Tilpasse feltet Mine steder i dialogboksene Åpne og Lagre som i Office 2003

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er en konsolidering av følgende tidligere tilgjengelige artikkel: 282087
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du tilpasser feltet Mine steder i en Microsoft Office-installasjon i Microsoft Windows 2000, i Windows XP eller i Windows Server 2003. Feltet Mine steder vises i den venstre ruten i dialogboksene Åpne og Lagre som i Microsoft Office-programmer.

Følgende tilpassinger er tilgjengelige for feltet Mine steder.

Legge til elementer i feltet Mine steder

Følg denne fremgangsmåten for å legge til et element i feltet Mine steder i Office 2002 eller Office 2003:
 1. Klikk ÅpneFil-menyen i et tilfeldig Office-program.
 2. I dialogboksen Åpne velger du elementet du vil legge til i innholdsruten. Klikk for eksempel Mine dokumenter i listen Søk i. Klikk Mine bilder i ruten Innhold.
 3. Klikk Verktøy, og klikk deretter Legg til i Mine steder.
Følg denne fremgangsmåten for å legge til et element i feltet Mine steder i Office 2007:
 1. I et Office 2007-program klikker du først Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen og deretter Åpne.
 2. I dialogboksen Åpne klikker du stasjonen, mappen eller Internett-området som du vil opprette en snarvei til i feltet Mine steder.
 3. Høyreklikk et tomt område i feltet Mine steder under de eksisterende snarveiene, og klikk deretter Legg til mappenavn. Den nye snarveien vises nederst i feltet Mine steder.
Obs!  Du kan legge til opptil 256 elementer i feltet Mine steder.

Fjerne elementer fra feltet Mine steder

Følg denne fremgangsmåten for å fjerne et element fra feltet Mine steder i Office 2002 eller Office 2003:
 1. Klikk ÅpneFil-menyen i et tilfeldig Office-program.
 2. I feltet Mine steder høyreklikker du elementet du vil fjerne, og deretter klikker du Fjern.
Følg denne fremgangsmåten for å fjerne et element fra feltet Mine steder i Office 2007:
 1. I et Office 2007-program klikker du først Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen og deretter Åpne.
 2. Høyreklikk elementet du vil fjerne, i dialogboksen Åpne, og klikk deretter Fjern.
Obs!  Følgende standardelementer som vises i feltet Mine steder, kan ikke fjernes eller gis nytt navn.

Office 2007
 • Mine siste dokumenter
 • Skrivebord
 • Mine dokumenter
 • Min datamaskin
 • Mine nettverkssteder
 • Klarerte maler
Office 2003
 • Mine siste dokumenter
 • Skrivebord
 • Mine dokumenter
 • Min datamaskin
 • Mine nettverkssteder
Office XP
 • Logg
 • Mine dokumenter
 • Skrivebord
 • Favoritter
 • Mine nettverkssteder
Disse elementene kan skjules fra feltet Mine steder. Delen Referanse for registeroppføring inneholder et eksempel på hvordan du skjuler et standardsted.

Obs!  Hvis du installerer Office 2007-programmene på datamaskinen, kan du ikke fjerne eller skjule elementet Klarerte maler fra feltet Mine steder. Dette elementet er et innebygd element i Office 2007.

Gi nytt navn til elementer i feltet Mine steder

Følg denne fremgangsmåten for å gi nytt navn til et element i feltet Mine steder i Office 2002 eller Office 2003:
 1. Klikk ÅpneFil-menyen i et tilfeldig Office-program.
 2. I feltet Mine steder høyreklikker du det ønskede elementet, og deretter klikker du Gi nytt navn.
 3. I dialogboksen Gi nytt navn til sted skriver du inn navnet du vil bruke, og deretter klikker du OK.
Følg denne fremgangsmåten for å gi nytt navn til et element i feltet Mine steder i Office 2007:
 1. I et Office 2007-program klikker du først Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen og deretter Åpne.
 2. I feltet Mine steder høyreklikker du det ønskede elementet, og deretter klikker du Gi nytt navn.
 3. I dialogboksen Gi nytt navn skriver du inn navnet du vil bruke, og deretter klikker du OK.

Omorganisere elementer i feltet Mine steder

Følg denne fremgangsmåten for å omorganisere elementer i feltet Mine steder i Office 2002 eller Office 2003:
 1. Klikk ÅpneFil-menyen i et tilfeldig Office-program.
 2. I feltet Mine steder høyreklikker du elementet du vil flytte, og deretter klikker du Flytt opp eller Flytt ned.
Følg denne fremgangsmåten for å omorganisere elementer i feltet Mine steder i Office 2007:
 1. I et Office 2007-program klikker du først Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen og deretter Åpne.
 2. I feltet Mine steder høyreklikker du elementet du vil flytte, og deretter klikker du Flytt opp eller Flytt ned.

Endre størrelse på ikoner i feltet Mine steder

Følg denne fremgangsmåten for å endre størrelse på et element i feltet Mine steder i Office 2002 eller i Office 2003:
 1. Klikk ÅpneFil-menyen i et tilfeldig Office-program.
 2. Høyreklikk et tomt område i feltet Mine steder, og klikk deretter Små ikoner eller Store ikoner.
Følg denne fremgangsmåten for å endre størrelsen på et ikon for et element i feltet Mine steder i Office 2007:
 1. I et Office 2007-program klikker du først Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen og deretter Åpne.
 2. Høyreklikk et tomt område i feltet Mine steder, og klikk deretter Små ikoner eller Store ikoner.

Redigere registret for å skjule skrivebordselementer

Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003


Du kan skjule standardikoner i feltet Mine steder ved å endre systemregistret.

Obs!  Minst ett ikon må alltid vises i feltet Mine steder. Hvis du prøver å fjerne alle standardikonene i feltet Mine steder, beholdes skrivebordsikonet. Hvis du legger til ett egendefinert ikon, vil du se dette ikonet i stedet for skrivebordsikonet. Følg denne fremgangsmåten for å skjule skrivebordselementet i feltet Mine steder:
 1. Avslutt alle Office-programmer.
 2. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
 3. Utvid den følgende undernøkkelen.

  Office 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office XP
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
 4. Klikk EksporterFil-menyen.
 5. I dialogboksen Eksporter registerfil skriver du inn Eksporter til Office i Filnavn-boksen, og deretter klikker du Lagre.
 6. Klikk Skrivebord.
 7. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 8. Skriv inn Vis i boksen Ny verdi nr., og trykk deretter ENTER.
 9. Høyreklikk Vis, og klikk deretter Endre.
 10. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi skriver du inn 0 i Verdidata-boksen, og klikker deretter OK.
 11. Avslutt Registerredigering.

Referanse for registeroppføring

Oppføringer i feltet Mine steder lagres i den følgende registernøkkelen.

Office 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find\Places
Office 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places
Office XP
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places
Mine steder-nøkkelen inneholder følgende to undernøkler:
 • StandardPlaces
 • UserDefinedPlaces

Undernøkkelen StandardPlaces

Denne undernøkkelen inneholder følgende fem nøkler som tilsvarer de fem standardelementene som vises i feltet Mine steder:
NØKKELNAVNELEMENT I MINE STEDER
SkrivebordSkrivebord
Min datamaskinMin datamaskin
MyDocumentsMine dokumenter
PublishingMine nettverkssteder
RecentLogg

Undernøkkelen UserDefinedPlaces

Denne undernøkkelen inneholder nøkler som tilsvarer elementer som legges til i feltet Mine steder. Nøklene i følgende tabell er eksempler på nøkler i undernøkkelen UserDefinedPlaces:
NØKKELNAVNELEMENT I MINE STEDER
Place0første sted som legges til
Place1andre sted som legges til
Place2tredje sted som legges til
Følgende verdier kan brukes for nøkler som finnes i både StandardPlaces- og UserDefinedPlaces-nøkkelen:
NAVNTYPEDATAALTERNATIVER
ViewDWORD{1=Liste, 2=Detaljer, 3=Sammendrag, 4=Forhåndsvisning}
ArrangeByDWORD{1=Navn, 2=Type, 3=Størrelse, 4=Dato}
SortAscending DWORDBoolsk for å sortere både stigende og synkende.
IndexDWORDRelativ plassering i feltet Mine steder.
ShowDWORDNull for å skjule et standardsted.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser feltet Mine steder i Windows Vista, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
926167 Tilpasse Favorite Links-listen i vanlige dialogbokser i Windows Explorer i Windows Vista
OfficeKBHowTo inf WD2003 VSO2007 PRJ2007 PUB2007 PPT2007 OneNote2007 OL2007 XL2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 826214 – Forrige gjennomgang: 06/03/2008 14:59:19 – Revisjon: 7.7

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007

 • kbhowtomaster KB826214
Tilbakemelding