Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for FrontPage 2000-servertillegg: 11.11.03

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en sikkerhetsoppdatering til FrontPage 2000-servertillegg fra Microsoft. Denne sikkerhetsoppdateringen gir det høyeste stabilitetsnivået og den beste sikkerheten som er tilgjengelig for FrontPage 2000-servertillegg. Denne sikkerhetsoppdateringen løser et problem i FrontPage 2000-servertillegg som kan tillate at en angriper sender en spesialutformet forespørsel som kan føre til midlertidig tjenestenekt (denial of service).

Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer sikkerhetsoppdateringen KB813380 for FrontPage 2000-servertillegg: .
Mer informasjon

Laste ned og installere sikkerhetsoppdateringen

Obs!  Før du installerer sikkerhetsoppdateringen, må du kontrollere at begge disse kravene oppfylles:
 • Du må være logget på datamaskinen med en konto som har administrative tillatelser.
 • Du må stanse alle tjenester som er relatert til FrontPage 2000-servertillegg.

  Obs!  Hvis du ikke stanser alle tjenester som er relatert til FrontPage 2000-servertillegg, eller hvis filen du vil oppdatere, er i bruk, får du spørsmål om du vil starte datamaskinen på nytt etter at sikkerhetsoppdateringen er installert.
Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Last nedLast ned sikkerhetsoppdateringspakken KB813380 for FrontPage 2000-servertillegg nå.
Utgivelsesdato: 11.11.03

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Når du får spørsmål om du vil laste ned filen eller lagre den, klikker du Lagre programmet på disk, og deretter lagrer du filen på skrivebordet. Når du vil installere sikkerhetsoppdateringen, dobbeltklikker du filen du lastet ned til skrivebordet, og deretter følger du instruksjonene for installasjon.

Obs!  Du kan ikke fjerne sikkerhetsoppdateringen etter at du har installert den.

Kontrollere om sikkerhetsoppdateringen er installert

Sikkerhetsoppdateringen inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
  Filnavn    Versjon  --------------------------  Author.dll  4.00.02.7523  Author.exe  4.00.02.7523  Cfgwiz.exe  4.00.02.7523  Eula.txt      0.00.00.0000  Fp4Amsft.dll 4.00.02.7523  Fp4Anscp.dll 4.00.02.7523  Fp4Apws.dll  4.00.02.7523  Fp4Areg.dll  4.00.02.7523  Fp4Atxt.dll  4.00.02.7523  Fp4Autl.dll  4.00.02.7523  Fp4Avnb.dll  4.00.02.7523  Fp4Avss.dll  4.00.02.7523  Fp4Awebs.dll 4.00.02.7523  Fp4Awel.dll  4.00.02.7802  Fp40ext.inf  0.00.00.0000  Fp98sadm.exe 3.00.02.1706  Fp98swin.exe 3.00.02.1706  Fpadmcgi.exe 4.00.02.7523  Fpadmdll.dll 4.00.02.7523  Fpcheck.exe  0.00.00.0000  Fpcount.exe  4.00.02.7523  Fpencode.dll 1997.05.27.0000  Fpexedll.dll 4.00.02.7523  Fpmmc.dll   4.00.02.7523  Fpmmcsat.dll 4.00.02.7523  Fpremadm.exe 4.00.02.7523  FPSERVER.exe 4.00.02.7802  Fpsrvadm.exe 4.00.02.7523  Htimage.exe  4.00.02.5526  Imagemap.exe 4.00.02.5526  Shtml.dll   4.00.02.7523  Shtml.exe   4.00.02.7523  Ststopsv.exe 0.00.00.0000  Stubadm.exe  4.00.02.7523  Stubvwin.exe 4.00.02.7523  Tcptest.exe  4.00.02.7523  Tcptsat.dll  4.00.02.7523  Vhttpd32.exe 4.00.02.7802  Admin.dll   4.00.02.7523  Admin.exe   4.00.02.7523  Eula.txt   0.00.00.0000

Problemer som er løst i denne sikkerhetsoppdateringen

Sikkerhetsoppdateringen KB813379 for FrontPage 2000-servertillegg løser følgende problem:
 • Spesialutformet forespørsel kan føre til midlertidig tjenestenekt.

  Det er mulig at en angriper kan sende en spesialutformet forespørsel som kan føre til midlertidig tjenestenekt.
sikkerhetsoppdatering oppdatering sikkerhet feil sammenheng problem sikkerhetsproblem skadelig angriper utnytte register uautorisert spesialutformet omfang spesiallaget påvirke
Egenskaper

Artikkel-ID: 813379 – Forrige gjennomgang: 02/26/2014 21:00:59 – Revisjon: 3.2

Microsoft FrontPage 2000 Server Extensions

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbdownload kbsecurity kbupdate kbinfo KB813379
Tilbakemelding