Oversikt over sikkerhetsoppdatering for Word 2000: 3. september 2003

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis du vil ha en Microsoft Word 2002-versjon av denne artikkelen, kan du se 824934.

Hvis du ha en versjon av denne artikkelen for Microsoft Word 97 og Word 98 for Microsoft Windows 98 japansk versjon, se 827647.
Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdatering for Microsoft Word 2000. Denne oppdateringen løser en feil i Word 2000 som tillater at usignerte makroer i spesielt utformede dokumenter kjøres automatisk, uansett hvilke innstillinger brukeren har angitt for makrosikkerhetsnivå. Det er i tillegg lagt til flere andre feilrettinger som er beskrevet i avsnittet Liste over problemer løst i denne oppdateringen, senere i denne artikkelen. Denne Word 2000-oppdateringen er en del av Microsofts kontinuerlige arbeid for å tilby kundene de nyeste produktoppdateringene.

Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned og installerer sikkerhetsoppdateringen for Word 2000: KB824936.
Mer informasjon

Laste ned og installere oppdateringen

Viktig! Før du installerer denne oppdateringen, må du kontrollere at systemet oppfyller følgende krav:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Før du installerer denne oppdateringen, må du installere Windows Installer 2.0 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon om dette kravet, se avsnittet Krav til oppdatering av Windows Installer i denne artikkelen.
 • Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Før du installerer denne oppdateringen, må du installere Office 2000 SP-3.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Office 2000 Service Pack 3, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  326585 OFF2000: Oversikt over Office 2000 Service Pack 3

Klientoppdatering

Hvis du installerte Word fra en CD-ROM, har du følgende to alternativer:
 • Bruk webområdet Produktoppdateringer for Office til å installere de siste oppdateringene automatisk, inkludert alle tilgjengelige service packs og oppdateringer.

  - eller -
 • Installer bare sikkerhetsoppdatering KB824936 for Word 2000 ved å følge trinnene som er beskrevet senere i denne artikkelen.
Obs! Microsoft anbefaler at du installerer klientoppdateringen fra webområdet Produktoppdateringer for Office. Webområdet Produktoppdateringer for Office finner ut hvilken Microsoft Office-installasjon du har, og du får vite hva du trenger å installere for at din Office-installasjon skal være oppdatert.

Webområdet Produktoppdateringer for Office

Hvis du vil at webområdet Produktoppdateringer for Office skal finne de nødvendige oppdateringene som du må installere på datamaskinen, går du til følgende webområde for Microsoft: Når søket er fullført, får du en liste over anbefalte oppdateringer som du kan godkjenne. Klikk Start installasjonen for å fullføre prosessen.

Installer bare sikkerhetsoppdatering for Word 2000 KB824936

Følgende fil kan lastes ned fra Microsofts nedlastingssenter:
Last nedLast ned Office2000-KB824936-Client-Enu.exe nå. Utgivelsesdato: 3. september 2003

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen lagres på sikkerhetsforbedrede servere som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.
Når du har klikket koblingen for å laste ned oppdateringen, følger du disse trinnene:
 1. Klikk Lagre for å lagre filen Office2000-kb824936-client-enu.exe i den valgte mappen.
 2. I Microsoft Windows Utforsker dobbeltklikker du Office2000-kb824936-client-enu.exe.
 3. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 5. Sett inn CD-ROMen for Office 2000 hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.
 6. Når du får en melding om at installasjonen ble fullført, klikker du OK.
Obs! Du kan ikke fjerne oppdateringen etter at du har installert den. Hvis du vil gå tilbake til en installasjon slik den var før oppdateringen ble installert, må du fjerne Office 2000 og deretter installere det på nytt fra CD-ROMen.

Administrativ oppdatering

Hvis du installerte Office 2000 fra en server, må systemansvarlig installere den administrative oppdateringen på serveren og deretter distribuere oppdateringen til datamaskinen din.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsofts nedlastingssenter:
Last nedLast ned Office2000-KB824936-Fullfile-Enu.exe nå. Utgivelsesdato: 3. september 2003

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen lagres på sikkerhetsforbedrede servere som forhindrer at uvedkommende gjør endringer i filen.
Hvis du er systemansvarlig, følger du disse trinnene etter at du har klikket koblingen for å laste ned oppdateringen:
 1. Klikk Lagre for å lagre filen Office2000-kb824936-fullfile-enu.exe i den valgte mappen.
 2. I Windows Utforsker dobbeltklikker du Office2000-kb824936-fullfile-enu.exe.
 3. Hvis du blir bedt om å installere oppdateringen, klikker du Ja.
 4. Klikk Ja for å godta lisensavtalen.
 5. I boksen Angi plasseringen for de utpakkede filene skriver du inn c:\KB824936 og klikker deretter OK.
 6. Klikk Ja når du blir bedt om å opprette en mappe.
 7. Hvis du kjenner fremgangsmåten for å oppdatere administrasjonsinstallasjonen, klikker du Start og deretter Kjør.

  Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /a adminbane\MSI-fil/p C:\KB824936\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  deradminbane er banen til det administrative installasjonspunktet for Office 2000 (for eksempel C:\Office2000), og MSI-fil er MSI-databasepakken for Office 2000-produktet (for eksempel Data1.msi), ogMSP-fil er navnet på den administrative oppdateringen (for eksempel Winwordff.msp).

  Obs! Du kan legge til /qb+ i kommandolinjen slik at dialogboksen Administrasjonsinstallasjon av Office 2000 og dialogboksen Lisensavtale for sluttbrukere ikke vises.
 8. Hvis du vil distribuere oppdateringen til klientarbeidsstasjoner, klikker du Start og deretter Kjør.

  Skriv inn følgende kommando i Åpne-boksen
  msiexec /iadminbane\MSI-fil REINSTALL=Funksjonsliste REINSTALLMODE=vomu
  der adminbane er banen til det administrative installasjonspunktet for Office 2000 (for eksempel C:\Office2000), og MSI-fil er MSI-databasepakken for Office 2000-produktet (for eksempel Data1.msi), ogFunksjonsliste er listen over funksjonsnavn (skiller mellom store og små bokstaver) som må installeres på nytt for oppdateringen. Hvis du vil installere alle funksjonene, kan du bruke REINSTALL=ALL, eller du kan bruke funksjonen
  • WORDFiles
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer den administrative installasjonen og distribuerer den til klientdatamaskiner, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Slik installerer du en oppdatering for en administrativ installasjon
Denne artikkelen inneholder standardinstruksjoner om hvordan du installerer en administrativ oppdatering. Du kan også se artikkelen nedenfor i Microsoft Office Resource Kit. Dette gjør du ved å besøke følgende Microsoft-webområde:

How to Determine If the Update Is Installed

Oppdateringen inneholder oppdaterte versjoner av følgende filer:
Filnavn  Versjon ------------------------ Winword.exe 9.0.0.7924
Følg trinnene nedenfor for å finne ut hvilken versjon av Word 2000 som er installert på datamaskinen.

Obs! Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
 1. Klikk Start og deretter Søk.
 2. I ruten Søkeresultater klikker du Alle filer og mapper under Søkehjelperen.
 3. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn Winword.exe og klikker deretter Søk.
 4. I listen over filer høyreklikker du Winword.exe, og deretter klikker du Egenskaper.
 5. I Versjon-kategorien kontrollerer du hvilken versjon av Word som er installert på datamaskinen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår hvilken versjon av Word 2000 som er installert på datamaskinen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
255275 OFF2000: Slik fastslår du versjonen av Office-programmet (denne artikkelen kan være på engelsk)
Obs! Hvis sikkerhetsoppdatering KB824936 for Word 2000 allerede er installert på datamaskinen, får du følgende feilmelding når du prøver å installere sikkerhetsoppdateringen for Word 2000: KB824936:
Oppdateringen er allerede installert, eller den er inkludert i en oppdatering som allerede er installert.

Oppdateringskrav for Windows Installer

Du må ha Windows Installer 2.0 eller senere for å installere oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) inneholder Windows Installer 2.0 eller senere. Hvis du vil installere den siste versjonen av Windows Installer, går du til ett av følgende webområder for Microsoft:

Windows Installer for Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer for Microsoft Windows NT 4.0 og Microsoft Windows 2000:

Liste over problemer løst i denne oppdateringen

Sikkerhetsoppdatering KB824936 for Word 2000 løser problemene som er beskrevet i disse Microsoft Knowledge Base-artiklene (noen av disse artiklene kan være på engelsk).

319788 WD2000: Dokumenter som inneholder mange sekvensielle bokser, åpnes saktere
325619 WD2000: Dokument med et innebygd objekt ber fortsatt om lagring når du har angitt egenskapen Lagret
329913 WD2000: Når du bruker Word 2000 til å åpne et Word 97-dokument, beholder ikke NumberPosition-egenskapen en angitt verdi
329810 WD2000: Maler som inneholder ActiveX-kontroller, blir skadet
324303 WD2000: Word slutter å reagere når du redigerer en tabell som går over flere sider
321206 WD2000: Det vises ekstra linjer rundt hyperkoblinger når du skriver ut dokumentet
324304 WD2000: Tabell som går over flere sider, ser ut til å gjenta rader i utskriftsoppsett
328709 Word 2000 slutter å reagere når du sender et beskyttet skjema
327037 WD2000: Excel-regneark med koblinger til Word-bokmerker oppdateres kanskje ikke
329525 WD2000: Word-problemer med linjer som utgjøres av gjentatte ikke-alfanumeriske tegn etter en tabulatorstopp
810863 WD2000: Kan ikke vise tabell når du har vist topptekst og bunntekst
812123 WD2000: Word avsluttes brått når du setter inn websider i dokumenter
817432 WD2000: Word ignorerer innstilling for Sider per ark når du skriver ut fra dialogboksobjektet wdDialogFilePrint
813549 WD2000: Flett utskrift: Spesialtegn i datakilde flettes ikke
814508 WD2000: Feilmelding med oppdeling av gjentatt bilde og angring av oppdeling
815193 WD2000: Stikkordet er oppført som én forekomst i stikkordregistret
814038 WD2000: Ujevn utskrift av tabeller i Word 97-dokument
813817 WD2000: Nestede bokmerker i RTF-dokumentet endres når du åpner dokumentet
815681 WD2000: Det ser ut som Word og Lotus Notes slutter å reagere når du lagrer endringer i et dokument
814917 WD2000: Gjentatte klikk i tabellcelle gir feilmelding
817140 WD2000: Dialogboksen for koding av filkonvertering vises når du åpner en tekstfil
821474 WD2000: Datoen du skriver inn i tekstboksen, endres til en annen dato når du trykker tabulatortasten i den japanske versjonen av Word 2000
822114 WD2000: Word kan avsluttes uventet når du kopierer og limer inn et enkelttegn med tekst


Sikkerhetsoppdatering KB824936 for Word 2000 retter opp problemer som er dokumentert i Microsofts sikkerhetsbulletin MS03-035. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
827653 MS03-035: Feil i Microsoft Word kan føre til at makroer kjøres automatisk


Sikkerhetsoppdatering KB824936 for Word 2000 KB824936 løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base.

Det vises et svart felt nederst på skjermen når du aktiverer tilgjengelighet for blinde

Når du aktiverer tilgjengelighetsalternativet for blinde i Windows-registeret, kan det hende det vises et svart felt nederst på skjermen.

WD2000: VBA kan ikke spore endringer i tabeller

Når du bruker Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) til å få tilgang til sporede endringer i et Word 2000 Service Pack 3 (SP3)-dokument, kan det hende du får følgende feilmelding:
Kjøretidsfeil '-2147467259' (80004005)': Metoden 'Author' for objektet 'Revision' mislyktes
word office sikkerhetsoppdatering ytelse pålitelighet oppdatering laste ned 2000 feilretting retting
Egenskaper

Artikkel-ID: 824936 – Forrige gjennomgang: 02/10/2014 01:46:58 – Revisjon: 5.2

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824936
Tilbakemelding