Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilsøke oppstartsproblemer i Windows Server 2003

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Hvis du er en Small Business-kunde, kan du finne ressurser for ytterligere feilsøking og læring på webområdet Support for Small Business.
Hvis du vil ha en Microsoft Windows 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 315396. (Dette kan være på engelsk)
Hvis du vil se en Windows XP-versjon av denne artikkelen, kan du se 308041. (Dette kan være på engelsk)
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver fremgangsmåter du kan bruke til å feilsøke oppstartsproblemer i Windows Server 2003.

En vellykket oppstart av Windows inkluderer følgende faser:
 • Innledende fase
 • Oppstartslastefase
 • Kjernefase
 • Påloggingsfase
Hvis det oppstår et problem under en av disse fasene kan kanskje ikke Windows starte på riktig måte, og du kan oppleve følgende problemer:
 • Datamaskinen slutter å svare (henger).
 • Du får en en feilmelding.
Hvis det oppstår et oppstartsproblem etter at du klikker Microsoft Windows Server 2003 på én av oppstartslastemenyene, eller når du får meldingen "Velg operativsystemet du vil starte", kan det hende at filer som operativsystemet trenger mangler eller er skadet. Windows har flere alternativer du kan bruke til å feilsøke dette problemet, inkludert sikker modus, Gjenopprettingskonsoll og Automatisert systemgjenoppretting.

Slik starter du datamaskinen ved å bruke siste fungerende konfigurasjon

Hvis det oppstår problemer like etter at du har gjort endringer på datamaskinen (for eksempel når du har installert en driver), kan du prøve å starte datamaskinen ved å bruke funksjonen Siste fungerende konfigurasjon.

Når du bruker funksjonen Siste fungerende konfigurasjon, starter du datamaskinen ved bruk av de siste innstillingene som fungerte. Denne funksjonen gjenoppretter registerinformasjonen og driverinnstillingene som var aktive sist datamaskinen ble startet på riktig måte. Bruk denne funksjonen når du ikke kan starte Windows etter at du har gjort en endring på datamaskinen (for eksempel når du har installert eller oppgradert en enhetsdriver).

Følg denne fremgangsmåten for å starte datamaskinen ved hjelp av Siste fungerende konfigurasjon:
 1. Klikk Start og deretter Slå av.
 2. Klikk Start på nytt, og klikk deretter OK.
 3. Når du ser meldingen Velg operativsystemet du vil starte, trykker du F8.
 4. Bruk piltastene til å velge Siste fungerende konfigurasjon, og trykk deretter Enter.

  Obs! NUM LOCK må være slått av for at piltastene på det numeriske tastaturet skal virke.
 5. Hvis du kjører andre operativsystemer på datamaskinen, klikker du Microsoft Windows Server 2003 i listen, og trykker deretter Enter.
Merknader
 • Ved å velge Siste fungerende konfigurasjon kan du gjenopprette fra problemer, for eksempel nyinstallerte drivere som kan være feil for maskinvaren. Denne funksjonen løser ikke problemer forårsaket av ødelagte eller manglende drivere eller filer.
 • Når du velger Siste fungerende konfigurasjon, gjenopprettes bare informasjon i følgende registernøkkel:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Eventuelle endringer du har gjort i andre registernøkler beholdes.
Hvis du kan starte datamaskinen ved å bruke Siste fungerende konfigurasjon, kan det være den siste endringen du gjorde på datamaskinen (for eksempel installasjon av en driver) som fører til feil oppstart av datamaskinen. Vi anbefaler at du enten fjerner eller oppdaterer driveren eller programmet, og deretter tester Windows for å se om det starter opp på riktig måte.

Slik starter du datamaskinen i sikkermodus

Når du starter datamaskinen i sikkermodus, laster Windows bare inn de driverne og datamaskintjenestene som er nødvendige. Sikkermodus kan du bruke når du må identifisere og løse problemer som kommer av feil på drivere, programmer eller tjenester som starter automatisk.

Hvis datamaskinen starter på riktig måte i sikkermodus, men ikke starter i normal modus, finnes det en konflikt i maskinvareinnstillingene eller i ressursene. Det kan være kompatibilitetsproblemer med programmer, tjenester eller drivere, eller det kan være feil i registret. I sikkermodus kan du deaktivere eller fjerne programmer, drivere, tjenester eller enhetsdrivere som hindrer at datamaskinen starter på riktig måte.

Følg denne fremgangsmåten for å feilsøke problemer med oppstart i sikkermodus:
 1. Klikk Start og deretter Slå av.
 2. Klikk Start på nytt, og klikk deretter OK.
 3. Når meldingen Velg operativsystemet du vil starte vises, trykker du F8.
 4. Bruk piltastene til å velge Sikkermodus på menyen Avanserte alternativer for Windows, og trykk deretter Enter.

  Obs! NUM LOCK må være slått av for at piltastene på det numeriske tastaturet skal virke.
 5. Hvis du kjører andre operativsystemer på datamaskinen, klikker du Microsoft Windows Server 2003 i listen, og trykker deretter Enter.
 6. Gjør ett av følgende:
  • Hvis datamaskinen ikke starter i sikkermodus, kan du prøve å starte datamaskinen med gjenopprettingskonsollen. Hvis du fortsatt ikke kan starte datamaskinen må du se etter mulige maskinvareproblemer som defekte enheter, installasjonsproblemer, kabelproblemer eller kontaktproblemer. Fjern eventuell maskinvare som nylig er installert, og start datamaskinen på nytt for å se om problemet er løst.
  • Hvis datamaskinen starter i sikkermodus, kan du gå til neste del for å fortsette å feilsøke oppstartsproblemet.

Bruke Hendelsesliste til å identifisere årsaken til oppstartsproblemet

Vis hendelsesloggen i Hendelseslisten for informasjon som kan hjelpe deg å identifisere og diagnostisere årsaken til oppstartsproblemet. Følg disse trinnene for å vise hendelser som registreres i hendelsesloggene. 
 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Start, velg Administrative verktøy, og klikk deretter Hendelsesliste.
  • Start snapin-modulen Hendelsesliste i Microsoft Management Console (MMC).
 2. I konsolltreet utvider du Hendelsesliste, og deretter klikker du loggen du vil vise. Klikk for eksempel Systemlogg eller Programlogg.
 3. I detaljruten dobbeltklikker du hendelsen du vil vise.

  Hvis du vil kopiere detaljene i hendelsen, klikker du Kopier, deretter åpner du et nytt dokument i programmet der du vil lime inn hendelsen (for eksempel Microsoft Word), og deretter klikker du Lim innRediger-menyen.
 4. Hvis du vil vise beskrivelsen av forrige eller neste hendelse, klikker du PIL OPP eller PIL NED.

Bruke Systeminformasjon for å identifisere årsaken til oppstartsproblemet

Verktøyet Systeminformasjon viser en omfattende visning av datamaskinens maskinvare, systemkomponenter og programvaremiljø. Bruk dette verktøyet til å identifisere mulige problemenheter og enhetskonflikter. Det gjør du ved å følge disse trinnene: 
 1. Klikk Start, og deretter Kjør.
 2. Skriv inn msinfo32 i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 3. Se etter problemenheter eller enhetskonflikter. Når du skal gjøre dette, bruker du følgende fremgangsmåte:
  1. I konsolltreet utvider du Komponenter, og deretter Problemenheter.

   Vær oppmerksom på eventuelle enheter som er oppført i høyre rute.
  2. I konsolltreet utvider du Maskinvareressurser, og klikker deretter Konflikter/deling.

   Vær oppmerksom på eventuelle ressurser som er oppført i høyre rute.
  3. Hvis du identifiserer en problemenhet må du utføre en passende handling (for eksempel fjerne, deaktivere eller rekonfigurere, eller oppdatere driveren), og deretter starte datamaskinen i normal modus.

   Du kan bruke Enhetsbehandling til å fjerne eller deaktivere enheter og tilhørende drivere. Hvis du vil ha mer informasjon om Enhetsbehandler, kan du se i delen Bruke Enhetsbehandler til å identifisere årsaken til oppstartsproblemet.

   Hvis datamaskinen starter på riktig måte, kan den spesielle enheten være årsaken til oppstartsproblemet.

   Hvis du har deaktivert en enhet for å løse problemet, må du kontrollere at enheten er oppført i listen over kompatibel maskinvare (HCL) for Windows Server 2003 (HCL). Du må også kontakte produsenten for å rapportere virkemåten og for å få informasjon om mulige oppdateringer som kan løse oppstartsproblemene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter maskinvareprodusenten, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
   65416 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, A-K (Dette kan være på engelsk)

   60781 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, L-P (Dette kan være på engelsk)

   60782 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, Q-Å (Dette kan være på engelsk)
   Microsoft tilbyr kontaktopplysninger om tredjeparter slik at du kan finne teknisk kundestøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft garanterer ikke nøyaktigheten til disse kontaktopplysningene om tredjeparter.
 4. Hvis verktøyet Systeminformasjon ikke rapporterer noen problemenheter eller enhetskonflikter, må du se etter programmer som starter automatisk når Windows starter. Når du skal gjøre dette, bruker du følgende fremgangsmåte:
  1. I konsolltreet utvider du Programvaremiljø, og klikker deretter Oppstartsprogrammer.

   Programmer som starter automatisk når Windows starter, er oppført i høyre rute.
  2. Deaktiver alle programmer, og start deretter datamaskinen på nytt.

   Hvis du vil ha informasjon om hvordan du deaktiverer programmet, se dokumentasjonen for programmet eller kontakt produsenten.
  3. Hvis du deaktiverer oppstartsprogrammer og oppstartsproblemet er løst, aktiverer du programmene igjen, ett program om gangen.

   Slå av datamaskinen og start den på nytt for hver gang du aktiverer et program, og følg med om det oppstår feil oppstartsvirkemåte. Hvis dette skjer, kan det siste programmet du har aktivert forårsake feil oppstartsvirkemåte.

Vise loggfil for oppstart i sikkermodus

Når du feilsøker oppstartsproblemer, vis oppstartsloggfilen Ntbtlog.txt, og noter hvilke drivere og tjenester som ikke ble startet når du startet datamaskinen i sikkermodus. Denne loggfilen ligger i % SystemRoot %-mappen (som standard er Windows-mappen). I loggfilen finner du en liste over enheter og tjenester som lastes inn (og som ikke lastes inn) når du starter datamaskinen i sikkermodus. Du kan bruke et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk, til å åpne og vise loggfilen.


Bruk listen over drivere og tjenester som ikke ble lastet inn under oppstart til å identifisere den mulige årsaken til oppstartsproblemet.

Obs! Enkelte oppstartsproblemer kan oppstå tidlig i oppstartsprosessen. I dette scenarioet kan Windows kanskje ikke lagre oppstartsloggfilen til harddisken.

Bruke Enhetsbehandling til å identifisere årsaken til oppstartsproblemet

Enhetsbehandling viser en grafisk oversikt over maskinvare som er installert på datamaskinen. Bruk dette verktøyet til å løse eventuelle enhetskonflikter, eller til å identifisere inkompatible enheter som kan forårsake oppstartsproblemet.

Bruk følgende fremgangsmåte for å starte Enhetsbehandling:
 1. Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Behandle.
 2. Utvid Systemverktøy, og klikk deretter Enhetsbehandling.

  Enhetene som er installert på datamaskinen, er oppført i høyre rute. Hvis et symbol vises ved siden av en enhet, kan det være et problem med enheten. For eksempel vil et svart utropstegn (!) i et gult felt indikere at det er et problem med enheten. 

  Obs! Når du skal deaktivere en enhet i Enhetsbehandling, høyreklikker du enheten, og klikker deretter Deaktiver.
 3. Undersøke mulige enhetskonflikter. Hvis du vil gjøre dette, dobbeltklikker du enheten i den høyre ruten, og klikker deretter på kategorien Ressurser.

  Hvis det finnes en enhetskonflikt, er den oppført under Liste over enheter i konflikt.

  Legg merke til avmerkingsboksen Bruk automatiske innstillinger. Hvis Windows registrerer en enhet, er det merket av i denne avmerkingsboksen, og enheten virker på riktig måte. Hvis ressursinnstillingene er basert på Grunnkonfigurasjon n (der n er et tall fra 0 til 9), er det kanskje nødvendig å endre konfigurasjonen. Hvis du vil gjøre dette, klikker du en annen grunnkonfigurasjon fra listen, eller endrer ressursinnstillingene manuelt. ADVARSEL Denne prosedyren kan kreve at du endrer innstillinger for datamaskinens CMOS (Complementary Metal Oxice Semiconductor) og innstillingene for BIOS (Basic Input/Output System). Hvis du gjør feil endringer i datamaskinens BIOS, kan det føre til alvorlige problemer. Endre datamaskinens CMOS-innstillinger på egen risiko.

  Hvis Windows ikke klarer å løse konflikten, må du kontrollere at datamaskinen er konfigurert slik at Windows kan nummerere enhetene i datamaskinen. Dette gjør du ved å aktivere innstillingen Plug and Play OS i Installasjonsverktøyet i datamaskinens BIOS. Hvis du vil endre datamaskinens BIOS-innstillinger, se dokumentasjonen for datamaskinen eller kontakt datamaskinprodusenten.
 4. Hvis du har identifisert en problemenhet, må du deaktivere den og starte datamaskinen på nytt i normal modus.

  Hvis datamaskinen starter på riktig måte, kan enheten som du deaktiverte være årsaken til oppstartsproblemet.

  Kontroller at enheten er oppført i listen over kompatibel maskinvare (HCL) for Windows Server 2003 (HCL), og at den er riktig installert. Du må også kontakte produsenten for å rapportere virkemåten og for å få informasjon om mulige oppdateringer som kan løse oppstartsproblemene.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Enhetsbehandling, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
323423 Slik bruker du Enhetsbehandling til å konfigurere enheter i Windows Server 2003 (Dette kan være på engelsk)

Slik bruker du verktøyet Systemkonfigurasjon

Verktøyet Systemkonfigurasjon (Msconfig.exe) automatiserer feilsøkingstrinnene som kundestøtteteknikere hos Microsoft bruker når de identifiserer systemkonfigurasjonsproblemer. Dette verktøyet kan du bruke til å endre systemkonfigurasjonen og feilsøke problemet ved hjelp av elimineringsmetoden. Du må være logget på som administrator eller som medlem i administratorgruppene for å bruke Systemkonfigurasjon-verktøyet. Hvis datamaskinen din er koblet til et nettverk, kan policyinnstillingene for nettverket hindre deg i å bruke verktøyet. Som beste sikkerhetsmetode, vurder å bruke kommandoen Kjør som til å utføre disse prosedyrene.

Obs! Vi anbefaler at du ikke bruker verktøyet Systemkonfigurasjon til å endre Boot.ini-filen på datamaskinen uten å få instruksjoner fra en kundestøttemedarbeider fra Microsoft, da dette kan føre til at datamaskinen din blir ubrukelig. 

Lage et rent miljø for feilsøking

Når du vil lage et rent miljø for feilsøking, kan du følge disse trinnene. 
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK. (Når du skal bruke kommandoen Kjør som skriver du inn runas /user:administrator Path\msconfig.exe i boksen Åpne, og klikk deretter OK.)
 2. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Diagnoseoppstart - last bare inn grunnleggende enheter og tjenester. Klikk deretter OK, og så på Start på nytt for å starte datamaskinen på nytt.
 3. Når Windows har startet, sjekker du om problemene fortsatt oppstår.

Isolere problemene ved å bruke alternativer for systemoppstart

Bruk denne fremgangsmåten når du vil isolere problemene ved å bruke alternativer for systemoppstart. 
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Selektiv oppstart.
 3. Fjern merket i følgende avmerkingsbokser: 
  Last System.ini-filen
  Last Win.ini-filen
  Last inn Systemtjenester
  Du kan ikke fjerne merket for avkrysningsboksen Bruk opprinnelig Boot.ini.
 4. Når du vil teste innlasting av programvare, kontroller at det er merket av for Last inn oppstartselementer, og klikk deretter OK.
 5. Start datamaskinen på nytt når du får beskjed om det. 

Isolere problemene ved å bruke alternativer for Selektiv oppstart

Bruk denne fremgangsmåten når du vil isolere problemene ved å bruke alternativer for Selektiv oppstart. 
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Selektiv oppstart.
 3. Fjern alle merker i avkrysningsboksene under Selektiv oppstart. Du kan ikke fjerne merket for avkrysningsboksen Bruk opprinnelig Boot.ini.
 4. Velg avkrysningsboksen Last System.ini-filen, klikk OK og start datamaskinen på nytt når du får beskjed om det.

  Gjenta denne prosessen, og merk én avkrysningsboks om gangen. Start datamaskinen på nytt hver gang. Gjenta prosessen til problemet oppstår.
 5. Når problemet oppstår, klikker du kategorien som tilsvarer den valgte filen. For eksempel, hvis problemet oppstår når du har valgt Win.ini-filen, klikker du kategorien Win.ini i verktøyet Systemkonfigurasjon.

Isolere problemer ved å bruke kategorien Oppstart

Kategorien Oppstart har en liste over elementer som lastes inn fra gruppen Oppstart, Win.ini load= og run= og registeret. Følg denne fremgangsmåten for å isolere problemer ved hjelp av kategorien Oppstart.
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Oppstart.
 3. Fjern alle avkrysningsboksene.
 4. Når du vil starte feilsøking, velger du den første avkrysningsboksen og klikker OK, og starter deretter datamaskinen på nytt når du får beskjed om det.

  Gjenta denne prosessen, og merk én avkrysningsboks om gangen. Start datamaskinen på nytt hver gang. Gjenta prosessen til problemet oppstår.

Feilsøke Systemtjenester

Bruk denne fremgangsmåten hvis du vil feilsøke Systemtjenester. 
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Tjenester.
 3. Vær oppmerksom på tjenester som ikke er valgt.

  Viktig! Du må ikke hoppe over dette trinnet. Du trenger denne informasjonen senere.
 4. Klikk Deaktiver alle, klikk OK og start datamaskinen på nytt.
 5. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 6. Klikk kategorien Tjenester.
 7. Velg avkrysningsboksen for en tjeneste for å slå den på, og klikk deretter OK.
 8. Start datamaskinen på nytt, og se om problemet oppstår.
 9. Gjenta trinn 5 til 8 for hver tjeneste til problemet oppstår. Når problemet oppstår vet du at den siste tjenesten du slo på er årsaken til problemet. Noter deg denne tjenesten, og gå deretter til trinn 10. 
 10. Klikk Aktiver alle, avkrysningsboksen ved siden av tjenesten som ikke fungerer riktig, og fjern merker for andre tjenester du noterte i trinn 3. KlikkOK og start datamaskinen på nytt.

  Som en midlertidig løsning, kan du la den defekte tjenesten være deaktivert (ikke merket). Kontakt produsenten av tjenesten som inneholder feil, hvis du vil ha mer hjelp.

  Obs! Ved å teste tjenester i grupper, kan du kanskje finne årsaken til problemet raskere. Del tjenestene inn i to grupper ved å velge avkrysningsboksene for den første gruppen, og fjerne merkene for den andre gruppen. Start datamaskinen på nytt, og deretter test for problemet. Hvis problemet oppstår, er tjenesten som inneholder feil i den første gruppen. Hvis problemet ikke oppstår, er tjenesten som inneholder feil i den andre gruppen. Gjenta denne prosessen på gruppen som inneholder feilen til du har isolert den tjenesten som ikke fungerer som den skal.

Feilsøke filen System.ini

Hvis du vil feilsøke i System.ini-filen, følger du denne fremgangsmåten. 
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien System.ini.
 3. Vær oppmerksom på enheter som ikke er valgt. Du må kanskje utvide noen elementer (som [drivere]) for å finne ut om noen av underelementene ikke er valgt.

  Viktig! Du må ikke hoppe over dette trinnet. Du trenger denne informasjonen senere.
 4. Klikk Deaktiver alle, klikk OK og start datamaskinen på nytt.
 5. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 6. Klikk kategorien System.ini.
 7. Utvid alle elementene i listen, velg avkrysningsboksen for et element for å slå det på, og klikk deretter OK.
 8. Start datamaskinen på nytt, og se om problemet oppstår.
 9. Gjenta trinn 5 til 8 for hvert element til problemet oppstår.

  Når problemet oppstår vet du at det siste elementet du slo på er årsaken til problemet. Noter deg dette elementet, og gå deretter til trinn 10.
 10. Klikk Aktiver alle, fjern merket i avkrysningsboksen ved siden av elementet som ikke fungerer riktig, og fjern merker for andre elementer du noterte i trinn 3. Klikk OK og start datamaskinen på nytt.

  Som en midlertidig løsning, kan du la det defekte elementet være deaktivert (ikke merket). Hvis det er mulig, kontakter du produsenten av defekte elementet for å få mer hjelp.

  Obs! Ved å teste elementer i grupper, kan du kanskje raskere finne ut hvilket System.ini-element som er årsaken til problemet. Del elementene inn i to grupper ved å velge avkrysningsboksene for den første gruppen, og fjerne merkene for den andre gruppen. Start datamaskinen på nytt, og deretter test for problemet. Hvis problemet oppstår, er tjenesten som inneholder feil i den første gruppen. Hvis problemet ikke oppstår, er tjenesten som inneholder feil i den andre gruppen. Gjenta denne prosessen på gruppen som inneholder feilen til du har isolert det System.ini-elementet som ikke fungerer som den skal.

Feilsøke filen Win.ini

Hvis du vil feilsøke i Win.ini-filen, følger du denne fremgangsmåten. 
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Win.ini.
 3. Vær oppmerksom på enheter som ikke er valgt. Du må kanskje utvide noen elementer (som [OLFaks-porter]) for å finne ut om noen av underelementene ikke er valgt.

  Viktig! Du må ikke hoppe over dette trinnet. Du trenger denne informasjonen senere.
 4. Klikk Deaktiver alle, klikk OK og start datamaskinen på nytt.
 5. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 6. Klikk kategorien Win.ini.
 7. Utvid alle elementene i listen, velg avkrysningsboksen for et element for å slå det på, og klikk deretter OK.
 8. Start datamaskinen på nytt, og se om problemet oppstår.
 9. Gjenta trinn 5 til 8 for hvert element til problemet oppstår.

  Når problemet oppstår vet du at det siste elementet du slo på er årsaken til problemet. Noter deg dette elementet, og gå deretter til trinn 10.
 10. Klikk Aktiver alle, klikk for å fjerne merket i avkrysningsboksen ved siden av elementet som ikke fungerer riktig, og klikk for å fjerne merker for andre elementer du noterte i trinn 3. Klikk OK og start datamaskinen på nytt.

  Som en midlertidig løsning, kan du la det defekte elementet være deaktivert (ikke merket). Hvis det er mulig, kontakter du produsenten av defekte elementet for å få mer hjelp.

  Obs! Ved å teste elementer i grupper, kan du kanskje raskere finne ut hvilket Win.ini-element som er årsaken til problemet. Del elementene inn i to grupper ved å velge avkrysningsboksene for den første gruppen, og fjerne merkene for den andre gruppen. Start datamaskinen på nytt, og deretter test for problemet. Hvis problemet oppstår, er tjenesten som inneholder feil i den første gruppen. Hvis problemet ikke oppstår, er tjenesten som inneholder feil i den andre gruppen. Gjenta denne prosessen på gruppen som inneholder feilen til du har isolert det Win.ini-elementet som ikke fungerer som det skal.

Feilsøke Boot.ini-filen

Bare systemansvarlige og erfarne brukere bør prøve å endre Boot.ini-filen. Fremgangsmåten for feilsøking av Boot.ini er utenfor omfanget av denne artikkelen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du søke i Microsoft Knowledge Base. Når du skal gjøre dette, går du til webområdet for Microsofts Kundestøtte.

Tilbakestille verktøyet Systemkonfigurasjon til vanlig oppstart

 Følg denne fremgangsmåten for å tilbakestille verktøyet Systemkonfigurasjon til vanlig oppstart.
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. I kategorien Generelt, klikk Normal oppstart - last inn alle enhetsdrivere og tjenester, og klikk deretter OK.
 3. Start datamaskinen på nytt.

Bruke Windows Gjenopprettingskonsoll

Gjenopprettingskonsollen er et kommandolinjeverktøy som du kan bruke til å reparere Windows hvis datamaskinen ikke starter på riktig måte. Du kan starte gjenopprettingskonsollen fra CD/en Windows Server 2003, eller ved oppstart hvis Gjenopprettingskonsollen ble installert på datamaskinen tidligere. Hvis oppstartsalternativet Siste fungerende konfigurasjon ikke var vellykket, og du ikke kan starte datamaskinen i sikkermodus, bruker du Gjenopprettingskonsoll. Vi anbefaler at du bare bruker metoden med Gjenopprettingskonsoll hvis du er en avansert bruker som kan bruke grunnleggende kommandoer til å identifisere og finne problemdrivere og -filer. 
Bruk følgende fremgangsmåte for å bruke Gjenopprettingskonsoll.
 1. Sett CD-en med Windows Server 2003 inn i CD- eller DVD-stasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Når du blir bedt om det under installasjonen i tekstmodus, trykker du R for å starte Gjenopprettingskonsoll.
Du kan bruke gjenopprettingskonsollen til å gjøre følgende:
 • Få tilgang til stasjoner på datamaskinen.
 • Aktivere eller deaktivere enhetsdrivere eller tjenester.
 • Kopiere filer fra Windows Server 2003 installasjons/CD eller kopiere dem fra andre flyttbare medier. Du kan for eksempel kopiere en fil som du trenger som ble slettet.
 • Opprette en ny oppstartssektor og en ny hovedoppstartssektor (MBR). Du må kanskje gjøre dette hvis det er problemer med å starte fra den eksisterende oppstartssektoren.

Kontrollere at harddisken eller filsystemet ikke er skadet

Når du vil kontrollere at harddisken eller filsystemet ikke er skadet, starter du datamaskinen fra CD/en Windows Server 2003, starter gjenopprettingskonsollen og bruker ledetekstverktøyet Chkdsk. Dette kan løse problemet. Viktig! Vi anbefaler at bare avanserte brukere eller administratorer bruker Gjenopprettingskonsoll. Du må kjenne passordet for administratorkontoen for å bruke gjenopprettingskonsollen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tester og reparerer en skadet harddisk ved hjelp av Chkdsk, kan du se i delene "Bruke Gjenopprettingskonsoll" og "Bruke ledeteksten" for gjenopprettingskonsollen i følgende artikkel:  
307654 Slik installerer og bruker du gjenopprettingskonsollen i Windows XP
Obs! Hvis Chkdsk rapporterer at den ikke får tilgang til harddisken, kan det hende at du har en maskinvarefeil. Kontroller alle kabeltilkoblingene og kontaktinnstillingene på stasjonen. Kontakt en datatekniker eller produsenten av datamaskinen for å få mer hjelp. 

Hvis Chkdsk rapporterer at den ikke kunne rette opp alle harddiskfeilene, kan det hende at filsystemet eller hovedoppstartssektoren (MBR=Master Boot Record) er skadet eller ikke lenger tilgjengelig. Prøv å bruke de riktige kommandoene for Gjenopprettingskonsoll, for eksempel Fixmbr og Fixboot, kontakt en tjeneste for datagjenoppretting eller partisjoner og formater harddisken på nytt.

ADVARSEL Hvis du partisjonerer og formaterer harddisken på nytt, mister du all informasjonen på disken.

Viktig! For mer hjelp, kontakter du produsenten av datamaskinen eller en Microsofts kundestøttemedarbeider. Bare kvalifisert personell skal prøve å reparere datamaskinen. Hvis datamaskinen repareres av ikke-kvalifisert personell, kan dette ugyldiggjøre datamaskinens garanti. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker gjenopprettingskonsollen, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
326215 Slik bruker du gjenopprettingskonsollen på en Windows Server 2003-basert datamaskin som ikke starter (Dette kan være på engelsk)

Slik bruker du Automatisert systemgjenoppretting

 Følg denne fremgangsmåten for å gjenopprette etter en systemfeil ved bruk av Automatisert systemgjenoppretting (ASR).
 1. Kontroller at du har følgende tilgjengelig før du starter gjenopprettingsprosedyren:
  • ASR-disken som du opprettet før.
  • Sikkerhetskopimediet som du opprettet før.
  • Den opprinnelige installasjons-CD-en til operativsystemet.
  • Hvis du har en masselagringskontroller, og du vet at produsenten har lagt ved en separat driverfil for den (som ikke er lik driverfilene som er tilgjengelig på installasjons-CD-en), henter du filen (på en disk) før du starter prosedyren. 
 2. Sett den opprinnelige installasjons-CD-en inn i CD- eller DVD-stasjonen. 
 3. Start datamaskinen på nytt. Hvis du blir bedt om å trykke en tast for å starte datamaskinen fra CD, trykker du på en tast.
 4. Hvis du har en separat driverfil som beskrevet i trinn 1, trykker du på F6-tasten for å bruke driveren som en del av installasjonen når du får beskjed om det.
 5. Trykk F2-tasten når du blir bedt om det i begynnelsen av ren tekstmodus-delen av installasjonen.

  Du blir bedt om å sette inn ASR-disken som du opprettet. 
 6. Følg instruksjonene.
 7. Hvis du har en separat driverfil som beskrevet i trinn 1, trykker du på F6-tasten (en gang til) når du får beskjed om det etter at datamaskinen har startet på nytt.
 8. Følg instruksjonene.
Merknader
 • ASR gjenoppretter ikke datafilene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter datafiler, se Hjelp for Windows.
 • Hvis du gjenoppretter en serverklynge der alle noder er defekte, og beslutningsdisken ikke kan gjenopprettes fra sikkerhetskopi, må du bruke ASR på hver node i den opprinnelige klyngen for å gjenopprette disksignaturene og partisjonsoppsettet på klyngediskene (beslutning og ikke-beslutning). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter serverklynger, se Hjelp for Windows.

Opprette et ASR-disksett ved bruk av sikkerhetskopi

 Før du kan bruke ASR, må du ha et ASR-disksett. Følg disse trinnene for å opprette et ASR-disksett.
 1. Klikk Start, velg Alle programmer, Tilbehør og Systemverktøy, og klikk deretter Sikkerhetskopi.

  Som standard starter veiviseren for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting, med mindre den er deaktivert. Du kan bruke veiviseren for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting til å opprette et ASR-disksett ved å svare på All informasjon på denne datamaskinen i delen Hva vil du sikkerhetskopiere. Ellers kan du gå til neste trinn for å opprette et ASR-disksett i Avansert modus.
 2. Klikk på koblingen Avansert modus i veiviseren for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting.
 3. Klikk ARS-veiviserVerktøy-menyen.
 4. Følg instruksjonene som vises på skjermen.
Merknader
 • Du må ha en tom diskett med 1,44 megabyte (MB) til å lagre systeminnstillingene dine, og media som skal inneholde sikkerhetskopifilene. Hvis datamaskinen din ikke har en diskettstasjon, må du utføre ASR-sikkerhetskopiering på datamaskinen uten diskettstasjonen. Kopier Asr.sif- og Asrpnp.sif-filene som ligger i mappen %SystemRoot%\Repair til en annen datamaskin som har en diskettstasjon, og kopier deretter disse filene over på en diskett.
 • Når du skal gjøre dette må du være medlem av gruppen Administratorer eller Sikkerhetskopioperatører på den lokale datamaskinen, eller du må ha blitt tildelt de nødvendige rettighetene. Hvis datamaskinen er en del av et domene, kan det hende at medlemmer av gruppen Domeneadministratorer kan utføre denne prosedyren. Som beste sikkerhetsmetode, vurder å bruke kommandoen Kjør som til å utføre denne prosedyren.
 • Denne prosedyren sikkerhetskopierer kun de systemfilene som du må ha for å starte systemet. Du må sikkerhetskopiere datafiler separat.
 • Når du har opprettet ASR-settet, merker du denne disketten og sikkerhetskopimediet nøye og oppbevarer dem sammen. Når du vil bruke sikkerhetskopimediet, må du ha disketten som du opprettet ved å bruke dette mediesettet. Du kan ikke bruke en diskett som ble opprettet en annen gang, eller med et annet mediesett. Du må også installasjons-CD-en tilgjengelig på når du utfører ASR. 
 • Oppbevar ASR-settet på et sikkert sted. ASR-settet inneholder informasjon om systemkonfigurasjoner, og kan brukes til å skade systemet.
 • Hvis du sikkerhetskopierer en serverklynge, må du kjøre veiviseren for Automatisert gjenoppretting på alle noder i klyngen. Kontroller at klyngetjenesten kjører når du starter hver ASR-sikkerhetskopi. Når veiviseren kjører må du kontrollere at én av nodene som du kjører veiviseren for Automatisert gjenoppretting på, er oppført som eier av beslutningskilden.

Slik reparerer du Windows-installasjonen

En skadet Windows Server 2003-installasjon kan kanskje repareres ved å kjøre Installere Windows fra Windows-CD-en.

Følg disse trinnene for å reparere installasjonen av Windows.
 1. Sett inn CD-en Windows Server 2003 i CD-stasjonen eller DVD-stasjonen. 
 2. Hvis Windows-CD-en viser menyen Hva du vil gjøre, klikker du Avslutt.
 3. Slå av datamaskinen, vent i ti sekunder og slå deretter på datamaskinen på nytt.
 4. Start datamaskinen fra CD-en hvis du blir bedt om det.

  Obs! For å kjøre Installere Windows, må du kunne starte datamaskinen fra CD-en Windows Server 2003. CD- eller DVD-stasjonen må være konfigurert for å gjøre dette. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer datamaskinen til å starte fra CD- eller DVD-stasjonen, kan du se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen eller kontakte datamaskinprodusenten. 
 5. Når installasjonsprogrammet starter, trykker du Enter for å fortsette installasjonen. 
 6. Trykk ENTER for å velge alternativet Trykk ENTER for å installere Windows nå. Ikke merk alternativet Gjenopprettingskonsoll.
 7. Trykk F8 for å godta lisensavtalen.

  Installasjonsprogrammet søker etter tidligere installasjoner av Windows.
  • Hvis installasjonsprogrammet ikke finner en tidligere installasjon av Windows Server 2003, kan det hende at du har en maskinvarefeil.

   Maskinvarefeil er utenfor omfanget av denne artikkelen. Snakk med en spesialist på datamaskinmaskinvare for å få mer hjelp, eller prøv Feilsøking av maskinvare. Hvis du vil ha mer informasjon om Feilsøking av maskinvare, kan du se hjelpeemnet "Bruke feilsøkingsverktøyene" for Windows Server 2003.
  • Hvis installasjonsprogrammet finner en tidligere installasjon av Windows Server 2003, kan du få følgende melding:
   Hvis en av de følgende Windows Server 2003-installasjonene er skadet, kan installasjonsprogrammet forsøke å reparere den. Bruk pil opp og pil ned for å velge en installasjon. Trykk R for å reparere den valgte installasjonen. Trykk ESC for å fortsette uten å reparere.
   Velg ønsket installasjon av operativsystemet Windows Server 2003, og deretter trykker du R for å forsøke å reparere den.
  • Følg instruksjonene for å reparere installasjonen.

   Merknader
   • Det kan hende du må endre oppstartssekvensen i BIOS-innstillingene for å kunne starte datamaskinen fra Windows Server 2003 CD-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt produsenten av datamaskinen, eller se produsentens dokumentasjon.
   • Hvis du ikke kan starte datamaskinen fra Windows Server 2003 CD-en, har du kanskje feil på en CD- eller en DVD-stasjon, eller en annen maskinvarefeil.

    Maskinvarefeil er utenfor omfanget av denne artikkelen. Snakk med en spesialist på datamaskinmaskinvare for å få mer hjelp, eller prøv Feilsøking av maskinvare. Hvis du vil ha mer informasjon om Feilsøking av maskinvare, kan du se hjelpeemnet "Bruke feilsøkingsverktøyene" for Windows Server 2003.
   • Når du har reparert Windows Server 2003, må du kanskje aktivere ditt Windows Server 2003-eksemplar på nytt.

Slik bruker du webområdet Microsoft kundestøtte til å finne en løsning

Hvis du ikke kan løse problemet ved å følge fremgangsmåtene i denne artikkelen, kan du bruke webområdet Microsoft kundestøtte til å finne en løsning på problemet. Følgende liste beskriver noen av tjenestene du finner på webområdet Microsoft kundestøtte:
Flere ressurser
ERD Nødreparasjonsdiskett ASR
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 325375 – Forrige gjennomgang: 11/01/2012 16:37:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Tilbakemelding
/html>