Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

OL2002: Oversikt over oppdateringen for Outlook 2002: 22. januar 2003

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdatering av Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2 (SP-2). Denne oppdateringen løser et problem i Microsoft Outlook 2002 som oppstår når du krypterer HTML-meldinger ved å bruke et V1 Exchange Server-sikkerhetssertifikat utstedt av nøkkelbehandlingstjenesten Microsoft Exchange Key Management Service (KMS). I dette bestemte scenariet er det mulig at enkelte meldinger forblir ukryptert, og denne oppdateringen løser problemet. Denne oppdateringen løser også andre problemer i Microsoft Outlook 2002 SP-2.

Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer oppdateringen for Outlook 2002: 22. januar 2003.

Hvis du vil ha mer informasjon om Oppdatering for Outlook 2002: 22. januar 2003, se sikkerhetsbulletinen på dette Microsoft-webområdet:http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-003.mspx
Mer informasjon

Slik laster du ned og installerer oppdateringen

Viktig! Hvis du vil installere oppdateringen for Outlook 2002: 22. januar 2003 som er beskrevet i denne artikkelen, må installasjonsprogrammet for Microsoft Windows ha versjon 2.0 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon om dette kravet, se avsnittet Oppdateringskrav for Windows Installer 2.0 i denne artikkelen.

Klientoppdatering

Viktig! Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2) må være installert før du kan installere klientoppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Office XP SP-2, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
325671 OFFXP: Oversikt over Office XP Service Pack 2
Hvis du installerte Microsoft Outlook fra en CD-ROM, har du følgende to alternativer:
 • Bruk webområdet Produktoppdateringer for Office til å installere alle de siste oppdateringene automatisk, inkludert alle tilgjengelige oppdateringspakker (service pack) og felles oppdateringer.
  -eller-
 • Følg disse trinnene i denne artikkelen for å installere bare Oppdatering av Outlook 2002: 22. januar 2003.
Obs!  Microsoft anbefaler at du installerer klientoppdateringen fra webområdet Produktoppdateringer for Office. Webområdet Produktoppdateringer for Office finner ut hvilken Microsoft Office-installasjon du har, og du får vite hva du trenger å installere for at Office-installasjonen skal være oppdatert.

Webområdet Produktoppdateringer for Office

Hvis du vil bruke webområdet Produktoppdateringer for Office til å finne ut hvilke oppdateringer som er nødvendige, må du installere det på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer webområdet Produktoppdateringer for Office, gå til dette Microsoft-webområdet: Når søket er fullført, får du en liste over anbefalte oppdateringer som du kan godkjenne. Klikk Start installasjonen for å fullføre prosessen.

Bare installere Oppdatering for Outlook 2002: 22. januar 2003

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil laste ned og installere klientoppdateringen:
 1. Gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Klikk Lagre for å lagre filen Olk1006.exe i valgt mappe.
 3. Dobbeltklikk Olk1006.exe i Windows Utforsker.
 4. Klikk Ja hvis du blir bedt om å installere oppdateringen.
 5. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 6. Sett inn CD-ROMen for Office hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.
 7. Når du får en melding om at installasjonen ble fullført, klikker du OK.
Obs!  Du kan ikke fjerne oppdateringen etter at du har installert den. Hvis du vil gå tilbake til en installasjon slik den var før oppdateringen ble installert, må du fjerne hele Microsoft Office XP og deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.

Hvis du vil ha mer informasjon om klientoppdateringen, går du til dette Microsoft-webområdet:

Administrativ oppdatering

Obs!  Før du installerer den administrative oppdateringen ved å følge trinnene i denne artikkelen, må du kontrollere at det administrative installasjonspunktet har Microsoft Office XP Service Pack 1 eller Office XP SP-2 installert.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i den nyeste oppdateringspakken for Office XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Slik får du tilgang til siste oppdateringspakke for Office XP
Hvis du installerte Microsoft Outlook 2002 fra en server, må den systemansvarlige oppdatere den administrative oppdateringen på serveren og deretter distribuere oppdateringen til datamaskinen.

Hvis du er systemansvarlig, følger du fremgangsmåten nedenfor når du skal laste ned den administrative oppdateringen:
 1. Hvis du vil laste ned klientoppdateringen til skrivebordet, går du til dette Microsoft-webområdet:
 2. Dobbeltklikk Olk1006.exe i Windows Utforsker.
 3. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 4. I boksen Angi plasseringen for de utpakkede filene, skriv inn C:\Olk1006a og klikk deretter OK.
 5. Klikk Ja når du blir bedt om å opprette mappen.
 6. Hvis du er kjent med fremgangsmåten for å oppdatere administrasjonsinstallasjonen, klikker du Start, klikker Kjør, og skriver deretter inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /a adminbane\MSI-fil /p C:\Olk1006a\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  der adminbane er banen til det administrative installasjonspunktet for Office-produktet (for eksempel C:\Outlook2002),

  der MSI-fil er MSI-databasepakken for Office-produktet (for eksempel ProPlus.msi), og

  der MSP-fil er navnet på administrasjonsinstallasjonsoppdateringen (for eksempel Outlookff.msp).
 7. Når du skal distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjonene, klikker du Start, klikker Kjør, og skriver deretter inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /i adminbane\MSI-fil REINSTALL=funksjonsliste REINSTALLMODE=vomu
  der adminbane er banen til det administrative installasjonspunktet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), og

  der MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel ProPlus.msi), og

  der funksjonsliste er listen over funksjonsnavn (skiller mellom store og små bokstaver) som må installeres på nytt for oppdateringen. Hvis du vil installere alle funksjonene, kan du bruke REINSTALL=ALL eller du kan bruke følgende funksjoner:
  OUTLOOKNonBootFiles,OUTLOOKFiles.


  Obs!  Du kan legge til /qb+ i de forestående kommandolinjene for å unngå behovet for noen brukermedvirkning og unngå dialogbokser for installasjon og lisensavtalen for sluttbrukere.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer administrasjonsinstallasjonen og distribuerer den til klientdatamaskiner, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: Slik installerer du en oppdatering for en administrasjonsinstallasjon (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Denne artikkelen inneholder standardinstruksjoner om hvordan du installerer en administrativ oppdatering.

Eller du kan se følgende artikkel i Microsoft Office XP Resource Kit:

Slik finner du ut om oppdateringen er installert

Oppdateringen for Outlook 2002: 22. januar 2003 inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
Filnavn    Versjon -------------------------- Outlook.exe  10.0.4510.0Envelope.dll  10.0.4517.0Exsec32.dll  10.0.4803.0Impmail.dll  10.0.4406.0Outlcm.dll   10.0.4712.0Outllib.dll  10.0.4712.0Outlmime.dll  10.0.4608.0Outlph.dll   10.0.4705.0Recall.dll   10.0.4721.0
Når du skal finne ut om oppdateringen for Outlook 2002: 22. januar 2003 er installert, starter du Microsoft Outlook og klikker deretter Om Microsoft OutlookHjelp-menyen. Produktversjonen er 10.4712.4219 hvis oppdateringen er installert.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer versjonen av Office XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
291331 Slik kontrollerer du versjonen for et Office-produkt
Obs!  Hvis Oppdateringen for Outlook 2002: 22. januar 2003 allerede er installert på datamaskinen, får du følgende melding hvis du prøver å installere oppdateringen.
Oppdateringen er allerede installert, eller den er inkludert i en oppdatering som allerede er installert.

Oppdateringskrav for Windows Installer 2.0

Installasjonen av oppdateringen for Outlook 2002: 22. januar 2003 krever versjon 2.0 eller senere av Microsoft Windows Installer. Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3) og Microsoft Windows XP inneholder denne versjonen av Windows Installer. Hvis du vil installere den seneste versjonen av Windows Installer, går du til ett av følgende Microsoft-webområder:

Problemer løst i denne oppdateringen

Oppdateringen for Outlook 2002: 22. januar 2003 løser problemene beskrevet i disse Microsoft Knowledge Base-artiklene.
330073 OL2002: Plasseringsfelt fylles ikke ved planlegging av ressurskonto (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
331483 OL2002: Du kan ikke bruke hurtigtastsøket i en stor, delt Innboks-mappe (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
331788 OL2002: Filen Mso.dll slutter å svare når du bytter mellom egendefinerte skjemameldinger (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Oppdateringen løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base.

OL2002: Representantbruker som har alle tillatelser til postboksen kan ikke hente en melding

Du kan ikke hente en melding som er sendt av en annen bruker du er representant for, selv om du har alle tillatelser for brukerens postboks.

OL2002: Krypterte meldinger med HTML-brødtekst og V1Exchange Server-sikkerhet er ikke krypterte

Når du krypterer HTML-meldinger ved hjelp av et V1 Exchange Server-sikkerhetssertifikat utstedt av nøkkelbehandlingstjenesten Microsoft Exchange Key Management Service (KMS), er det mulig at enkelte meldinger forblir ukryptert.

OL2002: Mellomrom i IMAP-brukernavn fjernes etter at du har konfigurert en IMAP-konto (Internet Message Access Protocol)

Hvis du skriver inn et brukernavn med mellomrom når du oppretter en IMAP-konto, fjernes mellomrommet. Hvis du for eksempel skriver inn "Alf Andersen" (uten anførselstegn), vises brukernavnet som "AlfAndersen".

OL2002: Ugyldig regel bare for klientsiden får Outlook til å slutte å reagere

En ugyldig regel bare for klientsiden som peker på en ikke-eksisterende Microsoft Exchange-server, kan få Outlook til å slutte å svare (henge). Outlook slutter å svare etter at programmet ble startet, og slutter også å svare når dialogboksen Regelveiviser vises. I begge tilfeller er tilstanden forbigående, og klienten begynner omsider å virke igjen.

OL2002: Outlook slutter å svare når du bruker skjemaer med beregningsfelt og datatilgangsobjekter (DAO)

Outlook kan slutte å svare (henge) når du bruker skjemaer i Outlook som bruker DAO i vbscript og deretter får tilgang til et annet skjema som bruker et formelfelt.

OL2002: Kontaktkoblinger som opprettes ved å løse kontakten fra en fellesmappe, kan ikke hentes programmatisk

Hvis du klikker Kontakter-knappen på bunnen av en melding som støtter kontaktkoblinger for å opprette en kontaktkobling i en melding, og hvis kontakten du velger, er en kontaktmappe i en fellesmappe, er det ikke sikkert du kan hente kontaktinformasjonen i kontaktkoblingen programmatisk mens Outlook ikke kjører.

OL2002: Det er ikke sikkert at påminnelser vises som forventet, hvis du bruker terminaltjenester eller har justert sikkerheten i registret

Det er ikke sikkert at påminnelsene aktiveres pålitelig i ett av følgende scenarier:
 • I miljøer som bruker flere Windows Terminal Server-datamaskiner som er gruppert med nettverksbelastningsfordeling,
  eller
 • I miljøer som ikke bruker Windows Terminal Server og servere ble tilkoblet ved hjelp av en annen metode for nettverksbelastningsfordeling enn Windows-nettverksbelastningsfordeling,
  eller
 • Når registernøkkelen First-Run som er lagret i HKLM, ikke får oppdateres av brukeren logget på den datamaskinen.


OL2002: Koreansk: Ekstra engelsk legges til når du bruker koreansk global inndatametoderedigering (IME) til å endre en oppføring i rutenettvisning i Outlook

Hvis du legger til koreansk dobbeltbyte-tegnsett (DBCS) i rutenettvisning i kontaktlisten og bruker tabulatoren i et numerisk felt i den koreanske versjonen av Outlook 2002, for eksempel i Telefon-feltet, kan det legges til ugyldige engelske tegn i Rediger-feltet.

OL2002: Kan ikke angi notatstil som standard utskriftsstil når du skriver ut fra en IMAP-mappe

Når du skriver ut fra en IMAP-innboks, brukes tabellstilen i Outlook. Når du skriver ut fra en fil med personlige mapper (PST) eller en Microsoft Exchange-innboks, brukes notatstilen i Outlook.

OL2002: Møteinnkallelser lagres i feil personlige mapper-kalender

Hvis du angir filen for personlig mappe (PST) som standard leveringspunkt, og deretter endrer leveringspunktet til å være Exchange Server-postboks, og du siden takker ja til en møteinnkallelse som videresendes til PST-filen din, vises møtet i PST-kalenderen, ikke i standardplasseringen. Denne oppdateringen ble først inkludert i Microsoft Office XP Service Pack 3.

Hvis du vil ha mer informasjon om den siste oppdateringspakken for Office XP, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307841 Slik får du tak i siste oppdateringspakke for Office XP
inf OFFXP reparasjonsliste sikkerhets_oppdatering
Egenskaper

Artikkel-ID: 812262 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 01:50:37 – Revisjon: 6.2

Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdownload kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin KB812262
Tilbakemelding