Slik publiserer du et webområde laget i SharePoint Designer 2007, Expression Web eller FrontPage 2003 på CD-R eller CD-RW.

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Hvis du vil ha en Microsoft FrontPage 2002-versjon av denne artikkelen, kan du se310511.

Hvis du vil ha en Microsoft FrontPage 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se315508 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Sammendrag
I denne artikkelen finner du trinnvise instruksjoner for hvordan du kopierer et webområde som er laget i Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Expression Web eller Microsoft Office FrontPage til en CD-R eller CD-RW.

Hvis datamaskinen er utstyrt med en CD-brenner, kan du sikkerhetskopiere webområder laget i SharePoint Designer 2007, Expression Web eller FrontPage til en CD. Det kan være nyttig å bruke en CD til å sikkerhetskopiere eller overføre et stort webområde.

Med mange CD-brennere er det mulig å klargjøre en CD-R eller CD-RW slik at filene kan kopieres til brenneren ved å angi stasjonsbokstaven. Gå frem på samme måte som når du kopiere filer til harddisken, en diskett eller en avtakbar stasjon. Deretter kan du bruke SharePoint Designer 2007, Expression Web eller FrontPage 2003 til å kopiere webområdet til CDen.

Eventuelt kan du først kopiere webområdet til harddisken og deretter bruke et program for brenning av CDer til å kopiere harddiskversjonen over på CDen.
Mer informasjon

Klargjøre en CD-R eller CD-RW for direkte filkopiering

 1. Sett inn en CD-R eller CD-RW i CD-brenneren.
 2. Start CD-brenningsprogrammet, og formater deretter CDen slik at du kan lese og skrive til CDen ved å bruke en stasjonsbokstav. Se i dokumentasjonen som fulgte med CD-brenningsprogramvaren, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette.
I Microsoft Windows XP kan du lagre informasjon som for eksempel bilder og programvare, til en CD uten å bruke tredjepartsprogramvare. Fordi Windows XP ikke støtter pakkeskriving for å skrive og slette enkeltfiler på en skrivbar CD, trenger du imidlertid ekstra programvare for å kunne opprette et diskbasert webområde på en skrivbar CD eller for å publisere et webområde direkte til en skrivbar CD ved å bruke en stasjonsbokstav.

Viktig!  Hvis du bruker en CD-R-stasjon og en CD-ROM, kan du bare kopiere eller publisere bestemte filer til en bestemt mappe én gang. Hvis du bruker denne typen stasjon og media, må du kopiere eller publisere webområdet til en annen mappe på CD-ROMen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en CD-brenner i Windows XP, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
279157 Beskrivelse av CD-ROM-innspilling i Windows XP
306524 HOW TO: Kopiere informasjon til en CD-ROM i Windows XP
306641 Slik sletter du filer fra en CD-RW-plate i Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)

Publisere et diskbasert webområde og kopiere det over på CD.

Ved hjelp av Publiser-kommandoen kan du opprette en diskbasert versjon av webområdet, og deretter kopiere denne versjonen over på CD ved hjelp av et program for CD-brenning. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Start SharePoint Designer 2007, Expression Web eller FrontPage 2003, og åpne webområdet.
 2. Klikk Publiser områdeFil-menyen.
 3. I dialogboksen Egenskaper for eksternt webområde klikker du Filsystem under Type ekstern webserver.
 4. I boksen Plassering for eksternt webområde bruker du én av følgende fremgangsmåter:
  • Skriv inn plasseringen for det eksterne webområdet som du vil publisere mapper og filer til.

   Skriv for eksempel inn C:\Mitt_webområde, eller skriv inn \\MinDelteNettverksressurs\Mitt_webområde hvis plasseringen er på en filserver.
  • Klikk Bla gjennom for å finne en mappe på harddisken eller på en filserver.
 5. Hvis du vil konfigurere egenskapene for webområdet, bruker du en av følgende metoder:
  • Hvis du vil fjerne bestemte kodetyper fra sider på webområder etter hvert som de blir publisert, klikker du kategorien Optimaliser HTML, og deretter velger du alternativene du vil bruke.
  • Hvis du vil endre standardalternativene for publisering, klikker du kategorien Publisering, og deretter velger du alternativene du vil bruke.
 6. Klikk OK.
 7. Hvis du blir spurt om du vil opprette et nytt webområde, klikker du Ja.
 8. Start CD-brenningsprogrammet, og kopier deretter webområdet til en skrivbar CD.

  Du kan kanskje også bruke Windows Utforsker til å kopiere webområdet til en skrivbar CD, avhengig av programvaren du bruker. Se i dokumentasjonen som fulgte med CD-brenningsprogramvaren, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette.

Publisere et diskbasert webområde fra CD

Ved hjelp av SharePoint Designer 2007, Expression Web eller FrontPage 2003 kan du åpne et diskbasert webområde fra en CD og deretter publisere det på Internett, et intranett eller et diskbasert webområde. Fremgangsmåte:
 1. Sett inn CDen som inneholder webområdet, i CD-brenneren.
 2. Start SharePoint Designer 2007, Expression Web eller FrontPage 2003, og åpne webområdet fra CDen.
 3. Klikk Publiser områdeFil-menyen.
 4. I dialogboksen Egenskaper for eksternt webområde klikker du Filsystem under Type ekstern webserver.
 5. I boksen Plassering for eksternt webområde bruker du én av følgende fremgangsmåter:
  • Skriv inn plasseringen for det eksterne webområdet som du vil publisere mapper og filer til.

   Skriv for eksempel inn C:\Mitt webområde, eller skriv inn \\MinDelteNettverksressurs\Mitt webområde hvis plasseringen er på en filserver.
  • Klikk Bla gjennom for å finne en mappe på harddisken eller på en filserver.
 6. Hvis du vil konfigurere egenskapene for webområdet, bruker du en av følgende metoder:
  • Hvis du vil fjerne bestemte kodetyper fra websider etter hvert som de blir publisert, klikker du kategorien Optimaliser HTML, og deretter velger du alternativene du vil bruke.
  • Hvis du vil endre standardalternativene for publisering, klikker du kategorien Publisering, og deretter velger du alternativene du vil bruke.
 7. Klikk OK.
 8. Hvis du blir spurt om du vil opprette et nytt webområde, klikker du Ja.

Kopiere et diskbasert webområde fra CD til harddisk

Når du kopierer et diskbasert webområde fra CD og over på harddisken, kan det hende du må fjerne skrivebeskyttelsen for å kunne gjøre endringer i webområdet.Fremgangsmåte:

Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfelle, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
 1. Sett inn CDen som inneholder webområdet, i CD-brenneren.
 2. Høyreklikk Start, og klikk deretter Utforsk.
 3. Bruk en dra-og-slipp-handling for å kopiere webområdet fra CDen til en mappe på harddisken.
 4. Klikk MappealternativerVerktøy-menyen.
 5. I kategorien Vis klikker du for å merke av for Vis skjulte filer og mapper, og deretter klikker du for å fjerne merket for Skjul filtype for kjente filtyper.
 6. Klikk OK.
 7. I listen Mapper dobbeltklikker du mappen på harddisken som inneholder webområdet.
 8. Dobbeltklikk mappen _vti_pvt.
 9. Slett alle filer som slutter med .lck.

  Obs!  Det kan hende du må utføre følgende ekstratrinn hvis du kopierer et publisert webområde:
 10. Høyreklikk Service-filen, og klikk deretter Egenskaper.
 11. Klikk for å fjerne merket for Skrivebeskyttet, og klikk deretter OK.
 12. Høyreklikk Services-filen, og klikk deretter Egenskaper.
 13. Klikk for å fjerne merket for Skrivebeskyttet, og klikk deretter OK.

Feilsøking

 • Når du forsøker å lagre endringer i et webområde på harddisken, vil du kanskje få en feilmelding som ligner på denne:
  Kan ikke åpne filen ...\_vti_pvt\service.lck for skriving.
  Dette skjer når du åpner eller kopierer webområdet fra en CD-ROM, fordi LCK-filene er merket som skrivebeskyttet.

  Følg denne fremgangsmåten for å løse dette og andre problemer med skrivebeskyttede filer.

  Obs!  Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan fremgangsmåten nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfelle, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
  Obs!  Du kan ikke utføre disse trinnene på en CD-R fordi du ikke kan fjerne innstillingen Skrivebeskyttet fra filer som er på en CD-R. Du kan imidlertid fjerne innstillingen Skrivebeskyttet fra filer på en CD-RW-plate.
  1. Høyreklikk Start, og klikk deretter Utforsk.
  2. Klikk MappealternativerVerktøy-menyen.
  3. I kategorien Vis klikker du for å merke av for Vis skjulte filer og mapper, og deretter klikker du for å fjerne merket for Skjul filtype for kjente filtyper.
  4. Klikk OK.
  5. I listen Mapper dobbeltklikker du mappen på harddisken som inneholder webområdet.
  6. Dobbeltklikk mappen _vti_pvt.
  7. Slett alle filer som slutter med .lck.

   Obs!  Det kan hende du må utføre følgende ekstratrinn hvis du kopierer et publisert webområde:
  8. Høyreklikk Service-filen, og klikk deretter Egenskaper.
  9. Klikk for å fjerne merket for Skrivebeskyttet, og klikk deretter OK.
  10. Høyreklikk Services-filen, og klikk deretter Egenskaper.
  11. Klikk for å fjerne merket for Skrivebeskyttet, og klikk deretter OK.
  Gjenta disse trinnene for eventuelle sekundære webområder.

  Hvis du vil ha mer informasjon om Service.lck-filen, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  266216 FP 2000: Det vises en feilmelding ved publisering av webområde: "Serverfeil: Webområdet er opptatt..." (denne artikkelen kan være på engelsk)
  303255 FP2000: Det vises en feilmelding når du lagrer endringer av webområde: Kan ikke åpne filen ...\_vti_pvt\Service.lck for skriving (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Hyperkoblinger som er på et webområde du har kopiert til en CD, vil kanskje ikke fungere som forventet. Webleseren vil kanskje ikke koble til websidene som hyperkoblingene refererer til.

  Dette kan skje hvis hyperkoblingene inneholder absolutte referanser som refererer til filer på den lokale datamaskinen som webområdet ble opprettet på.

  Hvis du vil løse dette problemet, redigerer du webområdet for å erstatte alle absolutte hyperkoblingsadresser med relative hyperkoblingsadresser. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
  301442 Hyperkoblinger fungerer ikke etter at du har publisert webområdet (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Når du klikker kategorien Forhåndsvisning nederst i FrontPage-vinduet eller Forhåndsvisning i leser på verktøylinjen for å forhåndsvise en webside som inneholder en SharePoint Designer 2007-, Expression Web- eller FrontPage 2003 -komponent, kan du få følgende feilmelding:
  Denne siden inneholder elementer som medfører at siden må lagres eller publiseres for korrekt visning.
  SharePoint Designer 2007-, Expression Web- og FrontPage 2003-komponenter som kommuniserer med en webserver, fungerer ikke når du oppretter et diskbasert webområde som er laget i SharePoint Designer 2007, Expression Web eller FrontPage. Komponenter for visningstid fungerer bare når du bruker en HTTP-server (Hypertext Transfer Protocol), og når du har installert FrontPage-servertillegg. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
  206154 Noen FrontPage-komponenter fungerer ikke på diskbaserte webområder (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Når du prøver å publisere et webområde på en CD som allerede inneholder en kopi av webområdet, får du en feilmelding som ligner på følgende:
  Windows oppdaget et problem under kopiering av denne filen. Hva vil du gjøre?
  Du kan også få en melding fra CD-brenningsprogrammet om at det ikke er nok ledig plass på CDen til å kopiere filene.

  Dette kan oppstå hvis den skrivbare CDen ikke har nok ledig plass til å kopiere nyere versjoner av filer fra det oppdaterte webområdet.

  Når du bruker pakkeskriving-programvare for å lese og skrive til CDen ved å bruke en stasjonsbokstav, kan du bare skrive til hver del av disken én gang. Når du kopierer et oppdatert webområde til CDen, slettes ikke eldre filversjoner fra CDen. Nyere versjoner av filer krever derfor ekstra plass. Dette skyldes begrensninger i CD-brennerteknologien.

  Du kan omgå dette problemet ved publisere webområdet til en ny, tom CD.
Egenskaper

Artikkel-ID: 825447 – Forrige gjennomgang: 05/22/2007 14:20:58 – Revisjon: 2.1

Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Expression Web, Microsoft Office FrontPage 2003

 • kbwebpublishing kberrmsg kbhowtomaster KB825447
Tilbakemelding