Slik feilsøker du feil av typen "STOP 0x0000007B" i Windows XP

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne trinnvise artikkelen beskriver hvordan du feilsøker feilmeldinger av typen "STOP 0x0000007B" i Windows XP. Denne artikkelen beskriver problemer som kan føre til at du får denne Stopp-feilmeldingen, og at det oppstår virus i oppstartssektor og enhetsdriver- eller maskinvareproblemer. Hvis du ikke kan løse problemet etter at du har se gjennom disse beskrivelsene, bruker du de generelle feilsøkingstrinnene som vises på slutten av artikkelen.
INNLEDNING
Når du starter datamaskinen, kan det hende du får en av følgende feilmeldinger:
 • STOP: 0x0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Uopprettelig feil. Kan ikke fortsette.

  Kontakt kundestøtte for assistanse. Følgende statuskoder vil hjelpe dem med å løse problemet:

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  Kan ikke fortsette. Slå av eller start datamaskinen på nytt nå.
Du kan også få en feilmelding av typen "STOP 0x0000007B" under installasjonen av Windows XP når installasjonsprogrammet starter på nytt under installasjonen. Når du får en STOP-feilmelding mens du kjører installasjonsprogrammet, får du den andre feilmeldingen. Hvis du vil feilsøke dette problemet, leser du de fire avsnittene nedenfor for å fastslå om noen av problemene gjelder for deg. Hvis ingen av problemene gjelder for deg, bruker du de generelle feilsøkingstrinnene på slutten av artikkelen.

Tilbake til toppen

Virus i oppstartssektor

Du kan få en feilmelding av typen "STOP 0x0000007B" hvis datamaskinen er infisert med et virus i oppstartssektoren. Kontroller om datamaskinen har virus. Hvis du finner et virus, må du også kontrollere alle disketter for virus før du kan bruke dem igjen.

Microsoft leverer ikke programvare som kan oppdage eller fjerne datavirus. Hvis du mistenker eller vet at datamaskinen er infisert med et virus, må du få tak i gjeldende antivirusprogramvare. Hvis du vil ha en liste over produsenter av antivirusprogramvare, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
49500 Liste over leverandører av antivirusprogrammer
Obs!  Du må kanskje bruke flere merker med antivirusprogramvare for å oppdage og fjerne forskjellige virus.

Viktig!  Hvis datamaskinen har blitt infisert, kan den være åpen for flere angrepstyper. Vi anbefaler at du bygger infiserte Internett-vendte servere på nytt ved å følge retningslinjene på webområdet CERT. Internett-vendte servere er servere som brukes uten brannmur eller annen beskyttelse. Det er også lurt å bygge alle andre datamaskiner som er i risikosonen på grunn av at de er i nærheten av infiserte datamaskiner, på nytt før du bruker dem igjen.

Hvis et virus har infisert en Windows XP-basert datamaskin, og hvis du ikke kan fjerne viruset og reparere systemet med et antivirusprogram, må du repartisjonere og formatere harddisken og installere Windows XP på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om å partisjonere og formatere en harddisk i Windows XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
313348 Slik partisjonerer og formaterer du en harddisk i Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du beskytter oppstartssektoren fra virus i Windows XP, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
122221 Slik beskytter du oppstartssektoren fra virus i Windows XP
Tilbake til toppen

Enhetsdriverproblemer

Du kan få en feilmelding av typen "STOP 0x0000007B" i følgende scenarier:
 • En enhetsdriver som oppstartskontrolleren på datamaskinen trenger, er ikke konfigurert til å starte under oppstartsprosessen.
 • En enhetsdriver som oppstartskontrolleren på datamaskinen trenger, er skadet.
 • Informasjon i Windows XP-registret (informasjon relatert til hvordan enhetsdriverne lastes inn under oppstarten) er skadet.
Windows XP krever en miniportdriver for å kommunisere med harddiskkontrolleren som brukes til å starte datamaskinen. Hvis Windows XP ikke har en enhetsdriver for kontrolleren eller bruker en ødelagt eller inkompatibel driver, må du erstatte driveren med en gyldig kopi som er kompatibel med kontrolleren og Windows XP.

Under den første fasen av Windows XP-installasjonen vises følgende melding nederst i skjermbildet:
Trykk F6 hvis du må installere en SCSI- eller RAID-driver fra en tredjepart.
Trykk F6 og følg instruksjonene hvis du vil installere en enhetsdriver for masselagring fra den opprinnelige utstyrsfabrikanten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker F6 til å laste inn en enhetsdriver fra en opprinnelig utstyrsfabrikant for støtte, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
314859 Begrenset OEM-driverstøtte er tilgjengelig via F6 under installasjon av Windows XP
Når du skal finne ut om harddiskkontrolleren er kompatibel med Windows XP og få tak i informasjon om drivere som er inkludert på CD-ROMen med Windows XP, eller som er tilgjengelige for nedlasting, kan du se den siste listen over kompatibel maskinvare for Windows XP (HCL). Hvis du vil ha mer informasjon om den siste HCL-listen for Windows XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
314062 Den seneste listen over kompatibel maskinvare for Windows XP
Hvis harddiskkontrolleren ikke vises i HCL-listen, kontakter du produsenten av datamaskinen, hovedkortet eller harddiskkontrolleren for tilgjengelighetsinformasjon for en driver. Microsoft garanterer ikke at det finnes løsninger for utstyr som ikke vises i HCL-listen. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
315239 Microsofts policy for kundestøtte for maskinvare som ikke vises i listen over kompatibel maskinvare (HCL) for Windows.
Hvis System-strukturen i Windows XP-registret er ødelagt, kan det hende du ikke kan laste inn miniportdriveren som oppstartskontrolleren krever, i Windows XP. Når du skal løse dette problemet, gjenoppretter du en sikkerhetskopi av registret. Hvis du vil ha mer informasjon om å gjenopprette en sikkerhetskopi av registret, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307545 Slik gjenoppretter du fra et skadet register som gjør at Windows XP ikke starter
Tilbake til toppen

Maskinvareproblemer

Du kan få en feilmelding av typen "STOP 0x0000007B" hvis det har oppstått en ressurskonflikt mellom oppstartskontrolleren og en annen kontroller eller mellom SCSI-enheter. Du kan også få denne STOP-feilmeldingen hvis stasjonsoversettelse ikke har blitt utført eller har blitt endret. Slik feilsøker du dette problemet:
 1. Hvis det eksisterer en IRQ- eller I/U-portadressekonflikt mellom oppstartskontrolleren og en annen kontroller, slutter enten Windows XP å svare (henger), eller en feilmelding av typen "STOP 0x0000007B" vises. Hvis du nylig har lagt til ny maskinvare, fjerner du den nye maskinvaren eller konfigurerer den på nytt, slik at den ikke er i konflikt med ressursene for andre installerte kontrollere.
 2. Hvis du bruker en SCSI-harddisk, kontrollerer du SCSI-kjeden for riktig terminering. Fjern alle SCSI-enheter som ikke brukes, eller kontroller at hver SCSI-ID er unik.
 3. Kontroller at stasjonsoversettelse er aktivert (om nødvendig), og det ikke har blitt endret. Hvis du for eksempel nylig har byttet kontrollere, kan dette problemet oppståHvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
  314082 Du får en feilmelding av typen STOP 0x0000007B etter at du har flyttet Windows XP-systemdisketten til en annen datamaskin
Tilbake til toppen

Andre problemer

Andre potensielle årsaker for en feilmelding av typen "STOP 0x0000007B" kan være:
 • Oppstartsvolumet er ødelagt og kan ikke startes av Windows XP. Hvis filsystemet er skadet, og hvis Windows XP ikke kan starte oppstartsvolumet under oppstartsprosessen, kan du enten flytte stasjonen til en annen datamaskin som kjører Windows XP, og deretter kjøre chkdsk-kommandoen på denne stasjonen, eller prøve å opprette en parallellinstallasjon av Windows XP på stasjonen (i en separat mappe). Installasjonsprogrammet i Windows XP kontrollerer integriteten for volumet før filer kopieres, og dette kan løse noen problemer.
 • Du installerer Windows XP på en speilet oppstartspartisjon som ble opprettet i Microsoft Windows NT 4.0. Windows XP støtter ikke Ftdisk-volumsett fra Windows NT 4.0. Hvis du kjører Microsoft Windows 2000, må du konvertere alle Ftdisk-volumsett til dynamiske volumer før du oppgraderer til Windows XP. Hvis du kjører Windows NT 4.0, ødelegger du alle speil og sikkerhetskopierer alle dataene på stripen, på RAID5 eller på de utvidede volumsettene før du oppgraderer til Windows XP. Ftdisk-sett er kanskje ikke tilgjengelige etter oppgraderingen.
Tilbake til toppen

Generell feilsøking

Hvis ingen av problemene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder for deg, bruker du følgende generelle feilsøkingstrinn:
 1. Hvis du mottar en av disse feilmeldingene mens du installerer Windows XP, kan du oppdatere BIOSen for datamaskinen eller få tak i Windows XP-drivere for harddiskkontrolleren (fra produsenten av datamaskinen, hovedkortet eller harddiskkontrolleren), eller gjøre begge deler. Hvis du vil ha informasjon om å oppdatere BIOSen for datamaskinen eller få tak i Windows XP-drivere, kontakter du datamaskinprodusenten. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengeligheten for drivere, kan du se delen Enhetsdriverproblemer i denne artikkelen.

  Obs!  Hvis Windows NT 4.0 eller Windows 2000 var installert tidligere på en speilet oppstartspartisjon, ser du delen Andre problemer i denne artikkelen.
 2. Bruk funksjonen Siste fungerende konfigurasjonen. Dette kan løse problemet hvis du nylig har installert en inkompatibel enhetsdriver for oppstartskontrolleren. Hvis du vil ha mer informasjon om å bruke funksjonen Siste fungerende konfigurasjonen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  307852 Slik starter du datamaskinen ved hjelp av funksjonen Siste fungerende konfigurasjonen i Windows XP
 3. Bruk Reparer-alternativet i installasjonsprogrammet for Windows XP.Hvis du vil ha mer informasjon om å reparere Windows XP ved hjelp av installasjonsprogrammet, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  315341 Foreta en erstatningsoppgradering (ny installasjon) av Windows XP
 4. Gjenopprett en sikkerhetskopi av registret.Hvis du vil ha mer informasjon om å gjenopprette en sikkerhetskopi av registret, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  307545 Slik gjenoppretter du fra et skadet register som gjør at Windows XP ikke starter
Tilbake til toppen
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger av typen "STOP 0x0000007B", klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
316401 Feilmeldingen "STOP 0x0000007B" når du starter den Windows XP-baserte datamaskinen på nytt
303786 Manglende [SysprepMassStorage]-del fører til STOP 0x7B-feilmelding på Sysprep-avbildninger i Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
315031 Kan ikke oppgradere med MSDN-versjonen av Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
314082 Du får en feilmelding av typen STOP 0x0000007B etter at du har flyttet Windows XP-systemdisketten til en annen datamaskin (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
314859 Begrenset OEM-driverstøtte er tilgjengelig via F6 under installasjon av Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Tilbake til toppen
7B 0x7B trap stealth_c noint no_int mbr inaccessible boot device
Eigenschappen

Artikel-id: 324103 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2007 02:13:56 - Revisie: 4.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

 • kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbfaq kbtshoot KB324103
Feedback