Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Slik konfigurerer du begrenset webtilgang ved hjelp av FrontPage 2003

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du konfigurerer et webområde med begrenset tilgang i Microsoft Office FrontPage 2003.

Et webområde med begrenset tilgang er et område som bare kan vises av bestemte brukere. FrontPage 2003 kan begrense et helt webområde, men det kan ikke begrense separate sider, deler eller mapper på et webområde.

Når du skal opprette et webområde med begrenset tilgang i FrontPage 2003, må du konfigurere det sekundære området til å bruke unike tillatelser, og deretter gi tillatelser til brukerne du vil skal ha tilgang til det sekundære webområdet. Du kan begrense tilgang til et webområde på rotnivå. Begrenset tilgang blir imidlertid vanligvis konfigurert på et sekundært webområde med unike tillatelser.

Et sekundært webområde er et webområde som er nestet inn i et annet webområde. Som standard arver alle sekundære webområder de samme tillatelsesinnstillingene som brukes i de overordnede webområdene. Du kan imidlertid angi unike tillatelser for sekundære webområder. Hvert sekundære webområde kan ha sitt eget sett med tillatelser som angir hvem som kan søke i, redigere eller administrere det, og du kan angi individuelle sekundære webområder med ulike tillatelsesnivåer og ulike brukergrupper. Tilbake til toppen

Bruke FrontPage til å opprette et nytt sekundært webområde

Bruk en av følgende metoder for å opprette et sekundært webområde i FrontPage 2003.

Metode 1: Opprette et sekundært webområde fra en veiviser eller mal

 1. Klikk Fil og deretter Ny.
 2. I oppgaveruten Ny kan du velge og deretter klikke den typen webområde du vil opprette.
 3. I dialogboksen Maler for webområder klikker du malen du vil bruke.
 4. I listen Angi plassering for det nye Web-området skriver du inn en ny plassering for webområdet, eller velger plasseringen fra listen over tilgjengelige valg.

  Http://servernavn er for eksempel et webområde på rotnivå, og http://servernavn/navn på sekundært webområde er et sekundært webområde, og klikk deretter OK.
Tilbake til toppen

Metode 2: Bruke FrontPage 2003 til å konvertere en mappe til et sekundært webområde

 1. Start FrontPage 2003, klikk Fil, og klikk deretter Åpne Web-område.
 2. I listen Søk i finner du webområdet du vil åpne, og klikker deretter Åpne.
 3. I mappelisten høyreklikker du mappen du vil konvertere til et sekundært webområde, og deretter klikker du Konverter til Web-område.

  Hvis du får en melding som ber deg bekrefte konverteringen, klikker du Ja.
Tilbake til toppen

Metode 3: Bruke FrontPage 2003 til å importere et webområde til en mappe, og konvertere mappen til et sekundært webområde

 1. Start FrontPage 2003, klikk Fil, og klikk deretter Åpne Web-område.
 2. I Søk i-listen finner du webområdet du vil importere det sekundære webområdet til, og deretter klikker du Åpne.
 3. Klikk Fil, og klikk deretter Importer.
 4. I dialogboksen Importer klikker du Legg til fil, Legg til mappe eller Fra Web-område.
 5. I Søk i-listen finner du mappen eller webområdet du vil importere, og deretter klikker du Åpne.
 6. Konverter mappen til et sekundært webområde ved hjelp av fremgangsmåten som er beskrevet tidligere i denne artikkelen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et sekundært webområde i FrontPage 2003, kan du vise emnet om sekundære webområder i Hjelp for FrontPage 2003. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et sekundært webområde, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
292625 Slik deler du et stort webområde på rotnivå inn i mindre sekundære webområder ved hjelp av FrontPage 2002 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Tilbake til toppen

Bruke Microsoft ISS-behandling (Internet Information Services) til å opprette et sekundært webområde

Du kan eventuelt bruke snapin-modulen IIS (Internet Information Services) i MMC (Microsoft Management Console) til å opprette et sekundært webområde. Bruk en av følgende metoder for å gjøre dette.

Metode 1: Bruke IIS-behandling til å opprette et sekundært webområde med begrenset tilgang

 1. Klikk Start, velg Alle programmer, velg Administrative verktøy, og klikk deretter ISS-behandling (Internet Information Services).
 2. Utvid ditt_servernavn/webområder, og utvid deretter webområdet du vil bruke.
 3. Høyreklikk webområdet du vil gjøre om til et sekundært webområde, velg Ny, og klikk deretter Web-område for 2002-servertillegg.
 4. I Navn-boksen på siden Opprette et sekundært webområde skriver du inn et navn for det sekundære webområdet, og deretter klikker du Send.
 5. På siden Administrasjon av Web-område for ditt webområde, under Brukere og roller, klikker du Endre tillatelser for sekundært Web-område.
 6. Klikk Bruk unike tillatelser for dette Web-området, og klikk deretter Send.
 7. Klikk Administrasjon for å gå tilbake til Administrasjon-siden, og klikk deretter Administrere brukere.
  1. Hvis du vil gi en bruker tilgangstillatelse til det sekundære webområdet, klikker du Legg til en bruker.
  2. På siden Legg til en bruker, under Bruker, kan du enten opprette en ny konto eller legge til en eksisterende brukerkonto.
  3. Under Brukerrolle klikker du for å velge rollen for brukeren du legger til, og deretter klikker du Legg til bruker.
  4. Gjenta trinn a til c for hver bruker du vil gi tilgangstillatelse til det sekundære webområdet med begrenset tilgang.
 8. Klikk Administrasjon for å gå tilbake til Administrasjon-siden, og klikk deretter Endre innstillinger for anonym tilgang.
 9. På siden Endre innstillinger for anonym tilgang klikker du Av og deretter Send.
Tilbake til toppen

Metode 2: Bruke IIS-behandling til å konvertere en mappe i et webområde til et sekundært webområde med begrenset tilgang

 1. Klikk Start, velg Alle programmer, velg Administrative verktøy, og klikk deretter ISS-behandling (Internet Information Services).
 2. Utvid ditt_servernavn/webområder, og utvid deretter webområdet du vil bruke.
 3. Høyreklikk mappen du vil konvertere til et FrontPage-utvidet sekundært webområde, velg Alle oppgaver, og klikk deretter Konfigurer 2002-servertillegg.
 4. I Navn-boksen på siden Opprette et sekundært webområde skriver du inn et navn for det sekundære webområdet, og deretter klikker du Send.
 5. På siden Administrasjon av Web-område for ditt webområde, under Brukere og roller, klikker du Endre tillatelser for sekundært Web-område.
 6. Klikk Bruk unike tillatelser for dette Web-området, og klikk deretter Send.
 7. Klikk Administrasjon for å gå tilbake til Administrasjon-siden, og klikk deretter Administrere brukere.
  1. Hvis du vil gi en bruker tilgangstillatelse til det sekundære webområdet, klikker du Legg til en bruker.
  2. På siden Legg til en bruker, under Bruker, kan du enten opprette en ny konto eller legge til en eksisterende brukerkonto.
  3. Under Brukerrolle klikker du for å velge rollen for brukeren du legger til, og deretter klikker du Legg til bruker.
  4. Gjenta trinn a til c for hver bruker du vil gi tilgangstillatelse til det sekundære webområdet med begrenset tilgang.
 8. Klikk Administrasjon for å gå tilbake til Administrasjon-siden, og klikk deretter Endre innstillinger for anonym tilgang.
 9. På siden Endre innstillinger for anonym tilgang klikker du Av og deretter Send.
Tilbake til toppen

Bruke FrontPage 2003 til å konfigurere unike tillatelser for det sekundære webområdet

Hvis webserveren kjører FrontPage 2002 Server Extensions fra Microsoft, kan du bruke en av følgende metoder.

Metode 1: Bruke FrontPage 2003 til å konfigurere unike tillatelser fra det sekundære webområdet

 1. Start FrontPage 2003, og åpne deretter det sekundære webområdet.
 2. Klikk Verktøy, velg Server, og klikk deretter Tillatelser.
 3. På siden Tillatelsesadministrasjon klikker du Endre tillatelser.
 4. Klikk Bruk unike tillatelser for dette Web-området, og klikk deretter Send.
 5. Klikk Administrasjon for å gå til siden Administrasjon av Web-område for ditt webområde, og klikk deretter Administrere brukere under Brukere og roller.
 6. Hvis du vil gi en bruker tilgangstillatelse til det sekundære webområdet, klikker du Legg til en bruker.
 7. På siden Legg til en bruker, under Bruker, kan du enten opprette en ny konto eller legge til en eksisterende brukerkonto.
 8. Under Brukerrolle klikker du for å velge rollen for brukeren du legger til, og deretter klikker du Legg til bruker.
 9. Gjenta trinn 6 til 8 for hver bruker du vil gi tilgangstillatelse til det sekundære webområdet med begrenset tilgang.
 10. Klikk Administrasjon for å gå tilbake til Administrasjon-siden, og klikk deretter Endre innstillinger for anonym tilgang.
 11. På siden Endre innstillinger for anonym tilgang klikker du Av og deretter Send.
Tilbake til toppen

Metode 2: Bruke FrontPage 2003 til å konfigurere unike tillatelser fra rotområdet

 1. Start FrontPage 2003, og åpne deretter webområdet på rotnivå som inneholder det sekundære webområdet.
 2. Klikk Verktøy, velg Server, og klikk deretter Hjemmeside for administrasjon.
 3. På siden Administrasjon av Web-område for ditt webområde klikker du navnet på det sekundære webområdet under Sekundære Web-områder.
 4. På siden Administrasjon av Web-område for ditt webområde, under Brukere og roller, klikker du Endre tillatelser for sekundært Web-område.
 5. Klikk Bruk unike tillatelser for dette Web-området, og klikk deretter Send.
 6. Klikk Administrasjon for å gå tilbake til Administrasjon-siden, og klikk deretter Administrere brukere.
 7. Merk av for de brukernavnene du vil fjerne fra tilgang til det sekundære webområdet, og klikk deretter Fjern valgt(e) bruker(e) fra alle roller.
 8. Hvis du vil gi en bruker tilgangstillatelse til det sekundære webområdet, klikker du Legg til en bruker.
 9. På siden Legg til en bruker, under Bruker, kan du enten opprette en ny konto eller legge til en eksisterende brukerkonto.
 10. Under Brukerrolle klikker du for å velge rollen for brukeren du legger til, og deretter klikker du Legg til bruker.
 11. Gjenta trinn 7 til 9 for hver bruker du vil gi tilgangstillatelse til det sekundære webområdet med begrenset tilgang.
 12. Klikk Administrasjon for å gå tilbake til Administrasjon-siden, og klikk deretter Endre innstillinger for anonym tilgang.
 13. På siden Endre innstillinger for anonym tilgang klikker du Av og deretter Send.
Tilbake til toppen

Bruke FrontPage 2003 til å opprette et sekundært webområde med begrenset tilgang på et webområde for Microsoft Windows SharePoint Services

Hvis du vil opprette et sekundært webområde for Windows SharePoint Services, kan du bruke FrontPage 2003 til å opprette webområdet, og deretter publisere det på en server som kjører Windows SharePoint Services. Dette gjøres på følgende måte.

Opprette et sekundært webområde for Windows SharePoint Services

 1. Start FrontPage 2003, klikk Fil, og klikk deretter Ny.
 2. I oppgaveruten Ny klikker du SharePoint-gruppeområde.
 3. I dialogboksen Maler for webområder klikker du SharePoint-gruppeområde.
 4. I boksen Angi plassering for det nye Web-området skriver du inn plasseringen for Windows SharePoint Services-serveren, i tillegg til en mappe for et sekundært webområde.

  Du kan eventuelt klikke Bla gjennom, finne Windows SharePoint Services-serveren, og deretter legge til en mappe for et sekundært webområde. Plasseringen til det sekundære webområdet kan for eksempel se slik ut:
  http://din_server/webområder/ditt_Windows_SharePoint_Services/ditt_nye_sekundære_webområde
 5. Klikk OK.
Tilbake til toppen

Begrense tilgang til det sekundære webområdet for Windows SharePoint Services

 1. Start FrontPage 2003, og åpne deretter det sekundære webområdet for Windows SharePoint Services.
 2. Klikk Verktøy, velg Server, og klikk deretter Hjemmeside for administrasjon.
 3. På siden Områdeinnstillinger klikker du Behandle arv av tillatelser.
 4. På siden Behandle arv av tillatelser klikker du Bruk unike tillatelser og deretter OK.
 5. På siden Områdeinnstillinger klikker du Administrere brukere.
 6. Merk av for de brukernavnene du vil fjerne fra tilgang til det sekundære webområdet, og klikk deretter Fjern valgt(e) bruker(e) fra alle roller.
 7. Hvis du vil gi en bruker tilgangstillatelse til det sekundære webområdet, klikker du Legg til en bruker.
 8. På siden Legg til en bruker, under Trinn 1: Velg brukere, skriver du enten inn e-postadressen eller brukernavnet for brukerne du vil legge til, eller så skriver du inn navnet til ett eller flere navn på områdedekkende grupper.
 9. Under Trinn 2: Velg områdegrupper klikker du for å velge rollen for brukeren eller brukerne du legger til, og deretter klikker du Neste.
 10. Under Trinn 3: Bekreft brukere skriver du inn den nødvendige bekreftelsesinformasjonen i hver boks.
 11. Under Trinn 4: Send e-post merker du av for Send følgende e-postmelding for å la disse brukerne få vite at de har blitt lagt til hvis du vil sende en e-postmelding for å informere brukerne som har fått tilgang til dette webområdet.
 12. Klikk Fullfør.
Tilbake til toppen
Referanser
301954 Slik konfigurerer du et webområde med begrenset tilgang ved hjelp av FrontPage 2002 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Tilbake til toppen
Eigenschappen

Artikel-id: 825451 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2005 15:14:00 - Revisie: 1.2

Microsoft Office FrontPage 2003

 • kbhowtomaster kbwebpublishing KB825451
Feedback