Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for FrontPage 2002-servertillegg: 11.11.03

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en sikkerhetsoppdatering til Microsoft FrontPage 2002-servertillegg. Denne sikkerhetsoppdateringen gir det høyeste stabilitetsnivået og den beste sikkerheten som er tilgjengelig for FrontPage 2002-servertillegg. Denne sikkerhetsoppdateringen løser et problem i FrontPage 2002-servertillegg som kan tillate at en angriper sender en spesialutformet forespørsel som kan føre til midlertidig tjenestenekt (denial of service).

Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer sikkerhetsoppdateringen KB813380 for FrontPage 2002-servertillegg: .

Denne sikkerhetsoppdateringen var første gang med i Office XP Service Pack 3 (SP3) for SharePoint Team Services.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du anskaffer den siste oppdateringspakken for Office XP Service Pack 3 (SP3) for SharePoint Team Services, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
833845 Oversikt over Office XP Service Pack 3 for SharePoint Team Services (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Mer informasjon

Laste ned og installere sikkerhetsoppdateringen

Obs!  Før du installerer sikkerhetsoppdateringen, må du kontrollere at begge disse kravene oppfylles:
 • Logg deg på datamaskinen med en konto som har administratortillatelser.
 • Stans alle tjenester som er relatert til FrontPage 2002-servertillegg.

  Obs!  Hvis du ikke stanser alle tjenester som er relatert til FrontPage 2002-servertillegg, eller hvis filen du vil oppdatere, er i bruk, får du spørsmål om du vil starte datamaskinen på nytt etter at sikkerhetsoppdateringen er installert.
Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned sikkerhetsoppdateringspakken KB813380 for FrontPage 2002-servertillegg nå.

Utgivelsesdato: 11.11.03

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Når du får spørsmål om du vil laste ned filen eller lagre den, klikker du Lagre programmet på disk, og deretter lagrer du filen på skrivebordet. Når du vil installere sikkerhetsoppdateringen, dobbeltklikker du filen du lastet ned til skrivebordet, og deretter følger du instruksjonene for installasjon.

Obs!  Du kan ikke fjerne sikkerhetsoppdateringen etter at du har installert den.

Kontrollere om sikkerhetsoppdateringen er installert

Sikkerhetsoppdateringen inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
  Filnavn    Versjon  -------------------------------  Eula.txt      0.00.00.0000  Fp30reg.dll   10.00.4205.0000  FPcheck1003.exe  0.00.00.0000  Fp5amsft.dll  10.00.4803.0000  Fp5Areg.dll   10.00.4205.0000  Fp5Awel.dll   10.00.4803.0000

Oversikt over problemer som er løst i denne sikkerhetsoppdateringen

Sikkerhetsoppdateringen KB813380 for FrontPage 2002-servertillegg løser følgende problemer:
 • Spesialutformet forespørsel kan føre til midlertidig tjenestenekt.
 • XML-fil med informasjon om sidetreff genereres ikke på serveren som er konfigurert for bruksanalyse.
 • Programfeil ved oppgradering til Windows Server 2003 hvis SharePoint Team Server allerede er installert.
 • Attributt for listekode fjernes når en side er en inkludert side.
 • Det finnes en fil som ikke er relevant for noen Office-produkter.

Spesialutformet forespørsel kan føre til midlertidig tjenestenekt

Det er mulig at en angriper kan sende en spesialutformet forespørsel som kan føre til midlertidig tjenestenekt (denial of service).

Obs!  Hurtigreparasjonen finnes også i Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2). Ved hjelp av trinnene som beskrives i denne artikkelen, kan brukerne installere hurtigreparasjonen uten å måtte installere Office XP SP-2.

XML-fil med informasjon om sidetreff genereres ikke på serveren som er konfigurert for bruksanalyse

Når du konfigurerer bruksanalyse på serveren, og når du kjører kommandolinjeverktøyet for å generere rapporten, kan det være at xml-filen som inneholder rapportdataene, ikke genereres som forventet.

Programfeil ved oppgradering til Windows Server 2003 hvis SharePoint Team Server allerede er installert

Forekommer når du har installert SharePoint Team Server på Windows Server 2003, eller har installert oppgraderinger fra Windows 2000 Server med SharePoint Team Server, og deretter installerer FrontPage 2002-servertillegg fra Windows Server 2003. Fører til at den opprinnelige Fp5awel.dll-filen ikke er korrekt, og at funksjonaliteten for SharePoint Team Server forstyrres.

Attributt for listekode fjernes når en side er en inkludert side

Når du inkluderer en side som inneholder attributter inne i <LI>-koden, og siden settes inn som en inkludert side i en annen webside, kan det føre til at alle attributtene i <LI>-kodene fjernes.

Det finnes en fil som ikke er relevant for noen Office-produkter

Filen Fp5areg.dll er lagret i katalogen 50\bin. Filen Fp5areg.dll har ingen funksjon for noen av Office-produktene.
sikkerhetsoppdatering oppdatering sikkerhet feil sammenheng problem sikkerhetsproblem skadelig angriper utnytte register uautorisert spesialutformet omfang spesiallaget påvirke
Egenskaper

Artikkel-ID: 813380 – Forrige gjennomgang: 02/26/2014 21:01:00 – Revisjon: 4.4

Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB813380
Tilbakemelding