Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du kan ikke vise eller endre systemattributtene for skrivebeskyttelse av mapper i Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Hvis du ønsker en versjon av denne artikkelen for Microsoft Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 og Windows 95, kan du se 256614 (denne artikkelen kan være på engelsk).
SAMMENDRAG
Denne artikkelen inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du kan bruke kommandoen Attrib for å omgå problemet med å vise eller fjerne systemattributtene for skrivebeskyttelse av mapper i Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista og Windows 7.
Symptomer på problemet
Ett av følgende symptomer kan oppstå:
 • Du kan ikke vise eller endre attributtet for skrivebeskyttelse eller systemattributtet for en mappe ved hjelp av dialogboksen Egenskaper for mappen. Et hvilket som helst av følgende problemer kan oppstå:
  • Når du viser kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper for en mappe, er ikke alternativet Skrivebeskyttet tilgjengelig, og det finnes ikke et alternativ for å endre systemattributtet.
  • Du klikker for å fjerne merket for eller merke av for Skrivebeskyttet i kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper for en mappe. Når du klikker OK eller Bruk, får du denne meldingen:
   Bekreft endringer av attributter
   Du har valgt å foreta følgende attributtendringer:
   fjern skrivebeskyttelse
   Vil du bruke denne endringen bare på denne mappen, eller vil du bruke den på alle undermapper og filer også?
   Hvis du klikker Bruk endringer på denne mappen, vil attributtet for skrivebeskyttelse endres for alle filene i mappen. Attributtet for skrivebeskyttelse blir ikke endret for mappen, mappens undermapper eller filer i mappens undermapper. Hvis du klikker Bruk endringer på denne mappen, undermapper og filer, vil attributtet for skrivebeskyttelse endres for alle filene i mappen og alle filer i undermapper. Attributtet for skrivebeskyttelse endres ikke for mappen eller mappens undermapper.
 • Det kan hende noen programmer viser feilmeldinger når du forsøker å lagre filer i en mappe med attributtet for skrivebeskyttelse eller systemattributtet. Det kan derfor hende at disse programmene ikke kan lagre filer i mappen.
Årsak
I motsetning til attributtet for skrivebeskyttelse for en fil, ignoreres attributtet for skrivebeskyttelse for en mappe vanligvis av Windows, Windows-komponenter og tilbehør eller andre programmer. Du kan for eksempel slette, gi nytt navn til og endre en mappe med skrivebeskyttelse ved hjelp av Windows Utforsker. Attributtet for skrivebeskyttelse og systemattributtet brukes bare av Windows Utforsker til å fastsette om mappen er en spesialmappe, for eksempel en systemmappe der visningen er tilpasset av Windows (for eksempel Mine dokumenter, Favoritter, Skrifter, Nedlastede programfiler), eller en mappe du har tilpasset ved hjelp av mappen Tilpass i dialogboksen Egenskaper for mappen. Windows Utforsker tillater derfor ikke at du viser eller endrer attributtet for skrivebeskyttelse eller systemattributtet for mapper. Når er mappe har attributtet skrivebeskyttet, fører det til at Utforsker ber Desktop.ini for denne mappen om å se om det må angis spesielle mappeinnstillinger. Det har hendt at hvis en delt nettverksressurs har svært mange filer som er skrivebeskyttede, kan dette føre til at det tar lengre tid enn forventet for Utforsker å gjengi innholdet til denne delte ressursen mens det venter på at Desktop.ini-filene hentes frem. Jo tregere nettverkstilkoblingen til den delte ressursen er, jo lengre tid kan det ta. Utforsker kan faktisk få et tidsavbrudd mens det venter på dataene, og ikke gjengi noe, eller henge.

Obs!  I noen tidligere versjoner av Windows kan du endre attributtet for skrivebeskyttelse for mapper ved hjelp av dialogboksen Egenskaper for mappen, men ingen versjoner av Windows tillater at du endrer systemattributtet ved hjelp av Windows Utforsker.
Følg denne fremgangsmåten for å omgå dette problemet
Du kan omgå dette problemet ved å bruke Attrib-kommandoen ved en ledetekst (Cmd.exe) for å vise eller fjerne attributtet for skrivebeskyttelse eller systemattributtet for mapper.

Slik viser eller endrer du systemattributtene for skrivebeskyttelse av mapper i Windows Server 2003 og Windows XP

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn cmd, og trykk deretter ENTER.
 2. Hvis du vil vise syntaksen for kommandoen Attrib, skriver du inn attrib /? i kommandolinjen.
Advarsel!  Hvis du fjerner attributtet for skrivebeskyttelse eller systemattributtet for en mappe, kan det hende den vises som en vanlig mappe, og noen av tilpasningene kan gå tapt. Windows tilpasser for eksempel Skrifter-mappen, og har en spesialmappevisning der du kan skjule variasjoner, for eksempel fet og kursiv. Du kan også endre mappens visningsinnstillinger på måter som bare gjelder skrifter. Hvis du fjerner attributtet for skrivebeskyttelse eller systemattributtet for Skrifter-mappen, er ikke disse tilpassede visningsinnstillingene tilgjengelige. Når det gjelder mapper du har tilpasset ved hjelp av kategorien Tilpass i dialogboksen Egenskaper for mappen, kan det hende mappeikonet og andre tilpasninger går tapt når du fjerner skrivebeskyttelsen.

Hvis et program ikke kan lagre filer i en mappe med attributtet for skrivebeskyttelse, for eksempel Mine dokumenter, endrer du attributtet for skrivebeskyttelse til System ved hjelp av Attrib-kommandoen ved ledeteksten.

Bruk følgende kommando for å fjerne attributtet for skrivebeskyttelse og angi systemattributtet:
attrib -r +s stasjon:\<sti>\<mappenavn>
Hvis du for eksempel vil fjerne systemattributtet for skrivebeskyttelse og angi systemattributtet for mappen C:\Test, bruker du følgende kommando:
attrib -r +s c:\test
Legg merke til at enkelte programmer kanskje ikke fungerer som de skal når attributter for system og skrivebeskyttelse angis for enkelte mapper. Du kan derfor bruke følgende kommando for å fjerne slike attributter:
attrib -r -s c:\test

Slik viser eller fjerner du attributter for skrivebeskyttelse eller system for mapper i Windows Vista eller Windows 7

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn cmd, og trykk deretter ENTER.
 2. Hvis du vil vise syntaksen for kommandoen Attrib, skriver du inn attrib /? i kommandolinjen.
Hvis du vil fjerne attributtene for skrivebeskyttelse og system, bruker du følgende kommando:
attrib -r +s stasjon:\<sti>\<mappenavn>
Du kan for eksempel bruke følgende kommando for å fjerne attributtet for skrivebeskyttelse og angi systemattributtet for mappen C:\Test:
attrib -r +s c:\test
Legg merke til at enkelte programmer kanskje ikke fungerer som de skal med mapper hvor attributtene for system og skrivebeskyttelse er angitt. Du kan derfor bruke følgende kommando for å fjerne slike attributter:
attrib -r -s stasjon:\<sti>\<mappenavn>
Du kan for eksempel bruke følgende kommando for å fjerne attributtene for både skrivebeskyttelse og system fra mappen C:\Test:
attrib -r -s c:\test
Hvis kommandoen Kjør ikke vises på Start-menyen, gjør du følgende:
Klikk Start, klikk Alle programmer, klikk Tilbehør, og klikk deretter Kjør.
Status
Dette er den ønskede virkemåten.
Mer informasjon
Windows lagrer fil- og mappeattributter i filsystemet med fil- og mappenavn, filtype, dato- og tidsangivelse og annen informasjon. Alternativet Skrivebeskyttet for mapper er ikke tilgjengelig, fordi det ikke gjelder for mappen. Du kan bruke dette alternativet til å angi attributtet for skrivebeskyttelse for filer i mappen. Du kan imidlertid ikke bruke Windows Utforsker til å finne ut om en mappe har attributtet for skrivebeskyttelse eller systemattributtet angitt. Hvis du vil finne ut hvilke attributter som er angitt for en mappe, eller hvis du vil endre disse attributtene, må du bruke Attrib-kommandoen fra en ledetekst.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om Systemattributter, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
308419 Slik angir, viser, endrer eller fjerner du spesielle tillatelser for filer og mapper i Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)
277867 Windows NTFS-tillatelser kreves når du kjører Word på en NTFS-partisjon som har Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows Vista installert. (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis artiklene som vises her ikke hjelper deg med å løse problemet, eller hvis du opplever symptomer som er forskjellige fra de som er beskrevet i denne artikkelen, kan du søke i Microsoft Knowledge Base hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du vil søke i Microsoft Knowledge Base, kan du besøke følgende webområde fra Microsoft: Deretter skriver du inn teksten i feilmeldingen du mottar, eller skriver en beskrivelse av problemet i feltet Søk i støtte (KB).
Egenskaper

Artikkel-ID: 326549 – Forrige gjennomgang: 09/25/2011 11:34:00 – Revisjon: 8.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbresolve kbenv kbprb KB326549
Tilbakemelding