Du kan ikke logge deg på eller koble til sikre webområder i Internet Explorer

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Innledning
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan løse problemer som fører til at du ikke kan koble deg til eller logge deg på sikrede webområder i Internet Explorer.
Problemløsingsmetoder

Metode 1: Aktiver kompatibilitetsvisning for å vise et sikkert webområde i Internet Explorer 8

Det kan hende at webområdet ikke er kompatibelt med Internet Explorer 8 og ikke vises riktig. Du kan aktivere kompatibilitetsvisning for webområdet for å se om dette løser problemet. Hvis du vil aktivere kompatibilitetsvisning, klikker du knappen Kompatibilitet øverst til høyre i vinduet.

Kompatibilitetsknappen

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan aktivere kompatibilitetsmodus i Internet Explorer 8, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
956197 Noen webområder vises ikke riktig eller fungerer ikke som de skal, i Windows Internet Explorer 8

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du prøve andre løsningsmetoder i denne delen.

Metode 2: Bekreft at innstillingene for dato og klokkeslett er riktig på datamaskinen

Følg denne fremgangsmåten for å bekrefte at din datamaskin er konfigurert med riktig dato og klokkeslett:
 1. Klikk Start, og velg deretter Kontrollpanel.
 2. Klikk Dato, Klokkeslett, Språk og Regionale innstillinger, og klikk deretter Dato og klokkeslett.
 3. Klikk kategorien Dato og klokkeslett.
 4. Kontroller at innstillingene for dato og klokkeslett er konfigurert for bruk med gjeldende dato og klokkeslett, og klikk deretter OK.

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du prøve andre løsningsmetoder i denne delen.

Metode 3: Slett SSL-tilstanden

Slett SSL-tilstanden (Secure Sockets Layer). Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. I Internet Explorer klikker du Verktøy og deretter Alternativer for Internett.
 2. Velg kategorien Innhold, og klikk deretter Slett SSL-tilstand.

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du prøve andre løsningsmetoder i denne delen.

Metode 4: Registrere DLL-filer på nytt

Bibliotekfiler med dynamisk kobling har filendelsen DLL. Disse er samlinger med rutiner som lagres til et program bruker dem. Hvis disse filene er skadet eller foreldet, kan de føre til problemer med datamaskinen. Hvis du vil korrigere dette problemet, kan du registrere DLL-filene på nytt.

Hvis du vil ha oss til å løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du vil heller vil løse dette problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg

Klikk koblingen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.
Nb! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du arbeider på en annen datamaskinen enn den problemet har oppstått på, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller en CD og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.

La meg løse det selv


Hvis du vil korrigere dette problemet selv, kan du registrere DLL-filene for Internet Explorer på nytt. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. I Åpne-boksen skriver du inn cmd, og deretter klikker du OK.
 3. Ved ledeteksten skriver du inn følgende linjer og trykker ENTER etter hver linje:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Klikk OK når du mottar meldingen om at DllRegisterServer i Filnavn lyktes.
 5. Skriv inn exit.

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.

Metode 5: Tilbakestill innstillingene for Internet Explorer

Hvis problemet skyldes skadede eller ikke-kompatible innstillinger eller tilleggsprogrammer i Internet Explorer, kan du vanligvis løse problemet ved å tilbakestille innstillingene for Internet Explorer.

Hvis du vil ha oss til å løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du vil heller vil løse dette problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg

Klikk koblingen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.Nb! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.

La meg løse det selv


Hvis du vil bruke funksjonen Tilbakestill Internet Explorer-innstillinger fra Kontrollpanel, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Avslutt alle programmer, inkludert Internet Explorer (hvis det kjører).
 2. Hvis du bruker Windows XP, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn kommandoen nedenfor i Åpne-feltet, og trykk ENTER:
  inetcpl.cpl
  Hvis du bruker Windows Vista, klikker duStartstartknapp. Deretter skriver du følgende kommando i boksen Start søk og trykker ENTER:
  inetcpl.cpl
  Dialogboksen Alternativer for Internett vises.
 3. Klikk kategorien Avansert.
 4. Under Tilbakestill Internet Explorer-innstillinger klikker du Tilbakestill. Deretter klikker du Tilbakestill på nytt.
 5. Når Internet Explorer har fullført tilbakestillingene av innstillingene, klikker du Lukk i dialogboksen Tilbakestill Internet Explorer-innstillinger.
 6. Start Internet Explorer på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan starte Internet Explorer, går du til Metode 7.

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.

Metode 6: Bruk Systemgjenoppretting for å tilbakestille datamaskinen til en tidligere tilstand

Systemgjenopprettingsfunksjonen i Windows XP tar et øyeblikksbilde av viktige systemfiler og noen programfiler, og lagrer denne informasjonen som gjenopprettingspunkter. Du kan bruke disse gjenopprettingspunktene til å returnere Windows XP til en tidligere tilstand.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bruke gjenopprettingspunkter for å gjenopprette Windows XP til en tidligere tilstand, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
306084 Slik gjenoppretter du Windows XP til en tidligere tilstand

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bruke gjenopprettingspunkter for å gjenopprette Windows Vista til en tidligere tilstand, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
936212 Reparere operativsystemet og gjenopprette operativsystemkonfigurasjonen til et tidligere tidspunkt i Windows Vista (denne artikkelen kan være på engelsk)

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du prøve andre løsningsmetoder i denne delen.

Metode 7: Bruk verktøyet Systemfilkontroll (Sfc.exe) til å søke i alle filer som beskyttes ved hjelp av Filbeskyttelse for Windows (WFP)

Bruk Systemfilkontroll sammen med parameteren /scannow til å søke umiddelbart i og kontrollere versjonene av alle systemfilene som Filbeskyttelse for Windows hjelper deg med å beskytte. Hvis Systemfilkontroll oppdager at en beskyttet fil er overskrevet, hentes den riktige versjonen fra hurtigbuffermappen (Systemrot\System32\Dllcache) eller kildefilene for Windows-installasjonen, og den ugyldige filen erstattes. Systemfilkontroll kontrollerer også og fyller opp igjen hurtigbuffermappen. Du må være logget på som administrator eller som medlem av administratorgruppen for å kjøre Systemfilkontroll.

Følg denne fremgangsmåten for å kjøre Systemfilkontroll med parameteren /scannow:
 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. I Åpne-boksen skriver du inn cmd, og deretter klikker du OK.
 3. Skriv sfc /scannow ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER.

Hvis du vil ha mer informasjon om Systemfilkontroll i Windows XP, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
310747 Beskrivelse av Systemfilkontroll (Sfc.exe) for Windows XP og Windows Server 2003

Hvis du vil ha mer informasjon om Systemfilkontroll i Windows Vista, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
929833 Slik bruker du verktøyet System File Checker for å feilsøke manglende eller skadde systemfiler i Windows Vista eller Windows 7

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du prøve andre løsningsmetoder i denne delen.
fixit fix it
Egenskaper

Artikkel-ID: 813444 – Forrige gjennomgang: 02/23/2010 12:41:40 – Revisjon: 4.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business

 • kbmsifixme kbfixme kbpubtypekc kbtshoot kbhowtomaster kbhowto kbenv KB813444
Tilbakemelding