Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilsøke problemer med nettverkstilkobling

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker problemer med nettverkstilkobling.
Mer informasjon
Problemer med nettverkstilkobling har forskjellige årsaker, men oppstår vanligvis på grunn av feil nettverkskort, feil bryterinnstillinger, feil i maskinvare eller driverproblemer. Noen tilkoblingssymtomer er midlertidige og peker ikke klart mot noen av disse årsakene.

Noen ganger oppstår det problemer med nettverkstilkobling i forbindelse med oppgradering av operativsystemet. Det samme nettverkskortet som fungerte korrekt på et tidligere eller annet operativsystem, for eksempel Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows 95, kan føre til problemer etter oppgradering. Noen ganger kan en serveromplassering føre til et tilkoblingsproblem.

De vanligste årsakene til tilkoblingsproblemer er:

 • Nettverkskort og bryterporter har ikke samsvarende dupleksnivåer eller innstillinger for øverføringshastighet.
 • Nettverkskort eller brytere med overføringshastigheter på 10/100 Mbps svitsjer ikke over korrekt. Noen innstillinger for automatisk gjenkjenning gjenkjenner kanskje ikke hastigheten på enkelte nettverkskort på riktig måte.
 • Nettverkskortet er ikke kompatibelt med hovedkortet eller med andre maskinvare- eller programvarekomponenter og drivere.
Vanlige feilmeldinger omfatter følgende:
Feil 55: "Den angitte nettverksressursen er ikke lenger tilgjengelig." (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Feil 64: "Det angitte nettverksnavnet er ikke lenger tilgjengelig." (ERROR_NETNAME_DELETED).
Feil 121: "Tidsavbruddsperioden for semaforen har utløpt." (ERROR_SEM_TIMEOUT).
Feil 1231: "Det eksterne nettverket kan ikke nås av transporten" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
I systemhendelsesloggen til klientdatamaskinen kan noen av følgende oppføringer vises:
Type: Advarsel
Kilde: MrxSmb
Hendelses-ID: 50
Beskrivelse:
{Lost Delayed-Write-Data} Systemet forsøkte å overføre fildata fra buffere til \Device\LanmanRedirector. Skriveoperasjonen mislyktes, og det kan hende at bare noen av dataene ble skrevet til filen.
Type: Advarsel
Kilde: MrxSmb
Hendelses-ID: 3013
Beskrivelse:
Omadressereren ble tidsavbrutt til Servernavn
Type: Advarsel
Kilde: MrxSmb
Hendelses-ID: 3036
Beskrivelse:
Omadressereren oppdaget en feil i sikkerhetssignaturen. Tilkoblingen er avbrutt.
Det kan være flere forekomster av følgende TCPIP 4201-oppføring i hendelsesloggene:
Type: Informasjon
Kilde: TCPIP
Hendelses-ID: 4201
Beskrivelse:
Fant at nettverkskortet Compaq NC6134 Gigabit NIC var koblet til nettverket, og har startet normal operasjon over nettverkskortet.
En enkelt TCPIP 4201-hendelse er vanlig etter at du har startet datamaskinen på nytt, eller etter at du har deaktivert eller aktivert nettverkskortet.

Feilsøking

Hvis du vil feilsøke problemer med nettverkstilkobling, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Bruk kommandolinjeverktøyene Ping eller PathPing til å teste grunnleggende tilkobling. Bruk Ping til å isolere problemer med nettverksmaskinvare og inkompatible konfigurasjoner. Bruk PathPing til å oppdage pakketap ved overføringer med flere hopp.

  Bruk kommandoen ping -t for å vise Ping-statistikk. Trykk CTRL+BREAK hvis du vil se statistikk og fortsette. Hvis du vil avbryte, trykker du CTRL+C. Hvis du oppdager tapte pakker i statistikkutdataene, angir dette nettverksproblemer opp til OSI-nivå (Open Systems Interconnection) 3 (IP-nivåtilkobling).

  Hvis det eksterne systemet du pinger, nås via en kobling med lang forsinkelse, for eksempel en satellittkobling, kan svar ta lengre tid. Bruk bryteren -w (vent) for å angi et lengre tidsavbrudd.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse verktøyene, kan du se delen "Test Network Connection with Ping and PathPing" i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, eller "Testing the Network Connection with Ping and PathPing" i kapittel 19 i dokumentasjonen for Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.
 2. Se i hendelsesloggene etter nettverkskortrelaterte oppføringer eller tilkoblingsrelaterte oppføringer.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  308427 Vise og behandle hendelseslogger i Hendelsesliste i Windows XP
 3. Kontroller om nettverkskortet er på listen over kompatibel maskinvare for Microsoft (HCL). Hvis du vil se listen over kompatibel maskinvare, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
 4. Kontroller andre datamaskiner som bruker samme standard-gateway, og som er koblet til samme hub eller svitsj. Hvis det ikke oppstår problemer med nettverkstilkobling på disse datamaskinene, kan problemet skyldes feil i et nettverkskort på én datamaskin.

  Hvis dette er tilfelle, oppdaterer du nettverkskortdriveren til den siste versjonen.
 5. Kontakt leverandøren av hvert hovedkort, og oppdater BIOS for kortene. Noen nettverkskort og hovedkort eller BIOS-versjoner er inkompatible. Skaff den siste versjonen fra leverandørens webområde, eller kontakt maskinvareleverandøren.
 6. Kontroller vanlige innstillinger for nettverkskortet og uplink-maskinvaren (hub eller svitsj). Kontroller at alle kompletterende nettverksressurser (nettverkskort, hub og svitsj) er angitt til samme hastighet og dupleksnivå. Hvis medietypen er angitt til automatisk gjenkjenning, kontrollerer du at alle komponentene utfører automatisk gjenkjenning på riktig måte.

  På noen svitsjer kan dupleksinnstillingen Automatisk føre til bruk av halvdupleks. Du må kanskje tvinge den til å bruke heldupleks.

  Tilbakestill svitsjen, start klienten på nytt, og test tilkoblingen.

  Sett klienten og serveren på en passiv hub. Hvis kommunikasjonen gjenopptas, kan problemet skyldes en feilkonfigurert nettverkssvitsj.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer enhetene, kontakter du maskinvareleverandøren.
 7. Angi manuelt nettverkskortet på datamaskinen med tilkoblingsproblemer til halvdupkleks og en lavere hastighet.

  Koble systemet til en svitsj som er konfigurert til halvdupleks og 10 Mbps, eller bruk en hub på 10 Mbps, for å se om tilkoblingen kan opprettes med en lavere overføringshastighet.

  Hvis du vil øke ytelsen, øker du hastighetsinnstillingene manuelt til 100 Mbps, og deretter starter du datamaskinene på nytt. Kontroller om nettverkstilkoblingen brytes, øk innstillingen til fulldupleks, og start deretter datamaskinene på nytt. Hvis nettverkstilkoblingen brytes, reduserer du dupleksinnstillingen og hastigheten til de forrige innstillingene.
 8. Bytt nettverkskabelen mellom systemet som ikke fungerer, og huben eller svitsjen.
 9. Skift ut nettverkskortet med et nettverkskort som er testet og har vist seg pålitelig. Slik gjør du dette:
  1. Fjern diagnoseprogrammet for nettverkskortet.
  2. Fjern nettverkskortet i Nettverksegenskaper.
  3. Installer det nye nettverkskortet.
 10. Kjør Network Monitor samtidig i begge ender av nettverkstilkoblingen. Når du har filtrert sporene på adressene for de to systemene, sammenligner du begge sporene for å se om du kan se den samme trafikken.

  Bruk TCP Retransmit, ekspertverktøyet i Network Monitor, for å oppdage TCP-omsendinger. Slik gjør du dette:
  1. Start Network Monitor.
  2. Verktøy-menyen klikker du Experts, og deretter klikker du TCP Retransmit i den venstre ruten.
  3. Klikk Add to Runlist.
  4. Klikk Run Experts.
  Hvis det mangler rammer i ett av sporene, ser du etter maskinvare- og konfigurasjonsfeil i alle mellomliggende kabler, huber, svitsjer og rutere.

  Vis sammendragsrammen Capture Statistics i Network Monitor. Dette er den siste rammen i sporet. Hvis den inneholder en annen verdi enn 0 i følgende statistikktellere, kan tilkoblingsproblemet skyldes et maskinvare- eller konfigurasjonsproblem.
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
Nettverkssvitsjer og servernettverkskort må ha dupleksinnstillingene tilpasset for kommunikasjon for å fungere korrekt. Begge må være angitt til heldupleks eller halvdupleks. De kan ikke ha manglende samsvar.

Datamaskinene på et lokalnett (LAN) deler vanligvis et heldupleks nettverksmedium. Denne konfigurasjonen tillater at to datamaskiner overfører data samtidig.

Det kan oppstå tilkoblingsproblemer hvis et av følgende forhold er til stede:
 • Datamaskinen er flyttet til en ny Ethernet-svitsjport som gjenkjenner nettverkshastigheten automatisk. Datamaskinens nettverkskort er imidlertid konfigurert til å tvinge frem heldupleks kommunikasjon med en statisk hastighetsinnstilling for nettverksoverføring (10 Mbps, 100 Mbps, eller 1 Gbps).
 • Både Ethernet-svitsjporten og datamaskinens nettverkskort er konfigurert til å tvinge frem heldupleks kommunikasjon på 100 Mbps eller 1 Gbps. Ethernet-svitsjen eller nettverkskortet kan imidlertid kanskje ikke kommunisere med denne hastigheten, eller ikke overføre data med heldupleks.
Du kan forbedre nettverksytelsen i et Ethernet LAN-miljø ved å bruke heldupleks maskinvare. Denne konfigurasjonen tillater toveis kommunikasjon mellom nettverksenhetene. Uten heldupleks maskinvare sendes informasjonen først én vei og deretter den andre veien. Pakker kolliderer ofte på nettverket i en halvdupleks konfigurasjon, og hver gang det oppstår en kollisjon, må de aktuelle pakkene sendes på nytt. Dette fører til enda mer trafikk som kan redusere nettverksytelsen.

Med heldupleks konfigurasjon er sendings- og mottaksbanene atskilte. Du kan derfor sende og motta samtidig uten at det oppstår kollisjoner. På grunn av den økte gjennomstrømningen og fordi du unngår kollisjoner, er heldupleks mer utsatt for dårlige kabeltermineringer eller kabeldemping som overskrider anbefalte grenser. Dette kan føre til omsendinger av data som igjen fører til redusert ytelse.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av tilkoblingsproblemer på nettverket, kan du klikke artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
102908 Feilsøke TCP/IP-tilkobling med Windows 2000 eller Windows NT (denne artikkelen kan være på engelsk)
141299 Deaktivere bus mastering på 3Com 3C590 PCI-nettverkskort (denne artikkelen kan være på engelsk)
148426 Feilsøke hendelses-ID 3013 (denne artikkelen kan være på engelsk)
154989 Konfigurasjon av 3Com Fast EtherLink- og EtherLink III-kort (denne artikkelen kan være på engelsk)
156326 Ingen nettverkstilgang med DEC-nettverkskort (denne artikkelen kan være på engelsk)
170950 Uregelmessig tilkobling under bruk av Compaq NetFlex-3 (denne artikkelen kan være på engelsk)
174812 Virkningene av å bruke automatisk gjenkjenning på grensesnittkort for klusternettverk (denne artikkelen kan være på engelsk)
191606 Filen Dell 3c905b Oemsetup.inf inneholder feil (denne artikkelen kan være på engelsk)
192250 3Com 3c905b forhindrer skriving av Memory.dmp (denne artikkelen kan være på engelsk)
217305 Heldupleks støtte med Windows NT (denne artikkelen kan være på engelsk)
224131 Nettverkssvitsj med heldupleks er inkompatibel med nettverkskort (NICer) for halvdupleks (denne artikkelen kan være på engelsk)
247609 Dårlig ytelse med Catalyst 2948G-svitsj for lokalnett (denne artikkelen kan være på engelsk)
243294 Kontrollsummer for TCP-hode vises som ugyldige i Network Monitor (denne artikkelen kan være på engelsk)
259080 Window 2000 Professional-klient starter saktere enn Windows NT 4.0 Workstation-klient i SBS 4.5-nettverk (denne artikkelen kan være på engelsk)
259336 Problem med deling av Internett-tilkobling med flere 3C905B-nettverkskort (denne artikkelen kan være på engelsk)
298733 Påloggingsproblemer med 10/100 Ethernet-huber og -svitsjer (denne artikkelen kan være på engelsk)
306983 Det oppstår en Inf-feil under installasjon av et nettverkskort på en datamaskin med Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
315978 Nettverksproblemer med en ruter i Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)
320729 Kommentarer og korrigeringer til Network+ Certification Training Kit (denne artikkelen kan være på engelsk)
325122 Pakker for ICMP-mål (Internet Control Message Protocol) som ikke kan nås (kode = 0x0D) (denne artikkelen kan være på engelsk)
324717 Ventende tilkobling for AS/400-systemer med Gigabit-kort (denne artikkelen kan være på engelsk)
NIC network_interface network adapter card fail unable connect loose connectivity sporadic connection drops HW failure speed full-duplex half-duplex autosense Mbit packet drop pinging Cisco routing router gateway hardware error slow performance
Egenskaper

Artikkel-ID: 325487 – Forrige gjennomgang: 10/08/2007 05:50:00 – Revisjon: 5.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbinfo kbtshoot kbnetwork KB325487
Tilbakemelding