Oppdaterte USB 2.0-drivere er tilgjengelige i Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Oppdatert driverstøtte for Universal Serial Bus (USB) 2.0 er tilgjengelig for Windows 2000. De oppdaterte USB 2.0-driverkomponentene er tilgjengelige i Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Windows 2000 SP4 inneholder hurtigreparasjoner som løser problemet som beskrives i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base (disse artiklene kan være på engelsk):
811011 USB-lagringsenheten gjenkjennes ikke når datamaskinen går ut av dvalemodus
814484 HURTIGREPARASJON: Kan ikke gå ut av dvalemodus når enhetene som er bak en USB 2.0-hub fjernes
319973 Støtte for USB 2.0 i Windows 2000
Mer informasjon
Vurder følgende forhold som gjelder når du installerer Windows 2000 SP4:
 • Hvis den USB 2.0-kompatible Windows 2000-datamaskinen allerede er konfigurert for USB 2.0-støtte, oppdateres USB 2.0-driverne som allerede er installert på datamaskinen, når du installerer Windows 2000 SP4.
 • Hvis den USB 2.0-kompatible Windows 2000-datamaskinen ikke ennå er konfigurert for USB 2.0-støtte, må du installere USB 2.0-driverne manuelt etter at du har installert Windows 2000 SP4. Du må da gjøre følgende:
  1. Høyreklikk Min datamaskin på skrivebordet, og klikk deretter Behandle.
  2. Dobbeltklikk Systemverktøy, og dobbeltklikk deretter Enhetsbehandling.
  3. Vis-menyen klikker du Enheter etter type (hvis det ikke er valgt allerede).
  4. I ruten til høyre høyreklikker du vertskontrolleren USB 2.0 Enhanced Host Controller Interface (EHCI), og deretter klikker du Egenskaper.

   Du finner vertskontrolleren USB 2.0 EHCI under en av følgende enhetstyper i Enhetsbehandling:
   • Universal seriell busskontroller
   • Andre enheter der den vises som Universal seriell busskontroller med et gult utropstegn (!) ved siden av.
  5. Klikk kategorien Driver, og klikk deretter Oppdater driver.
  6. Når veiviseren for oppgradering av enhetsdrivere starter, klikker du Neste.
  7. På siden for installasjon av drivere for maskinvareenheter klikker du alternativet for å søke etter en passende driver for enheten (anbefalt), og deretter klikker du Neste.
  8. På siden Søk etter driverfiler, under valgfrie søkeplasseringer, klikker du for å fjerne merkene i avmerkingsboksene nedenfor (hvis de er merket), og deretter klikker du Neste:
   • Diskettstasjoner
   • CD-ROM-stasjoner
   • Angi en plassering
   • Microsoft Windows Update
  9. Klikk Neste for å installere driveren som anbefales i Windows.
  10. Klikk Fullfør for å fullføre oppdateringen av driverne for USB 2.0-vertskontrolleren.
 • Når du legger til en USB 2.0-kontroller på en Windows 2000 SP4-basert datamaskin, vises veiviseren for tillegging og fjerning av maskinvare, og du blir bedt om å installere USB 2.0-kontrolleren. Dette gjør du ved å utføre trinn 6 til 10 i fremgangsmåten som er vist tidligere i dette avsnittet.
 • Hvis du kjøper den integrerte CD-ROMen for Windows 2000 SP4 (der SP4 allerede er inkludert i Windows 2000-operativsystemet), og du installerer Windows 2000 SP4 fra den integrerte CD-ROMen for Windows 2000 SP4 på en datamaskin med en USB 2.0-kontroller, finner installasjonsprogrammet for Windows 2000 USB 2.0-kontrolleren og installerer den.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i den nyeste oppdateringspakken for Windows 2000, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
260910 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows 2000
Hvis du vil ha mer informasjon om USB 2.0 og Windows, kan du besøke følgende Microsoft-webområde (dette området kan være på engelsk):
Kode 28
Egenskaper

Artikkel-ID: 819332 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 02:36:16 – Revisjon: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix KB819332
Tilbakemelding