Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av oppdateringen for Word 2002: 25. april 2002

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdatering for Microsoft Word 2002. Denne artikkelen beskriver problemene som er løst i oppdateringen.

Obs!  Denne administrative oppdateringen er en del av Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2), men for å gjøre det enklere for deg er oppdateringen også tilgjengelig som en enkeltstående oppdatering, som beskrevet i delen Mer informasjon i denne artikkelen. Hvis du allerede har installert Office XP SP2, trenger du ikke installere denne administrative oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret for siste oppdateringspakke for Microsoft Office XP nedenfor for å vise artikkelen om siste oppdateringspakke for Microsoft Office XP i Microsoft Knowledge Base.
307841 OFFXP: Slik får du tilgang til siste oppdateringspakke for Office XP
Mer informasjon

Slik laster du ned og installerer oppdateringen

Klientoppdatering

Hvis du installerte Office XP fra en CD-ROM, har du to alternativer:
 • Bruk webområdet Produktoppdateringer for Office til å installere alle de siste oppdateringene automatisk, inkludert alle tilgjengelige oppdateringspakker og administrative oppdateringer.
  -eller-
 • Installer bare den administrative oppdateringen ved å følge fremgangsmåten beskrevet nedenfor.
Begge alternativene krever at du har CD-ROMen for Office XP tilgjengelig under hele installasjonen.

Produktoppdateringer for Microsoft Office

Hvis du vil at webområdet Produktoppdateringer for Office skal finne de nødvendige oppdateringene som du må installere på datamaskinen, går du til følgende Microsoft-webområde: Når søket er fullført, får du en liste over anbefalte oppdateringer som du kan godkjenne. Klikk Start installasjonen for å fullføre prosessen.

Installer bare Word 2002-oppdateringen

Denne oppdateringen krever at Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1) er installert.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skaffer og installerer Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1), klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307843 OFFXP: Oversikt over Office XP Service Pack 1


Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil laste ned og installere klientoppdateringen:
 1. Bruk webleseren til å gå til følgende Microsoft-område:
 2. Klikk Last ned nå. Klikk Lagre dette programmet på disk, og klikk deretter OK.
 3. Klikk Lagre for å lagre Wrd1003.exe-filen i valgt mappe.
 4. I Windows Utforsker dobbeltklikker du Wrd1003.exe.
 5. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 6. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 7. Sett inn CD-ROMen for Office XP hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.
 8. Når du får en melding om at installasjonen ble fullført, klikker du OK.
Obs!  Du kan ikke avinstallere den administrative oppdateringen etter at du har installert den.

Hvis du vil ha mer informasjon om klientoppdateringen, klikker du koblingen nedenfor for Office-verktøyene i webartikkelen.

Administrativ oppdatering

Hvis du installerte Microsoft Word 2002 fra en server, må systemansvarlig installere den administrative oppdateringen på serveren, og deretter distribuere oppdateringen til din datamaskin.

Hvis du er systemansvarlig, følger du fremgangsmåten nedenfor når du skal laste ned den administrative oppdateringen:
 1. Gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Last ned filen til skrivebordet.
 3. I Windows Utforsker dobbeltklikker du Wrd1003a.exe.
 4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 5. I boksen Angi plasseringen for de utpakkede filene skriver du inn C:\Wrd1003a, og deretter klikker du OK.
 6. Klikk Ja når du blir bedt om å opprette mappen.
 7. Klikk Start, og klikk deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen:
  msiexec /a adminbane\MSI-fil /p C:\mappen som vises over\admin msp-filnavn SHORTFILENAMES=1
  der adminbane er banen til det administrative installasjonsstedet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), og

  der MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel ProPlus.msi).
 8. Hvis du vil distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjoner, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen:
  msiexec /iadminbane\MSI-fil REINSTALL=WORDFiles REINSTALLMODE=vomus
  der adminbane er banen til det administrative installasjonsstedet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), og

  der MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel ProPlus.msi).
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer administrasjonsinstallasjonen og distribuerer den til klientdatamaskiner, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
301348 Slik installerer du en oppdatering for administrasjonsinstallasjoner av Office XP
Denne artikkelen inneholder standardinstruksjoner om hvordan du installerer en administrativ oppdatering.

Eller du kan se følgende artikkel (kan være på engelsk) i Microsoft Office XP Resource Kit:

Slik fastslår du om den administrative oppdateringen er installert

Word 2002-oppdateringen: 25. april 2002, påvirker Winword.exe-filen. Word 2002-oppdateringen: 25. april 2002, oppdaterer versjonen av Microsoft Word 2002 til versjon 10.4009.3501. I Microsoft Word klikker du Om Microsoft WordHjelp-menyen for å fastslå hvilken versjon som er installert på datamaskinen.

Obs!  Hvis Word 2002-oppdateringen: 25. april 2002 allerede er installert på datamaskinen, får du følgende melding hvis du prøver å installere Word 2002-oppdateringen: 25. april 2002:
Oppdateringen er allerede installert, eller den er inkludert i en oppdatering som allerede er installert.

Problemer løst i denne oppdateringen

Word 2002-oppdateringen: 25.april 2002 løser problemene som er beskrevet i følgende Knowledge Base-artikler (Disse artiklene kan være på engelsk):

286857 WD2002: Dialogboksen åpnes ikke når du har startet Word fra hurtigstartlinjen
Når du prøver å åpne en dialogboks i Microsoft Word, åpnes ikke dialogboksen. I stedet blinker Word-tittellinjen, og ikonet for minimert dokument på oppgavelinjen blinker. Du kan ikke skrive inn tekst. Klikk en annen Word-kommando, eller avslutt Word.

287004 WD2002: Hyperkoblinger i flettet HTML-e-postmelding virker ikke
Når du fletter en webside til en e-postmelding i Microsoft Word 2002 ved å bruke HTML-e-postformatet, virker ikke hyperkoblinger i e-postmeldingen.

I tillegg er følgende problemer løst i denne oppdateringen, men de er ikke dokumentert i Microsoft Knowledge Base:

WD: "Egendefinert hurtigmeny 1" vises på Windows-oppgavelinjen

Når du åpner et dokument basert på en egendefinert mal som inneholder egendefinerte menyelementer, og du klikker et menyelement, kan det vises flere minimerte vinduer på oppgavelinjen. Disse vinduene er identifisert som "Egendefinert hurtigmeny 1", "Egendefinert hurtigmeny 2", og så videre.

WD: "Feil! Fant ingen oppføringer i innholdsfortegnelsen" når du bruker \T-bryteren og regionale innstillinger ikke er engelsk (USA).

\T-bryteren, som gjør det mulig å bygge en innholdsfortegnelse fra egendefinerte stiler, virker ikke hvis regionale innstillinger er angitt til et annet språk enn engelsk. Du får feilmeldingen "Feil! Fant ingen oppføringer i innholdsfortegnelsen." Hvis du fjerner \T-bryteren, oppdateres innholdsfortegnelsen, men da brukes en innholdsfortegnelse som er basert på overskriftsstiler.

WD: Arabiske skrifter endrer punktstørrelse i Word

I den arabiske versjonen av Word 97 er standard skriftstørrelse for latinsk tekst 10 pkt, og standard skriftstørrelse for RTL-tekst (arabisk tekst) er 12 pkt. Når et dokument opprettes med denne standard skriftstørrelsen for arabisk tekst, og dokumentet åpnes i en senere versjon av Word, vises den arabiske teksten med skriftstørrelsen 10 pkt, på samme måte som den latinske teksten.

WD2002: Kapitéler fjernes når funksjoner senere enn Word 97 deaktiveres under lagring

Hvis du lagrer et dokument i Word 2002, og det er merket av for Deaktiver funksjoner satt inn etter Word 97 i kategorien Lagre, deaktiveres enkelte Word 97-funksjoner (for eksempel kapitéler eller animert tekst). Du får en advarselsdialogboks som viser denne meldingen. Dette skjer ikke i Word 2000.

WD: Linjenummerering plasseres feil når du bruker et språk fra høyre til venstre

Når du bruker linjenummerering i et dokument med språk fra høyre til venstre, skrives det siste linjenummeret på en side noen ganger ut ca. 5 tommer til venstre for der du forventer det.

WD2002: Kontinuerlig sideskift endres til "Neste side" når du har kjørt en makro

Når du kjører en makro som angir sideorientering, endres kontinuerlige sideskift til "neste side"-inndelingsskift.

WD2002: Word slutter å svare når du limer inn tekst for skjemafelt i et annet skjemafelt

Hvis du kopierer innhold i et skjemafelt og limer det inn i et annet skjemafelt i et dokument som er opprettet i Word 97, fører dette til at Word 2002 slutter å svare rett etter innlimingen.

WD: RestartNumberingAtSection i makro beholder ikke angitt verdi

Under visse betingelser beholder ikke flere Word-objektegenskaper verdiene som ble eksplisitt angitt i en VBA-makro (Visual Basic for Applications). Problemet ser ut til å oppstå når områdeegenskaper avleses fra bestemte objekter, for eksempel Informasjon-objektet.

WD2002: Avsnittet merkes feilaktig som endret når du bruker funksjonen Sammenlign og flett dokumenter

Hvis et avsnitt settes inn eller slettes når du sammenligner dokumenter i Word 2002, blir hele avsnittet etter dette avsnittet merket som endret.

WD: Når du angir VedHandling-egenskapen for en egendefinert hurtigmeny, får du en feilmelding om for lite minne

Du får en feilmelding om for lite minne og Word kan slutte å svare hvis du klikker en egendefinert hurtigmeny med menytekst. Dette problemet oppstår når VedHandling-egenskapen angis i en VBA-makro.

WD: Kommentarboble forsvinner når "Tillat deling av rad" ikke er valgt i en tabell

En kommentarboble forsvinner under følgende betingelser:
 • Du setter inn en kommentar i en tabellcelle.
 • Radhøyden på cellen er angitt til en nøyaktig verdi.
 • Det er ikke merket av for Tillat deling av rad.


WD2002: Feilmelding, Word slutter å svare når du limer inn tabellceller etter at du har merket av for "Deaktiver funksjoner satt inn etter Word 97"

Hvis det er merket av for Deaktiver funksjoner satt inn etter Word 97 (ved å klikke AlternativerVerktøy-menyen), deaktiveres Lim inn som tabellcellerRediger-menyen. Hvis du bruker Lim inn utvalg (på Rediger-menyen) og limer inn tabellcellene som HTML eller RTF, kan Word slutte å svare.

WD2002: HTML-e-postmeldinger kan inneholde ActiveX-objekter som ignorerer sikkerhetsinnstillinger

Når du bruker Word som redigeringsprogram for e-post, og du svarer på eller videresender en Microsoft Outlook-melding som inneholder en ActiveX-kontroll, kan det hende at skriptet kjøres.

WD: Høy bruk av CPU når du har åpnet et dokument som inneholder smartflagg

Når du åpner et Word-dokument som inneholder et avsnitt med mer enn 5 000 tegn, kan Word oppta 100 % av CPU-tiden.
inf OFFXP feilretting liste
Egenskaper

Artikkel-ID: 320441 – Forrige gjennomgang: 01/12/2015 20:04:08 – Revisjon: 1.4

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbfix kbofficexpsp2fix kbupdate KB320441
Tilbakemelding