Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik feilsøker du problemer med tilkobling til Windows Update eller Microsoft Update

INNLEDNING
Denne trinnvise artikkelen beskriver hvordan du feilsøker problemer du kan oppleve når du prøver å koble til Windows Update eller Microsoft Update. Et eller flere av følgende symptomer kan opptre når du prøver å koble til disse webområdene:
 • Det vises bare en tom webside.
 • Datamaskinen slutter å svare når du prøver å laste ned en fil fra området.
 • Du får en skripfeilmelding.
 • Du får én eller flere av følgende feilmeldinger:

  Melding 1
  0x80072F78
  Melding 2
  Feil under installasjon av avhengighetsfil
  Melding 3
  Det oppstod en ukjent feil
  Melding 4
  Du valgte å ikke laste ned programvarekontroller, eller det oppstod et problem med nedlasting av kontrollene som gjør at mye av Windows Update-området eller mye av Microsoft Update-området er utilgjengelig for deg. Hvis du vil laste ned kontrollene nå, klikker du Prøv på nytt nedenfor.
  Melding 5
  Sikkerhetsnivået for Internet Explorer er innstilt på Høyt. Hvis du skal kunne bruke Windows Update-området eller Microsoft Update-området, må du velge Middels sikkerhetsnivå. Slik endrer du sikkerhetsinnstillingene: På Vis-menyen på verktøylinjen velger du Alternativer for Internett. Klikk Sikkerhet-kategorien, og velg deretter Internett-sone i rullegardinlisten. Klikk Middels.
  Melding 6
  Kan ikke åpne Internett-området i Internet Explorer. Kan ikke opprette en tilkobling til serveren.
  Melding 7
  0x80070641
Følg fremgangsmåtene som nevnes i denne artikkelen, helt til du kan koble til webområdet, for å løse dette problemet. Når du har fullført en fremgangsmåte, prøver du å koble til Windows Update eller Microsoft Update. Hvis du fremdeles ikke kan koble til området, fortsetter du med neste fremgangsmåte. Mens du følger disse fremgangsmåtene, kan du prøve å finne årsaken til problemet og deretter følge de aktuelle fremgangsmåtene for å løse problemet.
Mer informasjon
Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på datamaskinen du bruker. Hvis dette er tilfelle, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.

Kontrollere datamaskininnstillingene

Kontrollere språkinnstillingene

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn inetcpl.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Alternativer for Internett, og klikk deretter Språk.
 3. I listen Språk kontrollerer du at språkversjonen for operativsystemet er inkludert. Hvis språkversjonen for operativsystemet ikke er oppført i listen, klikker du Legg til, klikker språket i Språk-listen, og klikker deretter OK tre ganger.

Tilbakestille sikkerheten for Internett-sonen

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn inetcpl.cpl, og klikk deretter OK.
 2. I dialogboksen Egenskaper for Internett klikker du kategorien Sikkerhet.
 3. I boksen Velg en sone for Web-innhold for å angi sikkerhetsinnstillingene klikker du Internett og deretter Standardnivå. Klikk deretter Bruk for å angi Middels sikkerhet for denne sonen.
 4. Klikk OK.

Legge til webområdet Windows Update og webområdet Microsoft Update i listen over klarerte områder

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn inetcpl.cpl, og klikk deretter OK.
 2. I dialogboksen Egenskaper for Internett klikker du kategorien Sikkerhet.
 3. I boksen Velg en sone for Web-innhold for å angi sikkerhetsinnstillingene klikker du Klarerte områder og deretter Områder.
 4. I dialogboksen Klarerte områder klikker du for å fjerne merket for Krev servergodkjenning (https:) for alle områder i denne sonen.
 5. Legg til følgende webområder:
 6. Klikk OK to ganger, og gå deretter til webområdet Windows Update eller webområdet Microsoft Update for å finne ut om problemet er løst.

Kontrollere at Internet Explorer-innstillingene er konfigurert riktig

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn inetcpl.cpl, og klikk deretter OK.
 2. I dialogboksen Egenskaper for Internett klikker du kategorien Sikkerhet.
 3. I boksen Velg en sone for Web-innhold for å angi sikkerhetsinnstillingene klikker du Internett og deretter Egendefinert nivå.
 4. I Sikkerhet-listen klikker du Aktiver under Kjør ActiveX-kontroller og plugin-moduler.
 5. Under Nedlasting av filer klikker du Aktiver.
 6. Under Java-tillatelser klikker du Middels sikkerhet.
 7. Under Laster programmer og filer i en IFRAME klikker du Aktiver.
 8. Under Aktiv skripting klikker du Aktiver.

Kontrollere at dato og klokkeslett er angitt riktig

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn timedate.cpl, og klikk deretter OK.
 2. I dialogboksen Egenskaper for dato og klokkeslett klikker du kategorien Dato og klokkeslett og stiller inn riktig dato og klokkeslett. Dette gjør du slik:
  1. I Dato-boksen klikker du gjeldende måned i månedslisten.
  2. I listen med år klikker du gjeldende år.
  3. I kalenderen klikker du gjeldende dato.
  4. I Klokkeslett-boksen klikker du for å velge time, og deretter bruker du opp- og nedpilen til å justere timen. Gjenta denne fremgangsmåten for minutt- og sekundinnstillingene.
  5. Klikk AM eller PM, og bruk deretter opp- eller nedpilen til å bytte til AM eller PM (kun for 12-timersformat).
  6. Klikk kategorien Tidssone, og klikk tidssonen du befinner deg i, i Tidssone-listen.
 3. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

Kontrollere Internett-tilkoblingen og LAN-innstillingene

Kontrollere at du har Internett-tilkobling

Prøv å logge deg på hos Internett-leverandøren (ISP) før du prøver å få tilgang til Windows Update-området eller Microsoft Update-området. Hos enkelte Internett-leverandører må du logge deg på før du kobler til et webområde med en webleser. Når du logger på hos en ISP, lastes TCP/IP inn og sørger for tilkobling til Internett. For å kunne koble deg til et Internett-område må du bruke en TCP/IP-økt.

Klikk for å fjerne merkene for Identifiser innstillinger automatisk og Bruk skript for automatisk konfigurasjon i LAN-innstillinger

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn inetcpl.cpl, og klikk deretter OK.
 2. I dialogboksen Egenskaper for Internett klikker du kategorien Tilkoblinger og deretter klikker du LAN-innstillinger.
 3. Klikk for å fjerne merkene for Identifiser innstillinger automatisk og Bruk skript for automatisk konfigurasjon, og klikk OK to ganger.

Kontrollere at du kan koble til SSL-aktiverte webområder

Datamaskinen bruker en sikker HTTP-port til å koble til Windows Update og Microsoft Update. Følg denne fremgangsmåten for å teste om port 443 er åpen:
 1. Klikk Start og Kjør, skriv inn https://www.microsoft.com:443, og klikk deretter OK.
 2. Hvis du ikke får koblet deg til s.microsoft.com, eller du får en feilmelding, kan det hende at porten er blokkert.

Kontrollere om en fil eller et program hindrer deg i å laste inn webområdet Windows Update

Hvis du vil finne ut om en fil eller et program hindrer deg i å laste inn webområdet Windows Update, kan du bruke Systemkonfigurasjon-verktøyet til å utføre feilsøking i forbindelse med ren oppstart.Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
192926 Slik utfører du feilsøking i forbindelse med ren oppstart for Windows 98

Deaktivere programmer for fjerning av reklame, webakseleratorer og virusbeskyttelsesprogrammer

Deaktiver eventuelle programmer for fjerning av reklame, webakseleratorer og antivirusprogrammer før du prøver å få tilgang til webområdet Windows Update eller webområdet Microsoft Update. Slike programmer kan forårsake skriptfeil.

Reparere filer

Bruke verktøyet Systemfilkontroll til å reparere skadede Windows-filer

Bruk Systemfilkontroll til å reparere skadede Windows-filer.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
185836 Beskrivelse av verktøyet Systemfilkontroll (Sfc.exe) (denne artikkelen kan være på engelsk)

Registrere DLL-filene

Obs! I følgende instruksjoner forutsettes det at datamaskinen kjører en ren installasjon av Microsoft Windows XP. I andre Windows-versjoner må du gjøre følgende endringer i kommandolinjen:
 • I Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition bruker du windows\system i stedet for windows\system32.
 • I Microsoft Windows 2000 og Microsoft Windows NT bruker du winnt\system32 i stedet for windows\system32.
 • Hvis du har oppgradert til Windows XP fra Windows NT eller fra Windows 2000, bruker du winnt\system32 i stedet for windows\system32.
Hvis operativsystemet er installert på en annen stasjon enn C, endrer du stasjonsbokstaven i trinnene nedenfor til systemstasjonen.
 1. Klikk Start og Kjør, og skriv inn følgende kommandoer i angitt rekkefølge. Trykk ENTER etter hver kommando du skriver.
  1. regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll
  2. regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll
  3. regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll
  4. regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll
  5. regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
  6. regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll
  7. regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll
 2. Etter at du har skrevet hver kommando, klikker du OK for å lukke meldingsvinduet RegSvr32.

Installere filer på nytt (Windows 98 og Windows Millennium Edition)

Hvis datamaskinen kjører Windows 98 eller Windows Millennium Edition, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn cleanmgr, og klikk deretter OK.
 2. I listen Filer som skal slettes i Diskopprydding merker du av for Midlertidige Internett-filer og fjerner merkene for alle andre elementer i listen. Klikk deretter OK.
 3. Installer Windows Update-klienten eller Microsoft Update-klienten på nytt. Dette gjør du slik:
  1. Opprett en mappe på skrivebordet.
  2. Last ned klienten fra følgende plassering:
  3. Lagre Iuctl.cab-filen i mappen du opprettet på skrivebordet.
  4. Høyreklikk Iuctl.cab-filen, og klikk deretter Pakk ut til.
  5. Pek på mappen du opprettet på skrivebordet, og klikk Pakk ut.
  6. Åpne mappen på skrivebordet, høyreklikk Iuctl.inf-filen, og klikk deretter Installer.
  7. Slett mappen du opprettet på skrivebordet.

Endre Windows Installer-tjenesten til manuell oppstartsmodus

Hvis Windows Installer-tjenesten er deaktivert, vil det oppstå problemer når du prøver å oppdatere datamaskinen ved å bruke Windows Update eller Microsoft Update. Hvis du vil feilsøke i forbindelse med dette problemet, kan du endre Windows Installer-tjenesten til oppstartsmodus. Dette gjør du slik:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn services.msc og klikk deretter OK.
 2. I ruten til høyre høyreklikker du Windows Installer og klikker deretter Egenskaper.
 3. Velg Manuell under Oppstartstype i kategorien Generelt, og klikk deretter OK.
Når du har fullført disse trinnene, kan Windows Installer-tjenesten bare startes av en bruker eller en avhengig tjeneste.

Tilleggsanalyse

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av problemer med å nå Windows Update eller Microsoft Update, laste ned programvare eller installere programvare, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Hvis problemet vedvarer etter at du har utført trinnene på dette webområdet, kan det hende at du må skaffe følgende filer for tilleggsanalyse:
 • C:\Windows\Windows Update.log
 • C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • C:\Program Files\WindowsUpdate\V4\Iuhist.xml
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter Microsoft, kan du besøke følgende Microsoft-webområde:
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om Windows Update-feil eller om Microsoft Update-feil, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
316524 Du får en en feilmelding av typen "Bare for administratorer" når du prøver å gå til webområdet Windows Update eller webområdet Microsoft Update
326686 Du mottar en eller flere feilmeldinger når den systemansvarlige deaktiverer Windows Update eller Microsoft Update
Egenskaper

Artikkel-ID: 818018 – Forrige gjennomgang: 05/14/2011 18:09:00 – Revisjon: 9.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev3 kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbhowtomaster KB818018
Tilbakemelding