Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Stasjonen min er ikke synlig i Windows Utforsker-visning

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Når du ser etter tilkoblede harddisker, USB-flash-enheter eller CD- og DVD-stasjoner med Windows Utforsker, kan det hende at du ikke ser enkelte stasjoner i Windows Utforsker, eller at stasjonen forsvinner etter en kort stund eller når Windows starter opp igjen fra hvile- eller dvalemodus. Dette kan skyldes et av følgende:
 • Stasjonen din har ikke en tilordnet stasjonsbokstav i Diskbehandling
 • Stasjonen kan være deaktivert eller frakoblet
 • USB-driveren kan være skadet
 • Skadede registernøkler kan forårsake problemer med tilkoblingen til CD- eller DVD-stasjonen

Løsning
DiskstasjonerUSB-flashstasjonerCD- og DVD-stasjonerharddisker
Metode 1: Kjør det automatiserte feilsøkingsprogrammet for din versjon av Windows X X X
Metode 2: Kontroller at stasjonen har en stasjonsbokstav som er tilordnet i Diskbehandling X X X
Metode 3: Kontroller at stasjonen er aktivert X X
Metode 4: Kontroller at stasjonen er tilkoblet X
Metode 5: USB-stasjonen kan være skadet X X X
 X
Metode 6: Skadede registernøkler kan forårsake problemer med tilkoblingen til CD- eller DVD-stasjonen X

Du kan løse dette problemet ved å følge trinnene i metodene nedenfor – start med metode 1. Hvis trinnene i den metoden ikke løser problemet, går du videre til neste metode.

Metode 1: Kjør det automatiserte feilsøkingsprogrammet for din versjon av Windows:

(Denne metoden gjelder diskstasjoner, USB-flash-enheter eller CD- og DVD-stasjoner)


For brukere av Windows 7:

Hvis du bruker Windows 7, kjør den innebygde feilsøkingen for maskinvare og enheter for å løse problemet. Hvis du vil gjøre dette, klikker du koblingen nedenfor og følger trinnene i denne artikkelen:


For brukere av Windows Vista:

Hvis du bruker Windows Vista, klikker du koblingen nedenfor for å laste ned og kjøre feilsøking for maskinvare og enheter for Windows Vista:

Metode 2: Påse at stasjonen har en tilordnet stasjonsbokstav i Diskbehandling:

(Denne metoden gjelder for diskstasjoner, USB-flash-enheter eller CD- og DVD-stasjoner)


Hvis harddisken, miniatyrstasjonen, minnepinnen eller flash-minnet ditt gjenkjennes i Diskbehandling, men ikke vises i Windows Utforsker, er det ikke sikkert at stasjonen har fått en stasjonsbokstav tilordnet fra Windows.
 1. Åpne Datamaskinbehandling ved å klikke Start-knappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke System og sikkerhet i Kategorivisning.
 2. Klikk Administrative verktøy, og dobbeltklikk deretter Datamaskinbehandling.

  Skriv inn administratorpassordet, eller gi en bekreftelse hvis du blir bedt om dette.
 3. Se etter en stasjon som ikke har en tilordnet stasjonsbokstav, og som ikke har etiketten Reservert av systemet.

  Obs!
  Stasjonen "Reservert for systemet" er reservert av Windows.
 4. Høyreklikk stasjonen uten etikett, og klikk Endre stasjonsbokstav og -baner…
 5. Klikk Legg til, og klikk deretter OK for å velge den første tilgjengelige stasjonsbokstaven.
 6. Hvis alternativet Endre stasjonsbokstav og -baner… ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at stasjonen er pålogget.
 7. Hvis stasjonen er frakoblet, høyreklikker du disknummeret og klikker Pålogget.
Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til, endre eller fjerne stasjonsbokstaver for Windows 7, klikk koblingen nedenfor for å vise artikkelen på Microsoft-webområdet:
Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til, endre eller fjerne stasjonsbokstaver for Windows Vista, klikk koblingen nedenfor for å vise artikkelen på Microsoft-webområdet:

Metode 3: Kontroller at diskstasjonen er aktivert

(Denne metoden gjelder diskstasjoner og USB-flash-enheter)


Hvis stasjonen har blitt deaktivert, vil ikke disken være synlig i Windows Utforsker. Hvis du vil se om disken er deaktivert, følger du trinnene nedenfor for å aktivere den:

For brukere av Windows Vista og Windows 7:
 1. Klikk Start og skriv inn Enhetsbehandling i Søk-boksen
 2. Klikk Enhetsbehandling i Kontrollpanel-listen
 3. Finn Diskstasjoner-elementet på listen og klikk på den vesle pilen til høyre for å utvide listen over stasjoner
  • Hvis en diskstasjon er deaktivert, vil du se et ikon med en pil som peker ned over ikonet for diskstasjonen
  • Hvis du ser et ikon med en pil som peker ned over ikonet for diskstasjonen, dobbeltklikker du ikonet og klikker Aktiver enhet-knappen
 4. Klikk Neste i dialogboksen Aktivere en enhet, klikk Neste, og klikk deretter Fullfør
 5. Klikk Lukk, og lukk deretter Enhetsbehandling-vinduet

  Obs! Hvis du ikke ser diskstasjonen din blant de opplistede stasjonene, kan det hende at stasjonen ikke har blitt påvist av Windows.

  Obs! Hvis du mottar en feilmelding ved aktivering av diskstasjonen, kan det hende at diskstasjonen din er ødelagt.
For brukere av Windows XP:
 1. Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper
 2. Klikk kategorien Maskinvare, og klikk deretter Enhetsbehandling
 3. Finn Diskstasjoner-elementet på listen og klikk på den vesle pilen til høyre for å utvide listen over stasjoner

  Hvis en diskstasjon er deaktivert, vil du se en rød X over ikonet for diskstasjonen

  Hvis du ser et ikon med en rød X over ikonet for diskstasjonen, dobbeltklikker du ikonet og klikker Aktiver enhet-knappen
 4. Klikk Neste i dialogboksen Aktivere en enhet, og klikk deretter Fullfør
 5. Klikk Lukk, og lukk deretter Enhetsbehandling-vinduet

  Obs! Hvis du ikke ser diskstasjonen din blant de opplistede stasjonene, kan det hende at stasjonen ikke har blitt påvist av Windows.

  Obs! Hvis du mottar en feilmelding ved aktivering av diskstasjonen, kan det hende at diskstasjonen din er ødelagt.

Metode 4: Kontroller at stasjonen er pålogget

(Denne metoden gjelder diskstasjoner)


Hvis stasjonen er frakoblet, er ikke disken synlig i Windows Utforsker. Hvis du vil kontrollere gjeldende status for diskene dine, kan du følge fremgangsmåten nedenfor:
 1. Åpne Datamaskinbehandling ved å klikke Start-knappen, klikke Kontrollpanel, og deretter klikke System og sikkerhet.
 2. Klikk Administrative verktøy, og dobbeltklikk deretter Datamaskinbehandling. Skriv inn administratorpassordet, eller gi en bekreftelse hvis du blir bedt om dette.
 3. Se etter en stasjon som ikke har en tilordnet stasjonsbokstav, og som ikke har etiketten Reservert av systemet.

  Obs! Stasjonen Reservert av systemet er reservert av Windows.
 4. Høyreklikk stasjonen og klikk Endre stasjonsbokstav og -baner…Klikk Legg til, og klikk deretter OK for å velge den første tilgjengelige stasjonsbokstaven.
 5. Hvis alternativet Endre stasjonsbokstav og -baner… ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at stasjonen er Pålogget.
 6. Hvis stasjonen er Frakoblet, høyreklikker du disknummeret og klikker Pålogget.

Metode 5: USB-stasjonen din kan være skadet

(Denne metoden gjelder for diskstasjoner, harddisker, USB-flash-enheter eller CD- og DVD-stasjoner)


USB-disken din kan være skadet. Hvis du vil sjekke om disken er skadet, kan du sette disken inn i en annen datamaskin for å se om disken er synlig i Windows Utforsker på den datamaskinen. Kontroller at du har installert driveren.

Hvis enheten fremdeles ikke er synlig i Windows Utforsker på den andre datamaskinen, kan disken være skadet. Enkelte maskinvareprodusenter tilbyr programvare for maskinvaretesting som kan hjelpe deg til å få tilgang til og påvise problemer med maskinvaren. Gå til webområdet til produsenten av maskinvaren og søk etter nyttig testprogramvare.

Metode 6: Skadede registernøkler kan forårsake problemer ved tilkobling til CD- eller DVD-stasjonen

(Denne metoden gjelder for CD- og DVD-stasjoner)


Skadede registernøkler kan gjøre at CD- eller DVD-stasjonen ikke ses av Windows. En automatisk reparasjon er tilgjengelig for å løse dette problemet. Hvis du vil starte denne automatiske reparasjonen, følger du trinnene i følgende KB-artikkel:
982116 CD- eller DVD-stasjonen mangler eller gjenkjennes ikke av Windows eller andre programmer

Støtte fra Answers-forumet:

Hvis du vil se diskusjonen om dette problemet i Answers-forumet, klikker du koblingen nedenfor:

Mer informasjon

Andre årsaker


BitLocker-kryptering:

Når en ekstern stasjon er kryptert med BitLocker (på en Windows 7-basert PC), er det ikke sikkert at stasjonen er synlig når den kobles til en annen datamaskin (Windows XP-basert PC). Du forventer deg kanskje en hurtigmeny med spørsmål om BitLocker-krypteringsnøkkelen, men denne kommer ikke opp.

Dette kan løses ved å dekryptere og deaktivere BitLocker mens stasjonen er koblet til den første Windows 7-baserte PC-en. Stasjonen vil da være synlig som forventet på den andre PC-en.

Roxio GoBack:
Dette problemet kan oppstå hvis du har brukt Roxio GoBack-programmet på harddisken. Dette problemet oppstår fordi Roxio GoBack endrer hovedoppstartssektoren (MBR) og partisjonstypen på harddisken. Dette kan gjøre stasjonen utilgjengelig i Windows XP, selv når harddisken vises i Enhetsbehandling og i Diskbehandling-konsollen.

Hvis du vil løse dette problemet, kontakter du Symantec for de nyeste oppdateringene til GoBack.

Du kan også omgå problemet via følgende fremgangsmåte:

ADVARSEL Hvis du ikke er sikker på om du kan følge disse trinnene på en sikker måte, bør du sjekke maskinvaredokumentasjonen eller kontakte produsenten av harddisken eller datamaskinen før du fortsetter.
 1. Konfigurer harddisken som primær hovedinstallasjon, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Deaktiver Roxio GoBack. Dette gjøres på følgende måte:
  1. Trykk på mellomromstasten for å vise oppstartsmenyen for GoBack.
  2. Trykk D for å deaktivere GoBack, trykk Y for å bekrefte, og trykk deretter ENTER to ganger.
 3. Slå av datamaskinen, og returner deretter harddisken til den opprinnelige konfigurasjonen.

Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 330140 – Forrige gjennomgang: 01/31/2014 11:45:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbprb kbcip KB330140
Tilbakemelding
tml>">