Meldinger vises i den frakoblede mappen for søppelpost, ikke i den tilkoblede mappen for søppelpost i Outlook 2003

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Merknad

Symptom
Når du bruker en fil for frakoblede mapper (OST) og arbeider frakoblet, vil du kanskje se en melding i mappen for søppelpost som ikke vises i denne mappen når du arbeider tilkoblet. Dette problemet kan oppstå selv om søppelpostfilteret er riktig angitt.
Årsak
Dette problemet kan oppstå når du bruker Outlook og en Microsoft Exchange Server-e-postkonto i frakoblet modus, og Exchange-e-postkontoen ikke er i bufret Exchange-modus. Når Outlook synkroniseres med Exchange Server-datamaskinen, leveres meldingen til innboksen. Når du arbeider frakoblet, flyttes meldingen i innboksen til mappen for søppelpost hvis du ikke åpner meldingen. Når du synkroniserer med Exchange Server-datamaskinen på nytt, lastes søppelposten opp til mappen for søppelpost i Exchange Server-postboksen.

Obs!  Dette problemet oppstår ikke hvis du bruker en Exchange Server-e-postkonto i bufret Exchange-modus.
Workaround
Du kan omgå dette problemet ved å synkronisere de frakoblede og tilkoblede mappene manuelt. Bruk en av følgende metoder for å gjøre dette:
 • Hvis du vil synkronisere en valgt mappe, velger du Send og mottaVerktøy-menyen, og deretter klikker du mappen.
 • Hvis du vil synkronisere alle mapper som er konfigurert for frakoblet bruk, velger du Send og mottaVerktøy-menyen, og deretter klikker du Send/motta alle.
Mer informasjon
Når du bruker Outlook 2003 og du kobler til en Exchange Server 2003-datamaskin, kan du bruke søppelpostfilteret på Exchange Server-datamaskinen for å oppnå grunnleggende filtrering av søppelpost. Du kan legge til en avsender i listen over avsendere du stoler på eller listen over blokkerte avsendere, så vil Exchange Server-datamaskinen filtrere e-posten før den leveres til Outlook-klienten. Denne funksjonen gir bare filtrering av søppelpost for meldinger som samsvarer med en oppføring i listen over avsendere du stoler på eller listen over blokkerte avsendere.

Når du bruker en e-postkonto i bufret Exchange-modus og en fil med personlige mapper (PST) i Outlook, lagres listen over blokkerte avsendere på serveren, og den er tilgjengelig fra alle datamaskiner på nettverket. Exchange Server-datamaskinen bruker listen over blokkerte avsendere til å evaluere meldinger. Når en avsender i listen over blokkerte avsendere sender en melding til deg, flyttes meldingen til mappen for søppelpost på serveren.

Bruk følgende retningslinjer for å beskytte datamaskinen mot søppelpost:
 • Angi beskyttelsesnivået mot søppelpost til Bare Sikker-lister, slik at Outlook bare leverer meldinger til innboksen fra domenenavn og e-postadresser i listen over avsendere du stoler på og listen over mottakere du stoler på.
 • Slett alle meldinger du tror er søppelpost, permanent, i stedet for å flytte dem til mappen for søppelpost.
 • Kontroller at Outlook ikke er konfigurert til å laste ned bilder og annet innhold i HTML-meldinger automatisk. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. I Outlook 2003 klikker du AlternativerVerktøy-menyen.
  2. Klikk kategorien Sikkerhet, og klikk deretter Endre innstillinger for automatisk nedlasting.
  3. Klikk for å merke av for Ikke last ned bilder eller annet innhold automatisk i e-post i HTML-format, og klikk deretter OK.
 • Kontroller at nedlastinger fra webområder i sikkerhetssoner ikke er tillatt. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. I Outlook 2003 klikker du AlternativerVerktøy-menyen.
  2. Klikk kategorien Sikkerhet, og klikk deretter Endre innstillinger for automatisk nedlasting.
  3. Klikk for å fjerne merket for Tillat nedlasting fra webområder i denne sikkerhetssonen: Klarert sone, og klikk deretter OK.
 • Deaktiver automatisk behandling av møteinnkallelser og lese- og leveringsbekreftelser. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. I Outlook 2003 klikker du AlternativerVerktøy-menyen.
  2. Klikk Kalenderalternativer.
  3. Klikk Ressursplanlegging, klikk for å fjerne merket for Godta møteinnkallelser og behandle avlysninger automatisk, og klikk deretter OK.
Obs!  Hvis du bruker bufret Exchange-modus, lagres en kopi av Exchange-postboksen på datamaskinen i en OST-fil. Ved hjelp av denne kopien kan du arbeide tilkoblet eller frakoblet uten avbrudd, og dataene kan synkroniseres automatisk eller manuelt.
Egenskaper

Artikkel-ID: 823920 – Forrige gjennomgang: 06/13/2005 15:22:00 – Revisjon: 1.1

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbprb kbstore KB823920
Tilbakemelding