Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Internet Explorer lagrer bilder som punktgrafikk (BMP-filer)

Sammendrag
Når du lagrer et bilde i Microsoft Internet Explorer, lagres bildet som standard som punktgrafikk (BMP-fil). Du kan ikke velge å lagre bildet med andre filtyper enn BMP. Dette problemet oppstår selv om bildet bruker et annet format (for eksempel GIF eller JPEG).

Når du for eksempel høyreklikker et bilde på en webside, og deretter klikker Lagre bilde som, er filnavnet i Filnavn-boksen Uten navn, og filtypen som vises i boksen Filtype, er Punktgrafikk (*.bmp).
Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis en skadet programfil (for eksempel et ActiveX- eller Java-objekt) lastes ned til mappen Systemrot\Nedlastede programfiler på harddisken.
Løsning
Hvis du vil feilsøke og løse dette problemet, tømmer du innholdet i mappen for midlertidige Internett-filer, og deretter sletter du filene i mappen Nedlastede programfiler som er oppført som Ukjent eller Skadet. Du må da gjøre følgende:
 1. Start Internet Explorer (hvis det ikke allerede er startet).
 2. Slett innholdet i mappen for midlertidige Internett-filer. Du må da gjøre følgende:
  1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen.
  2. Klikk kategorien Generelt.
  3. Klikk Slett filer under Midlertidige Internett-filer.
  4. Når du blir spurt om du vil slette alle midlertidige Internett-filer, klikker du OK.
 3. I mappen Nedlastede programfiler på harddisken fjerner du filene som er oppført som Ukjent eller Skadet. Du må da gjøre følgende:
  1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen.
  2. Klikk kategorien Generelt.
  3. Klikk Innstillinger under Midlertidige Internett-filer.
  4. Klikk Vis objekter.

   Listen over programfiler som er lastet ned til mappen Systemrot\Nedlastede programfiler på harddisken, vises i vinduet Nedlastede programfiler.
  5. I Status-kolonnen noterer du filene som er oppført som Ukjent eller Skadet. Fjern disse filene. Dette gjør du ved å høyreklikke filen og deretter klikke Fjern.
  6. Når du blir bedt om å bekrefte fjerningen, klikker du Ja.
  7. Lukk vinduet Nedlastede programfiler, og klikk deretter OK to ganger.
 4. Lagre et bilde i Internet Explorer for å teste og finne ut om problemet er løst.

  Hvis problemet fortsatt oppstår etter at du har fjernet alle nedlastede programfiler som er oppført som Ukjent eller Skadet, prøver du å fjerne de andre nedlastede programfilene på listen.

  Obs!  Neste gang du trenger en av filene du fjernet fra mappen Nedlastede programfiler, vil du bli bedt om å laste ned filen til harddisken i Internet Explorer.
Hvis problemet fremdeles oppstår etter at du har fulgt denne fremgangsmåten, flytter du mappen for midlertidige Internett-filer til en ny plassering. Følg denne fremgangsmåten for å flytte mappen:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen.
 3. I kategorien Generelt klikker du Innstillinger under Midlertidige Internett-filer.
 4. Klikk Flytt mappe.
 5. I dialogboksen Bla gjennom etter mappe velger du en ny plassering for mappen, og deretter klikker du OK.
 6. Klikk OK for å lukke Innstillinger-dialogboksen.
 7. Når følgende advarsel vises, klikker du Ja:
  Windows logger deg av for å fullføre flyttingen av Temporary Internet Files.
  Vil du fortsette?
  (Alle andre endringer er lagret.)
  Windows logger automatisk av datamaskinen.
 8. Logg deg på datamaskinen på nytt.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker et lignende problem, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
260650 Internet Explorer lagrer ikke grafikk i korrekt format
250747 Bildet lagres ikke med riktig filtype når du høyreklikker bildet og klikker Lagre bilde som
Egenskaper

Artikkel-ID: 810978 – Forrige gjennomgang: 02/05/2008 20:33:00 – Revisjon: 5.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • KB810978
Tilbakemelding