Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Filer du legger til i mappen Frakoblede filer på en Windows XP-basert datamaskin, synkroniseres når en annen person bruker datamaskinen

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.Symptom
Hvis du legger til filer i mappen Frakoblede mapper på en Microsoft Windows XP-basert datamaskin som deles av flere brukere, synkroniseres disse filene i frakoblet modus når en annen bruker logger seg på datamaskinen. Delte nettverksressurser og webområder som krever sikkerhetsinformasjon fra deg, kan ikke synkroniseres, og andre brukere vil bli bedt om å angi riktig sikkerhetsinformasjon.
Årsak
Når du legger til filer i mappen Frakoblede filer, synkroniseres disse filene hver gang datamaskinen kobles til nettverket. Synkronisering skjer når datamaskinen kobler seg til nettverket, og ikke når en bruker logger seg på datamaskinen.

Hurtigbufferen for mappen Frakoblede filer er et speilbilde av nettverksfilsystemet. Filtilgang er basert på den samme administrative sikkerhetsinformasjonen. Filer på nettverksfilsystemet som gir tilgang til alle, og som er lagt til av en bruker i mappen Frakoblede filer, vil bli synkronisert, uansett hvem som logger seg på datamaskinen. Når en bruker kobler seg til nettverket på en delt datamaskinen, må vedkommende derfor vente til alle filene i mappen Frakoblede filer er synkronisert, uansett om brukeren vil synkronisere disse filene eller ikke.
Løsning

Informasjon om oppdateringspakke

Du løser dette problemet ved å få tak i den nyeste oppdateringspakken for Windows XP. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows XP

Informasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Denne hurtigreparasjonen løser bare det konkrete problemet som er beskrevet i denne artikkelen. Hurtigreparasjonen skal utelukkende brukes på systemer der dette problemet har oppstått. Hurtigreparasjonen kan bli gjenstand for ytterligere testing. Vi anbefaler derfor at du venter på neste programvareoppdatering som inneholder denne hurtigreparasjonen, med mindre dette problemet påvirker deg i stor grad.

Hvis hurtigreparasjonen er tilgjengelig for nedlasting, finnes delen Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis denne delen ikke vises, kan du kontakte Microsofts kundeservice og kundestøtte for å få hurtigreparasjonen.

Obs!  Hvis det oppstår andre problemer i tillegg, eller hvis du trenger feilsøkingstips, kan det hende du må sende en separat forespørsel om dette. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av denne oppdateringen. Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre til Microsofts kundeservice og kundestøtte eller opprette en separat forespørsel om kundestøtte, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Obs!  Skjemaet Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig viser språkene som hurtigreparasjonen er tilgjengelig for. Hvis du ikke ser språket ditt, er det fordi en hurtigreparasjon ikke er tilgjengelig for dette språket.

Den engelskspråklige versjonen av denne hurtigreparasjonen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller senere attributter). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC-tid og lokal tid, kan du bruke kategorien Tidssone under Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Windows XP
Dato     Tid  Versjon     Størrelse Filnavn ---------------------------------------------------- 30.12.2002 08:20 5.1.2600.108 313,856 Cscui.dll

Windows XP Service Pack 1
Dato     Tid  Versjon      Størrelse Filnavn ----------------------------------------------------- 31.12.2002 07:23 5.1.2600.1152 312,832 Cscui.dll

Mer informasjon
Denne hurtigreparasjonen inneholder fire viktige tillegg til Frakoblede filer. Hvis du vil installere tilleggene du vil bruke, må du redigere registret slik det er angitt i delen av denne artikkelen som beskriver det aktuelle tillegget. De fire hovedtilleggene er som følger:
 • Undertrykking av unntaksfeil
 • Slett filer for brukere som ikke er primærbrukere, ved avlogging
 • Forhindre administrativ låsing av filer for brukere som ikke er primærbrukere
 • Tvungen, stille automatisk gjenopprettet kobling
Bare funksjonen Frakoblede filer i Windows XP bruker disse tilleggene. Microsoft støtter ikke eller anbefaler ikke annen bruk av disse tilleggene.

Undertrykking av unntaksfeil

Funksjonen Frakoblede filer tillater ikke at du hurtigbufrer bestemte filtyper. Denne begrensningen forhindrer skade på filsett, og unngår konflikter med konkurrerende synkroniseringsteknologier. Når du forsøker å hurtigbufre en av disse filtypene, kan det hende du får følgende feilmelding for hver fil:
Filer av denne typen kan ikke gjøres tilgjengelige i frakoblet modus

Denne meldingen er nyttig for brukere som ikke er kjent med synkroniseringsprosessen. Når brukere forstår at bestemte filtyper ikke kan hurtigbufres, blir imidlertid meldingen en irritasjon, fordi den hindrer at dialogboksen for synkroniseringsfremdrift lukker seg automatisk på slutten av synkroniseringen. Denne hurtigreparasjonen innfører en ny registernøkkel som forhindrer at delsett av disse filene genererer denne synkroniseringsfeilen. Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du redigere registret og angi den riktige filspesifikasjonen i følgende registerundernøkler:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\ExclusionErrorSuppressionList

Disse undernøklene kan inneholde null eller flere verdier. Verdiene kalles "filspesifikasjoner".

Under kjøring flettes listene under disse to registerundernøklene til én enkelt liste. En liste overstyrer ikke den andre. En tom nøkkel og en manglende nøkkel behandles på samme måte. En tom nøkkel og en manglende nøkkel gir begge en liste på null elementer.

Filspesifikasjoner

Filspesifikasjonene du har lagt til i de nye nøklene for
ExclusionErrorSuppressionList
, er UNC-banestrenger (Universal Naming Convention). Disse banestrengene kan inneholde et jokertegn (stjerne) for å angi “samsvar med alle” ved denne bestemte posisjonen i spesifikasjonen.

Hver filspesifikasjon bruker følgende format:
\\Server\Delt ressurs\Mappe\Filenavn.filtype
Du kan ta med miljøvariabler, for eksempel variabelen %bruekrnavn%, i en spesifikasjon. En variabel utvides under kjøretid til den tilsvarende tekstverdien.

Du kan erstatte en hvilken som helst del av filspesifikasjonen med jokertegnet, og for mappetilordningen. For eksempel
\\corpsvr\personale\%brukernavn%\dokumenter\*\*.doc
Du kan imidlertid ikke erstatte jokertegnet for en mappe som er etterfulgt av et annet mappenavn. Følgende spesifikasjon er for eksempel ikke gyldig:
\\corpsvr\personale\%brukernavn%\dokumenter\*\personlig\*.doc
Denne spesifikasjonen avvises fordi spesifikasjonen innebygger et jokertegn mellom mappenavnene %brukernavn% og personlig.

Obs! 
Windows XP gjenkjenner ikke ugyldige spesifikasjoner, og logger ikke ugyldige spesifikasjoner noe sted i systemet. Windows XP ignorerer ugyldige spesifikasjoner under kjøring.

Eksempler på filspesifikasjonene er som følger:
 • \\*\*\*\*.dbf
  Dette eksemplet undertrykker spesifikasjonsfeilen for alle filer med filtypen DBF i enhver mappe, på enhver delt ressurs og fra enhver server.
 • \\Server\*\*\*.dbf
  Dette eksemplet undertrykker spesifikasjonsfeilen for alle filer med filtypen DBF i enhver mappe og på enhver delt ressurs på den angitte serveren.
 • \\Server\\*\*\*\Test.dbf
  Dette eksemplet undertrykker spesifikasjonsfeilen for alle filer med navnet Test.dbf i enhver mappe, på enhver delt ressurs og fra enhver server.
 • \\Server\Delt ressurs\Mappe\Test.dbf
  Dette eksemplet undertrykker spesifikasjonsfeilen for en bestemt fil med navnet "Test.dbf".
 • \\Server\Delt ressurs\*\*.*
  Dette eksemplet undertrykker enhver fil i enhver mappe på den angitte delte ressursen fra den angitte serveren.
 • \\Server\Delt ressurs\%brukernavn%\*\Test.dbf
  Dette eksemplet undertrykker filer med navnet Test.dbf i en hvilken som helst startmappe for en bruker som er definert av miljøvariabelen %brukernavn%.
Hvis du vil legge til registernøklene ExclusionErrorSuppressionList og angi ønskede filspesifikasjoner, kan du bruke følgende fremgangsmåte når du har installert hurtigreparasjonen.

Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer verdier i registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter Nøkkel.
 4. Skriv inn ExclusionErrorSuppressionList, og trykk deretter ENTER for å gi navn til den nye nøkkelen.
 5. Klikk
  ExclusionErrorSuppressionList
  , klikk Rediger, velg Ny, og klikk deretter DWORD-verdi.
 6. Skriv inn filspesifikasjonen du vil bruke, og trykk ENTER for å gi navn til verdien.
 7. Gjenta trinn 5 til og med 6 for hver filspesifikasjon du vil bruke.

Systemvirkemåte

Når synkroniseringsprosessen treffer en fil som er på unntakslisten, testes filens fullstendige bane mot listen over filspesifikasjoner som leses fra registret. Hvis filens bane samsvarer med noen av spesifikasjonene, vises det ikke en feilmelding om at "filer av denne typen kan ikke gjøres tilgjengelige i frakoblet modus" i dialogboksen for synkroniseringsfremdrift. Windows XP registrere ikke undertrykkingen av denne feilmeldingen.

Slett filer for brukere som ikke er primærbrukere ved avlogging

Når en bruker kort logger seg på en datamaskin som ikke er brukerens vanlige arbeidsmaskin, og brukeren hurtigbufrer filer fra nettverket, enten ved automatisk hurtigbufring eller låsing, forblir disse filene i hurtigbufferen på denne datamaskinen til filene fjernes.

Funksjonsendringene som er inkludert i denne hurtigreparasjonen, innfører en ny registernøkkel som tilordner brukere av en datamaskin enten som primære eller ikke-primære. Med denne tilordningen kan filer som er hurtigbufret for en ikke-primærbruker, fjernes fra hurtigbufferen når brukeren logger seg av. Denne registernøkkelen inneholder null eller flere verdier, og hvert verdinavn angir en brukerkonto som betraktes som primær av funksjonen Frakoblede filer. Hvert verdinavn kan ta ett av følgende formater:
 • Et brukerkontonavn, for eksempel mittdomene\brukernavn
 • En sikkerhets-ID for brukerkonto (SID) i tekstformat, for eksempel S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
Dataverdien og verditypen for hver registeroppføring ignoreres, og bare verdinavnet brukes.

Windows XP bruker følgende prosess til å fastslå om en datamaskinbruker er en primær eller ikke-primær bruker:
 1. Under kjøringen henter Windows XP den gjeldende brukerens SID fra brukerens sikkerhetskode.
 2. Hvis registeroppføringen er angitt som en SID-streng, konverterer Windows XP denne strengen til en binær SID, og sammenligner strengen med SIDen til den gjeldende brukeren. Hvis registeroppføringen er angitt som et kontonavn, spør Win32 API LookupAccountName-funksjonen sikkerhetsgodkjenningen om denne kontoens SID.
 3. SIDen sammenlignes deretter med SIDen for den gjeldende brukeren.
 4. Hvis det er en samsvarende oppføring i listen over primærbrukere som leses fra registret, betraktes den gjeldende brukeren som en primær bruker. Hvis det ikke finnes en registeroppføring, eller det ikke blir funnet en samsvarende oppføring, betraktes brukeren som en ikke-primær bruker.Windows XP ignorerer ugyldige oppføringer i denne registernøkkelen, og oppretter ikke en systemloggoppføring for å identifisere ugyldige oppføringer.
Obs!  Denne listen over primærbrukere påvirker bare funksjonen Frakoblede filer. Ingen andre Windows-komponenter bruker denne listen, og Microsoft støtter ingen annen bruk av denne listen.

Bruk følgende fremgangsmåte for å bruke denne funksjonsendringen:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter Nøkkel.
 4. Skriv inn PrimaryUsers, og trykk deretter ENTER for å gi navn til nøkkelen.
 5. Klikk
  PrimaryUsers
  , klikk Rediger, velg Ny, og klikk deretter DWORD-verdi.
 6. Bruk ett av følgende formater til å skrive inn et brukernavn:
  • domene\brukernavn
  • S-1-5-21-397955417-626881126-188441444-2201386
   Dette er SIDen (sikkerhets-ID for brukerkonto) i tekstformat.
 7. Klikk
  NetCache
  , klikk Rediger, velg Ny, og klikk deretter DWORD-verdi.
 8. Skriv inn PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff, og trykk deretter ENTER for å gi navn til verdien.
 9. Dobbeltklikk
  PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff
  .
 10. I Verdidata-boksen skriver du inn 1, og deretter klikker du OK.
Advarsel! Du må koordinere innleggingen av denne registernøkkelen med den eksisterende systempolicyen PurgeAtLogoff. Denne policyen aktiveres i Gruppepolicy via følgende bane:
Datamaskinkonfigurasjon\Administrative maler\Nettverk\Frakoblede filer\Ved avlogging sletter du den lokale kopien av brukerens frakoblede filer

Hvis du aktiverer denne policyen, ignoreres registerverdien PurgeNonPrimaryUserFilesAtLogoff, og filer for ikke-primærbrukere fjernes ikke.

Obs!  
 • Du må bruker registerinnstillingen AdminPinForPrimaryUsersOnly. (Se delen Forhindre administrativ låsing av filer for ikke-primærbrukere.) Hvis registerinnstillingen AdminPinForPrimaryUsersOnly ikke finnes, og administrativ låsing er i gang når den ikke-primære brukeren logger seg av, oppstår det en kappløpssituasjon, og administrativ låsing fortsetter å kjøre etter at filene er fjernet fra hurtigbufferen. Derfor kan det hende filene hurtigbufres for den ikke-primære brukeren etter avlogging. Løsningen er å deaktivere administrativ låsing for ikke-primære brukere ved hjelp av registeroppføringen AdminPinForPrimaryUsersOnly.
 • Fordi valget av filer for sletting er basert på brukertilgang til disse filene, og fordi CSC (Client Side Caching, hurtigbufring på klientsiden) ikke hurtigbufrer sikkerhetsinformasjon for mappeoppføringer i Windows 2000 og Windows XP, kan det hende at en tom mappeoppføring som er låst av en annen bruker, fjernes fra hurtigbufferen. Hvis imidlertid den hurtigbufrede mappen inneholder eventuelle hurtigbufrede underkataloger eller filer, fjernes ikke mappen.
 • Automatisk hurtigbufring oppstår når en prosess på datamaskinen åpner en fil på en ekstern delt ressurs som er merket for automatisk hurtigbufring. Det kan hende filer som slettes, blir erstattet før avloggingen er fullført. Hvis dette er et problem, kan det hende du bør deaktivere automatisk hurtigbufring på delte ressurser som er vert for disse omadresserte skallspesialmappene. Du kan for eksempel deaktivere automatisk hurtigbufring i mappene Mine bilder, Min musikk og Mine videoer.
 • Hvis du aktiverer registernøkkelen
  PrimaryUsers
  , og en ikke-primær bruker er logget på, fjernes ikke disse endrede filene fra hurtigbufferen under slettingen når den ikke-primære brukeren foretar endringer i frakoblet modus i en av de hurtigbufrede filene. Dette scenariet bevarer alt potensielt viktig frakoblet innhold. Det kan derfor hende at noen filer som hurtigbufres av den ikke-primære brukeren, forblir på den lokale datamaskinen etter at brukeren har logget seg av.

Forhindre administrativ låsing av filer for ikke-primærbrukere

En bruker som er tilordnet frakoblede filer av administrative årsaker, hurtigbufrer innhold på hver datamaskin som brukeren logger seg på. Dette scenariet kan forårsake at uventet innhold hurtigbufres på noen datamaskiner. Hvis du vil forhindre dette, gir denne hurtigreparasjonen en endring i prosessen med administrativ låsing. Med denne hurtigreparasjonen overstyrer ikke administrativ låsing listen over primærbrukere, som er beskrevet i delen Slett filer for ikke-primærbrukere ved avlogging. Hvis den gjeldende brukeren ikke er på listen over primærbrukere, vil det ikke oppstå administrativ låsing per bruker for denne brukeren på den gjeldende datamaskinen. Bruk følgende fremgangsmåte for å forhindre administrativ låsing per bruker for ikke-primære brukere:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 4. Skriv inn AdminPinForPrimaryUsersOnly, og trykk deretter ENTER for å gi navn til verdien.
 5. Dobbeltklikk
  AdminPinForPrimaryUsersOnly
  .
 6. I Verdidata-boksen skriver du inn 1, og deretter klikker du OK.

Tvungen, stille automatisk gjenopprettet kobling

Når er server har vært utilgjengelig (frakoblet modus), og deretter blir tilgjengelig igjen for tilkobling, forsøker CSC for frakoblede filer å få en overgang for denne serveren til tilkoblet modus hvis alle følgende betingelser er oppfylt:
 • Det er ingen endringer i frakoblet modus for denne serveren på den lokale datamaskinen.
 • Det er ingen åpne filreferanser for denne serveren på den lokale datamaskinen.
 • Serveren åpnes via en “rask” kobling. Du kan justere definisjonen av “langsom” og “rask” ved hjelp av Frakoblede filer-policyen SlowLinkSpeed.
Med denne hurtigreparasjonen kan du konfigurere CSC for frakoblede filer til å ignorere disse betingelsene, og få en overgang til serveren i tilkoblet modus, uansett om disse betingelsene er oppfylt. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn REGEDIT, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 4. Skriv inn SilentForcedAutoReconnect, og trykk deretter ENTER for å gi navn til verdien.
 5. Dobbeltklikk
  SilentForcedAutoReconnect
  .
 6. I Verdidata-boksen skriver du inn 1, og deretter klikker du OK.
Obs!  Når du har installert denne hurtigreparasjonen, kan følgende skje:
 • Alle frakoblede endringer forblir usynkroniserte og utilgjengelige til endringene synkroniseres i fremtiden. Denne situasjonen forårsaker en skadet hurtigbuffertilstand som angis via et lite varselsbilde på Frakoblede filer-ikonet i varslingsområdet.
 • Alle åpne referanser til filer som er hurtigbufret på den tilknyttede serveren, blir automatisk lukket og er ikke gyldig lenger. Denne handlingen kan forårsake problemer hvis programmene som bruker disse filene, ikke kan arbeide normalt med ugyldige filhåndtak.
 • Hvis serveren er tilgjengelig via en langsom nettverkskobling, for eksempel en satellittkobling eller en telefonlinje, kan serveren fremdeles få overføringer i tilkoblet modus. Dette kan gi svært langsom tilgang til det eksterne filsystemet på serveren fra den lokale datamaskinen.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er oppført i delen Informasjonen i denne artikkelen gjelder. Dette problemet ble først rettet i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Egenskaper

Artikkel-ID: 811660 – Forrige gjennomgang: 12/23/2008 10:21:27 – Revisjon: 4.2

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB811660
Tilbakemelding