Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Problemer etter at du har installert oppdateringer for Internet Explorer eller Windows

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver enkelte kjente problemer som kan oppstå etter at du installerer ett eller flere av følgende elementer (Artiklene kan være på engelsk.):
316059 MS02-005: 11. februar 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
319182 MS02-015: 28. mars 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
321232 MS02-023: 15. mai 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
323759 MS02-047: 22. august 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
328970 MS02-066: November 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
324929 MS02-068: Desember 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
810847MS03-004: Februar 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
813489 MS03-015: April 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
818529 MS03-020: Juni 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
330994 MS03-014: April 2003, Kumulativ oppdatering for Outlook Express
822925 MS03-032: August 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
828750 MS03-040: Oktober 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
824145 MS03-048: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer, november 2003
832894 MS04-004: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer
Windows 2000 Service Pack 4 (inkluderer Internet Explorer 5.01 Service Pack 4)
Windows 2000 Service Pack 3 (inkluderer Internet Explorer 5.01 Service Pack 3)
Windows XP Service Pack 1 (inkluderer Internet Explorer 6 Service Pack 1)
Mer informasjon
Følgende problemer kan oppstå etter at du installerer en hvilken som helst av oppdateringene som er oppført i delen Innledning:
 • Følgende URL-syntaks støttes ikke lenger i Internet Explorer eller Windows Utforsker etter at du installerer MS04-004 Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer (832894):
  http(s)://<brukernavn>:<passord>@<server>/<ressurs>.<ext>
  Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  834489 En sikkerhetsoppdatering som endrer standardvirkemåten til Internet Explorer for håndtering av brukerinformasjon i URL-adresser for HTTP og HTTPS, er tilgjengelig
 • Når du sender brukernavnet og passordet ditt til et SSL-sikret webområde ved å bruke et skjema på en HTTPS-webside, kan du motta en webside av typen HTTP 500 (intern serverfeil). Dette problemet oppstår etter at du installerer sikkerhetsoppdateringen MS04-004 (832894). Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  831167 Du kan ikke logge på et webområde eller fullføre en Internett-overføring, eller du mottar en webside av typen HTTP 500 (intern serverfeil)
 • Hvis du tidligere installerte hurtigreparasjonen som er beskrevet i Microsoft Knowledge Base-artikkel 329802, kan symptomene som er beskrevet i Microsoft Knowledge Base-artiklene 329802 og 813951, oppstå på nytt etter at du installerer MS03-004: Februar, 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (810847). Du kan løse dette problemet ved å installere den kritiske oppdateringen 813951.Hvis du vil ha mer informasjon om denne oppdateringen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  813951 Du får ikke tilgang til MSN-e-postkontoen eller du kan ikke godkjennes på et webområde i ulike programmer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • Når du åpner en hjelpefil som bruker HTML (Hypertext Markup Language), kan noen av følgende problemer oppstå med koblinger som virket tidligere:
  • Noen koblinger vises ikke.
  • Noen koblinger vises som en liten boks med en prikk i midten.
  • Noen koblinger viser kanskje ikke hjelpeemnet.
  Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  811630 Oppdatering for HTML-hjelp for å begrense funksjonalitet når den startes med metoden Window.showHelp( ) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • Når du åpner en webside i Internet Explorer som kaller opp skriptmetoden ShowModalDialog eller ShowModelessDialog, ved hjelp av egenskapen dokument.domene, kan det hende at websiden ikke virker som den skal, eller at du mottar en skriptfeil. Kontakt systemansvarlig eller innholdsutvikleren for websiden for å løse dette problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du effektivt deaktiverer rammer i HTML-e-postmeldinger, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  814458 HTML-dialogvinduet virker ikke som det skal, eller du mottar en skriptfeilmelding (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
  Dette er den ønskede nye virkemåten. Denne virkemåten gjør at det er umulig for en HTML-e-postmelding å åpne et nytt vindu automatisk, eller å starte nedlasting av en programfil.

  Obs!  Det er utformingsmessig tiltenkt at Internet Explorer støtter rammer. Derfor vises ikke tekst i NOFRAMES-koder, -elementer eller -objekter i et HTML-dokument hvis rammer er deaktivert i sonen Begrensede områder. Dette kan føre til at en webside med rammer i sonen Begrensede områder vises som en tom side.
 • Du kan kanskje ikke åpne enkelte filtyper i Internet Explorer, for eksempel rikt tekstformat (RTF), kommadelte Microsoft Excel-filer (CSV), WinZIP-filer (ZIP) eller TIFF-filer (Tagged Information File Format). Dialogboksen Nedlasting av filer kan vises i Internet Explorer, og Åpne-knappen (Internet Explorer 6) eller alternativet Kjøre dette programmet fra gjeldende plassering (Internet Explorer 5.x) kan være utilgjengelig. Denne virkemåten skjer hvis angitt Content-Type for hodet som returneres fra serveren, ikke stemmer overens med filnavnet som er angitt i Content-Disposition-hodet. Denne feilen ble først rettet opp i Internet Explorer 6 Service Pack 1.Hvis du vil ha mer informasjon om åpning av filer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  318761 Åpne-knapp i dialogboks er deaktivert når du går til eller blir sendt til RTF- eller CSV-filer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
  Hvis du vil ha mer informasjon om åpning av TIFF-filer etter at du oppdaterer Internet Explorer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  319829 Kan ikke åpne en TIFF-fil (Tagged Information File Format) i Internet Explorer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • Informasjonskapsler på ASP-sider blokkeres hvis servernavnet inneholder tegn som ikke støttes av DNS (Domain Name System). Du kan for eksempel ikke bruke understrekingstegnet (_) i servernavnet. Dette er den ønskede virkemåten.
 • Skriften i søkeruten og ordneruten i Outlook 2000 og Outlook 2002 endres til Times New Roman, og skriftstørrelsen øker.
 • Microsoft FrontPage viser kanskje ikke websider på riktig måte i kategorien Forhåndsvisning. Siden vises kanskje riktig i vanlig visning og ved å bruke kommandoen Forhåndsvisning i webleseren. Denne virkemåten kan oppstå hvis du bruker gjennomgripende stilark med tema. Dette problemet er løst i Internet Explorer 6 SP1 og i MSO2-047: 22. august 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (323759) eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  323759 MS02-047: 22. august 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
 • Hvis du bruker pakken for flerspråklige menyer og dialogbokser for Internet Explorer med et annet språk enn engelsk, kan det hende at noen elementer på menyer eller i dialogbokser går tilbake til engelsk. Elementene på en hurtigmeny i dokumentvisning i Internet Explorer kan for eksempel gå tilbake til engelsk. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  323916 Flerspråklige menyer og dialogbokser for Internet Explorer virker ikke med den kumulative oppdateringen MS02-023 (eller MS02-015) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • Du kan motta følgende feilmelding hvis du klikker en SSL-hyperkobling i et Microsoft Excel-regneark eller et Microsoft Works-dokument:
  Finner ikke server - siden kan ikke vises
  Dette problemet er løst i Internet Explorer 6 SP1 og i MS02-047: 22. august 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (323759) eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  323759 MS02-047: 22. august 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
 • Du mottar en skriptfeilmelding, eller en tom side vises når du prøver å koble til en Windows Terminal Services-basert datamaskin fra en webside.Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  328002 Du kan ikke koble til Terminal Services fra en webside (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • Hvis du bruker et proxy-produkt fra en tredjepart som bare bruker enkel godkjenning, kan du kanskje ikke lenger koble til Internett etter at du installerer Service Pack 1 for Windows XP eller Internet Explorer 6. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  331906 Du kan ikke koble til Internett etter at du installerer Microsoft-oppdateringer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • Når du bruker fjernhjelp i Hjelp og støtte for Windows XP og inviterer noen til å hjelpe deg, kan det hende invitasjonen ikke virker, og du kan motta følgende feilmelding hvis du bruker Windows Messenger til å kontakte den andre parten:
  Microsoft Internet Explorer
  Kan ikke sende invitasjon. Prøv på nytt.
  Dette problemet oppstår etter at du installerer MS03-004: Februar 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (810847). Du kan løse dette problemet ved å installere MS03-015: April 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (813489) eller en senere kumulativ oppdatering.

  Obs!  Dette problemet oppstår ikke hvis du bruker Windows Messenger til å spørre deg om fjernhjelp, i stedet for Hjelp og støtte for Windows XP.
 • Når du fjerner MS03-015: April 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (813489) og deretter starter datamaskinen på nytt, kan det hende at Windows Utforsker ikke lastes. Du har derfor kanskje et tomt skrivebord som ikke viser noen ikoner eller oppgavelinjer, når du har logget deg på. Dette problemet oppstår hvis du bruker følgende fremgangsmåte:
  1. Du installerer Internet Explorer 5.01 SP3-versjonen i Q813489.
  2. Du oppgraderer til Internet Explorer 6 SP1.
  3. Du installerer Internet Explorer 6 SP1-versjonen i Q813489.
  4. Du fjerner Internet Explorer 6 SP1-versjonen i Q813489.
  Du kan unngå dette problemet ved å fjerne Q813489 før du oppgraderer til Internet Explorer 6 SP1. Hvis du vil omgå dette problemet, trykker du CTRL+ALT+DEL, klikker Oppgavebehandling, og installerer deretter den samme versjonen av Internet Explorer som du for øyeblikket kjører, på nytt. Du kan også installere en senere versjon av Internet Explorer fra en lokal installasjonskilde.
 • Når du har installert MS03-015: April 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (813489), kan du kanskje ikke tilpasse siden Planer i dag i Outlook 2000. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  820575 Du kan ikke koble til Internett etter at du installerer Microsoft-oppdateringer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • Når du har installert MS03-004: Februar 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (Q810847.exe) på en datamaskin som kjører Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), kan det hende at Microsoft Outlook eller Microsoft Outlook Express avsluttes uventet. Det kan også hende at du mottar en feilmelding når du skriver en e-postmelding eller bruker Kopier og Lim inn til å lime inn tekst i en e-postmelding. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  816506 Internet Explorer eller Outlook Express avsluttes uventet med en feil i Mshtml.dll
 • Datamaskinen kan gå tregere etter at du har installert MS03-013-sikkerhetsoppdateringen (811493) på en datamaskin som kjører Windows XP Service Pack 1 (SP1), eller etter at du har oppgradert en Windows XP-basert datamaskin der MS03-013-sikkerhetsoppdateringen allerede er installert for Windows XP SP1. Det er mest sannsynlig at dette problemet oppstår hvis du bruker enkelte funksjoner i programmer fra tredjeparter, for eksempel antivirusprogrammer. Dette problemet kan for eksempel oppstå hvis antivirusprogrammet er konfigurert til å søke i alle filer når du åpner eller kjører dem. Denne prosessen kalles av og til sanntidsskanning. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  819634 Det kan oppstå ytelsesproblemer etter at du installerer sikkerhetsoppdateringen 811493 (MS03-013) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • Når du har installert MS03-014: April 2003, Kumulativ oppdatering for Outlook Express (330994), bruker Outlook Express mappen Mine dokumenter hver gang du lagrer et vedlegg fra en e-post eller en nyhetsmelding. For å omgå dette problemet må du velge den aktuelle mappen hver gang du lagrer et vedlegg. Microsoft har bekreftet at dette er et problem i MS03-014: April 2003, Kumulativ oppdatering for Outlook Express (330994).
 • Du kan motta følgende feilmelding når du prøver å fjerne en kumulativ oppdatering for Internet Explorer, for eksempel i MS03-032: August 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (822925):
  Det oppstod en feil da du prøvde å avinstallere denne sikkerhetsoppdateringen.
  Dette problemet kan oppstå hvis du har installert Baan Front Office Client. Baan Front Office Client legger til informasjon i strengeverdien Path i følgende registernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Følg denne fremgangsmåten for å løse dette problemet:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
  2. Finn og klikk følgende registernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Høyreklikk strengeverdien Path, og klikk deretter Endre.
  4. I boksen Verdidata fjerner du semikolonet (;) og all tekst som vises etter "Internet Explorer."

   Boksen Verdidata skal for eksempel inneholde tekst som ligner på følgende:
   C:\Programfiler\Internet Explorer
   .
 • Når du har installert MS03-032: August 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (822925) eller MS03-040: Oktober 2003, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer (828750), mottar du kanskje en feilmelding av typen "HTTP 404 - Finner ikke filen" når du prøver å gå til websider som åpnes med JavaScript-funksjoner i rammer eller vinduer.

  Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  827667 Feilmelding av typen "HTTP 404 - Finner ikke fil" når du prøver å gå til websider som åpnes med JavaScript-funksjoner i rammer eller vinduer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • Når du bruker MS04-004, bufres legitimasjonen for områder etter de første vellykkede påloggingene. Ved etterfølgende pålogginger spørres det ikke lenger om legitimasjon, som det ble gjort før du brukte oppdateringen. Det blir i stedet bare bedt om legitimasjon hvis brukeren logger seg av eller hvis brukerøkten tilbakestilles. Denne virkemåten skal bare ha innvirkning i fullskjermmiljøer siden brukere i fullskjermmiljøer ikke logger seg på, og legitimasjonen for forrige pålogging bufres til økten tilbakestilles.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om Windows 2000-oppdateringspakker, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
260910 Slik henter du den siste oppdateringspakken for Windows 2000
Hvis du vil ha mer informasjon om Windows XP-oppdateringspakker, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringspakker for Internet Explorer 6, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
328548 Slik anskaffer du den seneste oppdateringspakken (Service Pack) for Internet Explorer 6
Egenskaper

Artikkel-ID: 325192 – Forrige gjennomgang: 06/30/2006 08:13:00 – Revisjon: 23.3

 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 5.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition
 • Microsoft Works 2000 Standard Edition
 • kbinfo kbenv KB325192
Tilbakemelding
script>