MS04-030: Et sikkerhetsproblem i WebDAV XML-meldingshåndtereren kan føre til tjenestenekt

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS04-040. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen, inkludert informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, går du til ett av følgende Microsoft-webområder:
Obs!  Programvareoppdateringen for WebDAV, som er tilknyttet Microsofts sikkerhetsbulletin MS04-030, inneholder en ny oppføring for IIS-metabasen, med navnet WebDAVMaxAttributesPerElement.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne nye oppføringen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
888164 Det kan oppstå et tjenestenekt-angrep hvis du sender XML-inndata til en WebDAV-server, og XML-en har mange attributter for hvert XML-element
oppdater sikkerhetsoppdatering sikkerhet feil problem sikkerhetsproblem skadelig angriper utnytte register uautorisert buffer overløp overflyt spesialutformet omfang spesiallaget tjenestenekt (denial of service) DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikkel-ID: 824151 – Forrige gjennomgang: 03/29/2006 09:31:08 – Revisjon: 3.5

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Services version 5.1

  • kbqfe kbhotfixserver kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix KB824151
Tilbakemelding