Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Oversikt over sikkerhetsoppdatering for Visio 2002: 3. september 2003

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Microsoft har lansert en oppdatering for Microsoft Visio 2002. Denne oppdateringen gir det høyeste stabilitetsnivået og den beste sikkerheten for Microsoft Visio 2002. Denne oppdateringer hjelper deg med å forhindre at uautorisert kode kjøres på datamaskinen gjennom Microsoft Visio-dokumenter som ble laget spesielt med ondsinnede Microsoft Visual Basic for Applications-prosjekter (VBA). Denne oppdateringen er en del av Microsofts kontinuerlige arbeid for å tilby kundene de nyeste produktoppdateringene.

Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer sikkerhetsoppdateringen for Microsoft Visio 2002: KB822212.
Mer informasjon

Laste ned og installere oppdateringen

Viktig! Før du installerer denne oppdateringen, må du kontrollere at følgende krav er oppfylt:
 • Microsoft Windows Installer 1,1

  Før du installerer denne oppdateringen, må du installere Microsoft Windows Installer 1.1 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon om dette kravet, se avsnittet Krav til oppdatering av Windows Installer i denne artikkelen.

Webområdet Produktoppdateringer for Office

Hvis du installerte Visio fra en CD-ROM, bruker du webområdet Produktoppdateringer for Office til å installere alle de siste oppdateringene automatisk, inkludert alle tilgjengelige service packs og oppdateringer.

Obs! Microsoft anbefaler at du installerer klientoppdateringen fra webområdet Produktoppdateringer for Office. Webområdet Produktoppdateringer for Office finner ut hvilken Microsoft Office-installasjon du har, og du får vite hva du trenger å installere for at din Office-installasjon skal være oppdatert.

Hvis du vil at webområdet Produktoppdateringer for Office skal finne de nødvendige oppdateringene som du må installere på datamaskinen, går du til følgende webområde for Microsoft: Når søket er fullført, får du en liste over anbefalte oppdateringer som du kan godkjenne. Klikk Start installasjonen for å fullføre prosessen.

Obs! Du kan ikke fjerne oppdateringen etter at du har installert den. Hvis du vil gå tilbake til en installasjon slik den var før oppdateringen ble installert, må du fjerne Visio og deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.

Administrativ oppdatering

Hvis du installerte Visio fra en server, må systemansvarlig installere den administrative oppdateringen på serveren og deretter distribuere oppdateringen til din datamaskin.

Hvis du er systemansvarlig, følger du fremgangsmåten nedenfor når du skal laste ned den administrative oppdateringen.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsofts nedlastingssenter:
Last nedLast ned Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe nå.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen lagres på sikkerhetsforbedrede servere som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Når du har klikket koblingen for å laste ned oppdateringen, følger du disse trinnene:
 1. I Windows Utforsker oppretter du en ny mappe på stasjon C, og deretter gir du mappen navnet KB822212.
 2. Klikk Lagre for å lagre filen Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe i mappen KB822212.
 3. Klikk Start, klikk Kjør, og skriv inn cmd i Åpne-boksen. Klikk deretter OK.
 4. Ved ledeteksten skriver du inn følgende linjer og trykker ENTER etter hver linje:
    cd\kb822212 Visio2002-KB822212-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb822212
 5. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 6. Ved ledeteksten skriver du inn følgende linje og trykker ENTER:
    exit
 7. Obs! Disse trinnene antar at du vet hvordan du oppdaterer den administrative installasjonen.

  Klikk Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /a adminbane\MSI-fil/p C:\KB822212\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  deradminbane er banen til det administrative installasjonspunktet for Visio 2002 (for eksempel C:\Visio), og MSI-fil er MSI-databasepakken for Visio 2002-produktet (for eksempel filen Visio.msi), ogMSP-fil er navnet på den administrative oppdateringen (for eksempel Visio2002-KB822212-FullFile.MSP).

  Obs! Du kan legge til /qb+ i kommandolinjen slik at dialogboksen Lisensavtale for sluttbrukere ikke vises.
 8. Hvis du vil distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjoner, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /iadminbane\MSI-fil REINSTALL=Funksjonsliste REINSTALLMODE=vomu
  der adminbane er banen til det administrative installasjonspunktet for Visio 2002 (for eksempel C:\Visio), og MSI-fil er MSI-databasepakken for Visio 2002-produktet (for eksempel filen Visio.msi), ogFunksjonsliste er listen over funksjonsnavn (skiller mellom store og små bokstaver) som må installeres på nytt for oppdateringen. Hvis du vil installere alle funksjonene, kan du bruke REINSTALL=ALL, eller du kan bruke funksjonen
  • VBA
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du distribuerer Visio-oppdateringer i et bedriftsmiljø, se Microsoft Visio 2002 Resource Kit.

Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Visio 2002 Resource Kit, går du til følgende Microsoft-webområde:

How to Determine Whether the Update Is Installed

Oppdateringen inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
  Filnavn   Versjon  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Følg trinnene nedenfor for å finne ut om oppdateringen er installert på datamaskinen.

Obs! Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
 1. Klikk Start og deretter Søk.
 2. I ruten Søkeresultater klikker du Alle filer og mapper under Søkehjelperen.
 3. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn Vbe6.dll og klikker deretter Søk.
 4. I listen over filer høyreklikker du vbe6.dll, og deretter klikker du Egenskaper.
 5. I kategorien Versjon finner du ut hvilken versjon av filen Vbe6.dll som er installert på datamaskinen.
Obs! Hvis sikkerhetsoppdatering KB822212 for Microsoft Visio 2002 allerede er installert på datamaskinen, får du følgende feilmelding når du prøver å installere sikkerhetsoppdateringen for Microsoft Visio 2002: KB822212:
Oppdateringen er allerede installert, eller den er inkludert i en oppdatering som allerede er installert.

Versjonsinformasjonen i Visual Basic-redigering er feil

Når du klikker Hjelp-menyen i Visual Basic-redigering, og deretter klikker Om, inneholder dialogboksen feil VBA-versjonsinformasjon. Følgende informasjon er feil:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Retail 6.4.8869
Følgende informasjon er imidlertid korrekt:
 • Versjon: 9969

Oppdateringskrav for Windows Installer

Du må ha Windows Installer 1,1 eller senere for å installere oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 inkluderer riktig versjon av Windows Installer. Hvis du vil installere den siste versjonen av Windows Installer, går du til ett av følgende webområder for Microsoft:

Windows Installer for Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer for Microsoft Windows NT 4.0 og Windows 2000:

Liste over problemer løst i denne oppdateringen

Sikkerhetsoppdatering KB822212 for Microsoft Visio 2002 løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:
 • Visio-dokumenter som inneholder ondsinnede VBA-prosjekter, kjører uautorisert kode
  Office Visio-dokumenter som ble laget spesielt med ondsinnede VBA-prosjekter, kan kjøre uautorisert kode på datamaskinen din.
Egenskaper

Artikkel-ID: 822212 – Forrige gjennomgang: 02/01/2014 21:24:33 – Revisjon: 8.1

Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdownload kbupdate KB822212
Tilbakemelding