Skrive ut fra en Windows-basert virtuell maskin i Virtual PC

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen omhandler de forskjellige modiene du kan bruke for å skrive ut fra en Microsoft Windows-baserte virtuell maskin i Virtual PC.
Mer informasjon

Utskriftmodi for Virtual PC

Virtual PC 5.0 og nyere har tre utskriftsmodier:
 • Emulated printing
 • Networked printing
 • Universal serial bus (USB) printing
Når du bruker Emulated printing, sender Windows dokumentet til en virtuell skriver. Deretter bruker Virtual PC utskriftssystemet for Apple Mac OS til å skrive ut dokumentet fra standardskriveren på Macintosh-datamaskinen.

Når du bruker Networked printing, sender Windows dokumentet til en Windows-basert nettverksskriver ved hjelp av Windows-baserte skriverdrivere. Network printing utnytter alle fordelene ved skriverens utskriftsfunksjoner.

Når du bruker USB printing, sender Windows dokumentet direkte til skriveren, enten via USB eller gjennom nettverket. USB printing utnytter alle fordelene ved skriverens utskriftsfunksjoner.

Følgende metoder forklarer hvordan du konfigurerer og installerer de forskjellige utskriftsalternativene for Virtual PC-versjonene 5 og 6.

Metode 1: Konfigurere Emulated Printing i Windows

Hvis du har installert ditt eget eksemplar av Windows, må du bruke veiviseren for skriver i Windows for å installere den riktige Macintosh-skriveren.

Mac OS-oppsett

Hvis du aldri har skrevet ut til skriveren fra et Macintosh-program før, må du installere de riktige Macintosh-skriverdriverne (hvis de ikke allerede er installert) og velge skriveren i Apple Mac OS 9 Chooser eller Apple Mac OS X Printer Center som standardskriver. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og konfigurerer skriverdrivere, kan du se det relevante Apple Mac OS Help Center-emnet.Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på datamaskinen du bruker. Hvis dette er tilfellet, kan du se i produktdokumentasjonen for å finne ut hvordan du fullfører denne fremgangsmåten.

Oppsett for Windows-basert virtuell datamaskin

Installere driveren for Macintosh-skriveren (blekkskriver)
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Skrivere.
 2. Dobbeltklikk Legg til skriver.
 3. Klikk Neste.
 4. Klikk En lokal skriver koblet til denne datamaskinen.
 5. Klikk for å fjerne merket for Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk.
 6. Klikk Neste.
 7. Klikk LPT1-porten, og klikk deretter Neste.
 8. Klikk Epson i Produsenter-boksen.
 9. I Skrivere-boksen klikker du Epson AP-3260 og deretter Neste.
 10. Skriv inn Mac Printer (Inkjet) under Skrivernavn.
 11. Klikk Ja under Vil du bruke denne skriveren som standardskriver.
 12. Klikk Neste, og klikk deretter Ikke del denne skriveren.
 13. Klikk Neste, og klikk deretter Nei under Vil du skrive ut en testside?.
 14. Klikk Neste og deretter Fullfør.
Installere driveren for Macintosh-skriveren (PostScript)
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Skrivere.
 2. Dobbeltklikk Legg til skriver.
 3. Klikk Neste.
 4. Klikk En lokal skriver koblet til denne datamaskinen.
 5. Klikk for å fjerne merket for Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk.
 6. Klikk Neste.
 7. Klikk LPT1-porten, og klikk deretter Neste.
 8. Klikk Apple i Produsenter-boksen.
 9. I Skrivere-boksen klikker du Apple LaserWriter II NT, og deretter klikker du Neste.
 10. Skriv inn Mac Printer (PostScript) under Skrivernavn.
 11. Klikk Ja under Vil du bruke denne skriveren som standardskriver.
 12. Klikk Neste, og klikk deretter Ikke del denne skriveren.
 13. Klikk Neste, og klikk deretter Nei under Vil du skrive ut en testside?.
 14. Klikk Neste og deretter Fullfør.

Metode 2: Konfigurere nettverksutskrifter

Hvis du skriver til en skriver som inngår i et Windows-basert nettverk, kan du følge denne fremgangsmåten:

Mac OS-oppsett

Det kreves ikke oppsett i Mac OS. Network printing bruker ikke skriversystemet for Macintosh-datamaskinen.

Oppsett for Windows-basert virtuell datamaskin

 1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Skrivere.
 2. Dobbeltklikk Legg til skriver.
 3. Klikk Neste.
 4. Klikk Nettverksskriver, og klikk deretter Neste.
 5. Klikk Bla gjennom for å finne den delte skriveren på nettverket.
 6. Klikk OK og deretter Neste.
 7. Angi skrivernavnet. Klikk Neste.
 8. Skriv ut en testside, og klikk deretter Fullfør.
 9. Windows konfigurerer skriveren, og deretter kopierer den skriverdriveren gjennom nettverket.

Metode 3: Konfigurere USB Printing

Hvis du vil utnytte fordelene med USB-skriverens funksjoner, må du konfigurere Windows med spesifikk kunnskap om skriveren.Hvis du vil bruke USB printing, må skriveren være direkte tilkoblet Macintosh-datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel. Hvis skriveren bruker en USB-til-seriell portadapter eller en USB-til-parallell portadapter, må du bruke Emulated printing.

USB printing krever også en USB-skriverdriver for Windows. Tidligere versjoner av Windows (Microsoft Windows 95 og Windows NT) kan ikke bruke USB printing fordi disse operativsystemene ikke inkluderer støtte for USB-enheter.Når du kjører en virtuell maskin som er konfigurert til å bruke USB printing, er ikke skriveren tilgjengelig for Mac OS eller for andre virtuelle maskiner.

Mac OS-oppsett

Det kreves ikke oppsett i Mac OS. USB printing bruker ikke skriversystemet for Macintosh-datamaskinen.

Sette opp Virtual PC

 1. Start Virtual PC.
 2. Klikk Settings i dialogboksen Virtual PC List.
 3. Klikk USB.
 4. Merk av for Enable USB.
 5. Klikk for å merke av for USB-skriveren du vil bruke.
 6. Klikk OK.
Obs!  Når du aktiverer USB i Virtual PC, kobler den effektivt skriveren fra Macintosh-datamaskinens USB-port og kobler den til den virtuelle USB-porten på den virtuelle maskinen. Når den virtuelle maskinen kjører, er ikke skriveren tilgjengelig for Mac OS. Hvis Mac OS prøver å bruke skriveren mens den Windows-baserte virtuelle maskinen kjører, oppfører Mac OS seg som om skriveren er fysisk koblet fra, og det genereres en feilmelding.

Vanligvis returnerer skriveren automatisk til Mac OS-kontroll når du lukker vinduet for den virtuelle maskin, eller når du lukker Virtual PC. Noen ganger kan det hende at skriveren ikke vises i Mac OS når Virtual PC utgir den. Hvis dette problemet oppstår, må du fysisk slå av skriveren, koble fra USB-kabelen, slå skriveren på og koble den til igjen.

Oppsett for Windows-basert virtuell maskin

Fremgangsmåten for oppsett av en Windows USB-skriver for en virtuell maskin er den samme som for en reell PC. Hvis du har CDen som ble levert med skriveren, kan du følge instruksjonene som ble levert med den. Hvis du har lastet ned skriverdriveren fra skriverens produsent, kan du følge instruksjonene som ble levert med skriveren. Kontroller at du følger produsentens instruksjoner nøyaktig. Rekkefølgen på de forskellige trinnene kan være avgjørende.

Obs!  Epson-skrivere krever spesielle oppsettsinstruksjoner.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824613 Bruke Epson USB-skrivere med Virtual PC (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut fra Virtual PC 6.0, kan du se hjelpeemnet How to Print with Virtual PC:
 • Klikk How to Print with Virtual PCHelp-menyen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut fra Virtual PC 5.0, kan du se hjelpeemnet About Printing:
 1. Klikk Virtual PC HelpHelp-menyen.
 2. Klikk Help Topics, og klikk deretter Printing.
Du får tilgang til hjelpeemnet for Virtual PC fra Help Center ved hjelp av følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Mac HelpHelp-menyen.
 2. Klikk Virtual PC Help i Help Center-ruten.
 3. Klikk Help Topics, og klikk deretter Printing.
Egenskaper

Artikkel-ID: 824366 – Forrige gjennomgang: 12/08/2015 03:44:37 – Revisjon: 3.0

Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprint kbhowto KB824366
Tilbakemelding