Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av innholdet i programvareoppdateringspakker for Windows XP Service Pack 2 og Windows Server 2003

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvorfor programvareoppdateringer for ett eller flere av produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder, inneholder to eller flere kopier av de samme filene. Disse programvareoppdateringene omfatter følgende:
 • sikkerhetsoppdateringer
 • viktige oppdateringer
 • oppdateringer
 • samleoppdateringer
 • drivere
 • funksjonspakker
Denne artikkelen beskriver også hvordan du fastslår hvilke filer som gjelder for en bestemt datamaskin..
Mer informasjon
Microsoft oppretter programvareoppdateringer for produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder, i to ulike utviklingsmiljøer. Programvareoppdateringer som tar for seg omfattende, viktige problemer, for eksempel sikkerhetsproblemer, og som utgis til et bredt publikum av Microsoft, kalles også GDR (General Distribution Release). Disse programvareoppdateringene omfatter følgende:
 • sikkerhetsoppdateringer
 • viktige oppdateringer
 • oppdateringer
 • samleoppdateringer
 • drivere
 • funksjonspakker
Disse programvareoppdateringene opprettes i et uviklingsmiljø som er forskjellig fra hurtigreparasjoner. Hurtigreparasjoner distribueres av Microsofts kundestøttetjeneste for å løse et bestemt kundeproblem. Hurtigreparasjoner produseres raskt for å gi umiddelbar hjelp til bestemte Microsoft-kunder. Det kan derfor hende at hurtigreparasjoner ikke testes så grundig som sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker. Microsoft har ulike utviklingsmiljøer for å isolere sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker fra hurtigreparasjoner og det kontinuerlige utviklingsarbeidet som utføres av Microsoft for senere oppdateringspakker. Denne prosessen reduserer risikoen for kunder, fordi det gir dem muligheten til å installere bare reparasjoner som løser omfattende, viktige problemer, for eksempel sikkerhetsproblemer, og omfatter ikke hurtigreparasjonsfiler.

Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker for produktene som er beskrevet i delen Informasjonen i denne artikkelen gjelder, inneholder to eller flere kopier av de samme filene for å støtte disse to ulike utviklingsmiljøene for hvert "hovedpunkt" i produktets utgivelsessyklus. Det finnes et hovedpunkt for den opprinnelige versjonen av produktet og hver oppdateringspakke (SPx). GDR og hurtigreparasjonskopier av de samme filene plasseres i ulike mapper i programvareoppdateringspakken for hvert hovedpunkt i produktets utgivelsessyklus. Før Service Pack 1 (SP1) inneholder for eksempel sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker for Windows Server 2003 to kopier av de samme filene i mappene RTMGDR og RTMQFE. Etter utgivelsen av SP1 kan sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker for Windows Server 2003 inneholde kopier av de samme filene i mappene RTMGDR og RTMQFE og i mappene SP1GDR og SP1QFE. Filer i <hovedpunktene> i GDR-mapper inneholder bare reparasjoner i GDR-klassen. Filer i <hovedpunktene> i QFE-mapper er kumulative, og inneholder både reparasjoner i GDR-klassen og alle tidligere hurtigreparasjoner som påvirker de medfølgende binære filene. Fordi Microsoft gir støtte for den gjeldende og nest nyeste oppdateringspakken (N og N-1), kan sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker inneholde opptil seks versjoner av de samme filene.

Når du installerer en sikkerhetsoppdatering, viktig oppdatering, oppdatering, samleoppdatering, driver eller funksjonspakke, kontrollerer installasjonsprogrammet for pakken (Update.exe) at de eksisterende filene er fra den opprinnelige versjonen (RTM), SPx eller GDR-miljøet eller hurtigreparasjonsmiljøet. Hvis alle filene som oppdateres på datamaskinen, er fra den opprinnelige versjonen, SPx eller GDR-miljøet (du har ikke tidligere installert en hurtigreparasjon for å oppdatere en av filene siden siste hovedpunkt ble fastsatt), vil Update.exe installere filene fra den riktige GDR-mappen på datamaskinen. Hvis noen av filene som oppdateres på datamaskinen, er fra hurtigreparasjonsmiljøet (du har tidligere installert en hurtigreparasjon for å oppdatere en av filene siden siste hovedpunkt ble fastsatt), vil Update.exe installere filene fra den riktige QFE-mappen på datamaskinen.

Bruk følgende fremgangsmåte for å fastslå om en fil på datamaskinen er fra GDR- eller hurtigreparasjonsmiljøet:
 1. Klikk Start, velg Søk, og klikk deretter Etter filer eller mapper. Klikk eventuelt Start og deretter Søk.
 2. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn filnavnet, og klikker deretter Søk.
 3. I ruten Søkeresultater høyreklikker du filen, og deretter klikker du Egenskaper.
 4. I kategorien Versjon klikker du Filversjon under Annen versjonsinformasjon.
Følgende tabeller viser mulige formater for filversjonen:

Windows Server 2003
srv03_rtm.mmmmmm-nnnnDette formatet angir at filen er fra den opprinnelige versjonen av produktet og ikke har blitt oppdatert av en sikkerhetsoppdatering, viktig oppdatering, oppdatering, samleoppdatering, driver, funksjonspakke eller hurtigreparasjon. Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatter filen med en GDR-versjon.
srv03_spx_gdr.mmmmmm-nnnnDette formatet angir at filen er fra en sikkerhetsoppdatering, viktig oppdatering, oppdatering, samleoppdatering, driver eller funksjonspakke og ikke er oppdatert av en hurtigreparasjon. Denne builden er basert på SPx. Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatter filen med en GDR-versjon.
srv03_spx_rtm.mmmmmm-nnnnDette formatet angir at filen er fra SPx og ikke har blitt oppdatert av en sikkerhetsoppdatering, viktig oppdatering, oppdatering, samleoppdatering, driver, funksjonspakke eller hurtigreparasjon. Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatter filen med en GDR-versjon.
srv03_spx_qfe.mmmmmm-nnnnDette formatet angir at filen er fra en hurtigreparasjon. Denne builden er basert på SPx. Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatter filen med en hurtigreparasjonsversjon som også omfatter GDR-reparasjonen.
Windows XP SP2
xpclient.mmmmmm-nnnnDette formatet angir at filen er fra den opprinnelige versjonen av produktet og ikke har blitt oppdatert av en sikkerhetsoppdatering, viktig oppdatering, oppdatering, samleoppdatering, driver, funksjonspakke eller hurtigreparasjon. Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatter filen med en GDR-versjon.
xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnnDette formatet angir at filen er fra en sikkerhetsoppdatering, viktig oppdatering, oppdatering, samleoppdatering, driver eller funksjonspakke og ikke er oppdatert av en hurtigreparasjon. Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatter filen med en GDR-versjon.
xpspx.mmmmmm-nnnnDette formatet angir at filen er fra en hurtigreparasjon. Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatter filen med en hurtigreparasjonsversjon som også omfatter GDR-reparasjonen.
xpspxrtm.mmmmmm-nnnnDette formatet angir at filen er fra SPx og ikke har blitt oppdatert av en sikkerhetsoppdatering, viktig oppdatering, oppdatering, samleoppdatering, driver, funksjonspakke eller hurtigreparasjon. Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatter filen med en GDR-versjon.
xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnnDette formatet angir at filen er fra en hurtigreparasjon. Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatter filen med en hurtigreparasjonsversjon som også omfatter GDR-reparasjonen.
xpsp.mmmmmm-nnnnDette formatet angir at filen er fra en hurtigreparasjon før SP3. SP 2 kreves for å installere denne filen. Sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatter filen med en hurtigreparasjonsversjon som også omfatter GDR-reparasjonen.

Tvinge standardgrenen til QFE ved installasjon

/B-bryteren er et alternativ som brukes som del av en intern Update.exe-greninstallasjon. Bryteren endrer standardgrenen som brukes til å installere en grenpakke. Alle GDR-pakker redigeres, slik at GDR-binærfilene vil være de standard binærfilene som installeres på systemet. Installasjonsprogrammet vil bruke /B-bryteren til å sende kravet om å bytte til QFE-grenen.

/B-bryteren tvinger ikke installasjonsprogrammet til å installere en pakke på en bestemt gren. Bryteren bare endrer grenen der programmet starter å evaluere hvilken gren det skal installeres fra. Programmet velger å installere den mest aktuelle versjonen av binærfilene som er tilgjengelige på systemet. Anta for eksempel at du har et system som inneholder QFE-biter som overlapper med en GDR-pakke du installerer. Hvis du installerer pakken ved hjelp av /b:RTMGDR-bryteren, ender du likevel opp med QFE-grenbinærfilene. QFE-grenen er vanligvis den høyeste grenen. Når du installerer pakken ved hjelp av /b:RTMQFE-bryteren, blir du derfor vanligvis tvunget over til QFE-grenen.

Obs!  Teksten som følger /b-bryteren, må bruke navnet på grenen slik det vises i selve pakken. Teksten bruker følgende format.
 • Windows XP
  hovedpunkt QFE WindowsXp-KB826939-x86-ENU.exe /b:SP2QFE
 • Windows Server 2003
  hovedpunkt QFE WindowsServer2003-KB826939-x86-ENU.exe /b:RTMQFE
Følgende tabell oppsummerer hvordan standardgrenen du velger, endrer virkemåten for installasjonsprogrammet for ulike systemstatuser.
Pakke som skal installeresGDR (n)GDR (n-1) QFE (n)QFE (n-1)
GDR (n)GDR(n) installertGDR(n) installertQFE(n) installertQFE(n) installert
GDR (n) /b:hovedpunkt QFEQFE(n) installertQFE(n) installertQFE(n) installertQFE(n) installert
GDR (n-1)GDR(n) installertGDR(n-1) installertQFE(n) installertQFE(n-1) installert
GDR (n-1) /b:hovedpunkt QFEQFE(n) installertQFE(n-1) installertQFE(n) installertQFE(n-1) installert
QFE (n)QFE(n) installertQFE(n) installertQFE(n) installertQFE(n) installert
QFE (n) /b:hovedpunkt GDRQFE(n) installertQFE(n) installertQFE(n) installertQFE(n) installert
QFE (n-1)QFE(n) installertQFE(n-1) installertQFE(n) installertQFE(n-1) installert
QFE (n-1) /b:hovedpunkt GDRQFE(n) installertQFE(n-1) installertQFE(n) installertQFE(n-1) installert
Advarsel! /b-bryteren kan ikke brukes til å installere GDR-grenen av en pakke hvis det finnes en installert QFE-pakke som inneholder overlappende binærfiler.

Obs! 
 • Reparasjoner i GDR-klassen er inkludert i hurtigreparasjonsfilene, men hurtigreparasjoner er ikke inkludert i GDR-versjonsfiler.
 • GDR- og hurtigreparasjonsversjonene av en bestemt fil i en sikkerhetsoppdatering, viktig oppdatering, oppdatering, samleoppdatering, driver eller funksjonspakke, har vanligvis de samme versjonsnumrene. Hvis versjonsnumrene er forskjellige, vil hurtigreparasjonsfilen ha et senere versjonsnummer. Dette angir at hurtigreparasjonsfilen inneholder en hurtigreparasjon som ble opprettet etter reparasjonen i GDR-klassen.
 • GDR-versjonsfiler installeres når en av følgende betingelser er oppfylt:
  • Filene på datamaskinen er de opprinnelige versjonene (srv03_rtm.mmmmmm-nnnn eller xpclient.mmmmmm-nnnn).
  • Filene på datamaskinen er oppdateringspakkeversjoner (srv03_spx.mmmmmm-nnnn eller xpspx.mmmmmm-nnnn).
  • Filene på datamaskinen er GDR-versjoner (srv03_gdr.mmmmmm-nnnn, xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnn).
 • Når en sikkerhetsoppdatering, viktig oppdatering, oppdatering, samleoppdatering, driver eller funksjonspakke installerer GDR-versjonsfiler, kopieres også hurtigreparasjonsfilene til mappen %windir%\$hf_mig$. Dette støtter overføring til de riktige filene hvis du senere installerer en hurtigreparasjon eller oppdateringspakke som inneholder tidligere versjoner av disse filene. La oss se på følgende scenario:
  1. Du installerer en sikkerhetsoppdatering som installerer en GDR-versjon av Fil.dll med versjonsnummeret 5.2.3790.1000, og kopierer en hurtigreparasjonsversjon av Fil.dll med versjonsnummeret 5.2.3790.1000 til mappen %windir%\$hf_mig$.
  2. Du installerer en hurtigreparasjon som inneholder en hurtigreparasjonsversjon av Fil.dll med versjonsnummeret 5.2.3790.0000.
  I dette scenariet installerer hurtigreparasjonsinstallasjonen i trinn 2 hurtigreparasjonsversjonen av Fil.dll (versjonsnummer 5.2.3790.1000) fra mappen %windir%\$hf_mig$ i stedet for hurtigreparasjonsversjonen av Fil.dll (versjonsnummer 5.2.3790.0000) fra hurtigreparasjonspakken.
 • Hurtigreparasjonsfiler installeres bare når filene på datamaskinen er hurtigreparasjonsversjoner (srv03_qfe.mmmmmm-nnnn, xpsp.mmmmmm-nnnn eller xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnn), eller avhenger av andre filer i hurtigreparasjonsversjonen.
 • Hurtigreparasjonspakker for Windows Server 2003 inneholder bare filer med QFE-filversjoner.
 • Hvis du ikke har installert en hurtigreparasjon for å oppdatere filer siden siste hovedpunkt ble opprettet for disse filene, vil sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker installere GDR-versjonen av disse filene.
 • Når du installerer en Windows-oppdateringspakke, vil alle filene som oppdateres med oppdateringspakken, oppgraderes til "hovedpunktet" for denne oppdateringspakken. Derfor vil sikkerhetsoppdateringer, viktige oppdateringer, oppdateringer, samleoppdateringer, drivere og funksjonspakker erstatte oppdateringspakkefilene med GDR-versjonene til du installerer en hurtigreparasjon.
 • Alle Windows Server 2003-programvareoppdateringer og Windows XP SP2 og senere programvareoppdateringer inneholder både QFE- og GDR-filer.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om disse programvareoppdateringene for Windows XP, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
328848 Beskrivelse av oppdateringspakker i dobbel modus for Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
winxpsp2 winxp_sp2 srv03_sp1 srv03_sp2 srv03_sp3 srv03_sp4 sp1gdr sp1qfe sp2gdr sp2qfe sp3gdr sp3qfe sp4gdr sp4qfe hotpatch coldpatch
Egenskaper

Artikkel-ID: 824994 – Forrige gjennomgang: 02/04/2008 20:03:23 – Revisjon: 11.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

 • KB824994
Tilbakemelding
html>