Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Fremgangsmåte for feilsøking av registret for avanserte brukere

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker problemer med skadet register.

Hvis datamaskinen ikke startes på nytt, kan registerstrukturen være skadet. Feilmeldingene kan variere. De kan inneholde et av følgende:
Windows kan ikke starte fordi følgende fil mangler eller er skadet: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Windows kan ikke starte fordi følgende fil mangler eller er skadet: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows kan ikke starte fordi følgende fil mangler eller er skadet: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Systemstrukturfeil
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: 0xc0000218 {Feil i registerfilen} Registret kan ikke laste inn strukturen (filen): \SystemRoot\System32\Config\Skadet struktur eller loggen eller dennes alternativ. Den er enten skadet, mangler eller ikke mulig å skrive til.
Mer informasjon
Det kan være mange årsaker til at en registerstruktur er skadet. Mest sannsynlig introduseres skaden når datamaskinen slås av, og du kan ikke spore årsaken fordi datamaskinen laster ut prosesser og drivere under avslutning. Noen ganger er det vanskelig å finne årsaken til registerskaden. I de følgende avsnittene beskrives tre mulige årsaker til problemet. Her finner du også fremgangsmåter for feilsøking av problemet.

Strømbrudd

Et strømbrudd eller en annen type uventet avslutningshendelse kan forårsake skade på registerstrukturen. Hvis du vil finne ut om dette er årsaken til problemet, kan du se etter oppføringer for hendelses-ID 6008. Oppføringer for hendelses-ID 6008 angir at det oppstod en uventet avslutning. I dette tilfellet kan det tenkes at en prosess var i ferd med å endre en del av registerstrukturen, og at det oppstod et strømbrudd på datamaskinen før endringen kunne fullføres. Dette gjør registerstrukturen ustabil. Når operativsystemet prøver å laste inn registerstrukturen ved omstart, kan det finne data som ikke kan tolkes, i denne registerstrukturen, og du kan motta én av feilmeldingene som er nevnt i delen Sammendrag i denne artikkelen.

Skadet fil og maskinvare

Andre filer kan være skadet. Du må finne ut om det bare er registerstrukturen som er skadet, eller om det også gjelder andre filer (system- og datafiler). Hvis skaden ikke er begrenset til registerstrukturer, kan skaden skyldes en maskinvarefeil. Denne maskinvaren kan innebære alt med hensyn til skriving til en disk, for eksempel følgende:
 • RAM (Random Access Memory)
 • Hurtigbufferen
 • Prosessoren
 • Diskkontrolleren
Hvis du har mistanke om feil på maskinvare, må maskinvareleverandøren undersøke tilstanden til alle datamaskinkomponenter grundig.

Registret skrives til ved avslutning

Hvis én eller to registerstrukturer stadig skades uten grunn, oppstår problemet sannsynligvis ved avslutning, og oppdages ikke før du prøver å laste inn registerstrukturen ved neste oppstart. I dette tilfellet skrives registerstrukturen til disk når du slår av maskinen, og denne prosessen kan stoppe datamaskinen eller en komponent i datamaskinen før skrivingen er fullført.

Feilsøking

Følg fremgangsmåten nedenfor for å feilsøke dette problemet.
 1. Gjenopprett datamaskinen til en tilstand før registerskaden oppstod. Hvis du har problemer med å starte datamaskinen, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  307545 Slik gjenoppretter du fra et skadet register som gjør at Windows XP ikke starter
  Du kan bruke gjenopprettingskonsollen til å sikkerhetskopiere registerstrukturer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  322756 Sikkerhetskopiere og gjenopprette registret i Windows XP og Windows Vista
  307654 Slik installerer og bruker du gjenopprettingskonsollen i Windows XP
  216417 Slik installerer du Windows-gjenopprettingskonsollen (denne artikkelen kan være på engelsk)
 2. Kontroller maskinvaren, disken, fastevaredriverne og BIOS. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte: Denne fremgangsmåten kan kreve nedetid for datamaskinen.
  1. Kontroller at CPUen ikke er overklokket.
  2. Kontroller at systemhendelsesloggen ikke inneholder hendelses-ID 9, hendelses-ID 11 eller hendelses-ID 15 (eller en hvilken som helst kombinasjon av disse hendelsene). Disse hendelsene kan angi maskinvareproblemer som må løses.
  3. Kjør kommandolinjekommandoen chkdsk sammen med bryteren /r på disken som inneholder registerstrukturfilene. Denne kommandoen hjelper deg å kontrollere at området på disken som inneholder registerstrukturfilene, ikke er involvert i problemet.
  4. Bruk de seneste fastvarerevisjonene for diskkontrollere, og bruk de tilsvarende driverversjonene. Kontroller at driverne er signerte drivere, og at du har installert de riktige fastvarerevisjonene.
  5. Kontroller at du bruker de siste oppdateringene for BIOS (Basic Input/Output System) på datamaskinen.
 3. Når du har fullført trinn 2, kan det hende at du ikke ser noen endring i virkemåten. Du kan forebygge skader ved å lukke alle prosesser før du slår av datamaskinen. Det kan hende at du kan finne frem til én enkel prosess som er involvert. Selv om du finner den aktuelle prosessen, er det ikke sikkert du kan hindre en komponent i å lastes ut før den skrives til registerstrukturen. Hvis du imidlertid passer på å stoppe prosessen før avslutning, kan du hindre at registerstrukturen skades.
 4. Når du har fullført trinn 3, kan du sammenligne registerstrukturene hvis du ikke ser noen endring i virkemåten. Finn én uskadet og én skadet registerstruktur og sammenlign dem ved hjelp av et sammenligningsverktøy som Windiff.exe.
 5. Finn ut hvilken del av registerstrukturen som vokser. Hvis det viser seg at problemet er at registerstrukturen er blitt for stor, kan du finne ut hvilken del som vokser, og spore dette tilbake til en prosess som skriver til strukturen.
Egenskaper

Artikkel-ID: 822705 – Forrige gjennomgang: 03/19/2008 22:56:01 – Revisjon: 4.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbinfo kbtshoot KB822705
Tilbakemelding