Fjerning av Windows-programvareoppdateringer i feil rekkefølge kan føre til at operativsystemet slutter å virke

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
Operativsystemet virker kanskje ikke som det skal, eller ikke i det hele tatt, etter at du fjerner en Microsoft Windows-programvareoppdatering ved hjelp av verktøyet Legg til eller fjern programmer i kontrollpanelet eller filen Spuninst.exe. Når du fjerner en Windows-programvareoppdatering, kan en advarsel som ligner på følgende, vises:
Installasjonsprogrammet har oppdaget følgende programmer på datamaskinen:
Liste over programvareoppdateringer og programmer
Hvis programvareoppdateringen fjernes, vil disse programmene kanskje ikke kjøre skikkelig. Vil du fortsette?
Årsak
Dette problemet oppstår hvis du fjerner Windows-programvareoppdateringene fra operativsystemet i feil rekkefølge.

Obs!  For å holde filene på operativsystemet konsekvente må du fjerne Windows-programvareoppdateringer i motsatt rekkefølge de ble installert. Fjern den sist installerte Windows-programvareoppdateringen først, fjern deretter den nest nyeste programvareoppdateringen og så videre.

Følgende scenarier kan få operativsystemet til å slutte å virke på riktig måte.

Scenario 1

 1. Du installerer programvareoppdatering 1.
 2. Du installerer en oppdateringspakke som ble utgitt før programvareoppdatering 1.
 3. Du fjerner programvareoppdatering 1.

Scenario 2

 1. Du installerer programvareoppdatering 1.
 2. Du installerer programvareoppdatering 2.
 3. Du fjerner programvareoppdatering 1.
Obs!  Vi støtter ikke disse scenariene. Vi anbefaler ikke at du fjerner programvareoppdateringer.
Løsning
Du kan omgå dette problemet ved å fjerne programvareoppdateringene i motsatt rekkefølge de ble installert.

Scenario 1

 1. Installer programvareoppdatering 1.
 2. Installer en oppdateringspakke som ble utgitt før programvareoppdatering 1.
 3. Fjern oppdateringspakken du installerte i trinn 2.
 4. Fjern programvareoppdatering 1.
 5. Installer oppdateringspakken du installerte i trinn 2, på nytt.

Scenario 2

 1. Installer programvareoppdatering 1.
 2. Installer programvareoppdatering 2.
 3. Fjern programvareoppdatering 2.
 4. Fjern programvareoppdatering 1.
Når du skal finne ut i hvilken rekkefølge programvareoppdateringene ble installert, kan du opprette en TimeLine.log-fil. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd og klikk deretter OK.
 2. Skriv inn følgende kommando ved ledeteksten:
  dir %windir%\*.log /o:d | findstr /i /r /c:q......\.log /c:kb......\.log /c:q......uninst\.log /c:kb......uninst\.log > %systemdrive%\TimeLine.log
 3. Trykk ENTER.
Når du åpner filen TimeLine.log (%systemdrive%\TimeLine.log), vises de installerte programvareoppdateringene i rekkefølge etter dato. De sist installerte programvareoppdateringene vises nederst.

Hvis du vil fjerne en programvareoppdatering, fjerner du programvareoppdateringen som er oppført nederst i filen TimeLine.log. Fortsett deretter oppover. Fjern én programvareoppdatering om gangen til du har fjernet programvareoppdateringen du egentlig vil fjerne.

Hvis det allerede har oppstått et problem fordi du har fjernet en programvareoppdatering i feil rekkefølge, og du bruker Windows XP eller Windows 2000, kan du bruke verktøyet Qfecheck.exe til å finne ut hvilke programvareoppdateringer som kan være ødelagt. Du kan bruke verktøyet Qfecheck.exe til å spore og kontrollere installerte Windows-programvareoppdateringer. Når verktøyet Qfecheck.exe rapporterer at en programvareoppdatering er ødelagt, må du installere denne programvareoppdateringen på nytt for å være sikker på at de riktige filversjonene er installert. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
282784 Qfecheck.exe kontrollerer installasjonen av Windows 2000- og Windows XP-hurtigreparasjoner (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Mer informasjon
Når du installerer en programvareoppdatering, opprettes en avinstalleringsmappe på %SystemRoot%\$NtUninstall[KBArtikkelnummer]$\. Denne avinstalleringsmappen inneholder originalfilene som ble erstattet av programvareoppdateringen.

Når en programvareoppdatering fjernes, kopieres filene fra avinstalleringsmappen tilbake til operativsystemkatalogene. Registernøkler stilles også tilbake til originalverdiene.

Hvis du fjerner en programvareoppdatering som ikke er den sist installerte, mottar du en advarsel som ligner på følgende:
Installasjonsprogrammet har oppdaget følgende programmer på datamaskinen:
Liste over programvareoppdateringer og programmer.
Hvis programvareoppdateringen fjernes, vil disse programmene kanskje ikke kjøre skikkelig. Vil du fortsette?
Denne meldingen inneholder en liste over alle programvareoppdateringer og programmer du har brukt på datamaskinen, siden du brukte programvareoppdateringen du prøver å fjerne. Når du installerer programvareoppdateringer i uovervåket modus ved hjelp av kommandolinjebryteren /quiet eller /passive, mottar du ikke denne advarselen, og fjerningen av programvareoppdateringen fortsetter.

Hvis du vil ha mer informasjon om kommandolinjebryteralternativene som er tilgjengelige når du installerer Windows-programvareoppdateringer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
262841 Kommandolinjealternativer for programvareoppdateringspakker for Windows (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Vanligvis er programmer ikke avhengig av programvareoppdateringer, men de kan være avhengig av oppdateringspakker. Kontakt programvareutvikleren eller en aktuell nyhetsgruppe hvis du har spørsmål om et programs avhengigheter av en bestemt programvareoppdatering eller oppdateringspakke.

Windows-oppdateringspakker er kumulative. Problemer som er løst i én oppdateringspakke, er også løst i etterfølgende oppdateringspakker. Når du skal finne ut om en programvareoppdatering er inkludert i en oppdateringspakke, undersøker du listen Legg til eller fjern programmer. Etter en installasjon av en oppdateringspakke vises ikke programvareoppdateringer som er en del av den sist installerte Windows-oppdateringspakken, i listen Legg til eller fjern programmer, siden installasjonen av oppdateringspakken fjernet disse oppføringene fra listen.

Du kan også lese følgende KB-artikler for å finne ut om en programvareoppdatering er inkludert i en bestemt Windows Service Pack:
324720 Liste over feil som er løst i Windows XP Service Pack 1 og Windows XP Service Pack 1a
327194 Liste over feil som er løst i Windows 2000 Service Pack 4 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
320853 Liste over feil som er løst i Windows 2000 Service Pack 3 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Eksempelscenarier

Scenario 1
 1. Du installerer Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) på en datamaskin.
 2. Du installerer en programvareoppdatering utgitt etter Service Pack 4 (SP4).
 3. Du installer Windows 2000 SP4.

  Obs!  Ved installasjonen av oppdateringspakken kontrolleres versjonen av programvareoppdateringen. Programvareoppdateringsfiler av en senere versjon erstattes ikke.
 4. Senere fjerner du programvareoppdateringen utgitt etter Windows 2000 SP4.
Når programvareoppdateringen fjernes, erstattes filene i operativsystemkatalogene med filene fra avinstalleringsmappen for programvareoppdateringen. Denne mappen ble opprettet da programvareoppdateringen ble installert. Disse filene er versjonene før Windows 2000 SP4. Dette kan føre til manglende samsvar mellom disse filene og andre operativsystemfiler. Derfor kan Windows slutte å virke.
Scenario 2
 1. Du installer Windows XP-programvareoppdatering 828274 på en datamaskin.
 2. Du installerer Windows XP-programvareoppdatering 820128.
 3. Senere fjerner du Windows XP-programvareoppdatering 828274.
Programvareoppdatering 828274 oppdaterer kjernefiler. Programvareoppdatering 820128 oppdaterer kjernefiler, men den oppdaterer også Services.exe. Programvareoppdatering 820128 oppdaterer ikke Ntdll.dll. Når du fjerner programvareoppdatering 828274, erstattes kjernefilene i operativsystemkatalogen med originalfilene fra avinstalleringsmappen i katalogen. Dette kan føre til manglende samsvar mellom filer fordi de originale kjernefilene kanskje krever andre versjoner av Services.exe og Ntdll.dll enn versjonene fra programvareoppdatering 820128 som for øyeblikket er på systemet. Denne mangelen på samsvar kan få Windows til å virke på feil måte eller slutte å virke.

Obs!  Vi støtter ikke disse scenariene. Vi anbefaler ikke at du fjerner programvareoppdateringer.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare, verktøy og tillegg, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
Hvis du vil ha mer informasjon om Update.exe, pakkeinstallasjonsprogrammet for Windows og Windows-komponenter, kan du lese hvitboken "Inside Update.exe - the package installer for Windows and Windows components" (Alt om Update.exe – pakkeinstallasjonsprogrammet for Windows og Windows-komponenter) på følgende Microsoft-webområde:
Egenskaper

Artikkel-ID: 823836 – Forrige gjennomgang: 04/11/2005 05:56:09 – Revisjon: 5.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional SP1a, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1a, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP4

 • kbsetup kbenv kbtshoot kbprb kberrmsg kbnofix kbbug KB823836
Tilbakemelding