Liste over problemer som er løst i oppdateringspakker for Internet Explorer 6

Sammendrag
Denne artikkelen inneholder en liste over artikkelnumre i Microsoft Knowledge Base for problemer som er løst i Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i den seneste oppdateringspakken for Internet Explorer 6, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
328548 Slik anskaffer du den seneste oppdateringspakken (Service Pack) for Internet Explorer 6
Mer informasjon
194242HURTIGREPARASJON: window.open forårsaker forsinkelse i NewWindow Event (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
218933Tilpasset brukeragentstreng er ikke sendt av IEAK-veiviseren for automatisk versjonssynkronisering (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
271562HTML-meldinger med bilder skrives ikke riktig ut etter at du har installert Internet Explorer 5.5 SP1 eller 6.0 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
281679Du kan ikke åpne et nytt Internet Explorer-vindu, eller ingenting skjer når du klikker en kobling (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
286043MS01-051: Oppdatering tilgjengelig for sikkerhetsproblem i forbindelse med Telnet-pålogging (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
294291Åpne i nytt vindu-begrensning virker ikke i loggruten i fullskjermvisning (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
300829Kan ikke redigere innhold i rammer eller Iframes med DHTML (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
303750Feil filnavn i dialogboksene for å åpne eller lagre filer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
307978HURTIGREPARASJON: MFC-kontroller i overlappede IFRAME-rammer mottar unødvendige WM_PAINT-meldinger (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
308005Kommandoen Søk (på denne siden) fungerer ikke med tegnsettet ISO 8859 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
308414MS01-051: Oppdatering er tilgjengelig for kodesikkerhetsproblem for HTTP-forespørsel (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
309170Minnelekkasje skjer når virkemåter fjernes dynamisk (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
309178Funksjonen Automatisk oppringing stopper hvis du avslutter Internet Explorer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
309456Det oppstår brudd på tilgangstillatelse i en HTML-siden med en tabell når du blar i et lite vindu (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
310388Data for en POST-forespørsel er ikke lastet helt ned i et tilpasset MIME-visningsprogram (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
310676Internet Explorer angir ikke en informasjonskapsel for domener med to bokstaver (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
311730Data er ikke lagt inn på riktig måte ved bruk av XMLHTTP til å sende flere asynkrone POST-forespørsler (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
312124Problemer med WebBrowser-kontrollen i Internet Explorer 6 under navigering (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
312176Det oppstår tung NTLM-godkjenningstrafikk mellom Internet Explorer og proxy-serveren (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
312223Internet Explorer 6 DHTML-klassekode kan forårsake brudd på tilgangstillatelse i mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
312461MS01-055: Data i Internet Explorer-informasjonskapsel kan åpnes eller endres via skriptinjeksjon (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
312496Internet Explorer kan miste de første 2 048 databyte som sendes tilbake fra en webserver som bruker HTTP-komprimering (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
312536Filer som ikke er URL-filer, slettes fra Favoritter-mappen (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
312542HTML-skjemaer som er sendt av Outlook, viser ikke resultater (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
312590OLEXP: Det oppstår brudd på tilgangstillatelsene i Outlook Express hvis du klikker Avbryt når du velger et meldingslager (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
313463Det oppstår brudd på tilgangstillatelsene når du viser innebygde HTML-meldinger i forhåndsvisningsruten i Outlook (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
313675MS01-058: Oppdatering for filsikkerhetsproblem for Internet Explorer 5.5 og Internet Explorer 6 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
314209Du får ikke tilgang til stedsobjektet til det overordnede vinduet fra et underordnet vindu (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
314312Skriving av tekst kan gå tregt hvis du bruker japansk Input Method Editor (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
315466Brudd i tilgangstillatelsen i Wininet.dll når et program kaller InternetSetOption (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
315699Internet Explorer viser feilaktig eurotegnet som &#8364 i stedet for 0x80 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
315712Feilmelding om brudd på tilgangstillatelse når du navigerer via HTA- eller XML-dokumenter (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
315713Informasjonskapsler går tapt når du bruker URL-metoden FILE:// i Window.Open (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
316059MS02-005: 11. februar 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
316116Du kan ikke administrere innstillinger for gruppepolicy i Internet Explorer 6 på en Windows 2000-basert datamaskin (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
316593Det kan hende DocumentComplete-hendelsen ikke kan aktiveres når du åpner et nytt leservindu (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
317244MS02-008: XMLHTTP-kontroll i MSXML 4.0 kan tillate tilgang til lokale filer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
317726MS02-005: Oppdatering er tilgjengelig for sikkerhetsproblemet med GetObject()-skriptfunksjonen (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
317727MS02-005: Oppdatering er tilgjengelig for programaktivering via sikkerhetsproblemet med Content-Type-felt (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
317729MS02-005: Oppdatering er tilgjengelig for en ny variant av sikkerhetsproblemet med verifisering av rammedomene (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
317731MS02-005: Oppdatering er tilgjengelig for sikkerhetsproblemet med bufferoverkjøring i HTML-direktivet (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
317742MS02-005: Oppdatering er tilgjengelig for sikkerhetsproblemet for kjøring av skript (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
317745MS02-005: Oppdatering er tilgjengelig for sikkerhetsproblemet med forfalskning av dialogboksen for filnedlasting (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
318089MS02-009: Feil VBScript-håndtering i Internet Explorer kan gjøre det mulig å lese lokale filer fra websider (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
318203MS02-008: XMLHTTP-kontroll i MSXML 3.0 kan tillate tilgang til lokale filer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
318382document.open-metoden med Erstatt med fungerer ikke i rammesett (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
318426HURTIGREPARASJON: Sikkerhetsoppdatering (Q316059) forårsaker at Internet Explorer krasjer når du kaller execScript (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
318666Vedlikeholdspolicyer i Internet Explorer kan føre til brudd på tilgangstillatelse i Winlogon (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
319032Det vises en feilmelding hvis du klikker Lagre mål som for en kobling (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
319182MS02-015: 28. mars 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
319235MS02-015: Oppdatering tilgjengelig for sikkerhetsproblem ved kjøring av lokale filer i Internet Explorer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
319236MS02-015: Oppdatering tilgjengelig for sikkerhetsproblem ved skriptkjøring i Internet Explorer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
319303Lydoppdatering for navigering i Internet Explorer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
319554Hjelp og støtte viser ikke informasjon om eksterne datamaskiner (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
319792Tilbakenavigasjon på POST forårsaker Re-POST i Internet Explorer 6 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
320882Internet Explorer viser kanskje bare deler av et EMF-bilde (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
321156FtpPutFile returnerer vellykket selv om operasjonen mislykkes i Internet Explorer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
321232MS02-023: 15.mai 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
321268Internet Explorer feilberegner størrelsen på websidevinduet (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
321276Server.CreateObject() for en WSC-komponent i ASP-sider fungerer ikke i Windows XP (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
321530Outlook Express avsluttes uventet når du mottar en melding med en spesiell MIME-overskrift (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
321532HURTIGREPARASJON: Blandet sikkerhetsmelding vises når POST-metoden brukes til å direkteavspille en PDF-fil via HTTPS (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
321598Innstillinger for sikkerhetssone brukes ikke i Internet Explorer 6 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
321722Innhold med "Content-Encoding: gzip" hurtigbufres alltid selv om du bruker "Cache-Control: no-cache" (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
322822NTLM-godkjenning fungerer ikke hvis Internet Explorer er konfigurert til å bruke HTTP 1.1 via proxy-tilkoblinger (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
322918Kan ikke åpne en PDF-fil med protokollen File:// hvis adressen inneholder tegnet # (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
322921MS02-023: Oppdatering tilgjengelig for sikkerhetsproblem for områdedekkende skript i lokal HTML-ressurs (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
322923MS02-023: Oppdatering tilgjengelig for sikkerhetsproblem for soneforfalskning gjennom feilformet webside (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
322924MS02-023: Oppdatering tilgjengelig for sikkerhetsproblem for avsløring av lokal informasjon gjennom HTML-element (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
322926MS02-023: Oppdatering tilgjengelig for sikkerhetsproblem for skript i informasjonskapsler ved lesing av informasjonskapsler (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
322927MS02-023: Oppdatering tilgjengelig for sikkerhetsproblem for varianter av innholdsdisposisjonen (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
322928MS02-023: Oppdatering tilgjengelig for deaktivering av rammer i sonen Begrensede områder (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
323308Internet Explorer-filnedlastinger over SSL fungerer ikke med overskriftene cache control (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
323395Internet Explorer-policyene NoHelpMenu og NoViewSource fungerer ikke med Internet Explorer 6 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
323686100 prosent CPU-ytelse når du bruker DHTML til å legge til celler i en tabell (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
323759MS02-047: 22. august 2002, Kumulativ oppdatering for Internet Explorer
324029Du mottar flere sikkerhetsadvarsler om omadressering til et usikkert område (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
324404Hurtigmenyer forblir synlige i Hjelp for Internet Explorer når du har deaktivert hurtigmenyer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
325662NTLM-godkjenning via en SSL-tilkobling fungerer ikke i Internet Explorer 6 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
326853Filer som ikke er URL-filer, slettes fra Favoritter-mappen (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
327258HURTIGREPARASJON: Hebraisk tekst i en bekreftelsesdialogboks eller i en meldingsboks vises på feil måte i Internet Explorer 6 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
327315Returverdien for ShowModalDialog er alltid satt til UNDEFINED for the protokollen About: i Internet Explorer 6.0 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
327496Windows XP RSoP viser feil kilde-GPO for policyinnstillinger i Internet Explorer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
327543Internet Explorer avslutter når du kjører AccEvent32.exe (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
327708Det fungerer ikke å angi antall kopier i en skrivermal (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
327716Hurtigbufringsproblemer med komprimerte sider i et rammesett (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
327980Veiviseren for ny tilkobling angir ikke innstillingen Slå alltid standardnummeret (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
328676MS02-058: OLEXP: Manglende kontroll av bufferen i Outlook Express S/MIME-analysering kan gi redusert systemsikkerhet (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
329130Feilmeldingen Kildekode er ikke tilgjengelig ved feilsøking av en INC-fil med Visual InterDev 6.0 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
329160Internett-sensur viser advarsel for skript-URL (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
330338Flere kontroller for et klientsertifikat med Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
kbie600sp1fixlist
Egenskaper

Artikkel-ID: 326489 – Forrige gjennomgang: 12/23/2005 08:15:25 – Revisjon: 6.3

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • atdownload kbinfo kbupgrade KB326489
Tilbakemelding