Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Ruten Windows XP Utforsker flimrer på tilordnede nettverksstasjoner

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Når du viser lokale stasjoner eller tilordnede nettverksstasjoner i Windows Utforsker på en Windows XP-basert installasjon, kan det hende venstre rute (mappetreet) eller trevisningen flimrer eller hele tiden oppdaterer hele katalogstrukturen i hastigheter som varierer fra intervaller på noen sekunder til noen minutter.

Microsoft Windows-baserte servere fortsetter å kommunisere endringer i filsystemet til Windows XP-baserte klienter. Dette kan føre til ekstra trafikk i et WAN (Wide Area Network).

Disse symptomene forekommer vanligvis ikke på Windows 2000-klienter.
Årsak
Hvis du har tilordnet en stasjon til en delt ressurs på en Windows-basert server, og det forekommer endringer i filsystemet i mappetreet i den tilordnede delte ressursen, rapporterer serveren endringen til Windows XP-klienten.

Windows Explorer oppdaterer det åpne vinduet når det mottar et varsel om filendring.

Obs!  Mye flimring kan også forårsakes av virusbeskyttelsesprogrammer eller andre fremmede tredjepartsprogrammer som stadig oppdaterer mappe- eller katalogtreet på serveren som klienter er koblet til.
Løsning
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.
Du kan løse dette problemet ved å installere den kritiske oppdateringen 810565, og legge til en ny registernøkkel. Du gjør dette ved å laste ned 810565 fra følgende Windows Update-webområde:
Når du har kjørt hurtigreparasjon 330929 eller kritisk oppdatering 810565, kan du legge til en av følgende nye nøkler i Windows-registret for å deaktivere forespørsler om endringsvarsler for fil- og mappeendringer som oppstår i undermapper i en tilordnet delt nettverksressurs:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
-eller-
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Konfigurer den nye nøkkelen på følgende måte:
Navn: NoRemoteRecursiveEvents
Type: REG_DWORD
Verdi: (boolsk) 0 eller 1
Standardverdi: 0
Beskrivelse:
En innstilling på 1 deaktiverer forespørsler om endringsvarsler for fil- og mappeendringer som skjer i undermapper i en tilordnet delt nettverksressurs. Når du angir denne registernøkkelen, sender serveren likevel en hendelse for endringsvarsler når en fil eller mappe endres på rotnivå og første katalognivå i den tilordnede delte nettverksressursen. Serveren sender imidlertid ikke en hendelse for endringsvarsler når det foretas en endring på nivået til den andre undermappen eller dypere i den tilordnede delte nettverksressursen, og du vil dermed få mindre flimring i trevisningen i Windows Utforsker.

Obs!  Når du endrer verdien til denne nøkkelen, har det ingen innvirkning på den aktive visningen til hver mappe i Windows Utforsker. Oppdateringer vises umiddelbart.

Når du angir NoRemoteRecursiveEvents-nøkkelen, kan det hende følgende problem oppstår: Hvis systemer har omadressert USERPROFILE eller andre nettverksbaserte konfigurasjoner, kan det hende brukergrensesnittet ikke oppdateres automatisk hvis denne innstillingen er aktivert.

Du kan i tillegg redusere nettverkstrafikken ved å implementere en velstrukturert mappeplan på filserverne, som i følgende eksempelstruktur:
\\server\navn på delt ressurs\brukere
\bruker1
\bruker2
\apps
\bus-apps
\office
\data
\felles
Mappen "brukere" i dette eksemplet har mappedybde 1 når du tilordner en stasjon til \\server\navn på delt ressurs.

Med denne mappestrukturen foretas de fleste filendringene på mappedybde 2 eller dypere. Derfor er antall forespørsler om endringsvarsler som sendes via WAN, redusert.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder, i denne artikkelen.
Mer informasjon
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Når du analyserer nettverkstilordninger, viser Network Monitor for mye SMB-trafikk ved endringsvarsel:
Klientforespørsel
SMB: C NT transact - Endringsvarsel 
Serversvar
SMB: R NT transact
I noen tilfeller utføres det for mange forespørsler av typen READ og QUERY INFORMATION av Explorer.exe til ulike Desktop.ini-filer på nettverksstasjonen.
En tidligere utgitt hurtigreparasjon, 318675 (Shell32.dll og Cscui.dll, datert 17.03.2002), løser dette problemet.

Kritisk oppdatering 810565 inneholder alle Shell32.dll-endringer fra hurtigreparasjon 330929 og 318675.

Det kan også forekomme flimring hvis det er installert feilkonfigurert virusbeskyttelsesprogrammer på arbeidsstasjonen eller filserveren. Det er problemer med noen typer virusbeskyttelsesprogrammer hvis alternativene for heuristisk skanning eller skanning i sanntid på en delt nettverksressurs er aktivert. Det kan hende du må deaktivere ScanNetwork-alternativet for konfigurasjon i sanntid i virusbeskyttelsesprogrammet som er installert på klienten eller filserveren.

Hvis du vil utføre feilsøking, kan du bruke følgende metoder i den rekkefølgen de vises i (etter behov):
 1. Deaktiver skanning av nettverksstasjoner. Se dokumentasjonen for virusbeskyttelsesprogrammet om hvordan du deaktiverer heuristisk skanning eller skanning i sanntid på en delt nettverksressurs.
 2. Deaktiver virusbeskyttelsesprogrammet.
 3. Fjern virusbeskyttelsesprogrammet fra klienten og filserveren.
Flimring kan også forårsakes av for mye QUERY_PATH_INFO-trafikk. I dette tilfellet kan du løse problemet hvis du laster ned og bruker hurtigreparasjon KB834350, og oppretter InfoCacheLevel-registerundernøkkelen med verdien 10. Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigreparasjon 834350, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
834350 Tilgangen til nettverksressurser er tregere i Windows XP enn i tidligere versjoner av Windows
Bruk denne fremgangsmåten for å opprette InfoCacheLevel-registerundernøkkelen:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registernøkkel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\Parameters
 3. Klikk Rediger, klikk Ny, og klikk deretter DWORD-verdi.
 4. Skriv inn InfoCacheLevel for å erstatte Ny verdi nr., og trykk deretter ENTER.
 5. Klikk DWORD-verdien InfoCacheLevel i den høyre ruten, klikk Rediger, og klikk deretter Endre.
 6. Under Verdidata skriver du inn 10, og deretter klikker du OK.
 7. Avslutt Registerredigering.
Obs!  InfoCacheLevel kan ha en hvilken som helst av de følgende verdiene i heksadesimal notasjon:
 • 0 – Deaktiverer hurtigbufringen for alle filer og mapper
 • 1 – Aktiverer hurtigbufringen for filer med korte filnavn (8.3) – standard
 • 10 – Aktiverer hurtigbufring for alle filer og mapper
blink blinker blinke flimre oppdater oppdatere tilbakestill tilordne tilordne nettverk ekstern treg ytelse bokstav høy trafikk NotifyChange ChangeNotify katalog overvåke varsling NT NOTIFY Overvåk tre FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME ReadDirectoryChangesW Shell32.dll ISDN WAN NoRemoteChangeNotify attrib CryptoSignMenu SuppressionPolicy avinstaller avinstaller
Egenskaper

Artikkel-ID: 816375 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 02:13:41 – Revisjon: 4.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbenv kbnetwork KB816375
Tilbakemelding