Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Krav til harddiskplass for Windows XP Service Pack 1

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Denne artikkelen omhandler hvor stor harddiskplass som kreves for å installere Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) på en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP Home Edition, Windows XP Professional eller Windows XP 64-biters versjon. Plassen som beskrives i tabellen nedenfor, kreves for filer som brukes bare under installasjonen. Dette kravet er midlertidig og teller ikke med i de totale plasskravene. Plassen som kreves til filene som fjerner SP1, brukes til lagring av filer og innstillinger som endres under installasjonen av Service Pack. Du kan sikkerhetskopiere disse systemfilene automatisk under installasjonen. Du må ha disse filene hvis du vil fjerne Service Pack på et senere tidspunkt.
Mer informasjon
Følgende tabell viser kravene til harddiskplass for å installere Microsoft Windows XP SP1.
                        Plass som kreves for å instal-       Plass som kreves for å instal-  lere SP 1 fra CD-ROMen med opp-       lere SP1 fra en delt distribu-  dateringspakken eller web-       sjonsmappe på et nettverk    området for Windows XP SP1------------------------------------------------------------------------------Bare oppdate- 145 MB              145 MB (for oppdaterings-ringspakken  for oppdateringspakken      pakken) + 283 MB (for oppda-                        teringsfiler i mappen                        %Windir%\Servicepackfiles)                        Delsum    145 MB              428 MBArbeidsplass  56 MB              56 MBFiler som   233 MB              233 MBfjerner SP1Totalt    378 MB              661 MB       434 MB maks. under        717 MB maks. under       installasjonen          installasjonen					
Dessuten må du ha 30 MB ledig plass til installasjonen på den første primærpartisjonen. Den første primærpartisjonen er det diskvolumet som inneholder de maskinvarespesifikke filene som du må ha for å starte Windows. Primærpartisjonen inneholder for eksempel filene Ntldr, Boot.ini og Ntdetect.com.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i Windows XP SP1, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows XP
Egenskaper

Artikkel-ID: 326583 – Forrige gjennomgang: 10/29/2007 17:58:00 – Revisjon: 3.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1

 • kbinfo kbsetup kbproductlink KB326583
Tilbakemelding
html>=1&t=">