Slik konfigurerer du en autoritativ tidsserver i Windows Server

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Hvis du er en Small Business-kunde, kan du finne ressurser for ytterligere feilsøking og læring på webområdet Support for Small Business.
INNLEDNING
Windows Server inneholder W32Time, tidstjenesteverktøyet som kreves av godkjenningsprotokollen Kerberos. Hensikten med Windows Time-tjenesten er å passe på at alle datamaskiner i en organisasjon som kjører operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller senere versjoner, bruker samme tid. 

For å sikre riktig bruk av tidsangivelse bruker Windows Time-tjenesten et hierarkisk forhold som styrer autoritet. Windows Time-tjenesten tillater ikke løkker. Som standard bruker Windows-baserte datamaskiner følgende hierarki: 
 • Alle klientdatamaskiner angir domenekontrolleren som utfører godkjenning, som sin partner for innkommende tid.
 • Alle medlemsservere følger den samme prosessen som de stasjonære klientmaskinene følger.
 • Alle domenekontrollere i et domene utpeker PDC-driftsovervåkeren som sin partner for innkommende tid.
 • Alle PDC-driftsovervåkere følger hierarkiet over domener når partner for innkommende tid skal velges.
I dette hierarkiet blir PDC-driftsovervåkeren på roten av skogen autoritativ for organisasjonen. Vi anbefaler på det sterkeste at du konfigurerer autoritativ tidsserver til å hente tiden fra en maskinvarekilde. Når du konfigurerer autoritativ tidsserver slik at den blir synkronisert med en tidskilde på Internett, brukes ingen form for godkjenning. Vi anbefaler også at du reduserer tidskorrigeringsinnstillingene for servere og frittstående klienter. Hvis du følger disse anbefalingene, oppnår du større nøyaktighet og sikkerhet på domenet.

Konfigurere Windows Time-tjenesten til å bruke en intern maskinvareklokke

Hvis du vil la oss konfigurere Windows Time-tjenesten til å bruke en intern maskinvareklokke, går du til avsnittet Løs det for meg. Hvis du heller vil løse problemet selv, kan du gå til avsnittet La meg løse det selv.

Løs det for meg

Klikk koblingen eller knappen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.Obs! 
 • Det kan hende at denne veiviseren bare gjelder engelske versjoner. Den automatiske problemløseren fungerer imidlertid også i andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

La meg løse det selv

Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows


Hvis du skal konfigurere PDC-hovedmaskinen uten å bruke en ekstern tidskilde, endrer du annonseringsflagget på PDC-hovedmaskinen. PDC-hovedmaskinen er den serveren som har rollen som skogrot-PDC-hovedmaskin for domenet. Denne konfigurasjonen tvinger PDC-hovedmaskinen til å annonsere seg selv som pålitelig tidskilde og bruker den innebygde CMOS-klokken. Når du skal konfigurere PDC-hovedmaskinen ved hjelp av en intern maskinvareklokke, følger du disse trinnene:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. Høyreklikk AnnounceFlags i den høyre ruten, og klikk Endre.
 4. I Rediger DWORD-verdi skriver du A i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.
 5. Lukk Registerredigering.
 6. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando, og trykker ENTER for å starte Windows Time-tjenesten:
  net stop w32time && net start w32time
Obs! PDC-hovedmaskinen må ikke konfigureres slik at den synkroniseres med seg selv. Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor PDC-hovedmaskinen ikke må konfigureres slik at den synkroniseres med seg selv, kan du se Merknad til forespørsel (RFC) 1305.Hvis PDC-hovedmaskinen konfigureres slik at den synkroniseres med seg selv, logges følgende hendelser i Systemlogg:

Hendelsestype: Informasjon
Hendelseskilde: W32Time
Hendelseskategori: None (ingen)
Hendelses-ID: 38
Datamaskin: Datamaskinnavn
Beskrivelse: Tidsleverandøren NtpClient kan ikke nå, eller mottar for øyeblikket ugyldig tidsdata fra NTP_server_IP_Address. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp og støtte på http://support.microsoft.com.

Hendelsestype: Advarsel
Hendelseskilde: W32Time
Hendelseskategori: None (ingen)
Hendelses-ID: 47
Datamaskin: Datamaskinnavn
Beskrivelse: Tidsleverandøren NtpClient: Ingen gyldige svar er mottatt fra manuelt konfigurert ekstern maskin NTP_server_IP_Address etter 8 kontaktforsøk. Den eksterne maskinen forkastes som tidskilde, og NtpClient prøver å oppdage en ny ekstern maskin med dette DNS-navnet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp og støtte på http://support.microsoft.com.

Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: W32Time
Hendelseskategori: None (ingen)
Hendelses-ID: 29
Datamaskin: Datamaskinnavn
Beskrivelse: Tidsleverandøren NtpClient er konfigurert til å hente tiden fra én eller flere tidskilder. Ingen av kildene er imidlertid tilgjengelige. Det vil ikke bli gjort forsøk på å nå en kilde på 15 minutter. NtpClient har ingen kilde for nøyaktig tid. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp og støtte på http://support.microsoft.com.

Når PDC-hovedmaskinen kjører uten å bruke en ekstern tidskilde, logges følgende hendelse i Programloggen:

Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: W32Time
Hendelseskategori: None (ingen)
Hendelses-ID: 12
Beskrivelse: Tidsleverandøren NtpClient: Denne maskinen er konfigurert til å bruke domenehierarkiet for å angi sin tidskilde, men den er PDC-emulator for domenet i skogens rot, slik at det ikke er noen maskiner over den i domenehierarkiet som kan brukes som tidskilde. Vi anbefaler at du enten konfigurerer en pålitelig tidstjeneste i rotdomenet, eller konfigurerer PDC manuelt slik at den synkroniseres med en ekstern tidskilde. Hvis ikke, vil denne maskinen fungere som den autoritative tidskilden i domenehierarkiet. Hvis en ekstern tidskilde ikke er konfigurert eller brukt for denne datamaskinen, kan du velge å deaktivere NtpClient.

Dette er en påminnelse om å bruke en ekstern tidskilde, og kan ignoreres.

Konfigurere Windows-tidstjenesten til å bruke en ekstern tidskilde

Hvis du vil at vi skal konfigurere en intern tidsserver slik at den synkroniseres med en ekstern tidskilde, går du til delen
Løs det for meg. Gå til delen La meg løse det selv hvis du heller vil løse problemet selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.
Merknader
 • Det kan hende at denne veiviseren bare gjelder engelske versjoner. Den automatiske problemløseren fungerer imidlertid også i andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

La meg løse det selv

Hvis du vil konfigurere en intern tidsserver slik at den synkroniseres med en ekstern tidskilde, følger du disse trinnene:
 1. Endre servertype til NTP. Dette gjør du slik:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
  2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. Høyreklikk Type i den høyre ruten, og klikk Endre.
  4. I Rediger verdi skriver du NTP i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.
 2. Sett
  AnnounceFlags
  til 5. Du gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. Høyreklikk AnnounceFlags i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. I Rediger DWORD-verdi skriver du 5 i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.

   Merk
   • Hvis en autoritativ tidsserver som er konfigurert til å bruke en AnnounceFlag-verdi på 0x5, ikke synkroniserer med en oppstrømstidsserver, kan en klientserver kanskje ikke synkroniseres riktig med den autoritative tidsserveren når tidssynkroniseringen mellom den autoritative tidsserveren og oppstrømstidsserveren starter på nytt. Hvis du har en svak nettverkstilkobling eller andre problemer som kan føre til tidssynkroniseringsfeil hos den autoritative serveren med en oppstrømsserver, angir du AnnounceFlag-verdien til 0xA i stedet for 0x5.
   • Hvis en autoritativ tidsserver som er konfigurert til å bruke en AnnounceFlag-verdi på 0x5, og til å synkronisere med en oppstrømstidsserver ved et fastsatt intervall som er angitt i SpecialPollInterval, kan en klientserver kanskje ikke synkroniseres riktig med den autoritative tidsserveren etter den autoritative tidsserveren starter på nytt. Hvis du konfigurerer den autoritative tidsserveren til å synkronisere med en oppstrøms NTP-server ved et fastsatt intervall som er angitt i SpecialPollInterval, angir du AnnounceFlag-verdien til 0xA i stedet for 0x5.
 3. Aktiver NTPServer. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. Høyreklikk Aktivert i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. I Rediger DWORD-verdi skriver du 1 i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.
 4. Angi tidskildene. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Høyreklikk NtpServer i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. I Rediger verdi skriver du Peers i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.

   Obs! Peers er en plassholder for en mellomromsdelt liste med noder hvor maskinen henter tidsstempler. Hvert av DNS-navnene i listen må være unikt. Du må legge til ,0x1 på slutten av hvert DNS-navn. Hvis du ikke legger til ,0x1 på slutten av hvert DNS-navn, vil ikke endringene i trinn 5 tre i kraft.
 5. Velg avspørringsintervallet. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. Høyreklikk SpecialPollInterval i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. I Rediger DWORD-verdi skriver du TimeInSeconds i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.

   Obs! TimeInSeconds er en plassholder for det antall sekunder du ønsker mellom hver avspørring. Anbefalt verdi er 900 (Desimal). Denne verdien angir at serveren skal avspørres hvert 15. minutt.
 6. Konfigurer tidskorrigeringsinnstillingene. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. Høyreklikk MaxPosPhaseCorrection i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. I Rediger DWORD-verdi klikker du for å velge velge Desimal i Grunnlag-boksen.
  4. I Rediger DWORD-verdi skriver du TimeInSeconds i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.

   Obs! TimeInSeconds er en plassholder for en fornuftig verdi, for eksempel 1 time (3 600) eller 30 minutter (1 800). Verdien du velger, er avhengig av avspørringsintervallet, nettverkets tilstand og den eksterne tidskilden.
  5. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. Høyreklikk MaxNegPhaseCorrection i den høyre ruten, og klikk Endre.
  7. I Rediger DWORD-verdi klikker du for å velge Desimal i Grunnlag-boksen.
  8. I Rediger DWORD-verdi skriver du TimeInSeconds i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.

   Obs! TimeInSeconds er en plassholder for en fornuftig verdi, for eksempel 1 time (3 600) eller 30 minutter (1 800). Verdien du velger, er avhengig av avspørringsintervallet, nettverkets tilstand og den eksterne tidskilden. 
 7. Lukk Registerredigering.
 8. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando, og trykker ENTER for å starte Windows Time-tjenesten:
  net stop w32time && net start w32time

MERK: For en liste over tilgjengelige tidsservere, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkel 262680: En liste over Simple Network Time Protocol (SNTP)-tidsservere som er tilgjengelige på Internett

Feilsøking

For at Windows Time-tjenesten skal fungere korrekt, må nettverksinfrastrukturen fungere korrekt. De vanligste problemene som påvirker Windows-tidstjenesten omfatter følgende:
 • Problemer med TCP/IP-tilkobling, for eksempel en død gateway.
 • Navneløsningstjenesten fungerer ikke korrekt.
 • Nettverket har høy grad av volumforsinkelser, særlig ved synkronisering over WAN-koblinger med lang ventetid.
 • Windows-tidstjenesten prøver å synkronisere med unøyaktige tidskilder.
Vi anbefaler at du bruker verktøyet Netdiag.exe til å løse nettverksrelaterte problemer. Netdiag.exe er en del av pakken med støtteverktøy for Windows Server 2003. Se i verktøyhjelpen for å få en fullstendig liste over kommandolinjeparametere som du kan bruke med Netdiag.exe. Hvis problemet forsatt ikke lar seg løse, kan du aktivere feilsøkingsloggen for Windows-tidstjenesten. Feilsøkingsloggen kan inneholde svært detaljert informasjon. Derfor anbefaler vi at du kontakter Microsofts kundestøttetjeneste når du aktiverer feilsøkingsloggen for Windows Time-tjenesten.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre for Microsoft Kundestøtte og informasjon om støttekostnader, kan du gå til
Kontakt Microsoft webområde.
Obs! I noen tilfeller kan det hende at avgifter som vanligvis påløper for kundestøttesamtaler, faller bort hvis en Microsoft-tekniker avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen. WAZOO
Klikk her for mer informasjon om Windows Time-tjenesten.

NTP støtter flere ulike pakketyper. Vanligvis sender NTP-klienter og SNTP-klienter (Simple Network Time Protocol) klientmodusforespørselspakker til en NTP-server. NTP-serveren svarer med en servermoduspakke. Når du vil konfigurere W32time-tjenesten slik at den sender symmetriske pakker i aktiv modus i stedet for pakker i klientmodus til en NTP-server, åpner du en ledetekst og skriver inn følgende kommando etterfulgt av Enter:
w32tm /config /manualpeerlist:<server>,0x4 /syncfromflags:MANUAL
Obs! Bruk 0x8-flagget til å tvinge W32time til å sende vanlige klientforespørsler i stedet for symmetriske pakker i aktiv modus. NTP-serveren svarer på disse vanlige klientforespørslene som vanlig.

En datamaskin som er konfigurert til å være en pålitelig tidskilde, identifiseres som roten til Windows Time-tjenesten. Roten til Windows-tidstjenesten er den autoritative serveren for domenet og er vanligvis konfigurert til å hente tiden fra en ekstern NTP-server eller maskinvareenhet. En tidsserver kan konfigureres som en pålitelig tidskilde for å optimere hvordan tid overføres i hele domenehierarkiet. Hvis en domenekontroller er konfigurert til å være en pålitelig tidskilde, annonserer tjenesten Net Logon at domenekontrolleren er en pålitelig tidskilde når den logger seg på nettverket. Når andre domenekontrollere ser etter en tidskilde å synkronisere seg med, velger de først en pålitelig kilde (hvis tilgjenglig).

Manuelt angitt synkronisering

Med manuelt angitt synkronisering kan du angi en enkel node eller en liste over noder som en datamaskin henter tiden fra. Hvis datamaskinen ikke er medlem av et domene, må den konfigureres manuelt for at den skal synkroniseres med en bestemt tidskilde. Som standard vil en datamaskin som er medlem av et domene, konfigureres slik at den synkroniseres fra domenehierarkiet. Manuelt angitt synkronisering er mest nyttig for skogroten til domenet eller for datamaskiner som ikke er knyttet til et domene. Når du angir en ekstern NTP-server manuelt slik at den synkroniseres med den autoritative datamaskinen til domenet, angir du pålitelig tid. Vi anbefaler at du konfigurerer den autoritative datamaskinen for domenet slik at den synkroniseres med maskinvareklokken for å oppnå høy grad av nøyaktighet og sikkerhet for domenet.

Hvis det ikke finnes noen maskinvaretidskilde, konfigureres W32time som en NTP-type. Du må konfigurere registeroppføringene MaxPosPhaseCorrection og MaxNegPhaseCorrection på nytt. Anbefalt verdi er 15 minutter eller lavere, avhengig av tidskilde, nettverkstilstand og krav til sikkerhet. Dette kravet gjelder også for andre pålitelige tidskilder som er konfigurert som skogrottidskilde i delnettverket for tidssynkroniseringen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse registeroppføringene, se delen "Registeroppføringer for Windows-tidstjenesten" i denne artikkelen.

Obs! Manuelt angitte tidskilder har ikke godkjenning med mindre en bestemt tidsleverandør er skrevet for dem. Derfor er disse tidskildene sårbare for angrep. Hvis en datamaskin synkroniseres med en manuelt angitt kilde i stedet for en godkjenningsdomenekontroller, kan det hende at de to datamaskinene ikke blir synkronisert. Dette scenarioet fører til at Kerberos-godkjenningen mislykkes. Det kan også føre til at andre handlinger som krever nettverksgodkjenning mislykkes, for eksempel utskrift og fildeling. Hvis bare skogroten er konfigurert slik at den synkroniseres med en ekstern kilde, forblir alle andre datamaskiner i skogen synkronisert med hverandre. Denne konfigurasjonen gjør angrep vanskelig. 

Alle tilgjengelige synkroniseringsmekanismer

Alternativet "Alle tilgjengelige synkroniseringsmekanismer" er den mest verdifulle synkroniseringsmetoden for brukere på et nettverk. Denne metoden muliggjør synkronisering med domenehierarkiet og gir også en alternativ tidskilde hvis domenehierarkiet ikke er tilgjengelig (avhengig av konfigurasjonen). Hvis klienten ikke kan synkronisere tiden med domenehierarkiet, går tidskilden automatisk tilbake til tidskilden som er angitt i NtpServer-innstillingen. Denne synkroniseringsmetoden gir størst sannsynlighet for nøyaktig tid til klientene.

Registeroppføringer for Windows-tidstjenesten

Følgende registeroppføringer finnes under
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\
RegisteroppføringMaxPosPhaseCorrection
Bane
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs!Denne oppføringen angir den største positive tidskorrigeringen i sekunder som tjenesten utfører. Hvis tjenesten bestemmer at en endring som er større enn dette er nødvendig, logger den en hendelse. (0xFFFFFFFF er et spesielt tilfelle som betyr at det alltid må utføres en tidskorrigering.) Standardverdien for domenemedlemmer er 0xFFFFFFFF. Standardverdien for frittstående klienter og servere er 54 000 eller 15 timer.
RegisteroppføringMaxNegPhaseCorrection
Bane
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs!Denne oppføringen angir den største negative tidskorrigeringen i sekunder som tjenesten utfører. Hvis tjenesten bestemmer at en endring som er større enn dette er nødvendig, logger den en hendelse i stedet. (–1 er et spesielt tilfelle som betyr at det alltid må utføres en tidskorrigering.) Standardverdien for domenemedlemmer er 0xFFFFFFFF. Standardverdien for frittstående klienter og servere er 54 000 eller 15 timer.
RegisteroppføringMaxPollInterval
Bane
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs!  Denne oppføringen angir det største intervallet i loggsekunder som er tillatt for systemets avspørringsintervall. Selv om et system må avspørre i henhold til planlagte intervaller, kan en leverandør avslå å produsere prøver når det blir anmodet om dette. Standardverdien for domenemedlemmer er 10. Standardverdien for frittstående klienter og servere er 15.
RegisteroppføringSpecialPollInterval
Bane
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
Obs!  Denne oppføringen angir det særskilte avspørringsintervallet i sekunder for manuelle noder. Når SpecialInterval 0x1-flagget er aktivert, bruker W32Time dette avspørringsintervallet i stedet for et avspørringsintervall som bestemmes av operativsystemet. Standardverdien for domenemedlemmer er 3 600. Standardverdien for frittstående klienter og servere er 604 800.
RegisteroppføringMaxAllowedPhaseOffset
Bane
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs!  Denne oppføringen angir maksimal forskyvning i sekunder. W32Time prøver å justere klokken på datamaskinen hjelp av klokkehastigheten. Når forskyvningen er større enn hastigheten, stiller W32Time klokken på datamaskinen direkte. Standardverdien for domenemedlemmer er 300. Standardverdien for frittstående klienter og servere er 1.
WinXP tidsserver Win2k Win2k3 W32Tid løsning løs det for meg
Egenskaper

Artikkel-ID: 816042 – Forrige gjennomgang: 10/31/2012 17:29:00 – Revisjon: 5.0

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042
Tilbakemelding