Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Windows XP starter uventet på nytt eller starter på nytt når du slår av datamaskinen

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Hvis du slår av din Windows XP-baserte datamaskin, kan datamaskinen starte på nytt i stedet for å slå seg av. Datamaskinen kan også starte uventet på nytt når du bruker datamaskinen til å utføre bestemte oppgaver. En feilmelding kan vises på en blå skjerm når datamaskinen startes på nytt.
Årsak
Dette kan skje hvis Windows slutter å svare under en vanlig operasjon eller under avslutningsprosessen. Som standard er datamaskinen konfigurert til automatisk å starte på nytt når Windows slutter å svare. Følg trinnene nedenfor hvis du vil se denne innstillingen:
 1. Klikk Start-knappen, høyreklikk Min datamaskin, klikk Egenskaper, klikk kategorien Avansert og klikk deretter Innstillinger under Oppstart og gjenoppretting.
 2. Vis avmerkingsboksen Start på nytt automatisk under Systemfeil. Hvis avmerkingsboksen Start på nytt automatisk er valgt, startes Windows automatisk på nytt hvis datamaskinen stopper uventet.
Løsning
Hvis datamaskinen din stadig starter på nytt når du bruker den, eller hvis du prøver å slå av datamaskinen etter at den har stoppet uventet, må du klikke for å fjerne merket i boksen Start på nytt automatisk. Hvis du fjerner avmerkingen, får du en feilmelding når datamaskinen slutter å svare. Denne feilmeldingen kan beskrive årsaken til problemet. Du kan også se gjennom systemloggen i Hendelsesliste for å se den kritiske stoppfeilen som oppstår når datamaskinen starter på nytt.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
308427 Slik viser og behandler du hendelseslogger i Hendelsesliste i Windows XP
Følg disse trinnene for å konfigurere hvordan Windows svarer når datamaskinen stopper uventet.

Obs! Du må være logget på datamaskinen som administrator eller som medlem av administratorgruppen for å fullføre prosedyren. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan policyinnstillinger for nettverket hindre deg i å fullføre denne prosedyren.
 1. Logg deg på vertsdatamaskinen som administrator eller eier.
 2. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.
 3. Klikk Ytelse og vedlikehold under Velg en kategori.
 4. Klikk System under eller velg et Kontrollpanel-ikon.
 5. Klikk kategorien Avansert, og klikk deretter Innstillinger under Oppstart og gjenoppretting.
 6. Klikk for å velge en eller flere av følgende avmerkingsbokser under Systemfeil:
  • Skrive en hendelse til systemloggen
  • Send et administrativt varsel
  • Start på nytt automatisk
Status
Denne atferden er innebygd.
Mer informasjon
Avmerkingsboksen Start på nytt automatisk er valgt som standard, slik at du kan fortsette å bruke datamaskinen hvis det oppstår en kritisk stoppfeil. Microsoft-tjenester starter under oppstartsprosessen før du logger deg på. Datamaskinen er derfor funksjonell når den har startet på nytt. Hvis datamaskinen stopper på grunn av en kritisk stoppfeil, mister du all funksjonalitet, inkludert funksjonaliteten for ekstern tilgang. Når datamaskinen har startet på nytt, kan du undersøke årsaken til stoppfeilen.

Stoppfeilmeldingen viser bare informasjon om den mulige årsaken til den kritiske stoppfeilen. I de fleste situasjoner vil feilen loggføres i systemloggen.

Konfigurer Windows til å utføre følgende handlinger hvis en alvorlig feil, som stoppfeil eller alvorlig systemfeil, oppstår:
 • Skrive en hendelse til systemloggen.
 • Varsle administratorer.
 • Automatisk starte datamaskinen på nytt.
 • Flytte systemminne til en fil som avanserte brukere kan benytte til feilsøking.
Du må ha en sidevekslingsfil på minst 2 MB på oppstartsvolumet på datamaskinen hvis du vil konfigurere datamaskinen til å skrive en hendelse til systemloggen eller varsle en administrator. Hvis du konfigurerer Windows til å opprette en dumpfil som inneholder systemminnedata, kan du bruke dumpfilen til å feilsøke årsaken til en stoppfeil.

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere Windows til å opprette en dumpfil:
 1. Logg deg på vertsdatamaskinen som administrator eller eier.
 2. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.
 3. Klikk Ytelse og vedlikehold under Velg en kategori.
 4. Klikk System under eller velg et Kontrollpanel-ikon.
 5. Klikk kategorien Avansert, og klikk deretter Innstillinger under Oppstart og gjenoppretting.
 6. Klikk en av følgende oppføringer under Skriv feilsøkingsinformasjon:
  • Liten minnedump: Hvis du velger denne innstillingen, registreres den minste mengden informasjon som hjelper deg å identifisere problemet. Denne innstillingen krever at du har minst 2 MB tilgjengelig for en sidevekslingsfil i oppstartsvolumet på datamaskinen. Hvis du velger denne innstillingen, oppretter Windows en ny fil hver gang datamaskinen stopper uventet. En logg av disse filene lagres i mappen som er oppført i boksen Dumpfil.
  • Kjerneminnedump: Hvis du velger denne innstillingen, registreres bare kjerneminnet. Dette øker hastigheten på prosessen med å lagre informasjon i en logg når datamaskinen stopper uventet. Avhengig av Random Access Memory (RAM) på datamaskinen, må du ha mellom 50 og 800 MB tilgjengelig for sidevekslingsfilen i oppstartsvolumet. Filen lagres i mappen som er oppført i boksen Dumpfil.
  • Fullstendig minnedump: Hvis du velger denne innstillingen, registreres innholdet i systemminnet når datamaskinen stopper uventet. Hvis du bruker denne innstillingen, må du ha en sidevekslingsfil på oppstartsvolumet som er tilstrekkelig til å inneholde all fysisk RAM pluss 1 MB. Filen lagres i mappen som er oppført i boksen Dumpfil.
Windows skriver alltid til det samme filnavnet. Hvis du vil lagre individuelle dumpfiler, fjerner du merket for Skriv over eksisterende filer og endrer filnavnet etter hver stoppfeil.

Hvis du vil spare minneplass, kan du fjerne avmerking for både Skriv en hendelse til systemloggen og Send et administrativt varsel. Minnet som spares, avhenger av datamaskinen. Disse feilsøkingsfunksjonene krever vanligvis mellom 60 kilobyte (KB) og 70 KB RAM.
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 320299 – Forrige gjennomgang: 12/07/2015 10:21:13 – Revisjon: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbeventlog kbenv kbprb KB320299
Tilbakemelding