Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows 95, Windows 98 og Windows Me

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Denne trinnvise artikkelen beskriver hvordan du sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter registret i Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition og Windows Millennium Edition (Me). Microsoft anbefaler at du sikkerhetskopierer registret og forstår hvordan du gjenoppretter det hvis det oppstår et problem, før du redigerer registret.

Hvis du vil ha mer informasjon om registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986Beskrivelse av Microsoft Windows-registret


Tilbake til toppen

Slik sikkerhetskopierer du registret

Før du redigerer registret, eksporterer du registernøklene du vil redigere, eller sikkerhetskopierer hele registret. Hvis det oppstår et problem, kan du følge trinnene i delen Slik gjenoppretter du registret i denne artikkelen og gjenopprette det til den tidligere tilstanden.

Tilbake til toppen

Slik eksporterer du registernøkler

Du kan følge disse trinnene hvis du vil eksportere en registernøkkel før du redigerer den.

Obs!  Du må ikke følge disse trinnene hvis du skal eksportere en hel registerstruktur (for eksempel strukturen
HKEY_CURRENT_USER
). Hvis du må sikkerhetskopiere en hel registerstruktur, kan du sikkerhetskopiere hele registret i stedet.
 1. Klikk Start, og klikk deretter Kjør.
 2. I Åpne-boksen skriver du regedit, og deretter klikker du OK.
 3. Finn og klikk nøkkelen med verdien du vil redigere.
 4. Klikk EksporterFil-menyen.
 5. Velg en plassering der du vil lagre REG-filen, i Lagre i-boksen, skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.
Tilbake til toppen

Slik sikkerhetskopierer du hele registret

Hvis du vil sikkerhetskopiere hele registret i Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Millennium Edition, kjører du verktøyet Windows Registerkontroll (Scanregw.exe). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker verktøyet Windows Registrerkontroll til å sikkerhetskopiere hele registret, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256419 Slik sikkerhetskopierer du registret i Windows 98 og Windows Millennium Edition (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil sikkerhetskopiere hele registret i Windows 95, må du sikkerhetskopiere registerfilene manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer registerfiler manuelt i Windows 95, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
132332 Slik sikkerhetskopierer du registret i Microsoft Windows 95 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Tilbake til toppen

Slik redigerer du registret

Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar. Hvis du vil redigere registret, anbefaler Microsoft at du utelukkende følger trinnene i Microsoft-dokumentasjonen. Hvis det er mulig, bruker du Windows-brukergrensesnittet i stedet for å redigere registret direkte.

Bruke Windows-brukergrensesnittet

Microsoft anbefaler at du om mulig bruker Windows-brukergrensesnittet til å endre systeminnstillingene i stedet for å redigere registret manuelt. En sjelden gang kan imidlertid en redigering av registret være den beste metoden å løse produktproblemer på. Hvis problemet er dokumentert i Microsoft Knowledge Base, skal en artikkel med trinnvise instruksjoner for hvordan du redigerer registret for problemet, være tilgjengelig. Når du skal redigere registret, må du alltid følge instruksjonene i den aktuelle Microsoft Knowledge Base-artikkelen nøye.

Tilbake til toppen

Bruke Registerredigering

Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar. Redigering av registret omfatter følgende seks fremgangsmåter:
 • Finne en nøkkel, undernøkkel eller verdi.
 • Legge til en nøkkel.
 • Legge til en verdi.
 • Endre en verdi.
 • Slette en nøkkel eller verdi.
 • Endre navn på en nøkkel eller verdi.
Finne en nøkkel, undernøkkel eller verdi
Det er fem forskjellige registernøkler (eller strukturer) på øverste nivå. Hver nøkkel begynner med "HKEY", for eksempel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
Teknisk sett er
HKEY_LOCAL_MACHINE
nøkkelen i dette eksemplet, og alt som følger etter den første omvendte skråstreken (\), er undernøkkelen. I Registerredigering kan du vise nøklene og undernøklene på samme måte som du viser mappene i Windows Utforsker.

Nøklene og undernøklene vises i et mappetre i den venstre ruten i Registerredigering. Hvis du klikker en nøkkel eller undernøkkel i den venstre ruten, vises det informasjon i den høyre ruten om verdinavn, type og data.

Som i Windows Utforsker, vises et plusstegn (+) ved siden av mappeikonet for nøkkelen i den venstre ruten i Registerredigering, hvis en nøkkel eller undernøkkel inneholder undernøkler. Hvis du klikker plusstegnet, utvides mappen, og undermapper, som representerer undernøklene, vises under mappen. Når du har utvidet en nøkkel, endres plusstegnet til et minustegn (-). Dette angir at nøkkelen er utvidet. Du kan skjule nøkkelen ved å klikke minustegnet. Da forsvinner mappene for undernøkler, og minustegnet endres tilbake til et plusstegn.

Følg denne fremgangsmåten for å finne registernøkkelen som er oppført i denne delen:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Utvid HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. Utvid SOFTWARE.
 4. Klikk Microsoft.

  Obs!  Når du klikker Microsoft-undernøkkelen, vises de ulike verdiene (men ikke undernøklene) i den høyre ruten. Utvid Microsoft for å vise undernøklene. Hvis du vil finne en verdi, klikker du undernøkkelen som inneholder verdien, og deretter viser du innholdet i den høyre ruten.
Legge til en nøkkel
Følg denne fremgangsmåten for å legge til en ny undernøkkel kalt TestSubkey i registernøkkelen som er oppført i denne delen:
 1. Utvid HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Utvid SOFTWARE.
 3. Klikk Microsoft-undernøkkelen.
 4. Pek på NyRediger-menyen, og klikk deretter Nøkkel.
 5. Skriv inn TestSubkey, og trykk deretter ENTER.
Legge til en verdi
Hvis du vil legge til en ny DWORD-verdi kalt TestDWORD og angi verdidataene til 1 i TestSubkey-nøkkelen, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Utvid HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Utvid SOFTWARE.
 3. Utvid Microsoft.
 4. Klikk TestSubkey-undernøkkelen.
 5. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 6. Skriv inn TestDWORD, og trykk deretter ENTER.
 7. Høyreklikk DWORD-verdien TestDWORD, og klikk deretter Endre.
 8. Skriv inn 1, og klikk deretter OK.
Endre en verdi
Følg denne fremgangsmåten for å endre verdidataene for verdien TestDWORD DWORD til 0 i TestSubkey-nøkkelen:
 1. Utvid HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Utvid SOFTWARE.
 3. Utvid Microsoft.
 4. Klikk TestSubkey-undernøkkelen.
 5. Høyreklikk DWORD-verdien TestDWORD, og klikk deretter Endre.
 6. Skriv inn 0, og klikk deretter OK.
Endre navn på en nøkkel eller verdi
Følg denne fremgangsmåten for å endre navnet på TestSubkey-nøkkelen til Test:
 1. Utvid HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Utvid SOFTWARE.
 3. Utvid Microsoft.
 4. Høyreklikk TestSubkey-nøkkelen, og klikk deretter Gi nytt navn.
 5. Skriv Test, og trykk deretter ENTER.
Slette en nøkkel eller verdi
Følg denne fremgangsmåten for å slette verdien TestDWORD DWORD i TestSubkey-nøkkelen:
 1. Utvid HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Utvid SOFTWARE.
 3. Utvid Microsoft.
 4. Klikk TestSubkey-undernøkkelen.
 5. Høyreklikk DWORD-verdien TestDWORD, og klikk deretter Slett.
 6. Klikk Ja for å bekrefte at du vil slette verdien.
Hvis du vil ha mer informasjon om å redigere registret, gjør du følgende i Registerredigering:
 1. Klikk Emner i HjelpHjelp-menyen.
 2. I kategorien Innhold dobbeltklikker du Endre nøkler og verdier, og deretter klikker du emnet du vil ha.
Tilbake til toppen

Bruke en fil for registreringsoppføringer (REG)

Opprett en REG-fil som inneholder de nødvendige registerendringene, og kjør deretter REG-filen på datamaskinen der du vil gjøre endringene. Du kan kjøre REG-filen manuelt eller ved å bruke et påloggingsskript. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
310516Slik legger du til, endrer eller sletter du registernøkler og -verdier ved å bruke en REG-fil (denne artikkelen kan være på engelsk)
Tilbake til toppen

Bruke Windows Scripting Host

Med Windows Scripting Host kan du kjøre VBScript- og JScript-skript direkte i operativsystemet. Du kan opprette VBScript- og JScript-filer som bruker Windows Scripting Host-metoder, til å slette, lese og skrive registernøkler og -verdier. Hvis du vil ha mer informasjon om disse metodene, går du til følgende Microsoft-webområde:

Tilbake til toppen

Bruke Windows Management Instrumentation

Windows Management Instrumentation (WMI) er en komponent i Microsoft Windows-operativsystemet, og er Microsoft-implementeringen av Web Based Enterprise Management (WBEM). WBEM er et bransjeinitiativ for å utvikle standardteknologi som skal gi tilgang til behandlingsinformasjon i et bedriftsmiljø. Du kan bruke WMI til å automatisere administrative oppgaver (for eksempel å redigere registret) i et bedriftsmiljø. WMI kan brukes i skriptspråk som har en motor på Windows, og håndtere Microsoft ActiveX-objekter.

Hvis du vil ha mer informasjon om WMI, går du til følgende Microsoft-webområde: Tilbake til toppen

Slik gjenoppretter du registret

Slik gjenoppretter du registernøkler

Hvis du vil gjenopprette registernøkler du har eksportert, dobbeltklikker du REG-filen du lagret i delen Slik eksporterer du registernøkler i denne artikkelen.

Tilbake til toppen

Slik gjenoppretter du hele registret

Hvis du vil gjenopprette hele registret i Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Millennium Edition, kjører du verktøyet Windows Registerkontroll (Scanreg.exe) fra MS-DOS. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker verktøyet Windows Registrerkontroll til å gjenopprette registret fra MS-DOS, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
221512 Slik gjenoppretter du Windows 98/Me-registret manuelt
Hvis du vil gjenopprette hele registret i Windows 95, må du manuelt gjenopprette registerfilene du sikkerhetskopierte i delen Slik sikkerhetskopierer du hele registret i denne artikkelen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer registerfiler manuelt i Windows 95, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
132332 Slik sikkerhetskopierer du registret i Microsoft Windows 95 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Tilbake til toppen
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
132332 Slik sikkerhetskopierer du registret i Windows 95 (denne artikkelen kan være på engelsk)
221512 Slik gjenoppretter du Windows 98/Me-registret manuelt
183887 Beskrivelse av Windows Registerkontroll (Scanreg.exe) (denne artikkelen kan være på engelsk)
245412 Du får feilmeldingen Systemgjenoppretting mislyktes ved gjenoppretting av det tidligere registret (denne artikkelen kan være på engelsk)
220878 Feilmelding: Gjenopprettingen mislyktes (denne artikkelen kan være på engelsk)
187680 Ikke nok minne-feil ved kjøring av Scanreg.exe med /Fix eller /Restore (denne artikkelen kan være på engelsk)
182841 Sikkerhetskopi av register vises ikke i verktøyet Registerkontroll (denne artikkelen kan være på engelsk)
184023 Kommandolinjebrytere for verktøyet for Registerkontroll (denne artikkelen kan være på engelsk)
273889 Endringer i verktøyet Registerkontroll (Scanreg.exe) i Windows Me (denne artikkelen kan være på engelsk)
250410 Beskrivelse av registerfilene i Windows 98/95 (denne artikkelen kan være på engelsk)
273894 Sikkerhetskopiering av register og gjenopprettingsmetoder for ødelagt register som ikke støttes (denne artikkelen kan være på engelsk)
201655 Feilmelding: Du har gjenopprettet et fungerende register... (denne artikkelen kan være på engelsk)
183603 Slik tilpasser du innstillinger for verktøyet Registerkontroll (denne artikkelen kan være på engelsk)
131431 Slik feilsøker du registerfeil i Windows 95 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Tilbake til toppen
Egenskaper

Artikkel-ID: 322754 – Forrige gjennomgang: 08/24/2007 03:43:00 – Revisjon: 3.1

 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • kbhowtomaster KB322754
Tilbakemelding