Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

En oversikt over den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1

Hvis du vil ha informasjon om forskjellene mellom e-postklientene Microsoft Outlook og Microsoft Outlook Express, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Forskjeller mellom Outlook og Outlook Express
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 Service Pack 1 (SP1).

Den kumulative oppdateringen for Outlook Express SP1 inneholder reparasjoner og forbedringer for Microsoft Outlook Express 6.0 Service Pack 1 (SP1). Den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1 erstatter alle tidligere dokumenterte feilrettinger for sikkerhetsproblemer i Microsoft Outlook Express 6.0.

Mange av hurtigreparasjonene og forbedringene i den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1 skyldes direkte tilbakemeldinger fra våre MVPer (Most Valuable Professionals).
Mer informasjon

Slik laster du ned og installerer den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1

Viktig!  Før du installerer den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1, må du installere Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Explorer 6 Service Pack 1, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
328548 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken (Service Pack) for Internet Explorer 6
Slik laster du ned og installerer den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1:
 1. Bruk webleseren til å finne følgende Microsoft-webområde:
 2. Velg ditt språk i listen øverst på siden, og klikk deretter Go.
 3. Klikk koblingen under Last ned for å starte installasjonen.
 4. Klikk Lagre for å lagre filen q331923 i valgt mappe.
 5. I Windows Utforsker dobbeltklikker du q331923.exe.
 6. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 7. Når du får en melding om at installasjonen ble fullført, klikker du OK.
Obs!  Når du har installert den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1, kan den ikke fjernes.

Den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1 finnes for følgende språk:
 • Engelsk
 • Kinesisk (forenklet)
 • Kinesisk (tradisjonell):
 • Fransk
 • Tysk
 • Koreansk
 • Spansk
 • Japansk

Slik finner du ut om den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1 er installert

Du kan finne ut om den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1 er installert ved å starte Microsoft Outlook Express, klikke Hjelp, og deretter klikke Om.

Hvis den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1 er installert, vises dialogboksen med versjonsnummer 6.00.2800.1123.

Tilleggene og endringene i Outlook Express etter installasjonen av den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1

Det følgende er tilleggene og endringene i Outlook Express etter at du har installert den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1.

Mulighet til å skille mellom sending av en melding og innlegging i en nyhetsgruppe

Når du legger inn et svar i en nyhetsgruppe etter at oppdateringen er installert, vises en dialogboks som varsler om at artikkelen legges inn i nyhetsgruppen. Dialogboksen inneholder en Ja-knapp, en Nei-knapp og alternativet Ikke vis denne meldingen flere ganger.

Rask veksling til visning av svar

Når du viser mappene i nyhetsleseren etter at oppdateringen er installert, kan du trykke CTRL+H på tastaturet for å veksle mellom Gjeldende visning og visningen Vis svar på meldingene mine

Problemer som er rettet opp i den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1

I tillegg løser denne oppdateringen problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler (Disse artiklene kan være på engelsk.):
329084 Kan ikke bytte identiteter i Outlook Express etter at du har installert Windows XP S329084

321530 Outlook Express avsluttes uventet når du mottar en melding med en spesiell MIME-overskrift
317011 Japanske tegn vises ikke riktig når du bruker MAPIReadMail
312590 Det oppstår brudd på tilgangstillatelsene i Outlook Express hvis du klikker Avbryt når du velger et meldingslager
Den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1 inneholder sikkerhetshurtigreparasjoner på høyt nivå, som reparerte eller fjernet alle begrensede og ubegrensede strengfunksjoner. Denne oppdateringen retter opp følgende problemer som ikke tidligere er dokumentert i en Microsoft Knowledge Base-artikkel.

Du kan ikke svare med krypterte meldinger hvis Lotus Notes har doble sertifikater

Når du mottar en digitalt signert melding fra en Lotus Notes R5-klient som bruker doble sertifikater i Outlook Express, ett som bare er for signering og ett for kryptering, kan du ikke kryptere meldingen tilbake til avsenderen. Du kan heller ikke legge avsenderen eller avsenderens sertifikat (digitale ID) inn i Kontakter.

Du kan ikke slette enkeltmeldinger i nyhetsgrupper fra lokalt DBX (fillager)

Du kan ikke slette en melding i en Nyhetsgruppe fra det lokale fillageret på harddisken.

Obs!  Når du har installert den kumulative oppdateringen for Outlook Express 6.0 SP1, må du merke meldingen og klikke Slett for å slette en nyhetsgruppemelding fra det lokale fillageret.

Du mottar en feilmelding for en ugyldig digital ID når du sender meldinger som er signert med Esign-sertifikater

Når du bruker Outlook Express 6.0 til å sende en melding som er signert med et Esign-sertifikat som bare er for signering, kan du kanskje få en feilmelding om en ugyldig digital ID. Hvis du ignorerer denne feilmeldingen og sender meldingen, blir meldingen sendt som forventet. Dette problemet oppstår ikke hvis du importerer twin Esign encryption only-sertifikatet (i det doble sertifikatparet).

Outlook Express lagrer ikke standardbanen for vedlegg

Når du bruker Outlook Express, blir ikke standardbanen for vedlegg lagret.

Lange URL-adresser (Uniform Resource Locator) som brytes i meldingens brødtekst, kan bli brutt

Når du bruker lange URL-adresser i meldingens brødtekst, kan URL-adressen brytes (ikke virke) hvis den går over flere linjer. Dette skjer også når URL-adressen inneholder to bindestreker etterfulgt av et mellomrom ("-- ").

Outlook Express kan slutte å reagere når du setter inn en signatur i en melding

Outlook Express kan slutte å reagere (henge) hvis du velger SignaturSett inn-menyen for å sette inn en signatur i en melding.
OLEXP
Egenskaper

Artikkel-ID: 331923 – Forrige gjennomgang: 03/29/2006 08:35:00 – Revisjon: 4.2

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbinfo kbqfe kbhotfixserver KB331923
Tilbakemelding