Skrive ut et sideområde i et dokument med flere inndelinger i Word 2007 og 2003

Hvis du vil ha en Word 2002-versjon av denne artikkelen, kan du se 290984 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Sammendrag
Denne artikkelen omhandler hvordan du skriver ut en side eller et dokument med flere inndelinger Microsoft Office Word 2007 eller i Microsoft Office Word 2003.
Mer informasjon
I Word kan du opprette et dokument med flere inndelinger med forskjellig sidenummerering i hver inndeling. Når du skal angi en side eller et sideområde som skal skrives ut, må du angi både sidetallet og inndelingsnummeret for området du vil skrive ut. I et dokument med flere inndelinger som har flere enn én enkelt side 1, kan ikke Word avgjøre hvilken "side 1" som skal skrives ut, uten at du også angir et inndelingsnummer.

Hvis du vil skrive ut et sideområde over flere inndelinger, bruker du følgende syntaks i Sider-boksen:
sidenummerinndelingsnummer-sidenummerinndelingsnummer
Du kan for eksempel skrive inn p1s1-p2s2 for å skrive ut side 1 i inndeling 1 til og med side 2 i inndeling 2.

Hvis du vil skrive ut en side eller et sideområde i Word, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Rull til siden der du vil begynne utskriften, og klikk deretter hvor som helst i margen.

  Merk deg sidetallet og inndelingsnummeret som vises på statuslinjen.
 2. Rull til den siste siden du vil ta med i utskriftsområdet, og klikk deretter hvor som helst i margen.

  Merk deg sidetallet og inndelingsnummeret som vises på statuslinjen.
 3. Klikk Skriv utFil-menyen.
 4. Klikk Sider, og skriv deretter inn området ved å bruke syntaksen p#s#-p#s# i boksen.

  Hvis du for eksempel vil skrive ut side 5 i inndeling 3 til og med side 2 i inndeling 4, skriver du inn p5s3-p2s4. Hvis du vil skrive ut sider eller inndelinger som ikke følger etter hverandre, skriver du inn sidetall og inndelingsnumre atskilt av komma (,). Hvis du for eksempel vil skrive ut inndeling 3 og 5 (ikke inndeling 4), skriver du inn s3,s5. Hvis du vil skrive ut side 2 til og med 5 i inndeling 3 og side 1 til og med 4 i inndeling 5, skriver du inn p2s3-p5s3,p1s5-p4s5.
 5. Klikk OK for å skrive ut området.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut et sideområde i et dokument med flere inndelinger i Word 2002, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
290984 Slik skriver du ut et sideområde i et dokument med flere inndelinger i Word 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
office word printing range pages WD2003 WD2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 826218 – Forrige gjennomgang: 05/13/2010 17:03:34 – Revisjon: 4.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2007

 • kbprint kbhowto KB826218
Tilbakemelding