Beskrivelse av Office XP Service Pack 2 (SP2)

Sammendrag
Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) inneholder de siste oppdateringene for Office XP. Office XP SP2 inneholder viktige sikkerhetsforbedringer og gir økt stabilitet og ytelse. Noen av hurtigreparasjonsfilene som er inkludert i Office XP SP2, er tidligere gitt ut som separate oppdateringer. Denne oppdateringspakken kombinerer oppdateringene i én integrert pakke og inkluderer en rekke andre endringer som er laget for å forbedre påliteligheten og ytelsen til Office XP-programmene.

Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer Office XP SP2.
Mer informasjon

Laste ned og installere Office XP SP2

Viktig!  Før du installerer klientoppdateringen Office XP SP2, må du installere Office XP Service Pack 1 (SP1). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Office XP SP-1, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307843 Beskrivelse av Office XP Service Pack 1 (SP-1)
Obs!  Du trenger ikke installere Office XP SP1 før du installerer den administrative oppdateringen Office XP SP2.

Klientoppdatering

Hvis du installerte Office XP fra en CD-ROM, kan du bruke en av følgende metoder:
 • Bruk webområdet Produktoppdateringer for Office til å installere de seneste oppdateringene automatisk, inkludert Service Pack 2.
 • Installer bare Service Pack 2 ved å følge trinnene som er beskrevet senere i denne artikkelen.
I begge tilfeller må du ha CD-ROMen med Office XP tilgjengelig under installasjonsprosessen.

Office-produktoppdateringer

Hvis du vil bruke webområdet Produktoppdateringer for Office til å søke etter nødvendige oppdateringer som må installeres på datamaskinen, går du til følgende webområde for Microsoft . Når søket er ferdig, vises en liste over anbefalte oppdateringer som du må godkjenne. Klikk Start installasjonen for å fullføre prosessen.

Installere bare Service Pack 2

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil laste ned og installere bare klientoppdateringen SP2:
 1. Gå til følgende webområde for Microsoft:
 2. Klikk Lagre for å lagre filen Oxpsp2.exe i valgt mappe.
 3. Dobbeltklikk Oxpsp2.exe i Windows Utforsker.
 4. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 5. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 6. Sett inn CD-ROMen for Office XP hvis du blir bedt om det, og velg deretter OK.
 7. Når du får en melding om at installasjonen ble fullført, velger du OK.
Obs!  Du kan ikke fjerne Office XP SP2 etter at du har installert den. Hvis du vil gå tilbake til en installasjon slik den var før SP2 ble installert, må du fjerne hele Office XP og deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.

Administrativ oppdatering

Hvis du installerte noen av produktene som er oppført i begynnelsen av denne artikkelen, fra en serverplassering, må den serveransvarlige oppdatere serverplasseringen med den offentlig tilgjengelige administrasjonsoppdateringen, og deretter distribuere oppdateringen til datamaskinen.

Hvis du er systemansvarlig, laster du ned administrasjonsoppdateringen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Gå til følgende webområde for Microsoft:
 2. Last ned filen til skrivebordet.
 3. Dobbeltklikk Oxpsp2a.exe i Windows Utforsker.
 4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 5. I boksen Angi plasseringen for de utpakkede filene skriver du inn C:\Oxpsp2a, og deretter velger du OK.
 6. Klikk Ja når du blir bedt om å opprette mappen.
 7. Hvis du kjenner fremgangsmåten for å oppdatere administrasjonsinstallasjonen, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen:

  msiexec /a Admin-bane\MSI-fil /p C:\ Oxpsp2a\MSP-fil SHORTFILENAMES=1

  der Admin-bane er banen til det administrative installasjonspunktet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP),

  der MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel ProPlus.msi) og

  der MSP-fil er navnet på den administrative installasjonsoppdateringen.

  Obs!  Du kan legge til /qb+ i kommandolinjen slik at dialogboksen Administrasjonsinstallasjon av Office XP og dialogboksen Lisensavtale for sluttbrukere ikke vises.
 8. Hvis du vil distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjoner, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen:

  msiexec /i Admin-bane\MSI-fil REINSTALL=funksjonsliste REINSTALLMODE=vomus

  der Admin-bane er banen til det administrative installasjonspunktet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP),

  der MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel ProPlus.msi) og

  der funksjonslisten er listen over funksjonsnavn (skiller mellom store og små bokstaver) som må installeres på nytt for oppdateringen. Hvis du vil installere alle funksjonene, kan du bruke REINSTALL=ALL.
AdministrasjonsinstallasjonHvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer administrasjonsinstallasjonen og distribuerer den til klientdatamaskiner, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
301348 Slik installerer du en oppdatering for administrasjonsinstallasjoner av Office XP (denne artikkelen kan være på engelsk)
Denne artikkelen inneholder standardinstruksjoner om hvordan du installerer en administrativ oppdatering.

Du kan også lese følgende artikkel i Microsoft Office XP Resource Kit:

Kjente problemer ved installasjon av Service Pack 2

Versjonen av Setup.ini-filen er ikke oppdatert på administrasjonsinstallasjoner

Setup.ini-filen, som er plassert i mappen Files\Setup for en administrasjonsinstallasjon, inneholder et [Product]-avsnitt med informasjon om produktversjon. Denne versjonsinformasjonen oppdateres ikke etter at du har oppdatert adminstrasjonsinstallasjonen med SP2. Dette er forskjellig fra oppdateringer for tidligere versjoner av Office.

Starte datamaskinen på nytt under installasjonen

Under følgende forhold kan installasjonen av Office XP SP2 kreve at du starter datamaskinen på nytt:
 • Du kjører Microsoft Windows 2000 og du har ikke den nyeste versjonen av Windows Installer. Oppgrader til Windows Installer 2.0 hvis du vil slippe å starte datamaskinen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende webområde for Microsoft:
 • Snarveilinjen for Office kjører. Hvis du vil slippe å starte datamaskinen på nytt, avslutter du snarveilinjen for Office før du bruker oppdateringen.
 • SharePoint Team Services fra Microsoft er installert. Hvis du vil slippe å starte datamaskinen på nytt, avslutt SharePoint Team Services før du bruker oppdateringen.

Office SP2 kan kreve tilgang til CD-ROMen for Office eller installasjonsstedet på nettverket

Installasjonsveiviseren kan kreve tilgang til CDen for Office eller installasjonsstedet på nettverket under installasjonen for å sikre integriteten til Office-installasjonen.

Access 2002-indekser endres ved oppskalering til SQL etter installasjon av SP2

Etter at du har oppgradert til Office XP Service Pack 2, oppskaleres fremdeles synkende indekser i Access 2002 som er oppskalert til SQL Server, som stigende indekser hvis Access-veiviserfiler ikke oppgraderes på riktig måte.

Office XP Multilingual User Interface Pack

For å oppnå fullstendig Office XP SP2-funksjonalitet når du bruker en Office XP Multilingual User Interface Pack, må du installere samtlige av følgende oppdateringer: Obs!  Office XP Service Pack 2 (SP2) for Office XP Multilingual User Interface Pack ble utgitt 4. september 2002. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår hvilken versjon av Office XP Multilingual User Interface Pack som er installert, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
329838 Slik fastslår du hvilken versjon av Office XP Multilingual User Interface Pack som er installert (denne artikkelen kan være på engelsk)

Kontrollere om Service Pack 2 er installert

Office XP SP2 inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
Acwzlib.mde        Acwzmain.mde      Acwztool.mde Bjablr32.dll       Blnmgr.dll       Blnmgrps.dll Cfgwiz.exe        Contab32.dll      Emablt32.dll Emsabp32.dll       Emsmdb32.dll      Emsui32.dll Envelope.dll       Eurotool.xla      Excel.exe Exsec32.dll        Fp5amsft.dll      Fp5areg.dll Fp5autl.dll        Fp5avnb.dll      Fp5awec.dll Fp5awel.dll        Fpcutl.dll       Fpeditax.dll Fpmmc.dll         Frontpg.exe      Graph.exe Intldate.dll       Lfbmp12n.dll      Lfcmp12n.dll Lfeps12n.dll       Lffax12n.dll      Lfgif12n.dll Lfmsp12n.dll       Lfpcd12n.dll      Lfpcx12n.dll Lfpng12n.dll       Lfras12n.dll      Lftga12n.dll Lftif12n.dll       Lfwmf12n.dll      Ltdis12n.dll Ltfil12n.dll       Ltimg12n.dll      Ltkrn12n.dll Lttwn12n.dll       Mcdlc.exe       Mcps.dll Mofl.dll         Morph9.dll       Msaccess.exe Msaexp30.dll       Mscal.ocx       Mscdm.dll Mscomctl.ocx       Msdaipp.dll      Msdmeng.dll Msdmine.dll        Msdmine.rll      Msmapi32.dll Msmdcb80.dll       Msmdgd80.dll      Msmdun80.dll Mso.dll          Msoeuro.dll      Msolap80.dll Msolap80.rll       Msolui80.dll      Msowc.dll Msppt.olb         Mspst32.dll      Mspub.exe Mssp3en.lex        Mssp3ena.lex      Mssp3fr.dll Msspell3.dll       Msth3fr.dll      Mstordb.exe Mstore.exe        Mstores.dll      Olappt.fae Olapuir.rll        Olkfstub.dll      Outex.dll Outlcm.dll        Outlctl.dll      Outllib.dll Outllibr.dll       Outlmime.dll      Outlook.exe Outlph.dll        Owc10.dll       Owsclt.dll Powerpnt.exe       Pstprx32.dll      Ptxt9.dll Pub6intl.dll       Pubconv.dll      Recall.dll Rm.dll          Rtfhtml.dll      Setlang.exe Setup.exe         Snapview.ocx      Soa.dll Vtidb.exe         Winword.exe
Hvis du vil fastslå om SP2 er installert, starter du et hvilket som helst Office XP-program, og deretter klikker du Om Microsoft programHjelp-menyen. Produktversjonen er (SP2) hvis SP2 er installert.

Tabellen nedenfor viser versjonsnumre for Office-produktene slik versjonsnumrene vises i dialogboksen Om Microsoft program.
Office-program     Filnavn   SP2-versjon ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  10.4302.4219 Microsoft Excel    Excel.exe   10.4302.4219 Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.4128.4219 Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.4219.4219 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.4205.4219 Microsoft Word     Winword.exe  10.4219.4219
Ettersom dialogboksen Om noen ganger feilaktig identifiseres som Office XP SP2, anbefaler Microsoft at du kontrollerer filegenskapene for den kjørbare programfilen.
Office-program     Filnavn   SP2-versjon ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  10.0.4302.0 Microsoft Excel    Excel.exe   10.0.4302.0 Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.0.4128.0 Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.0.4024.0 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.0.4205.0 Microsoft Word     Winword.exe  10.0.4219.0
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
291331 Slik kontrollerer du versjonen for et Office-produkt

Problemer som er løst av SP2

Office XP SP2 løser problemene som er beskrevet i følgende Microsoft-sikkerhetsbulletiner:
Microsoft-sikkerhetsbulletin MS02-031: Kumulative oppdateringer for Excel og Word for Windows
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-031.mspx
Microsoft-sikkerhetsbulletin MS02-021: Feil i redigeringsprogram for e-post kan føre til skriptkjøring hvis du svarer på eller videresender en melding
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-021.mspx
Microsoft-sikkerhetsbulletin MS02-044: Usikre funksjoner i Office Web Components
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-044.mspx
Denne oppdateringspakken inkluderer alle tidligere utgitte oppdateringer for Office XP:
324110 Oversikt over Office XP Clip Organizer-oppdatering: 19. juni 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
323548 Beskrivelse av Excel 2002-oppdateringen: 19. juni 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
323547 Beskrivelse av Word 2002-oppdateringen: 19. juni 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
320664 Oversikt over Office XP Speller-oppdatering: 25. april 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
320441 Beskrivelse av oppdateringen for Word 2002: 25. april 2002
Office XP SP2 kan installeres selv om én eller flere av de offentlig tilgjengelige oppdateringene som er oppført tidligere i denne artikkelen, allerede er installert på datamaskinen.

Office XP SP2 har også forbedret stabilitet som er utviklet som et resultat av Microsoft-feilrapporter innsendt av Office XP-brukere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Office XP SP2 løser problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler.

Microsoft Access
325670 Liste over problemer som er løst i Access 2002 av Office XP Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Microsoft Excel
325668 Liste over problemer i Excel 2002 som er løst av Office XP Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
SharePoint Team Services fra Microsoft
323549 Liste over problemer som er løst av Office XP Service Pack 2 for SharePoint Team Services (denne artikkelen kan være på engelsk)
Microsoft Outlook
325675 Beskrivelse av Microsoft Office XP Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Microsoft Office
327635 Slik blokkerer du koblede HTTP-bilder i Office XP-dokumenter (denne artikkelen kan være på engelsk)
325735 Liste over problemer i Office XPs stave- og grammatikkontroll som er løst av Office XP Service Pack 2 (SP2) (denne artikkelen kan være på engelsk)
312838 Bilder i dokumenter som er opprettet i en tidligere versjon av Office, vises snudd i Office XP og Office 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
317405 Slik implementerer du egenskapen Application.AutomationSecurity i Office XP (denne artikkelen kan være på engelsk)
312086 Indekseringstjenestens Office-filter håndterer ikke symbolet for registrert varemerke (denne artikkelen kan være på engelsk)
316618 Det kan hende at objekter ikke vises riktig når du bruker forstørrelsesprogramvare fra tredjepartsleverandører (denne artikkelen kan være på engelsk)
Microsoft PowerPoint
325731 Liste over problemer som er løst i PowerPoint 2002 av Office XP Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Microsoft Publisher
325733 Liste over problemer som er løst i Publisher 2002 av Office XP Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Microsoft Word
325667 Liste over problemer som er løst i Word 2002 av Office XP Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Dessuten er følgende problemer løst:

FrontPage

FP2002: Koden (SPAN LANG=" ") brukes ikke med tastaturinnstillingen Marathi

Hvis du bruker FrontPage og tastaturinnstillingen Marathi og skriver inn teksten vcm, og deretter viser HTML-koden, kan det hende at koden (SPAN LANG=" ") ikke er til stede.

Office

OFFXP: Microsoft Offices personvernpolicy har ikke riktig ordlyd for tyske Office-brukere

For øyeblikket slår personvernpolicyen fast at "du når som helst kan nekte bruk eller overføring av dine data til markedsføringsformål". Teksten skal i stedet slå fast at "du når som helst kan nekte bruk eller overføring av dine registreringsdata til markedsføringsformål".

OFFXP: MDAC-hjelpefilen som er inkludert i CHT- og CHS-utgavene av Office XP, bruker begrepet ROC (Republic of China)

MDAC-hjelpefilen (.chm) som er inkludert i Office XP-versjonene på tradisjonell kinesisk og forenklet kinesisk, bruker begrepet ROC.

OFFXP: Kan ikke angi ukrainsk som standardspråk i Office XP

Hvis du bruker den amerikanske eller ukrainske versjonen av Office XP, kan du ikke angi ukrainsk som standardspråk.
inf OFFXP fix list sp2
Egenskaper

Artikkel-ID: 325671 – Forrige gjennomgang: 12/04/2007 04:30:14 – Revisjon: 10.3

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbupdate atdownload kbinfo kbofficexpsp2fix KB325671
Tilbakemelding