Vise og overføre FSMO-roller i Windows Server 2003

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du overfører FSMO-roller (Flexible Single Master Operations-roller, også kalt driftsovervåkerroller) ved å bruke snapin-modulene for Active Directory i MMC (Microsoft Management Console) i Windows Server 2003.

FSMO-roller

I en skog er det minst fem FSMO-roller som er tilordnet én eller flere domenekontrollere. De fem FSMO-rollene er:
 • Skjemaovervåker: Domenekontrolleren som er skjemaovervåker, styrer alle oppdateringer og endringer av skjemaet. For å kunne oppdatere skjemaet for en skog må du ha tilgang til skjemaovervåkeren. Det kan bare være én skjemaovervåker i hele skogen.
 • Overvåker av domenenavngiving: Domenekontrolleren som er overvåker av domenenavngiving, styrer tillegging eller fjerning av domener i skogen. Det kan bare være én overvåker av domenenavngiving i hele skogen.
 • Hovedinfrastruktur: Infrastrukturen har ansvar for å oppdatere referanser fra objekter i sitt domene til objekter i andre domener. På et gitt tidspunkt kan det bare være én domenekontroller som fungerer som hovedinfrastruktur i hvert domene.
 • RID-overvåker: RID-overvåkeren har ansvar for behandling av RID-utvalgsforespørsler fra alle domenekontrollere i et bestemt domene. På et gitt tidspunkt kan det bare være én domenekontroller som fungerer som RID-overvåker i hvert domene.
 • PDC-emulator: PDC-emulatoren er en domenekontroller som gjør seg kjent som primær domenekontroller (PDC) for arbeidsstasjoner, medlemsservere og domenekontrollere som kjører tidligere versjoner av Windows. Hvis domenet for eksempel inneholder datamaskiner som ikke kjører klientprogramvare for Microsoft Windows XP Professional eller Microsoft Windows 2000, eller hvis det inneholder sekundære domenekontrollere for Microsoft Windows NT, fungerer PDC-emulatoren som PDC for Windows NT. Den er også hovedsøker for domenet og håndterer passordavvik. På et gitt tidspunkt kan det bare være én domenekontroller som fungerer som PDC-emulator i hvert domene.
Du kan overføre FSMO-roller ved å bruke kommandolinjeverktøyet Ntdsutil.exe eller en snapin-modul i MMC. Avhengig av hvilken FSMO-rolle du vil overføre, kan du bruke en av følgende tre snapin-moduler i MMC:
Active Directory-skjema
Active Directory-domener og -klareringer
Active Directory-brukere og -datamaskiner
Hvis en datamaskin ikke eksisterer lenger, må rollen overtas. Bruk verktøyet Ntdsutil.exe for å overta en rolle. Tilbake til toppen

Overføre skjemaovervåkerrollen

Bruk snapin-modulen Active Directory-skjema for å overføre skjemaovervåkerrollen. Før du kan bruke denne snapin-modulen, må du registrere filen Schmmgmt.dll.

Tilbake til toppen

Registrere Schmmgmt.dll

 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. Skriv regsvr32 schmmgmt.dll i Åpne-feltet, og klikk deretter OK.
 3. Klikk OK når du får meldingen om at operasjonen var vellykket.
Tilbake til toppen

Overføre skjemaovervåkerrollen

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv mmc i Åpne-feltet, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Legg til / fjern snapin-modulFil-menyen.
 3. Klikk Legg til.
 4. Klikk Active Directory-skjema, klikk Legg til, klikk Lukk og deretter OK.
 5. Høyreklikk Active Directory-skjema i konsolltreet, og klikk deretter Endre domenekontroller.
 6. Klikk Angi navn, skriv inn navnet på domenekontrolleren som skal være den nye rolleinnehaveren, og klikk deretter OK.
 7. Høyreklikk Active Directory-skjema i konsolltreet, og klikk deretter Operations Master (Driftsovervåker).
 8. Klikk Endre.
 9. Klikk OK for å bekrefte at du vil overføre rollen, og klikk deretter Lukk.
Tilbake til toppen

Overføre rollen for overvåker av domenenavngiving

 1. Klikk Start, velg Administrative verktøy, og klikk deretter Active Directory-domener og -klareringer.
 2. Høyreklikk Active Directory-domener og -klareringer og deretter Connect to Domain Controller (Koble til domenekontroller).

  Obs!  Du må utføre dette trinnet hvis du ikke er på den domenekontrolleren du vil overføre rollen til. Du trenger ikke utføre dette trinnet hvis du allerede er koblet til den domenekontrolleren som innehar rollen du vil overføre.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Skriv navnet på domenekontrolleren som skal være den nye rolleinnehaveren, i feltet Enter the name of another domain controller (Skriv inn navnet på en annen domenekontroller), og klikk deretter OK.

   - eller -
  • Klikk domenekontrolleren som skal være den nye rolleinnehaveren, i listen Or, select an available domain controller (Eller velg en tilgjengelig domenekontroller), og klikk deretter OK.
 4. Høyreklikk Active Directory-domener og -klareringer i konsolltreet, og klikk deretter Operations Master (Driftsovervåker).
 5. Klikk Endre.
 6. Klikk OK for å bekrefte at du vil overføre rollen, og klikk deretter Lukk.
Tilbake til toppen

Overføre RID-overvåker-, PDC-emulator- og hovedinfrastrukturrollen

 1. Klikk Start, velg Administrative verktøy, og klikk deretter Active Directory-brukere og -datamaskiner.
 2. Høyreklikk Active Directory-brukere og -datamaskiner og deretter Connect to Domain Controller (Koble til domenekontroller).

  Obs!  Du må utføre dette trinnet hvis du ikke er på den domenekontrolleren du vil overføre rollen til. Du trenger ikke utføre dette trinnet hvis du allerede er koblet til den domenekontrolleren som innehar rollen du vil overføre.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Skriv navnet på domenekontrolleren som skal være den nye rolleinnehaveren, i feltet Enter the name of another domain controller (Skriv inn navnet på en annen domenekontroller), og klikk deretter OK.

   - eller -
  • Klikk domenekontrolleren som skal være den nye rolleinnehaveren, i listen Or, select an available domain controller (Eller velg en tilgjengelig domenekontroller), og klikk deretter OK.
 4. Høyreklikk Active Directory-brukere og -datamaskiner i konsolltreet, velg Alle oppgaver, og klikk deretter Operations Master (Driftsovervåker).
 5. Klikk kategorien for den rollen du vil overføre (RID, PDC eller Infrastruktur), og klikk deretter Endre.
 6. Klikk OK for å bekrefte at du vil overføre rollen, og klikk deretter Lukk.
Tilbake til toppen
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om et beslektet emne, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
255690 Vise og overføre FSMO-roller i det grafiske brukergrensesnittet (denne artikkelen kan være på engelsk)
kbactivedirectory
Eigenschappen

Artikel-id: 324801 - Laatst bijgewerkt: 12/21/2007 11:46:54 - Revisie: 9.7

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbactivedirectory kbenv kbhowtomaster KB324801
Feedback