang til vedlegg

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Hvis du bruker Outlook 2000 Service Release 1 (SR-1) eller Microsoft Outlook 2000 Service Release 1a (SR-1a), og du åpner en melding, kan du motta følgende feilmelding:
Outlook sperret tilgangen til følgende vedlegg som kan være usikre: [...]
Obs!  Både Outlook 2000 SR-1 og Outlook 2000 SR-1a inneholder en ny sikkerhetsfunksjon som blokkerer potensielt usikre vedlegg. Denne sikkerhetsfunksjonen gir et ekstra nivå av beskyttelse mot skadelige meldinger.
Årsak
Dette problemet oppstår fordi meldingen inneholder en filtype som er blokkert av Outlook 2000 SR-1 eller Outlook 2000 SR-1a.
Løsning
Selv om Outlook 2000 SR-1 eller Outlook 2000 SR-1a blokkerer tilgang til vedlegget, eksisterer vedlegget likevel i meldingen. Bruk en av følgende anbefalte metoder for å få tilgang til den vedlagte filen:
 • Be om at avsenderen legger ut eller lagrer vedlegget til en fildeling og sender deg koblingen til den.

  - eller -
 • Be om at avsenderen bruker et filkomprimeringsverktøy som endrer filetternavnet. Hvis du vil se en liste over komprimeringsprodukter fra tredjeparter, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
  291637 Vedlegg komprimeres ikke av Outlook


  - eller -
 • Be om at avsenderen endrer filtypen og sender filen til deg. Så snart du har mottatt vedlegget med endret navn, kan du endre filnavnet tilbake til den opprinnelige filtypen.
Hvis de anbefalte metodene ovenfor ikke gir de ønskede resultater, kan du bruke følgende metode:
 • Hvis du er i et Microsoft Exchange Server-miljø og administratoren har konfigurert sikkerhetsinnstillingene for Outlook, kan du be administratoren om å endre sikkerhetsinnstillingene for postboksen din.
Hvis metodene ovenfor ikke gir de ønskede resultater, kan du løse dette problemet ved å endre registret etter du har installert feilrettingen som er tilgjengelig fra Microsoft (hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet "Slik tilpasser du sikkerhetsfunksjonene for vedlegg" i denne artikkelen).

Obs!  Én av følgende betingelser må være oppfylt for at du kan bruke denne metoden:
 • Outlook kjøres utenfor et Exchange Server-miljø.

  - eller -
 • I et Exchange Server-miljø har administratoren ikke konfigurert sikkerhetsinnstillingene for Outlook til ikke å tillate sikkerhetsfunksjonene for vedlegg.

Slik tilpasser du sikkerhetsfunksjonene for vedlegg

Du kan tilpasse sikkerhetsfunksjonene for vedlegg i Outlook 2000 SR-1 og Outlook 2000 SR-1a ved å installere en feilrettingsfil og deretter endre registret.

For å løse dette problemet anskaffer du den siste oppdateringspakken for Microsoft Office 2000. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
276367 Slik får du tak i siste versjon av Office 2000 Service Pack
Den engelskspråklige versjonen av denne hurtigreparasjonen har følgende filattributter eller senere:
  Dato    Tid  Størrelse  Filnavn  --------------------------------------------------  26.02.2002 00:56 2 641 920  Outlook.msp  26.02.2002 01:03 7 715 328  Outlook_admin.msp				
Når hurtigreparasjonen er installert, har filene filattributtene (eller senere) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
  Dato    Tid  Versjon   Størrelse Filnavn  --------------------------------------------------------------  14.06.2000 17:11 1.0.3.27    41 472 Bjablr32.dll    14.06.2000 17:12 3.2.0.27    61 952 Bjlog32.dll     08.01.2001 21:37 1.0.3.28    98 304 Bjsrch32.dll    28.04.1999 01:12 1.0.0.1     32 768 Cabextract.exe   19.06.2000 18:49 5.5.2652.65  716 560 Cdo.dll       19.06.2000 18:12 5.5.2652.65  808 720 Cdo.dll_004       02.12.2001 02:00 9.0.0.5930   127 027 Contab32.dll  14.06.2000 17:14 1.0.3.27    183 808 Emablt32.dll    31.08.2000 19:43 5.5.3142.0   154 112 Emsabp32.dll  05.10.2001 10:33 5.5.3165.0   594 192 Emsmdb32.dll  02.06.2001 01:15 5.5.3159.0   131 344 Emsui32.dll  02.06.2000 10:45 9.0.0.4201   86 067 Envelope.dll    18.12.2001 23:19 5.5.3167.0   540 944 Exsec32.dll  05.04.2000 19:02 9.0.0.4005   192 561 Mimedir.dll     21.05.2001 18:20 5.5.3157.0   792 576 Msmapi32.dll  21.05.2001 18:16 5.5.3157.0   623 104 Msmapi32.dll  08.07.2000 03:07 5.5.3138.0   602 384 Mspst32.dll  08.07.2000 03:03 5.5.3138.0   528 656 Mspst32.dll  01.02.2000 01:26 9.0.0.3731   196 661 Oladd.fae  23.05.2000 15:20         150 690 Olexchng.aw  30.05.2000 18:53         26 643 Olsec9.chm  22.05.2000 23:35         170 617 Olxchng9.chm  08.02.2001 17:18 5.5.3153.0   454 144 Omi9.dll  08.02.2001 17:21 5.5.3153.0   548 352 Omint.dll  13.11.2001 11:45 8.30.3165.0  782 608 Outex.dll      23.05.2000 23:19         554 068 Outlhlp.aw  22.02.2002 08:18 9.0.0.6221  5 337 138 Outllib.dll     01.09.2001 00:02 9.0.0.5630  1 675 315 Outllibr.dll    17.06.2002 09:34        6 991 696 Pcw_cab_h8000_1.cab  13.07.2001 09:48 9.0.5512.0   368 691 Pstprx32.dll  21.06.2001 22:01 9.0.0.5421   73 772 Rm.dll       02.06.2000 11:30 9.0.0.4201   65 586 Sendto9.dll				
Denne hurtigreparasjonen er også tilgjengelig på fransk.
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Når du har brukt denne hurtigreparasjonen, bruker du registernøklene Level1Remove og Level1Add til å tilpasse sikkerhetsfunksjonene for vedlegget.

Følg disse trinnene for å bruke registernøkkelen Level1Remove til å tillate at Outlook 2000 kan åpne filtyper som ellers ville vært blokkert:
 1. Avslutt Outlook 2000 hvis det kjører.
 2. Klikk Start og deretter Kjør.
 3. I Åpne-boksen skriver du regedit, og deretter klikker du OK.
 4. Kontroller at følgende nøkkel eksisterer. Hvis den gjør det, går du til trinn 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Hvis nøkkelbanen ikke finnes, oppretter du nøkkelbanen. Når du skal opprette nøkkelbanen, må du finne og velge følgende registernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  2. Skriv inn Office, og trykk deretter ENTER.
  3. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  4. Skriv inn 9.0, og trykk deretter ENTER.
  5. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  6. Skriv inn Outlook, og trykk deretter ENTER.
  7. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  8. Skriv inn Sikkerhet, og trykk deretter ENTER.
 5. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Strengverdi.
 6. Skriv inn følgende navn for den nye verdien: Level1Remove

 7. Trykk ENTER.
 8. Høyreklikk navnet på den nye strengverdien, og klikk deretter Endre.
 9. Skriv inn filtypen du vil tillate tilgang til fra Outlook 2000, på følgende måte: .exe

  Hvis du vil angi flere filtyper, bruker du dette formatet:

  .exe; .com
 10. Klikk OK når du er ferdig.
 11. Avslutt Registerredigering.
 12. Start datamaskinen på nytt.
Når du starter Outlook 2000, vil filtypene som ble angitt i Windows-registret, være tilgjengelige.

Obs!  Microsoft anbefaler at du bare aktiverer filtypene du må ha tilgang til. Hvis du mottar en bestemt filtype sjelden, anbefaler Microsoft at du gir Outlook 2000 midlertidig tilgang til den aktuelle filtypen, og deretter gjør om endringene som ble gjort i Windows-registret, for å konfigurere tilbake til blokkert status.

Følg disse trinnene for å bruke registernøkkelen Level1Add til å konfigurere Outlook 2000 til ikke å åpne filtyper som ellers ville vært tilgjengelige:
 1. Avslutt Outlook 2000 hvis det kjører.
 2. Klikk Start og deretter Kjør.
 3. I Åpne-boksen skriver du regedit, og deretter klikker du OK.
 4. Kontroller at følgende nøkkel eksisterer. Hvis den gjør det, går du til trinn 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Hvis nøkkelbanen ikke finnes, oppretter du nøkkelbanen. Når du skal opprette nøkkelbanen, finner og velger du følgende nøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  2. Skriv inn Office, og trykk deretter ENTER.
  3. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  4. Skriv inn 9.0, og trykk deretter ENTER.
  5. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  6. Skriv inn Outlook, og trykk deretter ENTER.
  7. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  8. Skriv inn Sikkerhet, og trykk deretter ENTER.
 5. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Strengverdi.
 6. Skriv inn følgende navn for den nye verdien: Level1Add

 7. Trykk ENTER.
 8. Høyreklikk navnet på den nye strengverdien, og klikk deretter Endre.
 9. Skriv inn filtypen du vil blokkere tilgang til med Outlook 2000, på følgende måte: .zzz

  Hvis du vil angi flere filtyper, bruker du dette formatet:

  .zzz;.yyy

 10. Klikk OK når du er ferdig.
 11. Avslutt Registerredigering.
 12. Start datamaskinen på nytt.
Når du starter Outlook 2000, vil filtypene som ble angitt i Windows-registret, være blokkerte.

Microsoft Exchange Server-miljø

Hvis du kjører Outlook i et Exchange Server-miljø, kan administratoren endre standard sikkerhetsfunksjoner for vedlegg. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Outlook 2000 i et Exchange-miljø, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
263297 Administratorinformasjon om sikkerhetsfunksjoner for e-post (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Status
Dette er den ønskede virkemåten. Denne feilen ble først rettet opp i Microsoft Office 2000 Service Pack 3.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringen for e-post i Outlook, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
262631 Informasjon om sikkerhetsoppdatering for e-post i Outlook
OL2K
Eigenschappen

Artikel-id: 318515 - Laatst bijgewerkt: 04/17/2006 09:53:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbqfe kboffice2000sp3fix kbhotfixserver KB318515
Feedback