Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik flytter du Autokorrektur-oppføringer i Word mellom datamaskiner i Word 2003

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du flytter Autokorrektur-oppføringer i Word fra én datamaskin til en annen.

Tilbake til toppen

Om Autokorrektur-verktøyet

Du kan bruke Autokorrektur-verktøyet til å flytte Autokorrektur-oppføringer mellom datamaskiner.

Obs!  Denne fremgangsmåten erstatter en Autokorrektur-oppføring på måldatamaskinen som har samme navn som en Autokorrektur-oppføring på kildedatamaskinen. Alle andre Autokorrektur-oppføringer legges til på Autokorrektur-listen på måldatamaskinen.

Autokorrektur-verktøyet er en del av malen Support.dot, og må installeres både på kilde- og måldatamaskinen.

Tilbake til toppen

Installere støttemalen

Støttemalen installeres når du utfører en Fullstendig installasjon.

Bruk denne fremgangsmåten når du skal installere støttemalen:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Klikk Legg til eller fjern programmer.
 3. Klikk Endre eller fjerne programmer.
 4. I Installerte programmer-listen klikker du den versjonen av Microsoft Office 2003 du har (klikk for eksempel Microsoft Office Professional Edition 2003), og deretter klikker du Endre.
 5. Klikk Legg til eller fjern funksjoner og deretter Neste.
 6. I Tilpasset installasjon merker du av for Velg avansert tilpassing av programmer, og deretter klikker du Neste.
 7. I listen Velg oppdateringsalternativer for programmer og verktøy bruker du følgende fremgangsmåte:
  1. Utvid Microsoft Office Word.
  2. Utvid Veivisere og maler.
  3. Klikk ikonet Flere maler og makroer, og klikk deretter for å merke av for Kjør alle fra Min datamaskin.
 8. Klikk Oppdater for å installere støttemalen.
Tilbake til toppen

Sikkerhetskopiere Autokorrektur-oppføringene på kildedatamaskinen

Bruk følgende fremgangsmåte for å sikkerhetskopiere Autokorrektur-oppføringene på kildedatamaskinen som inneholder Autokorrektur-oppføringene du vil flytte.

Obs!  Hvis du sikkerhetskopierer eller flytter Autokorrektur-oppføringer, slettes de ikke fra kildedatamaskinen.
 1. Start Word hvis det ikke kjører.
 2. Klikk ÅpneFil-menyen.
 3. Endre innholdet i Søk i-boksen til følgende:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\Macros
 4. Klikk Support.dot, og klikk deretter Åpne.

  Obs!  Hvis du får følgende melding, klikker du for å merke av for Klarer alltid makroer fra denne kilden, og deretter klikker du Aktiver makroer:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Macros\SUPPORT.DOT

  inneholder makroer fra Microsoft Corporation. Makroer kan inneholde virus.

  Det er alltid sikkert å deaktivere makroer, men hvis makroene er lovlige, kan det hende du mister funksjonalitet.
  Obs!  Hvis sikkerhetsnivået er angitt til Høy, og du merker av for Klarer alltid makroer fra denne kilden og deretter klikker Aktiver makroer, blir sertifikatet som ble brukt til å signere disse makroene, lagt til på listen over klarerte kilder. Hvis sikkerhetsnivået er satt til Middels, kan du aktivere makroene uten å legge til sertifikatet på listen over klarerte kilder. Ikke godta makroer fra ukjente kilder. Hvis du vil endre sikkerhetsnivået eller vise Klarerte kilder, velger du MakroVerktøy-menyen, og klikker deretter Sikkerhet.
 5. Når filen Support.dot er åpen, klikker du valget for Autokorrektur-sikkerhetskopiering i Word-dokumentet.

  Dialogboksen for Autokorrektur-verktøyet åpnes, og inneholder tekst lik følgende: Ved hjelp av dette programmet kan du sikkerhetskopiere og gjenopprette Autokorrektur-oppføringene. Velg Sikkerhetskopiering for å opprette et Word-dokument fra Autokorrektur-listen. Velg Gjenopprett for å gjenopprette en Autokorrektur-liste fra et sikkerhetskopidokument.
 6. Klikk Sikkerhetskopier i dialogboksen for Autokorrektur-verktøy.

  Når du klikker Sikkerhetskopier, blir Autokorrektur-oppføringene lagt til i og formatert i et nytt Word-dokument, og deretter blir du bedt om å lagre dokumentet. Det foreslås at du lagrer Autokorrektur-dokumentet som et Autokorrektur-sikkerhetskopidokument.
 7. Endre innstillingen i Lagre-boksen til plasseringen der du vil lagre Autokorrektur-sikkerhetskopidokumentet.

  Obs!  Autokorrektur-verktøyet lagrer som standard Autokorrektur-sikkerhetskopidokumentet i samme mappe som malen Support.dot. Du kan endre innstillingen i Lagre i-boksen til en plassering (for eksempel en nettverksmappe) som er tilgjengelig på datamaskinen du vil dele Autokorrektur-oppføringene med, eller til en diskett.
 8. Klikk Lagre for å lagre Autokorrektur-sikkerhetskopidokumentet.
 9. Klikk Avbryt for å lukke dialogboksen for Autokorrektur-verktøy.
 10. Klikk LukkFil-menyen for å lukke malen Support.dot.
Tilbake til toppen

Gjenopprette Autokorrektur-oppføringene på måldatamaskinen

Hvis du vil gjenopprette Autokorrektur-oppføringene på måldatamaskinen der du vil dele Autokorrektur-oppføringer, bruker du denne fremgangsmåten:
 1. Start Word hvis det ikke kjører.
 2. Klikk ÅpneFil-menyen.
 3. Endre Søk i-boksen til følgende mappe:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\Macros
 4. Klikk Support.dot, og klikk deretter Åpne.

  Obs!  Hvis du får følgende melding, klikker du for å merke av for Klarer alltid makroer fra denne kilden, og deretter klikker du Aktiver makroer:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Macros\SUPPORT.DOT

  inneholder makroer fra Microsoft Corporation Makroer kan inneholder virus.

  Det er alltid sikkert å deaktivere makroer, men hvis makroene er lovlige, kan det hende du mister funksjonalitet.
  Obs!  Hvis sikkerhetsnivået er angitt til Høy, og du merker av for Klarer alltid makroer fra denne kilden og deretter klikker Aktiver makroer, blir sertifikatet som ble brukt til å signere disse makroene, lagt til på listen over klarerte kilder. Hvis sikkerhetsnivået er satt til Middels, kan du aktivere makroene uten å legge til sertifikatet på listen over klarerte kilder. Ikke godta makroer fra ukjente kilder. Hvis du vil endre sikkerhetsnivået eller vise Klarerte kilder, velger du MakroVerktøy-menyen, og klikker deretter Sikkerhet.
 5. Når filen Support.dot er åpen, klikker du valget for Autokorrektur-sikkerhetskopiering i Word-dokumentet.

  Dialogboksen for Autokorrektur-verktøy åpnes, og viser tekst lik følgende:
  Ved hjelp av dette programmet kan du sikkerhetskopiere og gjenopprette Autokorrektur-oppføringene. Velg Sikkerhetskopiering for å opprette et Word-dokument fra Autokorrektur-listen. Velg Gjenopprett for å gjenopprette en Autokorrektur-liste fra et sikkerhetskopidokument.
 6. I dialogboksen for Autokorrektur-verktøy klikker du Gjenopprett, og deretter klikker du Ja som svar på følgende melding:
  Dette erstatter de gjeldende Autokorrektur-oppføringene med oppføringer fra sikkerhetskopidokumentet med samme navn. Vil du fortsette?
 7. I dialogboksen Åpne klikker du valget for Autokorrektur-sikkerhetskopidokument, og deretter klikker du Åpne.
 8. Når Word er ferdig med å legge til Autokorrektur-oppføringene, klikker du OK som svar på følgende melding:
  Gjenopprettingen er fullført.
 9. Klikk Avbryt for å lukke dialogboksen for Autokorrektur-verktøy.
 10. Klikk LukkFil-menyen for å lukke malen Support.dot.
Autokorrektur-oppføringene fra kildedatamaskinen er nå tilgjengelige på måldatamaskinen.

Tilbake til toppen
OfficeKBHowTo auto korrektur inf
Egenskaper

Artikkel-ID: 826147 – Forrige gjennomgang: 10/29/2007 17:58:00 – Revisjon: 3.4

 • Microsoft Office Word 2003
 • kbhowtomaster kbbackup kbproductlink KB826147
Tilbakemelding
icrosoft.com/ms.js" '="">