MS02-055: Ukontrollert buffer i Windows Hjelp kan gi en angriper mulighet til å kjøre kode

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Funksjonen HTML-hjelp i Windows inneholder en ActiveX-kontroll som leverer de fleste funksjonene. Én av funksjonene som eksponeres gjennom kontrollen, inneholder en ukontrollert buffer. Denne bufferen kan utnyttes av en webside som ligger på området til en angriper, eller som sendes som en HTML-melding til en bruker. En angriper som lykkes med å utnytte sikkerhetsproblemet, kan kjøre kode i sikkerhetskonteksten for brukeren, og angriperen kan dermed oppnå de samme rettighetene som brukeren på datamaskinen.

Det finnes enda et sikkerhetsproblem på grunn av feil som er tilknyttet håndteringen av kompilerte HTML-hjelpefiler (CHM) som inneholder snarveier. Ettersom snarveier hjelper HTML-hjelpefiler med å utføre handlinger på datamaskinen, anbefaler Microsoft at du bare tillater at klarerte HTML-hjelpefiler bruker snarveier. To feil tillater at denne restriksjonen blir forbigått. For det første angir funksjonen HTML-hjelp feilaktig sikkerhetssonen i et scenario der en webside eller HTML-melding leverer en CHM-fil til mappen Midlertidige Internett-filer og deretter åpner den. I stedet for å håndtere CHM-filen i riktig sone (sonen som er tilknyttet websiden eller HTML-meldingen som leverte den), håndterer funksjonen HTML-hjelp den feilaktig i sonen Lokal datamaskin. Dermed vil funksjonen HTML-hjelp regne CHM-filen som klarert og tillate at den bruker snarveier. I tillegg vurderer ikke HTML-hjelp mappen som innholdet ligger i. Hvis funksjonen HTML-hjelp hadde vurdert mappen, kunne den ha reddet seg fra den første feilen, ettersom innholdet i mappen Midlertidige Internett-filer åpenbart ikke er klarert, uansett hvilken sikkerhetssone den ligger i.

Angrepsscenariet for dette sikkerhetsproblemet er kompleks. Det involverer bruk av en HTML-melding til å levere en CHM-fil som inneholder en snarvei, og deretter brukes feilene til å åpne filen og kjøre snarveier. Snarveien kan utføre hvilken som helst handling som brukeren har tillatelse til å utføre på datamaskinen.
Løsning
Du må bruke Microsoft Internet Explorer 5.01, 5.5 eller 6.0 for å kunne bruke sikkerhetsoppdateringene som er beskrevet i denne artikkelen. Hvis du vil ha mer informasjon om Internet Explorer, går du til følgende Microsoft-webområde:Disse oppdateringene angir ikke "kill bit". Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base.
240797Slik hindrer du en ActiveX-kontroll fra å kjøres i Internet Explorer

Windows XP

En støttet feilrettingsfil er nå tilgjengelig fra Microsoft, men den er bare ment å løse problemet som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk den bare på datamaskiner du mener er utsatt for angrep. Vurder datamaskinens fysiske tilgjengelighet, nettverks- og Internett-tilkobling samt andre faktorer for å finne ut hvor stor risikoen er for datamaskinen. Se den tilknyttede sikkerhetsbulletinen fra Microsoft for å få hjelp til å fastslå risikograden. Reparasjonen kan utsettes for ytterligere testing. Hvis datamaskinen er tilstrekkelig utsatt, anbefaler Microsoft at du installerer denne reparasjonen nå. Ellers venter du på neste Windows XP-oppdateringspakke som inneholder denne reparasjonen.

Hvis du vil løse dette problemet øyeblikkelig, laster du ned reparasjonen ved å følge instruksjonene senere i denne artikkelen, eller du kontakter Microsoft Kundestøtte for å skaffe reparasjonen. Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre for Microsoft Kundestøtte og informasjon om støttekostnader, besøker du følgende Microsoft-webområde:Obs!  I noen tilfeller kan det hende at avgifter som vanligvis påløper for kundestøttesamtaler, faller bort hvis en Microsoft-tekniker avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.

Nedlastingsinformasjon

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Windows XP Professional og Windows XP Home Edition
Windows XP 64-Bit Edition
Utgivelsesdato: 02.10.02

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Installasjonsinformasjon

Du kan installere denne oppdateringen på Windows XP eller Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Slik får du tilgang til den siste oppdateringspakken for Windows XP
Du må starte datamaskinen på nytt etter at du har brukt denne oppdateringen. Denne oppdateringen støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /? : Vis listen over kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet.
 • /u : Uovervåket modus.
 • /f : Tving andre programmer til å avslutte når datamaskinen avsluttes.
 • /n : Ikke sikkerhetskopier filene som skal fjernes.
 • /o : Skriv over OEM-filene uten å spørre.
 • /z : Ikke start datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført.
 • /q : Stille modus (ingen brukermedvirkning).
 • /l : List opp installerte hurtigreparasjoner.
 • /x : Pakk ut filene uten å kjøre installasjonsprogrammet.
Denne kommandolinjen installerer for eksempel oppdateringen uten noen brukermedvirkning, og datamaskinen må ikke startes på nytt etterpå:
Q323255_wxp_sp2_x86_enu /q /m /z
Advarsel!  Oppdateringen beskytter ikke datamaskinen før du starter datamaskinen på nytt.

Informasjon om fjerning

Du kan ikke fjerne denne oppdateringen.

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene (eller senere) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du Tidssone-kategorien i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
Windows XP Professional og Windows XP Home Edition
  Dato   Tid  Versjon  Størrelse Bane og filnavn  ----------------------------------------------------------------------  22.09.02 00:13 5.2.3644.0  10 752 %WINDIR%\Hh.exe  10.09.02 11:06 5.2.3669.0 512 624 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx  23.09.02 17:13 5.2.3644.0  37 888 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll  23.09.02 17:13 5.2.3644.0 143 872 %WINDIR%\System32\Itircl.dll  23.09.02 17:13 5.2.3644.0 122 368 %WINDIR%\System32\Itss.dll				
Obs!  Denne oppdateringen kan, som følge av filavhengigheter, inkludere flere filer.
Windows XP 64-Bit Edition
 Dato   Tid  Versjon   Størrelse Bane og filnavn ------------------------------------------------------------------------ 08.08.02 13:49 5.2.3644.0   13 824 %WINDIR%\Hh.exe 10.09.02 11:06 5.2.3669.0 1 513 600 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx 23.09.02 17:13 5.2.3644.0  100 864 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll 23.09.02 17:13 5.2.3644.0  613 888 %WINDIR%\System32\Itircl.dll 23.09.02 17:13 5.2.3644.0  356 864 %WINDIR%\System32\Itss.dll 22.09.02 00:13 5.2.3644.0   10 752 %WINDIR%\SysWOW64\Hh.exe 10.09.02 11:06 5.2.3669.0  512 624 %WINDIR%\SysWOW64\Hhctrl.ocx 22.09.02 00:13 5.2.3644.0   37 888 %WINDIR%\SysWOW64\Hhsetup.dll 22.09.02 00:13 5.2.3644.0  143 872 %WINDIR%\SysWOW64\Itircl.dll 22.09.02 00:13 5.2.3644.0  122 368 %WINDIR%\SysWOW64\Itss.dll				
Obs!  Denne oppdateringen kan, som følge av filavhengigheter, inkludere flere filer.Tilbake til toppen

Informasjon om oppdateringspakke for Windows 2000

For å løse dette problemet anskaffer du den siste oppdateringspakken for Microsoft Windows 2000. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
260910 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows 2000

Informasjon om hurtigreparasjon for Windows 2000

En støttet feilrettingsfil er nå tilgjengelig fra Microsoft, men den er bare ment å løse problemet som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk den bare på datamaskiner du mener er utsatt for angrep. Vurder datamaskinens fysiske tilgjengelighet, nettverks- og Internett-tilkobling samt andre faktorer for å finne ut hvor stor risikoen er for datamaskinen. Se den tilknyttede sikkerhetsbulletinen fra Microsoft for å få hjelp til å fastslå risikograden. Reparasjonen kan utsettes for ytterligere testing. Hvis datamaskinen er tilstrekkelig utsatt, anbefaler Microsoft at du installerer denne reparasjonen nå. Ellers venter du på neste Windows 2000-oppdateringspakke som inneholder denne reparasjonen.

Hvis du vil løse dette problemet øyeblikkelig, laster du ned reparasjonen ved å følge instruksjonene senere i denne artikkelen, eller du kontakter Microsoft Kundestøtte for å skaffe reparasjonen. Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre for Microsoft Kundestøtte og informasjon om støttekostnader, besøker du følgende Microsoft-webområde:Obs!  I noen tilfeller kan det hende at avgifter som vanligvis påløper for kundestøttesamtaler, faller bort hvis en Microsoft-tekniker avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.

Nedlastingsinformasjon

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Utgivelsesdato: 02.10.02

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Installasjonsinformasjon

Du må ha installert Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), Service Pack 2 (SP2) eller Service Pack 3 (SP3) for å kunne installere denne oppdateringen. Du løser dette problemet ved å anskaffe den siste oppdateringspakken for Windows 2000. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
260910 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows 2000
Du må starte datamaskinen på nytt etter at du har brukt denne oppdateringen. Denne oppdateringen støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /?: Viser listen over kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet.
 • /u : Uovervåket modus.
 • /f : Tving andre programmer til å avslutte når datamaskinen avsluttes.
 • /n : Ikke sikkerhetskopier filene som skal fjernes.
 • /o : Skriv over OEM-filene uten å spørre.
 • /z : Ikke start datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført.
 • /q : Stille modus (ingen brukermedvirkning).
 • /l : List opp installerte hurtigreparasjoner.
 • /x : Pakk ut filene uten å kjøre installasjonsprogrammet.
Denne kommandolinjen installerer for eksempel oppdateringen uten noen brukermedvirkning, og datamaskinen må ikke startes på nytt etterpå:
q323255_w2k_sp4_x86_en /q /m /z
Advarsel!  Denne oppdateringen beskytter ikke datamaskinen før du starter datamaskinen på nytt.

Informasjon om fjerning

Du kan ikke fjerne denne oppdateringen.

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene (eller senere) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du Tidssone-kategorien i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
  Dato   Tid  Versjon  Størrelse Bane og filnavn  ----------------------------------------------------------------------  10.09.02 16:16 5.2.3644.0  10 752 %WINDIR%\Hh.exe  10.09.02 16:12 5.2.3669.0 512 624 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx  11.09.02 13:58 5.2.3644.0  37 888 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll  11.09.02 13:58 5.2.3644.0 143 872 %WINDIR%\System32\Itircl.dll  11.09.02 13:58 5.2.3644.0 122 368 %WINDIR%\System32\Itss.dll				
Obs!  Denne oppdateringen kan, som følge av filavhengigheter, inkludere flere filer. Tilbake til toppen

Windows NT 4.0 (alle versjoner)

En støttet feilrettingsfil er nå tilgjengelig fra Microsoft, men den er bare ment å løse problemet som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk den bare på datamaskiner du mener er utsatt for angrep. Vurder datamaskinens fysiske tilgjengelighet, nettverks- og Internett-tilkobling samt andre faktorer for å finne ut hvor stor risikoen er for datamaskinen. Se den tilknyttede sikkerhetsbulletinen fra Microsoft for å få hjelp til å fastslå risikograden. Reparasjonen kan utsettes for ytterligere testing. Hvis datamaskinen er tilstrekkelig utsatt, anbefaler Microsoft at du installerer denne reparasjonen nå.

Hvis du vil løse dette problemet øyeblikkelig, laster du ned reparasjonen ved å klikke nedlastingskoblingen senere i denne artikkelen, eller du kontakter Microsoft Kundestøtte for å skaffe reparasjonen. Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre for Microsoft Kundestøtte og informasjon om støttekostnader, besøker du følgende Microsoft-webområde:Obs!  I noen tilfeller kan det hende at avgifter som vanligvis påløper for kundestøttesamtaler, faller bort hvis en Microsoft-tekniker avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.

Nedlastingsinformasjon

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Utgivelsesdato: 02.10.02

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Installasjonsinformasjon

Du må ha installert Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) eller Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6) for å kunne installere denne oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
152734 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows NT 4.0
Du må starte datamaskinen på nytt etter at du har brukt denne oppdateringen. Denne oppdateringen støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /q : Stille modus for pakker.
 • /t:fullstendig bane: Angir en midlertidige arbeidsmappe.
 • /c : Pakker bare ut filer i mappen når bryteren /t brukes.
 • /c:cmd: Overstyrer installasjonskommandoen som forfatteren har definert.
Advarsel!  Denne oppdateringen beskytter ikke datamaskinen før du starter datamaskinen på nytt.

Informasjon om fjerning

Du kan ikke fjerne denne oppdateringen.

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene (eller senere) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du Tidssone-kategorien i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
  Dato   Tid  Versjon  Størrelse Filnavn  ----------------------------------------------------  10.06.02 17:56 5.2.3644.0  10 752 Hh.exe  29.08.02 15:53 5.2.3669.0 512 624 Hhctrl.ocx  10.06.02 17:56 5.2.3644.0  37 888 Hhsetup.dll  10.06.02 17:56 5.2.3644.0 143 872 Itircl.dll  10.06.02 17:56 5.2.3644.0 122 368 Itss.dll  26.07.02 15:02 5.2.3664.0  88 064 Hhctrlui.dll  				
Obs!  Denne oppdateringspakken kan, som følge av filavhengigheter, inkludere flere filer. I tillegg er en separat Hhctrlui.dll-fil inkludert i denne oppdateringspakken (i Mui.cab) for hver lokaliserte Windows-versjon som støttes.Tilbake til toppen

Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition og Windows 98

En støttet feilrettingsfil er nå tilgjengelig fra Microsoft, men den er bare ment å løse problemet som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk den bare på datamaskiner du mener er utsatt for angrep. Vurder datamaskinens fysiske tilgjengelighet, nettverks- og Internett-tilkobling samt andre faktorer for å finne ut hvor stor risikoen er for datamaskinen. Se den tilknyttede sikkerhetsbulletinen fra Microsoft for å få hjelp til å fastslå risikograden. Reparasjonen kan utsettes for ytterligere testing. Hvis datamaskinen er tilstrekkelig utsatt, anbefaler Microsoft at du installerer denne reparasjonen nå.

Hvis du vil løse dette problemet øyeblikkelig, laster du ned reparasjonen ved å klikke nedlastingskoblingen senere i denne artikkelen, eller du kontakter Microsoft Kundestøtte for å skaffe reparasjonen. Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre for Microsoft Kundestøtte og informasjon om støttekostnader, besøker du følgende Microsoft-webområde:Obs!  I noen tilfeller kan det hende at avgifter som vanligvis påløper for kundestøttesamtaler, faller bort hvis en Microsoft-tekniker avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.

Nedlastingsinformasjon

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Windows Millennium Edition
Oppdateringen for Windows Millennium Edition er tilgjengelig fra Windows Update-området. Du kan få tak i oppdateringen ved å gå til følgende Microsoft-webområde:
Windows 98 og Windows 98 Second Edition
Utgivelsesdato: 02.10.02

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Installasjonsinformasjon

Du må starte datamaskinen på nytt etter at du har brukt denne oppdateringen. Denne oppdateringen støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /q : Stille modus for pakker.
 • /t:fullstendig bane: Angir en midlertidige arbeidsmappe.
 • /c : Pakker bare ut filer i mappen når bryteren /t brukes.
 • /c:cmd: Overstyrer installasjonskommandoen som forfatteren har definert.

Informasjon om fjerning

Du kan ikke fjerne denne oppdateringen.

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene (eller senere) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du Tidssone-kategorien i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
Windows Millennium Edition
  Dato   Tid  Versjon  Størrelse Filnavn  ----------------------------------------------------  10.06.02 17:56 5.2.3644.0  10 752 %WINDIR%\System\Hh.exe  29.08.02 15:53 5.2.3669.0 512 624 %WINDIR%\System\Hhctrl.ocx  10.06.02 17:56 5.2.3644.0  37 888 %WINDIR%\System\Hhsetup.dll  10.06.02 17:56 5.2.3644.0 143 872 %WINDIR%\System\Itircl.dll  10.06.02 17:56 5.2.3644.0 122 368 %WINDIR%\System\Itss.dll				
Obs!  Denne oppdateringen kan, som følge av filavhengigheter, inkludere flere filer.
Windows 98 og Windows 98 Second Edition
  Dato   Tid  Versjon  Størrelse Filnavn  ----------------------------------------------------  10.06.02 17:56 5.2.3644.0  10 752 %WINDIR%\System\Hh.exe  29.08.02 15:53 5.2.3669.0 512 624 %WINDIR%\System\Hhctrl.ocx  10.06.02 17:56 5.2.3644.0  37 888 %WINDIR%\System\Hhsetup.dll  10.06.02 17:56 5.2.3644.0 143 872 %WINDIR%\System\Itircl.dll  10.06.02 17:56 5.2.3644.0 122 368 %WINDIR%\System\Itss.dll				
Obs!  Denne oppdateringen kan, som følge av filavhengigheter, inkludere flere filer.Tilbake til toppen
Status
Microsoft har bekreftet at dette problemet kan forårsake et visst sikkerhetsproblem i Microsoft-produktene som er oppført i begynnelsen av denne artikkelen. Denne feilen ble først rettet opp i Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om disse sikkerhetsproblemene, går du til følgende Microsoft-webområde:
sikkerhetsoppdatering
Egenskaper

Artikkel-ID: 323255 – Forrige gjennomgang: 12/07/2015 11:12:45 – Revisjon: 4.10

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbenv kbsysadmin kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbwin2000presp4fix kbwinxppresp2fix kbwinxpsp2fix KB323255
Tilbakemelding