Oversikt over sikkerhetsoppdatering for Word 2002: 03.09.03

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis du vil ha en Microsoft Word 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 824936.

Hvis du ha en versjon av denne artikkelen for Microsoft Word 97 og Word 98 for Microsoft Windows 98 japansk versjon, se 827647.
Sammendrag
Microsoft har lansert en oppdatering for Microsoft Word 2002. Denne oppdateringen løser en feil i Word 2002 som tillater at usignerte makroer i spesielt utformede dokumenter kjøres automatisk, uansett hvilke innstillinger brukeren har angitt for makrosikkerhetsnivå. Denne Word 2002-oppdateringen er en del av Microsofts kontinuerlige arbeid for å tilby kundene de nyeste produktoppdateringene.

Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer sikkerhetsoppdateringen for Word 2002: KB824934.
Mer informasjon

Laste ned og installere oppdateringen

Viktig! Før du installerer denne oppdateringen, må du kontrollere at følgende krav er oppfylt:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Før du installerer denne oppdateringen, må du installere Windows Installer 2.0 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon om dette kravet, se avsnittet Krav til oppdatering av Windows Installer i denne artikkelen.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Før du installerer denne oppdateringen, må du installere Office XP SP-2.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Office XP Service Pack 2, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  325671 OFFXP: Oversikt over Office XP Service Pack 2

Klientoppdatering

Hvis du installerte Word fra en CD-ROM, har du følgende to alternativer:
 • Bruk webområdet Produktoppdateringer for Office til å installere de siste oppdateringene automatisk, inkludert alle tilgjengelige service packs og oppdateringer.

  - eller -
 • Installer bare sikkerhetsoppdatering KB824934 for Word 2002 ved å følge trinnene som er beskrevet senere i denne artikkelen.
Obs! Microsoft anbefaler at du installerer klientoppdateringen fra webområdet Produktoppdateringer for Office. Webområdet Produktoppdateringer for Office finner ut hvilken Microsoft Office-installasjon du har, og du får vite hva du trenger å installere for at din Office-installasjon skal være oppdatert.

Webområdet Produktoppdateringer for Office

Hvis du vil at webområdet Produktoppdateringer for Office skal finne de nødvendige oppdateringene som du må installere på datamaskinen, går du til følgende webområde for Microsoft: Når søket er fullført, får du en liste over anbefalte oppdateringer som du kan godkjenne. Klikk Start installasjonen for å fullføre prosessen.

Installer bare sikkerhetsoppdatering for Word 2002 KB824934

Følgende fil kan lastes ned fra Microsofts nedlastingssenter:
Last nedLast ned OfficeXP-KB824934-Client-Enu.exe nå.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen lagres på sikkerhetsforbedrede servere som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.

Når du har klikket koblingen for å laste ned oppdateringen, følger du disse trinnene:
 1. Klikk Lagre for å lagre filen OfficeXP-kb824934-client-enu.exe i den valgte mappen.
 2. I Windows Utforsker dobbeltklikker du OfficeXP-kb824934-client-enu.exe.
 3. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 5. Sett inn CD-ROMen for Office XP hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.
 6. Når du får en melding om at installasjonen ble fullført, klikker du OK.
Obs! Du kan ikke fjerne oppdateringen etter at du har installert den. Hvis du vil gå tilbake til en installasjon slik den var før oppdateringen ble installert, må du fjerne Office XP og deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.

Administrativ oppdatering

Hvis du installerte Office XP fra en server, må systemansvarlig installere den administrative oppdateringen på serveren og deretter distribuere oppdateringen til datamaskinen din.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsofts nedlastingssenter:
Last nedLast ned OfficeXP-KB824934-Fullfile-Enu.exe nå.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen lagres på sikkerhetsforbedrede servere som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.
Hvis du er systemansvarlig, følger du disse trinnene etter at du har klikket koblingen for å laste ned den administrative oppdateringen:
 1. Klikk Lagre for å lagre filen OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe i den valgte mappen.
 2. I Windows Utforsker dobbeltklikker du OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe.
 3. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 5. I boksen Angi plasseringen for de utpakkede filene skriver du inn c:\KB824934 og klikker deretter OK.
 6. Klikk Ja når du blir bedt om å opprette en mappe.
 7. Hvis du kjenner fremgangsmåten for å oppdatere administrasjonsinstallasjonen, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i boksen Åpne
  msiexec /a adminbane\MSI-fil/p C:\KB824934\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  deradminbane er banen til det administrative installasjonspunktet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel Data1.msi), ogMSP-fil er navnet på den administrative oppdateringen.

  Obs! Du kan legge til /qb+ i kommandolinjen slik at dialogboksen Administrasjonsinstallasjon av Office XP og dialogboksen Lisensavtale for sluttbrukere ikke vises.
 8. Hvis du vil distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjoner, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /iadminbane\MSI-fil REINSTALL=Funksjonsliste REINSTALLMODE=vomu
  der adminbane er banen til det administrative installasjonspunktet for Office XP (for eksempel C:\OfficeXP), MSI-fil er MSI-databasepakken for Office XP-produktet (for eksempel Data1.msi), ogFunksjonsliste er listen over funksjonsnavn (skiller mellom store og små bokstaver) som må installeres på nytt for oppdateringen. Hvis du vil installere alle funksjonene, kan du bruke REINSTALL=ALL, eller du kan bruke funksjonen(e):
  • WORDFiles
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer den administrative installasjonen og distribuerer den til klientdatamaskiner, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: Slik installerer du en oppdatering for en administrativ installasjon
Denne artikkelen inneholder standardinstruksjoner om hvordan du installerer en administrativ oppdatering. Du kan også se artikkelen nedenfor i Microsoft Office Resource Kit. Dette gjør du ved å besøke følgende Microsoft-webområde:

How to Determine If the Update Is Installed

Oppdateringen inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
Filnavn  Versjon ------------------------ Winword.exe 10.0.5522.0
Følg trinnene nedenfor for å finne ut hvilken versjon av Word 2002 som er installert på datamaskinen.

Obs! Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
 1. Klikk Start og deretter Søk.
 2. I ruten Søkeresultater klikker du Alle filer og mapper under Søkehjelperen.
 3. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn Winword.exe og klikker deretter Søk.
 4. I listen over filer høyreklikker du Winword.exe, og deretter klikker du Egenskaper.
 5. I Versjon-kategorien kontrollerer du hvilken versjon av Word som er installert på datamaskinen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår hvilken versjon av Word 2002 som er installert på datamaskinen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
291331 SLIK: Kontrollere versjonen for et Office XP-produkt
Obs! Hvis sikkerhetsoppdatering KB824934 for Word 2002 allerede er installert på datamaskinen, får du følgende feilmelding når du prøver å installere sikkerhetsoppdateringen for Word 2002: KB824934:
Oppdateringen er allerede installert, eller den er inkludert i en oppdatering som allerede er installert.

Oppdateringskrav for Windows Installer

Du må ha Windows Installer 2.0 eller senere for å installere oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) inneholder Windows Installer 2.0 eller senere. Hvis du vil installere den siste versjonen av Windows Installer, går du til ett av følgende webområder for Microsoft:

Windows Installer for Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer for Microsoft Windows NT 4.0 og Windows 2000:

Liste over problemer løst i denne oppdateringen

Sikkerhetsoppdatering KB824934 for Word 2002 løser problemene som er beskrevet i disse Microsoft Knowledge Base-artiklene.

320902 WD2002: Slettet tekst vises på nytt i dokumentet når du har sett gjennom endringene
327667 FIX Word2002: IOleObject::DoVerb returnerer RPC_E_SERVERFAULT når enkelte dokumenter åpnes
330300 WD2002: Feilmelding 4198 når du lukker et tabellobjekt i Word
326041 WD2002: Du kan ikke merke rammen eller teksten i rammen når du oppretter et Word-dokument som inneholder en ramme
325620 WD2002: Dokument med et innebygd objekt ber om lagring når du har angitt egenskapen Lagret
292097 WD2002: Det skjer ingenting når du klikker et bilde som inneholder en hyperkobling
328474 WD2002: Mal med én side åpnes som en mal med to sider
325527 WD2002: Dokument trykt med bred høyremarg og liten tekst hvis du deaktiverer bobler
331945 WD2002: BeforeClose-hendelsen kjøres ikke når det ikke er merket av for Vinduer på oppgavelinjen.
331941 WD2002: Angivelse av DeletedTextMark-egenskapen med revisjonsbobler deaktivert fører til feil dokumentformatering
329040 PPT2002: Autofigurer vises kanskje ikke når du bruker Microsoft Word og limer inn en tabell som inneholder autofigurer, i en Microsoft PowerPoint-presentasjon
332114 WD2002: Skrifter endres i skjemafelt for tekst
331899 WD2002: Rotert tekst i en tabell skrives kanskje ikke ut rotert som forventet
810162 WD2002: Oppgaveruten vises ikke ved oppstart
292158 WD2002: Alle dokumentsidetall endres uventet til 0 (null)
329815 WD2002: Når du har sjekket inn et dokument, kjøres ikke makroene AutoOpen eller Document_open som forventet
328092 WD2002: Innsatte tabeller er ikke justert når du åpner dokumentet på nytt
329587 WD2002: Skriveren ignorerer egendefinert N opp-innstilling i Word
316270 WD2000: Feilmelding om ukjent tegn eller resultatet null når felt inneholder tegnet E eller N
328232 WD2002: Feilmelding når du prøver å redigere kompliserte tabeller
292174 WD2002: Feilmelding: Formateringen i dette dokumentet er for kompleks. Lagre dokumentet nå.
329280 WD2002: Tekst du sletter og merker som skjult, skrives ut når du bruker funksjonen Spor endringer
328683 WD2002: Tekst går tapt eller er skjult i Word-dokumentet når du bruker VBA-metoden SaveAs
331325 FIX: Word 2002 kan droppe tastaturinndata i Windows 98 og Windows Me når tilgjengelighetsklient kjører
328100 WD2002: Feilmeldingen Navnet eller banen til dokumentet er ugyldig når du åpner et dokument
235678 WD2002: Feilmelding i veiviseren Legal Pleading: Kan ikke kopiere prosjektelementet
327043 WD2002: Word sorterer kolonnene på feil måte
811946 Outlook slutter å svare (henger) når du svarer på en e-postmelding
811930 WD2002: Word avsluttes når du kopierer og limer inn deler av et dokument
328707 WD2002: Tabeller i topptekst og bunntekst flyttes til høyre når du åpner et Word 2002-dokument
327871 WD2002: Funksjonen Sammenlign og flett dokumenter viser unøyaktige endringer
812637 WD2002: Når du bruker Word 2002 til å åpne et Word 97-dokument, beholder ikke NumberPosition-egenskapen en angitt verdi
328528 WD2002: Excel-diagram limes inn som et objekt i ikke-engelsk versjon
329976 WD2002: Tabeller på én side utvides slik at de dekker to sider
290981 WD2002: Dialogboksen for koding av filkonvertering vises når du åpner en tekstfil
327579 WD2002: Måned og dag vises ikke i forventet rekkefølge i et dokument for utskriftsfletting som er koblet til en ekstern datakilde
330432 WD2002: Tekst mister avsnittsnummerering når den limes inn i et nytt dokument
324328 WD2002: Spørsmål om passord når du lukker et Word-dokument du åpnet i en webleser
810361 FIX: Uformatert tekstkobling gir feil ved innsetting eller oppdatering i en tabell
814482 WD2002: Spor endringer plasserer boble på feil sted når du sletter fotnotetekst
814407 WD2002: Avbryting av lagring av et dokument som inneholder sporede endringer eller kommentarer, oppretter en falsk post i DMS
815006 WD2002: Metoden VBA Find.Execute ReplaceAll returnerer ikke det opprinnelige valget
329808 WD2002: Word-objekter konverteres til grafikk når du bruker Lukk-knappen til å lukke og lagre et dokument
814137 WD2002: Skrift endres når tegn skrives inn i IME fra tredjepart
814507 WD2002: Bilder i dokument åpnet på diskett eller nettverksstasjon endres til rød X når du bruker egendefinert program
286864 WD2002: Kan ikke bla fremover eller bakover på webverktøylinjen
331492 WD2002: Excel-regnearkobjekt med fargetekst skrives ut i svart
813815 WD2002: Betinget felt som refererer til autotekst-oppføringer, oppdateres ikke ordentlig første gang
815621 WD2002: Egendefinert verktøylinje i mal fører til feil i Word ved avslutning
814673 WD2002: Rader eller kolonner mangler i et innlimt Microsoft Excel-regneark
327037 WD2000: Excel-regneark med koblinger til Word-bokmerker oppdateres kanskje ikke
816476 WD2002: Skrifter endres i skjemafelt for tekst som du setter inn ved hjelp av autotekst
816478 WD2002: Flere kopier av samme listestil i formateringsruten
813816 WD2002: Avsnittsmerke i toppteksten forblir den samme når du har slettet teksten i toppteksten
815621 WD2002: Egendefinert verktøylinje i mal fører til feil i Word ved avslutning
329809 WD2002: Oversettingstjenesten starter ikke når du bruker en proxy-server med enkel godkjenning
330575 WD2002: Italiensk: Antall linjer på siden kan endres når du har angret en redigering som automatisk delte et ord
818052 WD2002: Word ignorerer innstilling for Sider per ark når du skriver ut fra dialogboksobjektet wdDialogFilePrint
815193 WD2000: Stikkordet er oppført som én forekomst i stikkordregistret
818328 WD2002: Teksten som brytes rundt en tabell med tekstretning fra høyre mot venstre, vises under tabellen i et utskrevet dokument
308937 FEIL: Word 2002 returnerer en feil ved kall til IPrint::Print, selv om dokumentet skrives ut
818791 WD2002: RFT-filer åpnes sakte og rulles sakte
813817 WD2000: Nestede bokmerker i RTF-dokumentet endres når du åpner dokumentet
820734 WD2002: Inkludert fil som inneholder flettefelt, undertrykker ikke tomme linjer i utskriftsfletting
822528 WD2002: Kontrollverktøykassen styrer tilbakestilling til utformingsmodus når du ruller i et dokument
822891 WD2002: Figurer som inneholder tekst, får ny størrelse når du åpner et Word 2000-dokument i Word 2002
821526 Word 2002 krasjer når du skriver ut et dokument i bakgrunnen
822847 WD2002: Feilmeldingen Det har oppstått et problem når du åpner et dokument
823200 WD2002: Kryssreferansefelt i et sammenlignet dokument vises som null
290981 WD2002: Dialogboksen for koding av filkonvertering vises når du åpner en tekstfil
293005 OL2002: Outlook-vedlegg vises i Sist brukte-listen
823476 Kan ikke lagre endringer i et nettverksdelt Word-dokument
823154 Når du legger inn bokmerker for flere ListNum-felt, er alle kryssreferansen de samme


Sikkerhetsoppdatering KB824934 for Word 2002 retter opp problemer som er dokumentert i Microsofts sikkerhetsbulletin MS03-035. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
827653 MS03-035: Feil i Microsoft Word kan føre til at makroer kjøres automatisk


Sikkerhetsoppdatering KB824934 for Word 2002 løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:

WD2002: Word kan ikke utføre en ny utskriftsfletting i samme Word-økt

Når du bruker Word sammen med et dokumenthåndteringssystem (DMS) og prøver å utføre flere utskriftsflettinger, kan du flette poster fra tekstdatakilden første gang, men du kan ikke flette postene en gang til i samme Word-økt.

INCLUDETEXT-feltet i et Word-dokument som er sendt som e-post, kan inkludere tekst fra en annen fil

Når du returnerer et Word-dokument som inneholder et INCLUDETEXT-felt, i en e-postmelding når Word er redigeringsprogram for e-post, kan innholdet i en annen fil på datamaskinen bli inkludert i det returnerte Word-dokumentet.

Start på avsnitt overskrives

Når du skriver ut et dokument med funksjonen Automatisk orddeling i dokumentet aktivert, kan slutten på forrige avsnitt overskrive starten på avsnittet.

WD2002: Funksjonen for utskriftsfletting fletter ikke alle tegnene i datakilden

Når du bruker funksjonen Utskriftsfletting i Word 2002, kan noen av spesialtegnene gå tapt eller bli erstattet med et mellomrom, for eksempel tegnkode 0172 (fast mellomrom).

WD2002: Endringene brukes ikke hvis den siste endringen er en skriftendring hvis du trykker CTRL + Y for å gjenta en handling

Når du trykker tastekombinasjonen CTRL + Y for å gjenta en handling i Word 2002, brukes ikke endringen på den merkede tekstlinjen hvis den siste endringen er en skriftendring eller endring av skriftstørrelse.

Word slutter å svare når du limer inn et merket område som RTF i andre programmer

Når du kopierer et stort merket tekstområde og deretter limer inn teksten som rikt tekstformat (RTF) i et annet program, kan det hende Word slutter å svare.

WD2000: Feilmelding når du prøver å lukke åpne meldinger

Hvis du har flere åpne meldinger fra en fil med personlige mapper (PST) i Outlook 2000 og du har Word som redigeringsprogram for e-post, får du feilmeldingen, og Word 2000 eller Outlook 2000 kan slutte å svare når du prøver å lukke hver enkelt åpne melding ved å klikke X-knappen øverst til høyre i meldingen:
Ikke nok minne eller diskplass. Kan ikke vise den angitte skriften.

Word er tregt ved gjentakelse gjennom en avsnittssamling i et dokument for utskriftsfletting

En Word 2002 Visual Basic for Applications-rutine (VBA) som går gjennom avsnittssamlingen for et dokument, kjører svært sakte når en datakilde for utskriftsfletting er koblet til dokumentet.

Word-dokument åpnet i Microsoft Internet Explorer kan bli uventet avsluttet

Når du klikker Tilbake-knappen i Internet Explorer, kan Word bli uventet avsluttet. Dette problemet kan forekomme når Word 2002-dokumentet som er åpnet i Internet Explorer, inneholder ActiveX-kontroller (tekstbokser).

Lange kommentarer kan bli trunkert eller vises kanskje ikke fullstendig i skjermtipset

Når du holder musepekeren over en kommentar i et Microsoft Word-dokument, kan ett av følgende problemer forekomme:
 • En del av kommentaren vises kanskje i kommentarens skjermtips.
 • Kommentaren vises kanskje ikke i kommentarens skjermtips.

Katalogutskriftsfletting til en tabell fører til at tabellen blir skadet

Når du utfører en katalogutskriftsfletting i en tabell ved hjelp av en tekstfil, kan tabellen i katalogutskriftsflettingen bli skadet når datakilden inneholder linjeskift.

Hyperkoblinger satt inn i en e-postmelding i RTF-format vises sammenslått

Når du bruker Microsoft Word som redigeringsprogram for e-post i Microsoft Outlook, vises ikke vedleggene (hyperkoblingene) atskilt hvis du setter inn flere vedlegg som hyperkoblinger i en e-postmelding i RTF-format. I stedet vises hyperkoblingene sammenslått.

Når du skriver ut et dokument som inneholder et NUMPAGES-felt, blir ikke NUMPAGES-feltet oppdatert, og resultatet av feltet kan bli skrevet ut med feil verdi. Dette problemet kan oppstå når følgende betingelser er oppfylt:
 • Alternativet Oppdater felt i kategorien Skriv ut (klikk AlternativerVerktøy-menyen) er aktivert.
 • En topptekst i dokumentet inneholder et INCLUDEPICTURE-, EMBED- eller LINK -felt.
 • INCLUDEPICTURE-, EMBED- eller LINK-feltet er linjebundet med tekst.
 • Du sletter tekst og reduserer dermed antallet sider i dokumentet, og deretter skriver du ut dokumentet.

Postnummer mangler når du fletter med Microsoft Outlook-kontakter

Når du utfører en utskriftsfletting og bruker Kontakter i Outlook som datakilde, er det ikke sikkert postnummeret flettes når du bruker flettefeltet for adresseblokk.
Egenskaper

Artikkel-ID: 824934 – Forrige gjennomgang: 02/07/2014 01:56:23 – Revisjon: 6.4

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824934
Tilbakemelding