Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik endrer du innstillingene for mappevisning eller tilpasser en mappe

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Som standard vises mapper i Microsoft Windows som mappeikoner eller som bilder i mappen. (Når mapper vises som bilder, viser du dem i miniatyrbildevisning.) Når Microsoft Windows Server 2003 for eksempel åpner en mappe for første gang, vises mappeinnholdet i klassisk visning. Når Microsoft Windows XP åpner en mappe for første gang, bruker Windows en standardmal til å vise mappeinnholdet og til å vise innstillingene basert på plasseringen til mappen, antall filer i mappen og andelen av spesielle filtyper i mappen.

Hvis du endrer disse visningsinnstillingene eller tilpasser en mappe, husker Windows innstillingene når du åpner mappen på nytt. Du kan bruke Vis-menyen for mappen til å endre visningsinnstillingene for mappen. Du kan bruke kategorien Tilpass i dialogboksen Egenskaper for mappen til å endre mappeikonet, -bildet og -malen.

Obs!  Som standard lagrer bare Windows visningsinnstillingene og tilpasningene for 400 mapper samtidig.

Noen mappealternativer gjelder for alle mapper. Både Windows Server 2003 og Windows XP skjuler for eksempel beskyttede operativsystemfiler, filer eller mapper med skjult attributt, og filetternavn (for kjente filtyper). Systemansvarlige som vil endre disse innstillingene og andre avanserte mappeinnstillinger som gjelder for alle mapper, kan bruke Mappealternativer-elementet i Kontrollpanel.
INNLEDNING
Denne artikkelen drøfter hvordan du tilpasser utseendet på mapper og mappeinnhold i Windows Utforsker, i Min datamaskin og i individuelle mappevinduer. Du kan tilpasse utseendet på en mappe slik at Windows Utforsker alltid viser mappen med et egendefinert mappebilde eller -ikon, og slik at mappeinnholdet alltid vises med en mal som angir spesialiserte aktivitetskoblinger og visningsalternativer.

Du kan tilpasse utseendet på en mappe i Windows Utforsker. Når du gjør det, vises alltid mapper som et egendefinert mappebilde eller -ikon, og det brukes alltid en mal som angir spesialiserte aktivitetskoblinger og visningsalternativer for å vise mappeinnholdet.

Tilbake til toppen

Tilpasse utseendet til en mappe

Følg denne fremgangsmåten for å tilpasse utseendet til en mappe:
 1. Start Windows Utforsker, og finn deretter mappen du vil tilpasse.
 2. Høyreklikk mappen, og klikk deretter Egenskaper.
 3. I kategorien Tilpass velger du tilpassingsalternativene du vil bruke for mappen.

  Obs!  Kategorien Tilpass er ikke tilgjengelig for spesialmapper som det allerede er angitt standardutseende for. Det kan likevel hende at du kan tilpasse mappebildet for miniatyrbildevisningen av noen spesialmapper ved å følge fremgangsmåten i delen Opprette et mappebilde manuelt i denne artikkelen.
Følgende tre tilpassingsalternativer er tilgjengelige:
 • Mappemal

  Når du velger en mal fra rullegardinlisten Bruk denne mappetypen som mal, bruker du bestemte funksjoner for mappen, for eksempel spesialiserte aktivitetskoblinger og visningsalternativer for arbeid med bilder og musikk.

  Hvis du vil bruke en mappemal for alle mappene i den tilpassede mappen, merker du av for Bruk også denne malen på alle undermapper.
 • Mappebilder

  Du kan velge bildefilen (som har en bildefil med filtypen BMP, GIF, JPG, JPEG, JPE, JFIF, TIFF, PNG eller ICO) som identifiserer en mappe i miniatyrbildevisning. Hvis du ikke velger et bilde, brukes mappeikonet i Windows Utforsker. Hvis du ikke velger et mappeikon, oppretter Windows Utforsker automatisk et mappebilde for miniatyrbildevisninger ved å bruke en Folder.gif-fil i mappen eller ved å bruke opptil de fire første bildefilene i mappen. Hvis mappen ikke inneholder noen bilder, brukes standard mappebilde.

  Klikk Velg bilde for å finne bildet du vil bruke til å identifisere mappen.

  Hvis du vil at Windows Utforsker skal bruke filen Folder.gif eller de første fire bildefilene i mappen til å identifisere mappen, klikker du Bruk standard. Hvis mappen ikke inneholder noen bilder, brukes standard mappebilde.
 • Mappeikoner

  Hvis du vil velge et ikon for å minne deg om mappeinnholdet i visningene Side ved side, Ikoner, Liste og Detaljer, klikker du Endre ikon. Miniatyrbildevisning bruker også mappeikonet hvis du ikke angir et mappebilde. Du kan velge alle bildefiler som har filtypen ICO, et ikon i en programfil som har filtypen EXE, eller et ikon i en programbibliotekfil som har filtypen DLL, til bruk for mappeikonet. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du tilpasser en delt nettverksressurs eller en mappe på en tilordnet nettverksstasjon.

  Obs!  Hvis du vil gjenopprette standard mappeikoner, klikker du Endre ikon og deretter Bruk standard.
Tilbake til toppen

Opprette et mappebilde manuelt

Hvis du vil tilpasse mappebildet som brukes i miniatyrbildevisning, manuelt, legger du en GIF-bildefil (Graphics Interchange Format) i mappen med filnavnet Folder.gif. Du kan bruke et hvilket som helst grafikkredigeringsprogram til å opprette GIF-bildet. Hvis du vil bruke Microsoft Paint-programmet, gjør du følgende:
 1. Klikk Start, velg Alle programmer (eller Programmer), velg Tilbehør, og klikk deretter Paint.
 2. Følg denne fremgangsmåten for åpne et eksisterende bilde:
  1. Klikk ÅpneFil-menyen.
  2. Finn mappen som inneholder bildet du vil bruke. Paint kan åpne bildefiler med filtypen BMP, GIF, JPG, JPEG, JPE, JFIF, TIF, TIFF, PNG eller ICO.
  3. Klikk bildet du vil bruke, og klikk deretter Åpne.
 3. Bruk verktøyene i Paint til å endre bildet (hvis du vil endre det).
 4. Lagre bildet når du har endret det. Det gjør du ved å klikke Lagre somFil-menyen.
 5. Velg GIF (*.gif) i boksen Filtype.
 6. For filnavnet skriver du inn:
  Folder.gif.
 7. Finn mappen du vil tilpasse, og klikk deretter Lagre.
Når du viser mappen i miniatyrbildevisning i Windows Utforsker, har mappen nå det egendefinerte bildet du opprettet, med mindre du bruker kategorien Tilpass i dialogboksen Egenskaper for mappen til å velge mappebildet. Mappebildet som angis i kategorien Tilpass, overstyrer den manuelle tilpassingen av Folder.gif.

Tilbake til toppen

Angi alternativer for global mappe

Følg denne fremgangsmåten for å angi de globale innstillingene som skal gjelde for alle mapper:
 1. Klikk Start, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Mappealternativer.
 2. Klikk de ønskede alternativene i kategorien Generelt.
 3. Klikk de ønskede alternativene i kategorien Vis.
 4. Klikk OK.
Obs!  Hvis du vil tilbakestille alle mapper til standardinnstillingene, klikker du Bruk standard i kategorien Generelt eller i kategorien Vis.

Tilbake til toppen

Bruke samme visningsinnstillinger for alle mapper

Du kan bruke de samme visningsinnstillingene for alle mappene på datamaskinen. Du kan ikke bruke de samme visningsinnstillingene for alle ikonene, bildene, verktøylinjeinnstillingene eller mappeoppgavene for mappen. Følg denne fremgangsmåten for å bruke de samme visningsinnstillingene for alle mapper:
 1. Finn og åpne mappen som har visningsinnstillingen du vil bruke på alle mapper.
 2. Klikk MappealternativerVerktøy-menyen.
 3. Klikk Bruk på alle mapperVis-menyen.
 4. Klikk Ja, og klikk deretter OK.
Obs!  Gjenta denne fremgangsmåten for å tilbakestille alle mappene til standard visningsinnstillinger, men klikk Tilbakestill alle mapper i trinn 3.

Tilbake til toppen

Feilsøking

Viktig! Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer verdier i registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows
 • Som standard husker Windows XP og Windows Server 2003 innstillingene og tilpassingene for hver mappe. Dataene er begrenset til 400 mapper, og lagres i følgende registernøkler:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  I Windows Vista og Windows Server 2008 må du i stedet bruke følgende registernøkkel til å lagre denne informasjonen:
  HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
  Du kan øke antall mapper som Windows kan huske visningsinnstillingene for, ved å opprette en DWORD-verdi kalt BagMRU Size i hver av disse registernøklene, og angi verdidataene til antallet mapper du vil at Windows skal huske innstillingene for. Hvis du for eksempel angir verdien til 5000, kan Windows huske innstillingene for 5000 mapper.

  Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  813711 Visningsinnstillingene eller tilpasningene for en mappe er forsvunnet eller feil
 • Windows kan også lagre tilpassingsinformasjon i en skjult Desktop.ini-fil i mappen. Windows angir da attributtet for skrivebeskyttelse for mappen for å angi at Windows skal se etter Desktop.ini-filen. Attributtet for skrivebeskyttelse hindrer deg ikke i å utføre vanlige fil- og mappeoppgaver (for eksempel å kopiere, flytte, slette og endre navn), men skrivebeskyttelsen kan føre til problemer for noen gamle programmer.

  Hvis du vil ha mer informasjon om dette, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  326549 Du kan ikke vise eller endre systemattributtene for skrivebeskyttelse av mapper i Windows Server 2003, Windows XP eller Windows Vista
  Obs! KB 326549 gjelder også for Windows Server 2008.
  Attributtet for skrivebeskyttelse angis ikke, og Desktop.ini opprettes ikke, når du tilpasser en delt nettverksressurs eller en mappe på en nettverksstasjon.
 • Utseendet på spesialmapper (for eksempel harddiskmapper, CD/DVD-mapper, Programfiler, Mine dokumenter, Mine bilder, Min musikk, Windows-mappen, Fonts-mappen, Nedlastede programfiler og andre lignende mapper) angis av Windows. Det kan derfor hende at du ikke kan tilpasse spesialmapper.
 • Visningsinnstillingene og tilpassingene for en mappe er spesifikke for mappens plassering. Du mister disse dataene når du flytter en mappe til en ny plassering.
 • Hvis du bruker en form for sentral brukerprofil, gjelder bare mappetilpassinger for skrivebordet og delte nettverksressurser, ikke for lokale mapper eller faste, tilordnede nettverksstasjoner.
 • Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista og Windows Server 2008 inkluderer ikke veiviseren for mappetilpassing, som er tilgjengelig i tidligere versjoner av Windows. Med veiviseren for mappetilpassing kan du velge eller redigere en HTML-mal (Folder.htt) som Windows bruker til å vise en mappe i webvisning.
 • Den opprinnelige versjonen av Windows XP støtter fortsatt bruken av HTML-maler (Folder.htt) i webvisning fra tidligere versjoner av Windows. Tilpassede HTML-filer (som bruker Folder.htt) støttes også for webvisning. Webvisning brukes hvis du ikke bruker standard Windows-mapper, hvis mappen er på en delt nettverksressurs, eller systemattributtet er angitt (for lokale mapper). For å hindre at innhold som kan være usikkert, kjøres når du åpner en mappe på den lokale datamaskinen eller på lokalnettet, støtter ikke Windows XP SP1, Windows Server 2003, Windows Vista og Windows Server 2008 HTML for webvisning i Windows Utforsker.

  Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  819028 Windows Utforsker viser ikke lenger maler for webvisning eller HTML-tilpassinger (med Folder.htt) (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Tilbake til toppen

shell
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 812003 – Forrige gjennomgang: 06/27/2014 12:59:00 – Revisjon: 1.0

Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto KB812003
Tilbakemelding
ov.clickstreamTracker.init();