Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilsøke feilmeldingen "NTLDR mangler" i Windows 2000

Sammendrag
Denne trinnvise artikkelen beskriver metoder du kan bruke til å feilsøke feilmeldingen "NTLDR mangler", som du kan motta når du forsøker å starte Microsoft Windows 2000.

Feilsøke feilmeldingen "NTLDR mangler"

Når du starter den Windows 2000-baserte datamaskinen, kan det hende du mottar følgende feilmelding:
NTLDR mangler
Trykk en tast for å starte på nytt
Dette problemet kan oppstå hvis BIOSen (basic input/output system) på datamaskinen er gammel, eller hvis én eller flere av de følgende Windows-oppstartsfilene mangler eller er skadet:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
Hvis du vil løse dette problemet, må du bekrefte at BIOSen på datamaskinen er oppdatert, og deretter bruke en av de følgende metodene, avhengig av hva som er relevant for situasjonen, til å reparere Windows 2000-oppstartsmiljøet.

Viktig!  Det anbefales at du sikkerhetskopierer alle dataene dine jevnlig. Dette er det beste forsvaret mot tap av data, og det må være en del av alle gjenopprettingsplaner.

Kontrollere at BIOSen på datamaskinen er oppdatert

Kontroller at den siste revisjonen for BIOS er installert på datamaskinen. Ta kontakt med produsenten av datamaskinen for å få informasjon om hvordan du får tak og deretter installerer den siste BIOS-oppdateringen som er tilgjengelig for datamaskinen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer og hvordan du bekrefter de riktige BIOS-innstillingene for datamaskinen, kan du se dokumentasjonen til datamaskinen eller kontakte produsenten av datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter datamaskinprodusenten, kan du klikke riktig artikkelnummer i følgende liste for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, A-K (denne artikkelen kan være på engelsk)

60781 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, L-P (denne artikkelen kan være på engelsk)

60782 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, Q-Å (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter BIOS-produsenter, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
243909 Liste over webområder for BIOS-produsenter, del 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
243971 Liste over webområder for BIOS-produsenter, del 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Hvis du vil reparere Windows-oppstartsmiljøet, kan du bruke en eller flere av følgende metoder, avhengig av hva som er relevant for situasjonen.

Metode 1: Bruke en oppstartsdiskett til å starte datamaskinen

 1. Opprett en Windows 2000-oppstartsdiskett som inneholder følgende filer:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en oppstartsdiskett, kan du klikke artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  301680 Opprette en oppstartsdiskett for en NTFS- eller FAT-partisjon i Windows (denne artikkelen kan være på engelsk)
  101668 Beskytte seg mot oppstartsproblemer ved hjelp av en oppstartsdiskett for Windows NT
 2. Endre Boot.ini-filen slik at den peker til riktig harddiskkontroller og det riktige volumet for Windows-installasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en oppstartsdiskett, kan du klikke følgende artikkelnummer nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  311578 Redigere Boot.ini-filen i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 3. Sett inn oppstartsdisketten i diskettstasjonen på datamaskinen, og start deretter datamaskinen på nytt.
 4. Kopier filene Ntldr file, Ntdetect.com og Boot.ini file fra oppstartsdisken til systempartisjonen på den lokale harddisken.

Metode 2: Bruk gjenopprettingskonsollen

 1. Bruk oppstartsdiskettene for Windows 2000 til å starte datamaskinen på nytt, eller bruk CD-ROMen for Windows 2000 til å starte datamaskinen på nytt.
 2. I skjermbildet Velkommen til installasjonsprogrammet trykker du R (reparer) for å reparere Windows 2000-installasjonen.
 3. Trykk C for å reparere Windows 2000-installasjonen ved hjelp av gjenopprettingskonsollen.
 4. Skriv inn tallet som tilsvarer Windows-installasjonen du vil reparere, og trykk deretter Enter. Skriv for eksempel inn 1, og trykk deretter ENTER. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  229716 Beskrivelse av Windows 2000-gjenopprettingskonsollen
 5. Skriv inn administratorpassordet, og trykk deretter ENTER:
 6. Skriv inn map, og trykk deretter ENTER. Noter deg stasjonsbokstaven som er tilordnet til CD-ROM-stasjonen som inneholder CD-ROMen for Windows 2000.
 7. Skriv inn følgende kommandoer, og trykk ENTER etter at du har skrevet dem inn, der stasjon er stasjonsbokstaven du skrev inn i trinn 4 i metode 2: Bruk gjenopprettingskonsollen i denne artikkelen:
  copy stasjon:\i386\ntldr c:\

  copy stasjon:\i386\ntdetect.com c:\
  Hvis du blir bedt om å overskrive filen, skriver du inn y, og trykker deretter ENTER.

  Obs!  I disse kommandoene er det et mellomrom mellom ntldr og c:\, og mellom ntdetect.com og c:\.
 8. Skriv inn følgende kommando, og trykk deretter ENTER:
  type c:\Boot.ini
  Det vises en liste lik den følgende:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
  Hvis du får følgende melding, kan det hende Boot.ini-filen mangler eller er skadet:
  Finner ikke angitt fil eller mappe.
 9. Hvis Boot.ini-filen mangler eller er skadet, kan du opprette en ny. Dette gjøres på følgende måte:
  1. Bruk et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk eller Edit.com, til å opprette en oppstartslastingsfil lik den følgende:
   [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
   Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   102873 Navnekonvensjoner for og bruk av Boot.ini og ARC-baner (denne artikkelen kan være på engelsk)
   301680 Opprette en oppstartsdiskett for en NTFS- eller FAT-partisjon i Windows (denne artikkelen kan være på engelsk)
  2. Lagre filen på en diskett som Boot.ini.

   Obs!  Hvis du brukte Notisblokk til å opprette filen, må du kontrollere at filtypen TXT ikke legges til filnavnet Boot.ini.
  3. Skriv inn følgende kommando ved ledeteksten for gjenopprettingskonsollen for å kopiere Boot.ini-filen fra disketten til datamaskinen:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. Skriv inn exit, og trykk deretter ENTER. Datamaskinen startes på nytt.

Metode 3: Bruk CD-ROMen for Windows 2000

 1. Sette inn CD-ROMen for Windows 2000 i datamaskinens CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen på datamaskinen, og start deretter installasjonsprogrammet for Windows 2000.
 2. På siden Velkommen til installasjonsprogrammet trykker du R.
 3. På siden Reparasjonsalternativer for Windows 2000 trykker du R.
 4. Når du blir bedt om å velge ett av reparasjonsalternativene, trykker du M.
 5. Trykk PIL OPP, og trykk PIL OPP på nytt for å velge Bekreft Windows 2000-systemfiler, og trykk deretter ENTER for å oppheve valget.
 6. Trykk PIL NED for å velge Fortsett (utfør valgt oppgave), og trykk deretter ENTER. Følgende melding vises:
  Du trenger en nødreparasjonsdiskett for Windows 2000-installasjonen
  du vil reparere.
 7. Gjør ett av følgende, avhengig av hva som er relevant for situasjonen:
  • Bruk følgende fremgangsmåte hvis du har en nødreparasjonsdiskett:
   1. Trykk ENTER.
   2. Sett inn nødreparasjonsdisketten i diskettstasjonen på datamaskinen, og trykk deretter ENTER.
   3. Følg instruksjonene for å reparere installasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt.
   - eller -
  • Bruk følgende fremgangsmåte hvis du ikke har en nødreparasjonsdiskett:
   1. Trykk L. Du får en melding lik følgende:
    Windows 2000 ble funnet i følgende mappe:
    stasjon:\WINNT "Microsoft Windows 2000"
   2. Trykk ENTER.

    Installasjonsprogrammet undersøker diskene, og fullfører deretter reparasjonsprosessen.
  Hvis du vil ha mer informasjon om nødreparasjonsfunksjonen, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  231777 Opprette en nødreparasjonsdiskett i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)


Hvis installasjonsprogrammet ikke finner Windows 2000

Bruk følgende fremgangsmåte hvis du ikke har en nødreparasjonsdiskett for Windows 2000, og hvis installasjonsprogrammet ikke finner Windows 2000-installasjonen:
 1. Start installasjonsprogrammet for Windows 2000.
 2. På siden Windows 2000 vil bli installert på partisjonen velger du La gjeldende filsystem være som det er (ingen endring), og trykk deretter ENTER.
 3. Trykk ESC for å installere Windows 2000 i en ny mappe.
 4. I boksen Velg hvilken mappe filene skal kopieres til skriver du inn \tempwin og trykker ENTER.

  Installasjonsprogrammet installerer en ny kopi av Windows 2000.
 5. Logg deg på den nye kopien av Windows 2000.
 6. Klikk Start, og klikk deretter Kjør.
 7. I Åpne-boksen skriver du inn cmd, og deretter klikker du OK.
 8. Ved ledeteksten skriver du inn stasjon:, der stasjon er oppstartsstasjonen for datamaskinen, og deretter trykker du ENTER. Skriv for eksempel inn c:, og trykk deretter ENTER.
 9. Skriv inn attrib -h -r -s Boot.ini, og trykk deretter ENTER.
 10. Skriv inn edit Boot.ini, og trykk deretter ENTER.

  Edit.com åpner en Boot.ini-fil, lik følgende fil:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 11. Erstatt alle forekomster av TEMPWIN med WINNT. Boot.ini-filen som vises, er lik følgende fil:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 12. Trykk ALT+F, og trykk deretter S.
 13. Trykk ALT+F, og trykk deretter X.
 14. Skriv inn attrib +h +r +s Boot.inii, og trykk deretter ENTER.
 15. Skriv inn exit for å avslutte ledeteksten.
 16. Start datamaskinen på nytt.
 17. I skjermbildet Velg operativsystemet du vil starte bruker du piltastene til å velge Microsoft Windows 2000, og deretter trykker du ENTER.
 18. Start Windows Utforsker, finn de følgende mappene, og slett dem:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

Flere ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker Feilmeldingen "NTLDR mangler", kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
255220 Feilmeldingen "NTLDR mangler" vises når du oppgraderer eller installerer Windows 2000 over Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition
228004 Endring av aktive partisjon kan føre til at du ikke kan starte datamaskinen på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)
883275 Du kan ikke starte datamaskinen når du har endret tillatelsene i Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Foreta en parallellinstallasjon av Windows 2000

Hvis du ikke kan løse virkemåten som er beskrevet i delen Symptom i denne artikkelen ved å bruke en av metodene i denne artikkelen eller ved å vise Knowledge Base-artiklene i delen Flere ressurser i denne artikkelen, kan du utføre en parallellinstallasjon av Windows 2000, og deretter bruke Windows Utforsker til å kopiere dataene du vil gjenopprette fra den opprinnelige Windows-installasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du foretar en parallellinstallasjon i Windows 2000, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
266465 Foreta en parallellinstallasjon av Windows 2000 eller Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker oppstartsproblemer i Windows 2000, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
315396 Feilsøke oppstartsproblemer i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om forskjellene mellom manuell reparasjon og hurtigreparasjon i Windows 2000, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
238359 Forskjeller mellom manuell reparasjon og hurtigreparasjon i Windows (denne artikkelen kan være på engelsk)
301645 Bruke gjenopprettingskonsollen på en datamaskin som ikke starter i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Egenskaper

Artikkel-ID: 318728 – Forrige gjennomgang: 11/03/2006 15:43:00 – Revisjon: 4.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kberrmsg kbhowtomaster kbother KB318728
Tilbakemelding